CORECTAREA LUMILOR

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Realitatea constă dintr-un Creator, sau voința de a da și a dărui plăcere, și o creatură, sau voința de a primi plăcere. Nu există nimic altceva în realitatea noastră, cu excepția acestor două componente.

Când voința de a se bucura de plăcere este rectificată printr-un ecran spiritual care acționează împotriva egoismului, ea poartă numele de Parţuf, care este o entitate spirituală. Atunci când Parţuf-ul primește plăcere pentru a fi pe placul Creatorului, săvârşind un Zivug de Haka’a, acest act se numește o Miţva, iar Lumina care intră în Parţuf se numește „Tora”.

Dacă un om poate primi Lumina Torei în egoismul său rectificat, în timp ce îndeplineşte o Miţva fizică, atunci lumea fizică și lumea spirituală sunt acum combinate în acel om.

Pentru a face acest lucru, el trebuie să înveţe mai întâi ceea ce vrea să obțină din acest act. Simpla îndeplinire a unor Miţvot (pluralul pentru Miţva) nu aduce nicio dobândire spirituală, ci doar te plasează într-un anumit grad al „mineralului spiritual”. Numai intenţia – puterea și orientarea acesteia – poate să te aducă în lumea spirituală și să determine gradul spiritual și gradul de senzație al Luminii Superioare (de dobândire a Creatorului) care va fi atins.

Se spune că o „Miţva fără intenţie este ca un trup fără un suflet.” Asta înseamnă că o Miţva fără intenţie este un „mort” în sens spiritual. Este într-un grad numit „mineral”.

Scopul Cabalei este să ne învețe cum să intenţionăm în mod corect. De aceea Cabala este numită „Înțelepciunea celor ascunse”. Numai tu poţi ști ce urmărești și uneori nici ţie nu îţi este clar.

Prin urmare, Cabala ne învață să ne examinăm intențiile cu exactitate astfel încât în ​​cele din urmă să începem să ne simțim egoismul și esența noastră reală – dorința de a ne bucura de plăcere fără nicio rezervă şi fără a lua în considerare nevoile celorlalți.

La începutul căutării noastre spirituale, nu prea putem înțelege de ce ajungem să fim atât de absorbiţi de Cabala și ne angajăm atât de puternic în studiu. Facem aceste lucruri fără să ne conștientizăm motivele. Abia după un timp, când îl descoperim pe Creator, începem să înţelegem și să simțim cum am fost conduși de Sus și apoi toate se aşează la locul lor.

Toate lumile au fost pregătite dinainte în noi. Ele nu există fără cel care percepe. Noi nu percepem decât cutare sau cutare secţiune din Lumina uniformă și veşnică ce se extinde din lumi. Ne referim la aceste secţiuni ca fiind „lumea noastră” și le dăm denumiri.  Aceste denumiri sunt distincţii spirituale pe care le facem în ceea ce începem să dobândim treptat ca fiind lumea exterioară, lumea care este în afara noastră.

Dacă dorim să ne accelerăm progresul, trebuie să primim, unul de la altul, o dorinţă suplimentară de înălțare spirituală, adică trebuie să ne agățăm de dorințele altora de înălțare spirituală. Noi venim, însă, în contact cu mulți oameni care nu au nicio legătură cu Cabala și putem în felul acesta să preluăm gândurile și dorințele lor. Dacă aducem aceste dorințe exterioare în grup, îi putem „infecta” fără să vrem pe prietenii noștri și le putem împiedica progresul spiritual. Acest lucru se va întoarce împotriva noastră sub forma de slăbiciune și lipsă de motivație pentru studiu. Aşadar, toți trebuie să fim foarte prudenţi în alegerile pe care le facem din jurul nostru și să ne restricţionăm conexiunea cu acestea.

Misiunea noastră este să ne curățăm în totalitate de problemele exterioare, indiferent dacă este vorba de bine sau de rău, potrivit opiniilor noastre de moment. Trebuie să ne trăim numai sinele nostru pur, prin care vom putea să-L simțim pe Creator. Putem avansa folosind propriile noastre vase (dorințe) sau putem folosi vase care provin dintr-un Parţuf superior, adică vasele învăţătorului nostru.

Rabaş avea mulți studenți care se reuneau o dată pe săptămână pentru a stimula simţămintele legate de importanța muncii lor. Asta ajută la crearea unui vas colectiv. Fiecare cabalist de pe vremea lui Rav Şimon Bar Yohai organiza săptămânal adunări ale prietenilor în acest scop.

ARI și Rav Moşe Haim Luţato (Ramhal) au scris despre astfel de adunări, precum și alți cabaliști din Rusia, printre care se află  unii dintre cei mai mari învăţători ai generațiilor anterioare.

Influența societății exterioare ne trezește dorințele animalice, care devin un obstacol serios pentru progresul spiritual. Trebuie să evităm compania oamenilor care încearcă să ne influențeze, fie conștient, fie inconștient. Chiar și a vorbi cu o astfel de persoană poate duce la o pierdere a împlinirilor spirituale care au durat luni de zile pentru a fi dobândite.

Nu vreau să încurajez izolarea de societate, dar un student începător trebuie să fie extrem de precaut în ceea ce privește cunoaşterea pe care o absoarbe. La urma urmei, singura noastră alegere liberă constă în alegerea mediului corect, adică a grupului căruia să ne alăturăm și la a cărui influență suntem supuși.

Nu suntem decât niște puncte egoiste care ar trebui să se maturizeze în munca spirituală. Acest „punct din inimă” al nostru care se deschide și se maturizează este rădăcina și începutul a toate. Toate celelalte activități nu sunt decât consecințele și rezultatele acelui punct. Singurul lucru care a fost creat este voința de a primi plăcere, adică dorința de a te bucura de propria satisfacție la diferite grade de evoluție.

Dorința impură tolerantă faţă de sine este numită Klipa (coajă). Aceasta ne acoperă până când ne dezvoltăm suficient pentru a cere să scăpăm de ea pentru a ajunge la fructul în sine, la coaja rectificată.

Klipa rectificată și fructul sunt o dorință de a dărui, de a da și de a primi plăcere, precum Creatorul. O Klipa este un concept spiritual;  corpul său spiritual constă (ca și corpul unui Parţuf pur) dintr-un Roş (cap) și un Guf (corp). Roş-ul cojii (Klipa) se numește Da’at (inteligenţă) iar Guf-ul său se numește „primire”. Roș-ul pur este numit „credință deasupra rațiunii”, iar Guf-ul pur este numit „dăruire”.

Doar un grup de prieteni uniți prin dorința lor îi pot scoate pe alții dintr-o stare de cădere, în care nu sunt capabili să se controleze sau să se critice. Dacă te întâlneşti cu prietenii zi de zi, asta te ajută să-ţi purifici gândurilor şi te împinge înainte în direcția corectă.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!