DESPRE ZOHAR ŞI COMENTARIUL „SULAM”

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Întrebare: De ce studiem comentariul Sulam referitor la Cartea Zohar?

Răspuns: Este imposibil să predai cartea Zohar în sine. Baal HaSulam a scris comentariul Sulam (Scara) mai ales pentru ca și în generația noastră să poată fi studiat Zohar-ul.

Întrebare: Există alte modalități de a înțelege Zohar-ul?

Răspuns: Da.

Întrebare: De ce?

Răspuns: Metoda lui Baal HaSulam este greşit înţeleasă. Datorită faptului că nu au dobândit spiritualitatea, mulți o percep ca o metodă uscată, prea schematică și lipsită de emoție. Ei o percep ca pe o metodă care nu te face să fii mișcat în inima ta. Dar totul provine dintr-o lipsă de înțelegere.

Problema este că studierea Înţelepciunii Cabala înseamnă dobândirea acelui ceva despre care vorbesc cărțile, şi nu doar simpla cunoaștere a ceea ce este scris în cărți, ca şi cum ai studia fizica, de pildă. Cu Înţelepciunea Cabala, devii subiectul cercetării pe măsură ce studiezi, astfel încât stările apar în interiorul tău.

Unii spun că a citi înseamnă a studia și că asta este tot ce trebuie să faci, și apoi se întâmplă ceva Sus, pe care noi nu îl înțelegem. Dar asta contrazice rezultatul urmărit prin studiu, scopul studiului și ceea ce ar trebui să facem.

Ar trebui să ne ridicăm la lumea spirituală în timp ce trăim în această lume, în această viață corporală. Acesta este, de fapt, scopul sistemului Cabala și el nu poate fi împlinit decât prin studiul corect, cu cărțile autentice, scrise de Raşbi (Rav Şimon Bar-Yochai), Ari și Baal HaSulam.

Rav Şimon Bar-Yochai, Ari din Zefat și Baal HaSulam sunt înfăţişări ale aceluiași suflet. Baal HaSulam însuși a scris-o și, într-adevăr, când citim scrierile lui Ari și ale lui Baal HaSulam, putem vedea cât de apropiați sunt. Astăzi Zohar-ul ar fi de neînțeles fără comentariul Sulam.

Este imposibil să înțelegem acele părți din Zohar care sunt scrise în limbajul Cabalei (cum ar fi „Safra De Ţniuta”) fără a studia Talmud Eser Sfirot (Studiul celor Zece Sfirot) al lui Baal HaSulam.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!