DIN POSTFAŢĂ LA CARTEA ZOHAR

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

Cabala explică faptul că respectarea corectă și consecventă a legilor spirituale duce la alipirea de Creator. Totuși, ce înseamnă cuvântul „alipire”? Într-adevăr, din cauza limitărilor date de timp, de spațiul tridimensional și de dorințele trupești, gândurile noastre nu îl pot înțelege pe Creator. Prin urmare, atâta timp cât gândurile noastre sunt legate de aceste limitări, nu putem fi obiectivi.

Pe măsură ce ne depășim ego-ul, voința de a primi, definițiile timpului, spațiului și mișcării se schimbă şi ele, căpătând  o dimensiune spirituală. În această stare, ne controlăm voința de a primi și nu suntem guvernaţi de aceasta. Prin urmare, gândurile noastre nu depind de voința de a primi și, prin urmare, sunt obiective.

Drept urmare, Cabala oferă dobândirea echivalenței proprietăților și acțiunilor cu Creatorul ca mijloc de apropiere de El. Ea spune: contopeşte-te cu acțiunile Sale; fii la fel de bun, grijuliu și umil ca El. Totuși, cum putem fi siguri că acțiunile Creatorului sunt aceleași cu Creatorul Însuși? Mai mult, de ce ar trebui să mă contopesc cu El imitând acțiunile Sale?

În lumea materială, ne imaginăm contopirea sau alipirea, ca şi scurtarea distanței dintre corpuri și înțelegem separarea ca îndepărtarea unuia de altul. Tărâmului spiritual îi lipsesc, însă, concepte precum timpul, spațiul și mișcarea. De aceea echivalența proprietăților dintre două entităţi spirituale le apropie una de alta, iar disparitatea între proprietăți le îndepărtează. Nu poate exista alipire sau separare (spre deosebire de alipirea sau separarea în spațiu) întrucât entitatea spirituală în sine nu ocupă un loc.

Așa cum un topor despică un obiect fizic, apariția unei noi proprietăți într-un obiect spiritual îl despică pe acesta în două părți. Adică, dacă diferența de proprietăți este nesemnificativă, atunci entităţile spirituale sunt apropiate unele de altele. Cu cât este mai mare disparitatea dintre proprietățile lor, cu atât ele vor fi mai îndepărtate una de alta. Dacă se iubesc, sunt „apropiați” spiritual, iar distanța dintre cojile lor corporale este lipsită de importanță. Relația dintre ei este determinată de afinitatea lor spirituală.

Dacă unuia îi place ceva care nu-i place celuilalt, distanța dintre ei depinde de diferența de puncte de vedere și senzații. Sunt considerați complet opuși dacă unuia dintre ei îi place tot ce urăște celălalt.

Astfel, vedem că în lumea spirituală (lumea dorințelor), asemănarea sau diferența în aspirații, dorințe, idei și proprietăți joacă rolul unui topor, despicând entitatea spirituală în părți. Distanța dintre entităţile spirituale este determinată de gradul de disparitate dintre senzațiile și proprietățile lor.

Prin urmare, urmărind voința, senzaţiile și gândurile Creatorului, ne apropiem de El. Întrucât Creatorul acționează numai de dragul ființelor Sale create, și noi trebuie să ne dorim binele ființelor noastre și să fim buni cu toate. Întrucât existăm în lumea materială, asigurarea minimului necesar pentru subzistenţa trupului nu este considerată a fi o manifestare a egoismului.

Putem face bine altora printr-un altruism absolut? La urma urmei, Creatorul ne-a creat ca egoiști absoluţi, posedând o voință de a ne încânta. Nu ne putem transforma natura și, chiar și atunci când suntem buni unii cu alții, vom încerca în mod conștient sau subconștient să obținem beneficii pentru noi înșine. Dacă nu vedem vreun profit pentru sine, nu suntem în stare să facem nici cea mai mică mișcare de dragul altuia.

Într-adevăr, oamenii sunt neputincioși în a-şi schimba propria natură, care este egoismul absolut, darămite să-l transforme în ceva complet opus (adică să fie buni fără a primi în schimb onoare, odihnă, faimă, sănătate sau bani). De aceea ne-a fost dată metoda respectării legilor spirituale prin Cabala. Nu există alte mijloace prin care natura noastră poate fi schimbată.

Trupul și organele sale formează un singur întreg și face schimb constant de senzații și informații. De pildă, dacă trupul simte că una dintre părțile sale poate îmbunătăți starea generală a întregului corp, acea parte anume o simte imediat și îndeplinește această voință. În cazul în care o parte a trupului suferă, întregul corp știe instantaneu despre asta și încearcă să îmbunătățească situația.

Din acest exemplu, se poate înțelege starea omului sau, mai bine zis, starea sufletului care ajunge la unitate cu Creatorul. Înainte de a se îmbrăca în trup, sufletul constituie aparent un singur întreg cu Creatorul. Cu toate acestea, odată îmbrăcat în trup, acesta se separă complet de El datorită disparităţii dintre proprietățile Creatorului și cele ale trupului.

Asta înseamnă că, imprimând sufletului senzaţia de egoism, Creatorul a creat altceva în afara Lui, întrucât diferenţele dintre dorinţe disting entitaţile în lumea spirituală. Prin urmare, entitatea (sufletul) și egoismul (trupul) devin părți distincte. În mod similar, omul este îndepărtat de Creator, ca un organ care a fost desprins de trup. Sunt atât de îndepărtați unul de celălalt încât omul nu-l simte deloc pe Creator. Într-adevăr, distanța este atât de mare încât el poate doar să creadă în El, fără să-L cunoaacă.

Prin urmare, dacă dobândim unitatea cu Creatorul, făcându-ne proprietățile echivalente cu ale Lui (adică, respectând legile spirituale și transformând egoismul, care ne separă de Creator, în altruism), vom dobândi gândurile și dorințele Lui. De asemenea, ne revelăm secretele Cabalei, întrucât gândurile Creatorului constituie secretele universului!

Există două părți ale Cabalei: cea revelată și cea ascunsă. Ambele constituie gândurile Creatorului. Cabala este ca o frânghie aruncată de sus unui individ care se îneacă într-o mare de egoism. Prin respectarea legilor spirituale, individul se pregătește pentru a doua etapă importantă, atunci când cel care îndeplineşte și Cel care impune spiritual se contopesc.

Cei care respectă regulile spirituale trec prin cinci niveluri: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yehida. Fiecare nivel este format din cinci subniveluri, care sunt apoi împărțite în cinci subniveluri suplimentare. În total, scara ascensiunii spirituale, sau apropierea de Creator, constă din 125 de pași. Cei cinci pași principali ai acestei scări sunt numiți „lumi”. Sub-nivelurile lor se numesc Parţufim, care sunt alcătuiţi, la rândul lor, din Sfirot.

Tot ceea ce există într-o anumită lume spirituală percep entităţile din acea lume și de sub ea. Cu toate acestea, nici măcar nu își pot imagina şi nu pot simți nimic dintr-o lume superioară. Prin urmare, cel care dobândeşte unul dintre cele 125 de niveluri dobândeşte toate sufletele care există acolo din generațiile trecute, prezente și viitoare și rămâne acolo cu ele. Noi, care existăm doar în lumea noastră, suntem incapabili să ne imaginăm sau să simțim ceva existent la alte niveluri sau în alte lumi, inclusiv entităţile care care le populează.

Cabaliștii care dobândesc un anumit nivel pe drumul lor către Creator pot descrie acel nivel cu expresii pe care doar aceia care         l-au dobândit le pot înțelege. Cei care nu au dobândit nivelul descris pot fi derutaţi de astfel de descrieri și pot fi abătuţi într-o direcţie departe de înțelegerea corectă.

Așa cum s-a spus mai sus, calea noastră către Creator este împărțită în 125 de niveluri (sau grade), dar nu le putem urca pe toate înainte de a desăvârşi rectificarea. Există două distincții între toate generațiile și cea din urmă, care este complet rectificată:

  1. Doar în ultima generație va fi posibil să se dobândească toate cele 125 de niveluri.
  2. În generațiile anterioare, doar câțiva oameni puteau dobândi celelalte lumi. În ultima generație, toată lumea va putea urca prin nivelurile spirituale și se vor uni cu Creatorul.

Termenul „ultima generație” se referă la toate generațiile umane începând cu anul 1995, întrucât, conform cărții Zohar, acesta a fost momentul în care omenirea a intrat într-o nouă fază – cea a Rectificării Finale. În Cabala, această perioadă este numită și „timpul izbăvirii”, când omenirea este destinată să iasă din starea inferioară în care se află.

Raşbi și discipolii săi au urcat toate cele 125 de niveluri. Acesta este motivul pentru care au reușit să scrie Cartea Zohar, care cuprinde toate cele 125 de niveluri ale lumilor. Prin urmare, se spune în Zohar că această carte va fi dezvăluită doar la „sfârșitul zilelor”, adică în ajunul sfârșitului rectificării. Alte generații nu au putut ajunge la sfârșitul rectificării. Aşadar, ei nu au putut înțelege această carte, întrucât nu au reușit să depășească toate cele 125 de niveluri de la care este scrisă Cartea Zohar. În generația noastră, putem ajunge cu toții la nivelul 125; în acel moment, vom putea înțelege cu toții Cartea Zohar.  

Faptul că un cabalist contemporan a reușit să comenteze în întregime Cartea Zohar este un semn că suntem în pragul ultimei generații și că oricine poate înțelege Cartea Zohar. Într-adevăr, niciun comentariu despre Cartea Zohar nu a apărut înainte de vremea noastră. Astăzi, avem la dispoziție comentariul Sulam, clar și complet, pe marginea Cărţii Zohar scris de Baal HaSulam, așa cum ar trebui să fie în ultima generație.

Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem că acțiunile spirituale nu apar așa cum se întâmplă cu acțiunile fizice: adică relaţia între cauză și consecinţă nu urmează direct. În timpul nostru, starea spirituală a lumilor este pregătită pentru venirea lui Mesia (forța care scoate Creația din egoism și o conduce la altruism). Totuși, acest lucru ne oferă doar o oportunitate de împlinire, în timp ce împlinirea efectivă depinde de noi și de nivelurile noastre spirituale.

Ne putem uni cu Creatorul prin egalizarea proprietăților, dorințelor și obiectivelor noastre cu ale Sale, distrugând complet egoismul și făcând lucruri bune în mod altruist. Cu toate acestea, se pune o întrebare: unde va găsi un egoist complet (unul care nu poate face o mișcare spirituală sau fizică decât dacă i se oferă beneficii personale) forța și motivația de a trăi de dragul altora?

Răspunsul la această întrebare poate fi ușor de înțeles cu un exemplu din viață:

Să ne imaginăm o situație în care îţi doreşti din toată inima să oferi un cadou cuiva care este important în ochii tăi, cuiva pe care îl iubeşti și îl respecți. Să presupunem că această persoană este de acord să-ţi accepte cadoul sau că este de acord să vină la tine la cină.

Deși cheltuieşti bani și munceşti din greu pentru a-l trata bine pe importantul oaspete, te bucuri de parcă n-ai fi tu acela care face o favoare, ci oaspetele, prin faptul că îţi face o plăcere, distrându-te şi acceptându-ţi trataţia. Prin urmare, dacă ni L-am putea imagina pe Creator ca pe cineva pe care îl respectăm, i-am face plăcere bucuroşi.

Putem respecta legile universului numai dacă dobândim măreția Creatorului. Atunci, când lucrăm de dragul Lui și realizăm măreția Lui, este ca și cum am primi de la El. Cu toate acestea, întrucât gândurile depind de influența societății și a anturajului, tot ceea ce societatea apreciază ajunge, totodată, să fie apreciat în ochii individului. Prin urmare, cel mai important lucru este să te afli printre cât mai mulți oameni care îl înalță pe Creator.

Dacă anturajul nostru nu îl ridică pe Creator la nivelul adecvat, nu ni se va permite să dobândim spiritualitatea. Un student ar trebui să se simtă cel mai umil dintre toți ceilalţi studenţi. În acest fel, el poate absorbi punctele de vedere ale grupului și, în această stare, el va considera punctele de vedere ale grupului ca fiind importante. De aici provine truismul: „Cumpără-ţi un prieten”. Într-adevăr, cu cât mai mulți oameni mă influențează cu opiniile lor, cu atât voi putea lucra cu mai multă sârguinţă asupra mea, la rectificarea egoismului meu, pentru a-L simți pe Creator.

Se spune că fiecare individ ar trebui să dobândească Rădăcina, sursa sufletului său. Cu alte cuvinte, scopul final ar trebui să fie contopirea completă cu Creatorul. Proprietățile Creatorului sunt denumite Sfirot. De aceea, în timp ce studiem Sfirot și acțiunile lor, este ca și cum am învăța aceste proprietăți, şi ne contopim cu ele, ne unim cu mintea Creatorului și devenim una cu Creatorul.

Importanța Înţelepciunii Cabala provine din faptul că, studiind-o, învățăm cum au fost create lumile și cum sunt ele guvernate. Studiind acțiunile și proprietățile Creatorului, ni se revelează cum ar trebui să fim pentru a ne uni cu El.

(înapoi Cartea CONCEPTE FUNDAMENTALE – click)

error: Content is protected !!