FORŢA NEGATIVĂ

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

148 Ce este Sitra Achra (forţa negativă)?

Spargerea vaselor a provocat o coborâre a tuturor lumilor. A patra lume, Asiya, a căzut și mai jos și, din sfârșitul ei, a apărut Sitra Achra sau răul.

Sfirot își au originea în Kduşa (Sfințenia) Infinitului, dar acest tip opus de existență [60] nu putea proveni dintr-o sursă desăvârşită, ci trebuia să provină dintr-o stare imperfectă. Rădăcina sa se află în lipsa sau absența Sfinţeniei (Kduşa). Aceste Klipot (coji) obstrucționează luminile Sfirot, ţinându-l pe om în ascundere faţă de rădăcina sa și faţă de lumină.

[60] – Forţa negativă

În paralel (contrar) celor patru lumi pozitive, această entitate negativă – Sitra Achra, are și ea patru lumi ale sale, cu cele zece grupuri de îngeri negativi. Aceste coji se hrănesc din extremitățile luminilor superioare, atunci când acestea din urmă sunt slăbite de faptele rele ale ființelor inferioare. Drept urmare, îngerii distrugători capătă mai multe puteri și vin să facă rău în lume.

149 De ce există o “Forță negativă”?

Existența „forței negative” a fost dorită de Creator pentru a da omului liberul arbitru. Cu falsitate, aceasta încearcă aproape permanentt să-l seducă și să-l facă să se potihnească. Pentru a dobândi merit, omul trebuie să încerce în permanenţă să-și depășească inclinaţia rea și să facă bine.

150 Cum îşi capătă puterea „Forța negativă”?

Faptele bune ale omului au un efect asupra celor patru lumi superioare, iar faptele sale rele – asupra celor patru lumi inferioare. Abia atunci când omul păcătuiește, forța negativă poate crește în forță și poate face mai mult rău în lume. Atunci când oamenii acționează negativ, ei provoacă o deteriorare care ajunge în lumile inferioare și dă putere cojilor (Klipot), [61] să se atașeze și să se hrănească din Sfirot ale lumilor superioare.

[61] – Coji

În mod similar, în interiorul omului, acest aspect negativ care crește în el, constituie înclinaţia sa rea(Yeţer Hara), care îl rupe de lumile superioare și îl dezrădăcinează de Kduşa.[62]

[62] – Sfinţenie

151 Ce sunt cojile (Klipot)?

Klipot constituie manifestarea forței negative. Ele împiedică luminile Sfirot și îl ţin pe om în ascundere faţăde rădăcina sa și faţă de lumină. Datorită faptelor rele ale ființelor inferioare, Klipot își capătă puterea și fac rău în lume prin atașarea de luminile superioare.

152 Care sunt diferitele niveluri ale cojilor (Klipot)?

Există patru niveluri principale de Klipot. Acestea corespund celor patru lumi inferioare, care cuprind Sfirot și Parţufim (configurații) ca şi în lumile pozitive.

inapoi la 160 DE ÎNTREBĂRI (link)

error: Content is protected !!