LANSARE DE CARTE

Nicio carte nu a avut un rol atât de important în istoria poporului lui Israel și în dezvoltarea lumii precum Tora (Vechiul Testament). Influența sa este evidentă în fiecare domeniu: istorie, cultură, educație, societate, drept, etc. Există o vastă literatură în jurul ei, Tora constituind o sursă permanentă de creație și reflecție.

… transmiterea Înțelepciunii Cabala nu este deloc o chestiune simplă. Pentru a înțelege ceea ce este ascuns în Tora, trebuie mai întâi să suferim o transformare a naturii noastre de la primire la dăruire. Înțelepciunea Cabala ne învață metoda acestei transformări și numai după ce o cunoaştem putem înțelege ce spune limbajul ramurilor.

Astăzi, principalele lucrări care ne vin în minte atunci când ne gândim la cărțile de Cabala sunt Cartea Zohar sau, pur și simplu, Zohar-ul și scrierile rabinului Isaac Luria, ARI.

Baal HaSulam și-a dedicat viața diseminării în mase a Înțelepciunii Cabala. El a afirmat că „numai prin diseminarea în masă a Înțelepciunii Cabala vom obține completa izbăvire. … Atât individul, cât și națiunea nu vor împlini scopul pentru care au fost creaţi, decât prin dobândirea internalității Torei și a tainelor sale. … Prin urmare, trebuie să instituim seminarii și să creăm cărți pentru a grăbi diseminarea înțelepciunii în întreaga națiune.”

Academia de Cabala ARIZ’AL îşi propune să pună în circulaţie, în limba română, textele şi cărţile de Cabala, în viziunea Sfântului ARI şi a cabaliştilor din linia de cabalişti din care ARI face parte (cabala lurianică). Ne va face plăcere să anunţăm aici fiecare nouă apariţie, fie că e vorba de o apariţie editorială sau de o traducere.

  • Prima traducere în limba română a unei cărţi a celui dintâi discipol al Sfântului ARI, Chaim Vital – Sha’arei Kduşa (Porţile Sfinţeniei)
  • Ultima carte publicată de Institutul Bnei Baruch din Israel – Un pod foarte îngust (A very narrow bridge)– o excepţională istorie  a Înţelepciunii Cabala.
error: Content is protected !!