CHEMARE LA MĂREŢIE – texte

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

 • PARTEA 1Misterele sărbătorii de Roş Haşana – (text)
  • PrefaţăMomente ale conexiunii – (text)
  • Capitolul 1Ce este Roş Haşana: Libertate, Responsabilitate şi Istoria Naşterii Noastre – (text)
  • Capitolul 2Sufletul Cosmic şi Roş Haşana – (text)
  • Capitolul 3Autori ai propriei noastre Poveşti – (text)
  • Capitolul 4Două zile de Roş Haşana: Judecata Spirituală şi Judecata Corporală – (text)
  • Capitolul 5 Yom HaDin – Vremea Judecăţii şi a Gândirii pozitive – (text)
 • PARTEA 2Misterele Şofar-ului – (text)
  • Capitolul 1“Raţiunile” Şofar-ului – (text)
  • Capitolul 2Sunete ale Bucuriei şi ale Plânsetului – (text)
  • Capitolul 3Forma, Cuvântul, Sunetul şi Valoarea Numerică ale Şofar-ului – (text)
  • Capitolul 4În Prezent fără nicio teamă vs. În Viitor cu Teamă – (text)
  • Capitolul 5Dincolo de limbaj, Dualitate şi Pomul Vieţii – (text)
  • Capitolul 6Şofar-ul “Canal al Naşterii” Noului An – (text)
  • Capitolul 7Şofar-ul iniţiere a Emanării Cosmice şi Cele Patru Stadii ale Creaţiei – (text)
  • Capitolul 8Sunetul care ne Centrează: Şofar-ul şi Tikkun HaBrit – (text)
  • Capitolul 9Patru Parabole ale Şofar-ului: Alarmă, Plânset, Rememorare şi Cheia Universală – (text)
  • Capitolul 10Aranjarea şi Dispunerea Sunetelor Şofar-ului: Spargerea şi unificarea – (text)
  • Capitolul 11Dispunerea Sunetelor Şofar-ului: Versete privind Guvernarea, Rememorarea şi Şofar-ul – (text)
  • Capitolul 12Raţiunea adâncă pentru care nu suflăm în Şofar de Şabat: Trei niveluri ale non-existenţei – (text)
  • Capitolul 13Sunetul Original – (text)
  • Capitolul 14De la spate-la-spate la faţă-la-faţă: Şofar-ul ş ice înseamnă să fii o iinţă Umană – (text)
  • Capitolul 15 Izbăvirea lui Sisera: Supunere, Separare, Îndulcire – (text)
 • Anexe – (text)
  • Primul Eseu: Diverse feluri de mâncare de Roş Haşana – (text)
  • Al doilea Eseu: Mere şi Miere – (text)
  • Al treilea Eseu: Slujba de Taşlich: Ceremonia Apei – (text)
  • Al patrulea Eseu: a Sufla, a Asculta sau amândouă? Sunete ale Şofar-ului recreate de cel care le aude – (text)

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!