BA HAR (Pe Muntele Sinai)

(Levitic, 25:1 – 26:2)

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

Rezumatul Pericopei

Porțiunea BaHar (Pe Muntele Sinai), se ocupă în primul rând de cele ce par a fi legile finanțelor. Începe cu Moise aflat pe Muntele Sinai, primind de la Creator Mițva (porunca) de Șmita (omiterea cultivării), adică aceea de a nu se cultiva pământul în fiecare al șaptelea an și Mițvot (pluralul pentru Mițva) de Yovel (jubileu, aniversarea a 50 de ani, după şapte cicluri de Șmita consecutive). Creatorul îi dă binecuvântarea Sa, astfel ca cel de-al șaselea an să fie într-atât de productiv, încât să fie suficient de îmbelşugat pentru următorii trei ani, să respecte Mițvot (poruncile) de Șmita și de Yovel, fără să-și facă griji în legătură cu subzistenţa.  

Mai târziu, porțiunea prezintă în detaliu legile vânzării unei case sau a unei proprietăți, răscumpărarea unei case sau a unui teren de la o persoană la alta, legile privind loturile Leviților, interzicerea vânzării aşezărilor sau caselor care le aparțin, legile privind vânzarea unei persoane din Israel în sclavie, cum trebuie tratată o astfel de persoană și legile care interzic idolii, stâlpii și portretele făcute în piatră.

Comentariu

Legile pe care  porţiunea le detaliază sunt legi spirituale. Șmita  este o chestiune profundă și sacră. Există numai în țara lui Israel, într-o dorință îndreptată către Creator, pentru a dărui, spre iubirea pentru ceilalţi. O Șmita poate să apară într-o dorință, numai în procesul de corectare a sufletului.

Sufletul este format din șase Sfirot: Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod și Yesod (HGT NHY). A șaptea Sefira este precum Şabatul, ca Șmita. De asemenea, șapte ori șapte sunt 49, Yovel (jubileul, aniversarea de 50 de ani) în Numărătoarea de Omer. Acestea sunt nivelurile pe care le urcăm.

Nu putem corecta calitatea a șaptea, Malhut, ci numai cele șase calități incluse în ea. Prin urmare, o lăsăm și evităm corectarea, iar asta înseamnă respectarea Şabatului, similar cu respectarea legii Șmita. În urma corectărilor, există o stare definită prin „El, cel care a lucrat în ajun de Şabat, va avea ce mânca în Şabat”, invers lui „Cel care nu a lucrat în ajun de Şabat, din ce va mânca în Şabat”(Talmudul babilonian, Masehet Avoda Zarah, 3a)?

În Şabat, tot ce a fost primit din corectările efectuate în timpul celor șase zile lucrătoare este întărit. Corectarea pătrunde în a șaptea zi și apare în ea. De aceea, în Şabat totul este dublat: mesele și obiceiurile, la fel cum se întâmplă în anul de Șmita. În acel an, trebuie să munceşti şi să trăieşti în aşa fel încât, la sfârșitul celui     de-al șaselea an, să fi strâns suficientă recoltă pentru a rămâne şi pentru cel de-al șaptelea an, în timpul căruia nu munceşti, și suficient şi pentru cel de-al optulea an, până când o nouă recoltă este adunată. Acesta este motivul pentru care ceea ce se adună la sfârşitului celui de-al şaselea an trebuie să fie de trei ori cât e normal.

Când urcăm în niveluri, pe măsură ce ne corectăm sufletul,  sărim peste cele trei Behinot (discernăminte/faze), unul, doi şi trei şi apare doar Behina Dalet (numărul patru). Este imposibil să corectezi Malhut; este posibil doar să sari peste ea. Pentru că ea ne colectează și ne dă rezultatele a ceea ce s-a întâmplat anterior.

Nu înseamnă că de Şabat, Șmita sau Yovel nu suntem în câştig. Dimpotrivă, există reguli specifice pentru acei ani, care fac posibilă vânzarea, cumpărarea și efectuarea altor corectări care nu pot fi efectuate în alți ani. Mai exact, în cel de-al șaptelea an și referitor la roadele lui (7×7), apar condiții aparte pentru situaţia în care, dacă ai lucrat și ai câștigat în stările anterioare, primeşti acum beneficiul. Nu rămânem cu mâna goală după un asemenea an, ci mai curând este momentul în care primim răsplata pentru munca făcută înainte.

Aceste reguli se referă la Șmita. În ceea ce privește cumpărarea și vânzarea de case, trebuie să înțelegem că în spiritualitate, o casă este „ambalajul” unui om. Structura noastră interioară este alcătuită din Moha (măduvă), Ațamot (oase), Ghidin (tendoane), Basar (carne/mușchi) și Or (piele); sau, în altă ordine, este formată din Șoreș (rădăcină), Neșama (suflet), Guf (corp), Levuș (îmbrăcăminte) și Heihal (casa/sala). Levuș este îmbrăcămintea și Heihal este tot ce este în afara noastră.

Într-un mod anume, în timpul anului de Șmita, este posibil să  corectăm dorințele foarte mari în aceste niveluri, cum ar fi vânzarea de case, Leviții, etc. Nu este ușor să dobândeşti aceste niveluri, mai ales legile referitoare la sclavii israeliţi, anume cumpărarea și vânzarea lor, eliberarea lor din sclavie, precum şi cele referitoare la nerespectarea poruncilor, sau la închinarea la idoli și la icoane, care constituie un grad înalt.

Nivelurile de Șmita și Yovel aparțin gradului Bina. Întreaga noastra corectare se referă la alipirea lui Malhut la Bina. Bina este calitatea dăruirii, cunoscută sub numele de „dorința de milă”, în timp ce Malhut este dorința egoistă de a primi, care este inițial stricată. Scopul este de a le conecta pe cele două, așa cum este scris despre Rut și Naomi: „Au călătorit împreună” (Rut 1:19).

Porțiunea este numită BaHar (Pe Muntele Sinai), pentru că, în mod special, când ne ridicăm către Creator, la gradul Bina, primim legile Şabatului, Șmita și Yovel, care simbolizează dorința noastră egoistă de a primi cu calitățile Creatorului, calitățile lui Bina.

Simbolul Şabatului, Yovel și Șmita este legătura dintre Malhut și Bina, când Malhut este inclus în gradul Bina, calitatea dăruirii. Din această legătură – conexiunea dintre nivelurile Bina și Malhut, prin interzicerea atingerii dorinței de a primi și a corectării – apar toate legile Şabatului, interzicerea efectuării celor 39 de munci, corectările lui Malhut.

Întrebări şi Răspunsuri

Cu toate eforturile guvernelor și economiștilor, nu putem rezolva criza globală. Căutăm fără succes o soluție. Ce reflectă economia de astăzi?

Economia reflectă egoismul nostru. Nu lucrăm corect cu acesta. Dacă l-am direcţiona chiar şi numai puţin înspre binele celorlalţi, către conexiune, iubire, garanție reciprocă și împărţirea între noi, vom începe să simțim beneficiile în fiecare domeniu al vieții noastre.

Trebuie să înțelegem că legile menționate în această porţiune au fost date cu mult înainte ca economia modernă să fi fost constituită. În acel moment nu existau bănci, investiții sau comerț internațional. Oamenii trăiau din ce le dădea pământul. Apoi,   dintr-o dată, li s-a spus să sisteze cultivarea propriilor terenuri și să nu mai recolteze ce au cultivat.

Asta a ridicat o problemă existențială, rezultată, aparent,    dintr-o abordare irațională a lumii. Asta pentru că nu trebuiau respectate regulile națiunilor, ci regulile lui Israel. „Israel” înseamnă Yașar El (direct la Dumnezeu). De aceea trebuie să facem corectări în Malhut după conectarea sa la gradul Bina, calitatea superioară de dăruire, Lumina Superioară. Trebuie să lăsăm Lumina Superioară să lucreze.

În anul de Șmita, ne lăsăm dorința deoparte și nu o corectăm. Dacă nu primim puteri de sus, nu vom avea forţa de a o corecta. De aceea, trebuie să corectăm gradul în care intră Lumina de la un grad mai înalt, Bina, și să-l umplem. Doar atunci putem corecta dorințele sufletului folosind aceste șase calități, HGT NHY. Apoi, din nou, trebuie să fim umpluți din gradul Bina, să primim puterea de la ea și ulterior să devenim corectați.

De aceea, după cum s-a menționat mai sus, Şabatul vine ca rezultat al celor șase zile de lucru: „Cel care nu a lucrat în ajun de Şabat, din ce va mânca în Şabat?” Mai mult decât atât, ne „încarcă” cu putere pentru următoarea săptămână, pentru următoarea corectare, pentru următorul nivel. În fiecare săptămână este un nou nivel, și același lucru este valabil pentru Șmita. Omisiunile nu înseamnă că vom mânca ceea ce am semănat anterior. Mai degrabă, este un rezumat al precedentului nivel şi o pregătire pentru cel următor, cei șase ani care urmează. Dacă am fi păstrat asta în spiritualitate, ne-am fi aflat acum într-o situație minunată.

Ce sfaturi practice putem oferi economiștilor pentru a îmbunătăți situația?

Putem îmbunătăți situația numai prin munca interioară, atunci când avem o nevoie reală de a ne corecta dorințele și de a le înălţa la gradul Bina, „dorind mila”, sau cel puțin să le ridicăm la nivelul atitudinii: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.” În felul acesta, am putea cel puțin evita să-i exploatăm pe alţii sau să le facem rău. La modul ideal, însă, ar trebui să fie atitudinea lui „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.”

Cum va arăta noua economie în viitorul apropiat?

Nimic nu se poate face imediat, deoarece situația economică din Europa, de exemplu, este foarte proastă. Corectările sunt posibile, dar numai prin educaţie înainte de orice.

În primul rând, trebuie să reeducăm oamenii prin Educație Integrală, care explică circularitatea Naturii și interconectarea noastră. Prin înţelegerea acestor lucruri, stabilim prima condiție: Arvut (garanția reciprocă).

Trebuie să ridicăm nivelul de înțelegere al omenirii în următoarele domenii: ce se întâmplă cu noi, tipul de lume în care trăim, provocările cu care ne confruntăm, de ce ne sunt date și de către cine, de ce trebuie să ne corectăm în mod special în acest mod, ce obținem prin corectare și dacă avem libertatea de a alege în această chestiune.

Cum putem face acest lucru?

Trebuie să o facem în relațiile noastre cu ceilalți. Trebuie să creăm infrastructura pornind de la dorințele noastre corectate față de ceilalţi, la fel ca și ei, reciproc, astfel încât Dumnezeirea să apară în aceste dorințe.

Deci, pentru a rezolva problemele economice în noua eră, trebuie să construim mai întâi o infrastructură socială în întreaga lume?

Da, pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. După cum putem vedea, în întreaga lume nimeni nu poate ajunge la niciun acord. Nu există nici măcar planuri sau iluzii de a se ajunge la aşa ceva. Lumea nu știe cum să rezolve situația și supravieţuieşte doar prin acumularea de datorii.

Cum traduceți legile menționate în această porțiune într-o formă a unei infrastructuri sociale?

Vorbim despre dorințe în Șoreș, Neșama, Guf, Levuș, Heihal sau Moha, Ațamot, Ghidin, Basar și Or. Lumea noastră este doar o replică, în Lumină, a dorințelor noastre corupte, asemenea imaginilor alb-negru pe care le vedem în filme. Negrul este absența albului. Noi suntem cei care aruncăm umbre în Lumină întunecând-o. Trebuie să ne neutralizăm pe noi înşine pentru ca totul să fie Lumină, iar atunci vom putea să ne susţinem într-o lume completă și veșnică.

Din Zohar: Atunci, Pământul va avea un Şabat pentru Domnul

Hey (ה) înseamnă repaos, atât Sus, cât şi jos. De aceea, există Sus Hey de HaVaYaH, Bina, și jos Hey de HaVaYaH, Malhut. Hey de Sus este repaosul celor superioare, iar Hey de jos este repaosul celor inferioare. Hey de Sus este de șapte ori șapte ani, cele patruzeci și nouă de porți ale lui Bina, iar acel Hey de jos este de doar șapte ani. Cel de jos se numește Șmita, iar cel de Sus se numește Yovel (Jubileu, aniversarea de cincizeci de ani).

Zohar pentru toți, BaHar (Pe Muntele Sinai), pct. 7

Totul provine de la Malhut și Bina, între care există 49 ​​de niveluri, așa cum numărăm în Numărătoarea de Omer, între Pesah și sărbătoarea Șavuot. Toate corectările noastre sunt în Malhut, care este o cumulare a dorințelor pe care trebuie să le ridicăm până la gradul Bina, cel al milei.

Nu este sfârșitul procesului, ci numai mijlocul acestuia. Făcând această corectare, facem corectarea „dorinței de îndurare”, așa cum a spus vechiul Hilel. „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”.  Totuși, acesta este doar mijlocul drumului. Restul se referă la ridicarea gradului Bina la gradul Keter, care este „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.” Aceasta este o muncă suplimentară, care stabileşte un termen de la care omul va dobândi recolta.

Cum poți explica unui om contemporan că la fiecare șapte ani trebuie să înceteze să mai producă?

Dacă acela nu a fost educat în această direcție, nu va fi capabil să înțeleagă și nici nu va fi posibil să i se explice despre ce este vorba. Trebuie mai întâi făcută educația.

Educația comportă două aspecte: învățarea și educația. Învățarea (furnizarea de informații) implică explicarea procesului prin care trece omenirea, sistemul providenței și al îndrumării, construirea acestei lumi în acord cu Lumea Superioară și legile și forțele care acţionează în lumea noastră. Trebuie să învățăm cum evocă aceste forțe în fiecare dintre noi Reșimo (amintirea), gena spirituală care ne face să evoluăm. Trebuie să înțelegem direcția, scopul și obiectivul pe care îl vom atinge pe măsură ce evoluăm, zi de zi și de la un moment la altul. Trebuie să știm cum ne putem urmări destinul – ca și cum am avea două sisteme de comandă – pentru a ajunge în linişte la stadiul final, starea perfectă.

Dacă nu primim o explicație referitoare la întregul sistem,  lumea în care ne aflăm, fizica lumii și modul în care funcționează aceasta, cum se mișcă ea, nu vom putea să o înțelegem. Nu poţi să le spui oamenilor, pur și simplu: „Nu mai munciţi”.

Se face deja astăzi; știm că există alimente cum ar fi pâinea, care nu se face în anul de Șmita.  

Într-adevăr, dar nu poţi respecta ceva în totalitate fără ca, înainte, să fi fost ţinut cu stricteţe în rădăcina sa spirituală.

Din Zohar: Sclavul și Fiul

Înțelegerea acestor două niveluri, fiu și sclav, se găsește în cuvintele „El mi-a zis: «Tu ești robul Meu, Israel, în care Eu voi fi preamărit»”. „El mi-a zis: «Tu ești robul Meu»”, este gradul de sclav, pe linia stângă, Malhut. „Israel” este gradul de fiu, pe linia dreaptă, ZA. Când ei sunt contopiţi ca unul singur, este scris: „în care Eu voi fi preamărit”.

Zohar-ul pentru toți, BaHar (Pe Muntele Sinai), pct.  85

Pe de o parte, un sclav al Creatorului este un nivel înalt. Pe de altă parte, „Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru” (Deuteronom 14:1), este de asemenea un nivel înalt și ambii se conectează în linia mijlocie. Compararea nivelurilor este similară cu Tora scrisă faţă de Tora orală, cu legea faţă de regulă, cu Zeir Anpin faţă de Malhut. Și aici trebuie să ajungem într-o stare în care gradul de sclav și gradul de fiu nu se contrazic, ci mai degrabă se conectează unul cu celălalt, ajungând la linia de mijloc, Masah de Hirik. Acesta este modul în care evoluăm.

Pe de o parte, un sclav este un nivel foarte înalt. S-a spus despre Moise că era slujitorul Domnului. Pe de altă parte, este un nivel al umilinţei. Ştim, totodată, că există legi care interzic vânzarea de sclavi. Cum se potrivesc toate astea împreună?

Omul este la mijloc, nici fiu, nici sclav, ci amândoi în acelaşi timp. Omul conține atât linia dreaptă, cât și pe cea stângă. Modul de apelare se referă la cel care lucrează înspre Creator, unde fiecare apelativ indică o modalitate unică de conectare către revelarea Creatorului.

Termeni

Economie

În spiritualitate, „economia” se referă la întrebarea „Cum îmi susțin sufletul?” Lumina poate intra în suflet numai atunci când acesta este în Dvekut (contopire) cu Creatorul. Măsura în care se realizează Dvekut cu Creatorul, este măsura împlinirii de către Creator. Aceasta este maniera în care Creatorul „susține” sufletul. Este posibil să se realizeze acest lucru prin corectarea dorinței. Pe măsură ce corectăm fiecare dorință, de la primire, la dăruire, ne umplem imediat cu Lumina Superioară, în măsura în care ne-am corectat. Aceasta se numește „susținere”, și este economia corectă.

Vânzarea proprietății

Când nu putem lucra cu o dorință, deoarece este prea mare sau pentru că oferă o astfel de plăcere încât nu putem lucra cu ea, noi o „vindem”. Există corectări în dorințele noastre, care fac parte din marile dorințe, Levuș și Heihal. Le lăsăm în afara limitelor în care lucrăm, scoțându-le din zona noastră de preocupări, ca şi cum         le-am pune la păstrare.

Șmita (restricţia de a lucra pământul, la fiecare șapte ani)

Șmita este conectarea la nivelul de Bina, când Lumina Superioară corectează tot ceea ce s-a întâmplat și ne dă putere pentru nivelul următor. De aceea există reguli aparte, privind datoria și vânzarea de obiecte sub tutela lui Bina, marea calitate a dăruirii.

Recoltă (a da grâne)

„Recolta” este recompensa în dorința de a primi. Prin aceasta, începem efectiv să lucrăm cu vasele de dăruire pentru a „hrăni” lumea.

Pământ

„Pământ” înseamnă dorință. Există nenumărate denumiri pentru „dorință”, în funcție de nivelul acestora: pământ, sol, ţară, câmp. Denumim dorința și folosim acea denumire în funcție de nivelul ei. Lumea noastră este o ilustrare a corectării dorințelor noastre. Nu toate  există cu adevărat; dimpotrivă, tot ceea ce este înfăţişat se află de fapt înăuntrul nostru.

Sclav

Un „sclav” este o dorință necorectată. Nu poate avea autocontrol, dar este corectată prin faptul că aparţine și devine încorporată în nivelul Bina. El „se anexează” la acesta, păstrând astfel ceea ce este specific acestui nivel. Un sclav este controlat ca un embrion în pântecele mamei sale. La gradul de embrion spiritual, ne anulăm pe noi înşine şi lăsăm ca Cel Superior să ne conducă.

Rezumat

Măreția nivelului Bina – nivelul de dăruire care ne acționează – este că ne dă Lumină, ne umple și ne acordă puterea de a ajunge la Keter, unde legile „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” și „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău” (Deuteronom 6: 5) există în plinătatea lor. Nivelurile Șmita și Yovel sunt cele care ne ridică mai sus.

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

error: Content is protected !!