GLOSAR – Litera H

A B C D E G H I K L M N O P R S T Y Z

Habatat Panim (הבטת פנים)

Manifestarea feței – extinderea Luminii Hochma.

Hachana Lekabel (הכנה לקבל)

Disponibilitatea de a primi – o condiție, atunci când Parţuf-ul are un ecran cu o Aviut suficientă pentru a atrage lumina și a interacționa cu ea.

Hafradat HaSigim (הפרדת הסיגים)

Separarea amestecului. Sigim este Malhut amestecată cu șapte Malachim, ceea ce a dus la spargerea lumii Nikudim. Prin urmare, rectificarea constă în separarea lui Malhut de toate vasele sparte. Acest lucru se întâmplă mulţumită luminii Hochma, Ohr Aba. Această rectificare este numită „Hafradat HaSigim„.

Hagdala (הגדלה)

Creştere, lărgire – trecerea de la starea de Katnut (starea de micime, pruncie) la cea de Gadlut (starea de măreţie, maturitate).

Haka’a (הכאה)

Impact – un contact între lumină și ecran, similar interacțiunii între două obiecte solide, când unul dintre ele vrea să pătrundă în celălalt, care rezistă însă penetrării.

Halal (חלל)

Spațiu, gol – Bhina Dalet fără lumină. Datorită TA este încă în interiorul Creatorului, dar ca un spațiu gol fără lumină

Halal Panui (חלל פנוי)

Spațiu gol – prin puterea lui TA, Malhut restricţionează primirea Luminii Supreme. Limita este deasupra punctului acestei lumi. Mulţumită restricţionării TB, limita extinderii luminii se ridică de la Sium-ul lui Galgalta la Hazeh-ul lumii Nikudim. De acolo în jos s-a creat un spațiu gol, locul unde vor apare viitoarele forțe impure. Însă, odată cu căderea vaselor (GE) numai sub Hazeh, numai 14 Sfirot au rămas să găzduiască forțele impure în locul lumilor BYA.

După căderea primului Adam, granița sfințeniei a coborât la Bina a lui Malhut a lumii Asiya numită „Țara Grădinii inferioare a Edenului” iar acolo s-a creat un spațiu gol. Rezultă că prin spargerea vaselor și căderea Primului Adam, spațiul gol s-a redus, întrucât a coborât din Parsa la Bina a lui Malhut a lumii Asiya, după aceea însă, Klipot au găsit puteri pentru a construi patru lumi în jos până la ZON de Aţilut.

Halav (חלב)  

Lapte – luminile Hasadim, pe care Bina le dă lui ZA după naștere (Zman HaYenika, o perioadă de hrănire bienală). În ZA, luminile Hasadim se transformă în Hohma. Aceasta se numește „laptele se transformă în sânge”.

Halon (חלון)

Puterea Luminii Reflectate care permite primirea luminii în Kli.

Hamtaka (המתקה)

îndulcirea – ca rezultat al spargerea vaselor (Şvira), Kelim sunt în nevoie de lumină care să le rectifice, să le îndulcească amărăciunea (puterea de judecată-restricționare), astfel încât forţele exterioare să nu le acapareze.

Harhaka (הרחקה)

Rectificarea Kli-ului prin refuzul de a primi Ohr Hohma, preferând să primească Ohr Hassadim.

Haş’ala (השאלה)

Împrumut – Kelim NHY de Ima, pe care Ima ale lui Zeir Anpin, după care ZA primește lumina în aceste Kelim.

Hashva’a Achat (השוואה אחת)

Echivalența proprietăților – atunci când nu există nicio distincţie între cele patru faze ale “dorinţei de a primi”

HaVaYaH-ADNY (הויה”ה-אדני)

Un Zivug Panim be Panim între ZA și Nukva din lumea Aţilut, desemnat printr-o combinație a literelor lor, unde primul Yud înseamnă Hochma de ZA iar ultimul – Hochma de Malhut,

Haya (חי)

Viață, valoarea numerică: 18 – Yesod, întrucât ridică cele 9 Sfirot ale Luminii Reflectate primind în ele 9 Sfirot ale Luminii Directe.

Haya (חיה)

Lumina Hochma

Hazara LeMa’aţil (חזרה למאציל)

Înapoi la Creator – extinderea luminii în timpul slăbirii unui ecran.

Heilot HaMalhut (חילות המלכות),

Parţufim care apar din Malhut a lumilor BYA. (vezi şi Ţvaot HaMalhut)

Hevdel (הבדל)

Diferență – o acțiune a ecranului, care împarte Parţuf-ul, astfel încât nici o dorință impură nu se va lipi de lumină.

Hey (ה)

A cincea literă a alfabetului ebraic, valoarea numerică: 5.

Hibuk Smol (חיבוק שמאל)

Îmbrățișează de la stânga – extinderea luminii de la ZA la Malhut, astfel încât să ridice vasele AHP.

Histaklut (הסתכלות)

Examinare, scrutare – extinderea Luminii Ein Sof pe ecran. Lumina Lumii Ein Sof este întotdeauna Ohr Hochma, lumina pentru ochi, pentru vedere.

Histaklut Alef (‘הסתכלות א)

Examinare – Vezi Histaklut

Histaklut Bet (‘הסתכלות ב)

Extinderea luminii din Lumea Ein Sof de la Tabur până la Peh. Pe drumul său în sus, ecranul face Zivugim care au dus la apariția Parţufey Nekudot.

Hitchadşut HaNeşamot (התחדשות הנשמות)

Reînnoirea sufletelor – extinderea luminii Hohma în suflete, așa cum a fost în timpul stării de Gadlut a lumii Nikudim, dar care a dispărut după spargerea vaselor. Sufletele erau, de asemenea, în această stare, înaintea păcatului lui Adam HaRişon, dar din nou au pierdut-o după spargerea sufletelor în mai multe fragmente.

Hitdabkut Klipot (התדבקות קליפות)

Aderența cojilor (Klipot)- Klipot se lipesc de partea opusă a lui Malhut, deoarece limitează primirea Luminii Supreme; sub ea este întuneric complet. Prin urmare, Klipot ating punctul de jos al lui Malhut, numit „Hitdabkut Klipot„.

Hitkaşrut (התקשות)

Conexiune – cele 10 Sfirot ale Luminii Reflectate, care se ridică de la Masah-ul din Roş-ul Parţuf-ului, îmbracă cele 10 Sfirot al Luminii Directe și se conectează cu ele, întrucât lumina precede vasele din Roş-ul Parţuf-ului.

Hitpaştut (התפשטות)

Extindere, răspândire – lumina se extinde de la Creator la ființa creată în concordanţă cu dorința acesteia de a primi „lumina”.

Hitpaştut Alef (‘התפשטות א)

Lumina Ta’amim.

Hitpaştut Bet (‘התפשטות ב)

Pătrunderea secundară a luminii după purificarea (Hizdakchut) ecranului, întrucât acum există vase potrivite pentru a primi lumina.

Hitraşkut Mi Ohr Elyon (התרחקות מאור עליון)

Distanțarea de Lumina Supremă – cu cât entitatea este mai aproape de golul spiritual, cu atât este ea mai departe de Lumina Supremă.

Hiţoniut HaMalhut (חיצוניות המלכות)

Partea externă a lui Malhut – cea mai curată parte a Kli-ului, care este un vas pentru Lumina Înconjurătoare.

Hochma (חכמה)

Înțelepciune – cunoașterea rezultatului final al oricărui fenomen existent.

Hochma (חכמה)

Înțelepciune – lumina esenței creației.

Hochma Ila’a (חכמה עלאה)

Înțelepciunea supremă – lumina  Hohma în ZA.

Hochma Keduma (חכמה קדומה)

Care precede înțelepciunea – lumina Hohma în Parţuf-ul Arich Anpin, care nu strălucește în lumea Aţilut; acolo nu străluceşte decât lumina Hohma şel Lamed-Bet Netivot.

Hochma şel Lamed-Bet Netivot (חכמה של ל”ב נתיבות)

Înțelepciunea celor 32 de căi – lumina Hohma primită de Bina pentru ZA, care constă din 22 de litere ale lui Bina + cele 10 Sfirot ale lui ZON în Bina.

Hochma Tata’a (חכמה תתאה)

Înțelepciune inferioară – lumina  Hochma în Nukva.

Holam (חולם)

Lumina deasupra literelor.

Homer (חומר)

Materie – grosimea Parţuf-ului în Bhina Dalet („dorința de a primi”). Are lungime, lățime, adâncime și 6 laturi: sus, jos, est, vest, nord și sud.

Hoşeh (חושך)

Întuneric – Bhina Dalet („dorința de a primi”), fără lumină ca urmare a TA.

Hotem (חוטם)

Nas – Sfira ZA a Roş-ului.

Hotam (חותם)

ștampilă – Lumina Reflectată, ridicându-se de pe ecran și îmbrăcând cele 10 Sfirot din Roş-ul Parţuf-ului. „Nihtam” (amprenta) constă din aceleași 10 Sfirot care trec de la Roş la Guf-ul Parţuf-ului.

Hurva (חורבא)

Ruine, deșert – locul cojilor (Klipot) acestei lumi, un loc fără viață.  

Huţ LaAreţ (חוץ לארץ)

Peste graniţă – Asiya a Acestei lumi. Briya este locul Templului. Yeţira este Țara lui Israel.

error: Content is protected !!