FOLOSIND ZOHAR-UL PENTRU CITIREA TOREI

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Oamenii caută tot felul de coduri în Tora și găsesc toate interconectările posibile între părțile sale. Într-adevăr, diversele părți ale Torei sunt interconectate într-un număr infinit de moduri – numărul literelor, cuvintelor, versetelor și frazelor au fost calculate. Recent, o lucrare fantastică de calcul a analizat structura interioară a literelor și părților de litere. Dar aceste calcule nu ne dau nimic. Ele nu ne învață ce se află în spatele fiecărui simbol sau punct sau formă a literelor și combinațiile lor.

Tora a fost scrisă mai întâi ca un singur cuvânt fără spații. Abia mai târziu acel singur cuvânt a fost împărțit în cuvinte individuale și cuvintele în litere, iar acele litere au fost împărțite în mai multe părți. În cele din urmă, aceste părți devin un punct și o linie care se extinde din el. Un punct negru pe un fundal alb simbolizează sursa luminii: lumina emană din punctul unic. Dacă lumina coboară de la forța superioară, de la Creator la creatură, aceasta este o linie verticală; dacă forța este atribuită întregii creații, aceasta este o linie orizontală.

Acestea sunt toate informațiile pe care le primim de la Creator. Toate combinațiile posibile între puncte și linii depind de cele două semne trimise de la Creator:

  • Linia verticală – un semn personal trimis omenirii de către Creator
  • Linia orizontală – un semn general trimis omenirii de către Creator
  • Toate situațiile intermediare

Toate semnele combinate au creat codul pentru relația dintre Dumnezeu și omenire și în orice moment lucrurile pot apărea diferit, întrucât în orice moment sufletul se află într-o stare diferită.

O persoană care privește literele Torei, cu condiția să fi învățat să o citească corect, își poate vedea propriul trecut, prezent și viitor prin combinațiile de puncte și linii. Dar pentru a vedea aceste lucruri, este nevoie de o cheie. Cu ea, se poate citi Tora ca un ghid turistic spre lumea spirituală, spre deosebire de un simplu episod istoric. Această cheie se găsește în Zohar, care interpretează Pentateuhul și explică exact ce a urmărit Moise prin scrierea Torei.

Când studiem cele cinci cărți ale Pentateuhului prin ochii Zohar-ului, vedem cu totul altceva decât lumea noastră; vedem lumea superioară, conducerea spirituală a lumii noastre și întreaga creație. De aceea, cabaliștii citesc aceste două cărți împreună.

Înainte de a fi tipărită cartea Zohar, studenții și adepții lui Moise au scris, de-a lungul a câteva sute de ani, interpretări de bază ale incidentelor din Tora, astfel încât să putem înțelege mai bine ceea ce scrisese Moise. Prima interpretare a Torei este Mișna, de la cuvântul Şeni, Şana (ceva care se repetă). Mişna descrie toate legile spirituale ca legi ale acestei lumi. În ea se explică ce trebuie și ce nu trebuie să faci. Aceste explicații le cunoaștem ca Miţvot (porunci, precepte) a ce să „faci” (porunci pozitive) sau Miţvot a ce să „nu faci” (porunci negative).

Doar Cabala poate explica aceste acțiuni. Aceasta explică faptul că cel mai important lucru nu este actul lumesc, ci scopul în lumea spirituală. Contează ceea ce face o persoană cu intențiile sale interioare. Exact despre asta ne spun înțelepții și ucenicii lui Moise.

Talmudul a fost următoarea generație, ai cărei înțelepți au explicat modul corect de a îndeplini Miţvot în fiecare situație. Dar au înțeles, de asemenea, că nu era vorba de îndeplinirea mecanică a Miţvot în lumea noastră, ci mai degrabă faptul că prin aceste Miţvot, în contextul lor spiritual corect, putem studia natura lumii noastre și a lumii superioare în cel mai bun mod pentru noi.

Deși Mișna și Talmudul explică fiecare lege spirituală în detaliu, ele sunt scrise în limbajul cotidian. Prin urmare, dacă nu ai codul pentru cartea Zohar, vezi doar Mișna și Talmudul ca recomandări pentru calea corectă de a conduce un mod de viață religios, ortodox.

Toți marii cabaliști, adică toți acei înțelepți ai Mişnei (Tanna’im) și Talmudului (Amora’im), au explicat în textele lor sistemul creației și modul în care putem folosi cel mai bine legile acesteia. Ei au explicat de ce aceste forțe coboară la noi și cum le putem folosi pentru a obține un răspuns pozitiv și, în cele din urmă, pentru a deveni părți vitale și active ale creației.

Când aceste forțe vin la noi de Sus și reacționăm corect la ele, răspunsurile noastre urcă din nou și aduc în lume rezultate bune pentru toată lumea. Aceasta este sarcina Cabalei, numită și Înțelepciunea Cabala. Cuvântul Cabala provine de la cuvântul Lekabel (a primi), adică a învăța cum să primim corect abundența care ne vine de la forțele superioare.

O persoană care începe să studieze Cabala poate vedea clar că motivul tuturor suferinţelor și catastrofelor pe care le trăim atât la nivel personal, cât și la nivel global este că nu interpretăm corect ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Datorită comportamentului nostru neplăcut și reacției nepotrivite, starea noastră și consecințele care ne revin se înrăutățesc din ce în ce mai mult.

Cabala este cea mai practică știință. Ea oferă umanității cheia conducerii lumii. Dar pentru ca noi să o conducem, trebuie mai întâi să o studiem. Pentru aceasta, trebuie să cunoaștem structura generală a universului și sistemul său de gestionare, astfel încât să știm cum să participăm activ la el.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!