FORŢA NEGATIVĂ

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Există o „a doua” autoritate numită Sitra Achra – forța negativă sau „malefică”: cojile ei obstrucționează luminile Sfirot, îi ascund omului rădăcina sa și lumina. Sfirot își au rădăcina în sfințenia lui Ein Sof, rădăcina forței negative se află în lipsa sau absența acestei sfințenii. Din cauza faptelor rele ale ființelor inferioare, cojile negative își capătă puterea și fac stricăciune și rău în lume prin atașarea la luminile superioare.

“Răul” -Sitra Achra

Există o „a doua” autoritate numită Sitra Achra [108] – forța negativă sau „răul”. Chiar dacă este opus oricărui bine, este important să înțelegem că originea „răului” provine dintr-o emanație a luminilor superioare [109] și, prin urmare, nu are cu adevărat o autoritate complet independentă. El se hrănește de la extremitățile inferioare ale sfințeniei și are nevoie de permisiunea de a acționa de sus.

[108] – “Cealaltă parte” în aramaică

Există într-adevăr o singură autoritate unică și deplină și aceea este cea a Creatorului.

În momentul creației, atunci când cele zece Sfirot feminine ale aspectului numelui BON (52) au ieșit din ochii lui Adam Kadmon, primele trei SfirotKHB (Keter, Hochma, Bina) – au putut să stea în dispunerea pe cele trei coloane. Cu toate acestea, cele șapte Sfirot inferioare nu erau dispuse în această ordine; ele nu au putut să-și conţină luminile și, în consecință, s-au spart. Aceasta a fost prima imperfecțiune sau stricăciune din creație. Abia atunci când există dispunerea pe trei coloane, unde coloana milei se află între coloanele benevolenţei și rigorii, cele trei se pot alipi și conecta împreună pentru a asigura un echilibru armonios.

[109] – De vreme ce totul originează din Kav şi Reşimo

Acest aranjament imperfect este prima origine a forței negative sau a „răului”. Acest tip de existență nu putea proveni dintr-o sursă perfectă; trebuia să provină dintr-o stare defectuoasă.

Spargerea celor șapte Sfirot inferioare a provocat o coborâre a tuturor lumilor. Lumea Asiya a căzut chiar mai jos și din capătul ei [110], a apărut forța negativă.

[110] – Malhut de Asiya

Sfirot își au rădăcina în sfințenia lui Ein Sof, BH. Rădăcina forței negative se află în lipsa sau absența sfințeniei. Aceste coji obstrucţionează luminile Sfirot, ascunzându-i omului rădăcina sa și lumina.

În paralel (opus) cu cele patru lumi, această entitate negativă are propriile sale patru lumi, unde zece grupuri de îngeri negativi se divid după cum urmează:

  • trei grupuri în lumea lor Briya
  • șase grupuri în lumea lor Yeţira
  • un grup în lumea lor Asiya.

Ele se hrănesc din extremitățile luminilor superioare atunci când acestea din urmă sunt slăbite de faptele rele ale ființelor inferioare. Atunci când această forță negativă își capătă puterea prin suptul acestor lumini superioare, îngerii săi distrugători primesc mai multe puteri și vin să facă răul în lume.

Existența lui Sitra Achra – forța negativă – a fost voită de Creator pentru a oferi omului liberul arbitru. Cu minciuni, aceasta încearcă aproape permanent să-l seducă pe om și să-l facă să se potihnească.

Faptele bune ale omului au un efect asupra celor patru lumi superioare, iar faptele sale rele asupra celor patru lumi inferioare. Abia atunci când omul păcătuiește, partea negativă poate crește în putere. [111]

[111] – Şi viceversa

Atunci când omul acționează negativ, el atrage un derivat al acestei forțe negative care crește în interiorul lui. Aceasta este înclinaţia sa rea (Yețer Hara), care îl rupe din lumile superioare și din sfințenie. Atunci când acționează pozitiv, el atrage energii pozitive care slăbesc energiile negative din interiorul său și îi dau putere să se apropie de Creator.

Cojile – Klipot

Cojile sunt manifestările individuale ale forței negative. Ele obstrucționează luminile Sfirot inferioare prin atașarea de extremitățile lor și hrănirea din acestea. Ele îi ascund omului adevărul și lumina. Din cauza faptelor rele ale ființelor inferioare, cojile își capătă și își reînnoiesc puterea de a face rău în lume.

Tikunim (rectificările) ființelor inferioare constau în desprinderea acestor coji de sfințenie, prin îndeplinirea poruncilor și prin rugăciuni. Când oamenii acționează negativ, ei produc energii contrare care provoacă deteriorări ce ajung în lumile inferioare și creează și mai multe coji pentru a face rău.

Există patru niveluri principale de coji, corespunzătoare celor patru lumi inferioare. Și ele cuprind Sfirot și configurații ca în lumile pozitive și sunt, de asemenea, construite pe dispunerea pe trei coloane a arborelui Sfirotic. Ele au, însă, menirea de a acționa contrar lumilor pozitive de mai sus, emanând energii negative și dăunătoare.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!