CONŞTIINŢA

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Vom intra acum mai adânc în explorarea noastră privind natura tematică a sufletului. În sensul cel mai larg, dezvoltarea istorică a filosofiei și gândirii iudaice poate fi împărțită în trei epoci mari: perioada biblică, cea talmudică și cea post-talmudică.

Perioada biblică a început cu aproximativ 3.300 de ani în urmă odată cu exodul din Egipt și s-a încheiat cu aproximativ 2.500 de ani în urmă cu distrugerea primului Templu în anul 586 î.Hr. Întreaga perioadă a fost cunoscută ca fiind epoca Profeților.

Pe măsură ce profeția s-a încheiat, epoca talmudică a înțelepților a început să prindă contur, începând cu perioada Ta’na’im / a învățătorilor originali și continuând cu perioada Amara’im / a interpreților. Epoca Ta’na’im a durat aproximativ două secole, terminându-se odată cu moartea lui Rav Yehudah HaNasi în anul 219 e.n. În timp ce perioada Amora’im și epoca înţelepților Talmudului, în ansamblu, a ajuns la final odată cu terminarea și publicarea Talmudului în urmă cu aproximativ o mie cinci sute de ani, în anul 500 e.n.

În urma încheierii și publicării Talmudului, a început așa-numita perioadă „modernă” sau post-talmudică, întinzându-se din epoca medievală până în prezent. În această perioadă, din care facem parte, par să existe două tendințe predominante de gândire – cea mistică / cabalistică și cea rațională / filosofică.

Aspirația noastră intenționată, în contextul acestei cărți, este de a demonstra natura sufletului conform modului în care este reprezentat în sursele tradiționale. După cum am menționat, textele biblice anterioare se feresc în cea mai mare parte să ofere detalii particulare cu privire la natura sufletului sau a vieții de apoi în general. Cel mult, textul biblic poate însemna o aluzie codificată sau o aluzie simbolică care mai târziu va fi extrapolată și articulată complet de către înțelepții Talmud-ului și Midraș-ului. Datorită acestei naturi de dezvoltare a ideilor comunicate și conținute în canon, călătoria noastră către descoperirea naturii Sinelui și a Sufletului va începe cu sursele talmudice; de acolo ne vom aventura mai departe până a ajunge la perioada modernă.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!