BE HUKOTAI (Legile Mele)

(Levitic, 26:3 – 27:34)

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

Rezumatul Pericopei

Porțiunea BeHukotai (Legile Mele), se ocupă în primul rând de tema recompensării și pedepsirii copiilor lui Israel în funcție de modul în care urmează sau nu, calea Creatorului. Porțiunea începe cu prezentarea recompensării: este scris: „Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini”(Levitic 26:3), „vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele şi pomii de pe câmp îşi vor da rodul”(Levitic 26:4).

La fel, urmează prezentarea pedepselor: „Dar, dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci” (Levitic 26:14), „voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile” (Levitic, 26:16) și cea mai gravă pedeapsă dintre toate – exilul.

Dacă poporul lui Israel se pocăiește, Creatorul promite să-și amintească legământul pe care l-a făcut cu ei și-i va ierta. Este scris: „Dar, şi când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot şi nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot şi să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.”(Levitic, 26:44). Partea se termină cu legi suplimentare referitoare la jurăminte, ostracizare, zeciuială (maaser) și altele.

Comentariu

Problema răsplatei și a pedepsei nu a fost prezentată la începutul Torei, pentru că nu am fi putut înțelege până nu aveam libertatea de a alege. Fără această capacitate, este inutil să primim instrucțiuni pe această temă. În primul rând, trebuie să învățăm legile și judecățile. Apoi, dacă le păstrăm, vom fi răsplătiți. Și dacă nu, vom fi pedepsiți.

Nu putem fi pedepsiți dinainte, deoarece mai întâi trebuie să ajungem la gradul spiritual de trecere de la ura neîntemeiată la iubirea frățească, la „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”(Talmudul Ieruslmitean, Seder Nașim, Masehet Nedarim, capitolul 9, p. 30b.), care este întreagă Tora. Acesta este modul în care trebuie să ne mişcăm: trebuie să ne corectăm înclinația rea și să o transformăm într-o înclinaţie bună prin Lumina Reformatoare.(„Prin angajarea în ea, Lumina din ea o va reforma” (Midraș Raba, Eiha, Introducere, paragraful 2) Realizăm acest lucru studiind Înțelepciunea Cabala, Înțelepciunea Luminii.

Un om obişnuit nu are libera alegere; dimpotrivă, un astfel de om este „condus” de Reșimot (amintiri). Acestea sunt dorințe și gânduri care se trezesc în interiorul lui fără ca el să fie conștient de originea lor. Oamenii doresc pur și simplu lucruri fără să știe care sunt sursele dorințelor lor, trăindu-şi viaţa cu scopul de a-şi satisface dorințele ce se trezesc în ei, fără nici o capacitate de a le stăpâni sau de a se ridica deasupra acestor Reșimot, aceste unităţi de informaţii.

Oamenii aceștia nu-şi pot cerceta și alege propriile dorințe, după cum este scris: „şi să nu urmaţi după poftele inimilor voastre” (Numeri, 15:39). Dimpotrivă, ei îşi urmează instinctele ca parte a procesului de dezvoltare. Acestui tip de muncă nu-i trebuie răsplată sau pedeapsă. De aceea este scris: ei sunt „ca dobitoacele care se taie” (Psalmul 49:13).

Începem să evoluăm prin Tora, studiind Înțelepciunea Cabala și atrăgând Lumina Reformatoare, corectându-ne astfel inima. „Inima” înseamnă toate dorințele pe care trebuie să le corectăm de la scopul de a primi pentru sine la scopul de a dărui, de a-i iubi pe ceilalţi, în beneficiul lumii și în echivalență de formă cu Creatorul, căutând să fim asemenea Lui, să devenim la fel de buni ca și El.

Noi nu simțim, însă, această bunătate pentru că ne este ascunsă. Prin egoismul nostru, simțim că totul este rău, așa cum este scris: „Am creat înclinația rea”(Talmudul babilonian, Masehet Kdușin, 30b). De aceea ni se cere să căpătăm cunoștințe suplimentare și o bogată experiență pentru a ne corecta, astfel încât să putem controla înclinațiile și gândurile noastre, în aşa fel încât să fie îndreptate către acele Lumini, acele Forțe Superioare și să se conecteze cu ele printr-o abordare corectă în reciprocitate și parteneriat cu Creatorul.

Prin aceasta, noi ne alipim Creatorului, ne conectăm cu El, înțelegem scopul, planul Creației, tot ceea ce se întâmplă și procesul pe care trebuie să-l parcurgem.

În lumea fizică, îi învățăm pe copii până  în jurul vârstei de 20 de ani. Potrivit Torei, la vârsta de douăzeci de ani un copil este pregătit pentru tot, nu ca la treisprezece ani. La vârsta de douăzeci de ani, putem controla totul și putem fi pe cont propriu. Acest grad ne dă capacitatea de a rezista oricărei corectări în Spiritualitate, de a înfrunta răsplata şi pedepsa.

Nu putem să-i spunem unuia care nu știe nimic: „Ai grijă sau vei fi pedepsit”. Acela este ca un copil mic care nu are nicio idee despre ce i se cere. Prin urmare, răsplata și pedeapsa necesită o pregătire serioasă.

Această porțiune vine după ce am trecut prin multe – ieșirea din Babilon, evoluţia care duce la exilul în Egipt, primirea Torei și așa mai departe. În urma instrucţiunilor primite în deșert, se pare că ne-am ridicat puțin deasupra egoismului și ajungem treptat la stadiul de răsplată și pedeapsă.

Astăzi, întreaga lume este angrenată într-un proces și într-un sistem care, de fapt, constituie o răsplată și o pedeapsă. Toate cele 613 Mițvot (porunci) trebuie să corecteze răul din noi față de ceilalți. Suntem cu toții buni pentru noi înșine și, într-o oarecare măsură, pentru ceilalți. Trebuie să inversăm acest tipar și să devenim atenți numai la ceilalţi, deoarece numai din iubirea faţă de oameni ajungem la iubirea faţă de Creator.

Mulți oameni se îndoiesc că, dacă își corectează atitudinea față de ceilalți, conform cu legea cea mare a Torei, „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, vor fi corectate toate problemele și bolile și tot răul din lume. Putem preveni bolile și urgiile prin corectarea relațiilor dintre noi? Clima va deveni deodată mai bună și vom trăi în paradis? Care este legătura dintre a te purta bine cu ceilalţi și o viață bună în toate sensurile și la toate nivelurile?

Chiar aşa merg lucrurile – prin respectarea legii, „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, totul este corectat; nu există alte Mițvot (porunci). Toate cele 613 Mițvot sunt de fapt cele 613 dorințe din sufletul nostru. Ele apar atunci când începem să ne corectăm și să ne ridicăm deasupra „sălbaticului” ce se află în noi, în corectarea umanului din noi, în dorința noastră de a ne lega cu alții, de a le oferi abundență, dorind să ne ridicăm deasupra noastră înşine pentru a-L descoperi pe Creator.

Pe măsură ce cunoaștem cele 613 dorințe ale sufletului, descoperim că toate sunt rele. De aceea spunem că „noi suntem cei de vină”, „noi suntem cei în greşeală”, în zilele de Slihot (zilele speciale de dinainte de Yom Kipur, când îţi ceri iertare de la ceilalţi) și de Yom Kipur, fără să înțelegem de unde vine răul.

Pe măsură ce ne descoperim sufletul, aflăm mai întâi că este spart. Aşa l-am primit, pentru că este scris: „Am creat înclinația rea”(Talmudul babilonian, Masehet Kdușin, 30b). Dacă vom corecta aceste dorințe, nu va trebui să mai corectăm nimic altceva și toate problemele noastre vor dispărea.

Este scris în această porțiune că dacă vom urma această instrucțiune, vom avea ploaie bogată atunci când va fi nevoie, vom fi sănătoşi și vom reuşi în tot ce facem. Vom fi binecuvântați în toate. Pare ciudat că există o legătură între ploaie și un bun comportament mai ales dacă vorbim despre modul în care îi tratăm pe ceilalți. Și totuși, aceasta este soluția pentru toată lumea.

După cum a evoluat omenirea, începem acum să preluăm controlul asupra destinului nostru, ceea ce nu am avut înainte. Este surprinzător pentru că, totdeauna ne-am dezvoltat prin dorințele care au apărut din interiorul nostru.

Astăzi, însă, ne îndreptăm spre o situație foarte specială în care ne apare gradul următor, gradul de lume „circulară”, o lume integrală în care toţi suntem interconectaţi,  și unde apare obligația de a fi „ca un om cu o singură inimă”( RAȘI, Exodul, 19b).

Pentru prima dată în istorie, trebuie să punem în aplicare această lege și nu numai în Israel, ci în întreaga lume. De aceea, trebuie să vorbim despre asta și să explicăm tuturor, să învățăm cum să-i călăuzim pe alţii și să devenim „Lumina neamurilor” (Isaia 42:6). Trebuie să transmitem Lumina care corectează înclinația rea, și astfel lumea întreagă va realiza corectarea dorită.

Întrebări şi Răspunsuri

Dacă pot să văd și să simt răsplata sau pedeapsa, nu este nevoie de explicaţie. Dacă, din greşeală, îmi bag mâna în foc, este firesc să o scot. Dar dacă nu pot să văd sau să simt o nelegiuire, de ce ar trebui să o explic? Nu pot respecta ceea ce nu cunosc, deci care ar fi răsplata şi pedeapsa şi pentru cine sunt explicaţiile?  

Nu vorbim aici despre a-ţi băga mâna în foc. Vorbim despre corectarea dorințelor noastre egoiste. Fiecare dorință ne ademeneşte spre ceva ce pare a fi bun, încât vom profita în detrimentul altora, ne vom gândi numai la noi și nu ne vom gândi niciodată la ceea ce se întâmplă în afara noastră. Acesta este modul în care simțim în mod natural, și anume, că lumea a fost creată pentru plăcerea noastră. Dar Tora cere contrariul – să ne ridicăm deasupra egoismului și să ne transformăm dorința în „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

De aceea trebuie să stabilim o garanție reciprocă între noi, care a fost condiția inițială pentru primirea Torei. Garanția reciprocă înseamnă că te gândeşti la toți ceilalţi și să garantezi pentru ei. Este ca şi când ai semna pentru toţi ceilalţi şi ai avea responsabilitatea pentru ceea ce face fiecare dintre ei. Aşa ceva poate părea fără sens, însă aceasta este gradul și corectarea pe care trebuie să le dobândim în cele din urmă. Lumea evoluează. În fiecare zi, descoperim că se schimbă și se îndreaptă înspre a ne impune aceste cerințe. Tora ne explică că dacă facem asta, lucrurile vor fi în regulă, iar dacă nu o vom face, vom fi pedepsiți. Iar dacă suntem complet nevrednici, vom fi exilați.

„Exilul” este o detașare completă, starea în care trăiești o viață dură, izolată și chinuită. Aceste chinuri sunt, însă, precum chinurile lui Faraon, ducându-ne înapoi către țintă, așa cum a fost spus despre Faraon, care „a adus pe copiii lui Israel mai aproape de Tatăl nostru din ceruri.” („Cine l-a făcut pe Israel să se apropie de Tatăl lor în ceruri? Faraon. A fost scris, «Și Faraon s-a apropiat»” (Zohar-ul pentru toți, BeȘalah (Când Faraon a trimis), p. 67). De aici încolo, încercăm încă o dată să ne ridicăm la gradul de a alege.

Cel mai bine este să învățăm în prealabil, ce și cum să facem și de ce depinde această ridicare. Trebuie să învățăm legea generală a realității, folosind Înțelepciunea Cabala, care explică modul în care acționează forțele asupra noastră, modul în care sunt configurate și, maniera în care ele ne ţin spatele ca embrioni și copii în creștere.

Pe măsură ce avansăm spre acel stadiu, trebuie să ne asumăm legile acestei vaste realități și să le respectăm conștient și de bună voie. Cu alte cuvinte, trebuie să ne schimbăm dorințele, așa cum este scris: „Fă-ți dorința ta ca  dorința  Lui.” (Mișna, Seder Nezikin, Masechet Avot, Capitolul 2, Mișnah 4)

Lumea este astăzi într-o situaţie foarte dificilă. Dacă ne uităm unde suntem și la ce se află înainte, ne vom simți obligați să facem acel salt al credinței și să răspândim Înțelepciunea Cabala.

Din Zohar: Dacă mergi în Legile Mele

„În Legile Mele” este Malhut, locul de care depind hotărârile Torei, așa cum este scris: „Legile Mele le veți respecta. „Malhut este numită „lege”. Hotărârile din Tora sunt incluse în ea. „Poruncile Mele trebuie să le respectaţi”. O poruncă este un alt loc, un loc înalt, ZA (Zeir Anpin), pe care îl controlează legea respectivă, Malhut. Astfel, partea de Sus și cea de jos se conjugă. Legile din Malhut se află în poruncile din ZA, iar toate Mițvot (poruncile) din Tora și toate hotările din Tora și toate sfinţeniile din Tora sunt incluse în aceste ZA și Malhut, întrucât Tora scrisă este ZA iar Tora orală este Malhut.

Zohar-ul pentru toți, BeHukotai (Legile Mele), pct. 16

Malhut este numită „Adunarea lui Israel” pentru că ea cumulează toate sufletele noastre. Ea este, de asemenea, numită Șehina (Divinitatea) deoarece Creatorul Șohen (sălăşluieşte) în ea. Ea ajunge să fie dezvăluită prin legea echivalenței de formă.

Creatorul este numit, „Cel Sfânt, Binecuvântat fie El”, Zeir Anpin. Faţă de Malhut, El este Cel Superior, iar Cel Superior este întotdeauna considerat „emanator”. Munca noastră constă numai în a corecta Malhut (Împărăţia), așa cum este scris: „Să corectezi (și să institui) lumea în împărăția lui Șadai (Domnul).”(Likutey Moharan (Predici asortate ale rabinului Nahman din Breslev), Partea 1, 17)

Lumea este ascunsă, iar noi trebuie să dezvăluim totul. Șadai înseamnă Șe Dai (suficient), adică „sub limite”. Când Malhut se lipeşte de Zeir Anpin, va exista un Zivug (cuplaj), o conexiune între ele. Aceasta va lega împreună Creatorul și Șehina, Zeir Anpin și Malhut, legea și poruncile, Tora scrisă și Tora orală.

Aceasta nu este Tora pe care o cunoaștem ca o carte tipărită sau ca un text pe pergament. Mai degrabă, Tora este o revelare a Creatorului pentru noi, creaturile Lui. Conform nivelului nostru de revelație, avem Tora scrisă și Tora orală, fie la nivelul lui Malhut, fie la nivelul lui Zeir Anpin.

Zoharul se referă la ascensiunea noastră de la nişte suflete împrăştiate în lumile Beria, Yețira și Asiya, la adunarea laolaltă a tuturor sufletelor, a dorințelor și a setei noastre de a-L descoperi pe Creator și de a dobândi gradul Său când ne adunăm cu toții în Malhut, Adunarea lui Israel. Prin forța dorinței noastre de a fi împreună, obligăm Malhut să se ridice la Zeir Anpin și să se unească cu el. Acesta este modul în care realizăm Dvekut cu Creatorul.

Indică, oare, răsplata și pedeapsa unde anume nu acționăm conform legilor Naturii, aşa încât Natura acționează împotriva noastră nefavorabil?

Trăim în lumea pe care am construit-o pentru noi înșine. Chiar acum, stăm chiar în fața Luminii Ein Sof (Infinitate). Lumea este o proiecție a calităților noastre. Creatorul umple totul; numai noi simțim lumea și pe ceilalți ca fiind în afară. Adică, noi ne simțim propriile calități – mineralul, vegetalul, animalul și vorbitorul – proiectând diverse umbre asupra Luminii abstracte, pe care o vedem ca  imaginea lumii. Nu avem nici o idee cât de real suntem imersaţi în acea ilustraţie, în această șaradă.

Ne construim fiecare propria lume prin noi înșine. Înțelepciunea Cabala scrie adesea despre asta ca, de pildă, în Prefața la cartea Zohar a lui Baal HaSulam și în Poartă spre Intenţii a lui ARI.

Astăzi, chiar știința spune că, în măsura în care ne corectăm, vedem o lume opusă. Dacă schimbăm una dintre calitățile noastre din rău în bine, vom vedea o lume diferită. Astfel ne corectăm toate dorințele pe care ni le pune în evidenţă Lumina Reformatoare. Bineînţeles, este imposibil să le corectăm singuri, dar putem cere corectarea și să participăm la ea, dobândind astfel starea corectată.

Cu alte cuvinte, gradul de animal în care se află omenirea în prezent trebuie să dispară și să se ridice la un grad mai înalt, numit „Adam”(om). Numai atunci vom înțelege cu adevărat ce sunt răsplata și pedeapsa și le vom simți.

Când și cum va avea loc această transformare?

Aceasta se va întâmpla numai prin răspândirea Înțelepciunii Cabala, aşa cum scriu cabaliștii. De aceea cabaliștii au ascuns-o până acum, după cum scrie Baal HaSulam în eseul său „Timpul pentru Acțiune”. Astăzi trebuie să răspândim Înțelepciunea și să ne corectăm pe noi înşine în timp ce lucrăm pentru corectarea lumii, devenind astfel „lumină pentru nații.“

Este acesta cursul firesc al omenirii?

Bineînţeles, trebuie să o facem. Este viitorul întregii omeniri. În viitorul apropiat, va trebui ca toți să facem această schimbare. În primul rând, poporul lui Israel va risipi antisemitismul și atitudinea negativă față de Israel, care predomină astăzi în lume.

De fapt, antisemitismul este o atitudine firească şi care se va înrăutăți pe măsură ce egoismul se va amplifica în omenire, şi cu cât poporul lui Israel va întârzia corectarea. Israel va fi făcut vinovat de faptul că în lume lucrurile nu sunt în regulă. Este astfel aranjat de Sus. Lumea simte asta în subconștient, iar noi suntem martorii unei astfel de gândiri în fiecare zi.

Din Zohar: De şapte ori mai mult pentru păcatele tale

Iubirea sublimă a Creatorului pentru Israel este ca cea a unui rege care avea un singur fiu şi care păcătuise în faţa regelui. Într-o zi, el a păcătuit înaintea regelui. Regele i-a spus: „În toate acele zile te-am lovit, dar tu nu ai primit. Aşadar, iată ce voi face cu tine. Dacă te exilez și te arunc afară din împărăție, urșii te vor urmări pe câmp, sau lupii sălbatici, sau poate ucigașii ar putea șterge orice urmă     de-a ta din lume. Ce ar trebuii să fac? Mai curând, tu şi cu mine vom părăsi ţara.”

„Tu și cu mine vom părăsi țara și vom pleca în exil”. Așa i-a spus Creatorul lui Israel. „Ce să fac cu tine? Te-am lovit, dar nu ai ascultat; ţi-am adus dușmani cu război și răufăcători să te lovească, dar nu ai fi ascultat. Dacă te arunc afară din ţară, singur, mi-e teamă că mai mulți urși și câțiva lupi se vor ridica împotriva ta și te vor șterge din lume. Dar ce să fac cu tine? Aşa că, tu și cu mine vom părăsi țara și vom merge în exil, așa cum este scris: „Și eu te voi pedepsi cu asprime, să pleci în exil. Și dacă tu spui că Eu te voi părăsi, Eu, totuşi, sunt cu tine.”

Zohar-ul pentru toți, BeHukotai (Legile Mele), pct. 49-50

Textul de mai sus nu se referă la exilul din bucata de pămâmt pe care trăim și pe care o numim „țara lui Israel”. Mai curând este exilul din țara spirituală a lui Israel. Cuvântul, Ereț (țara), vine de la cuvântul „Rațon” (dorința). Ysrael (Israel) vine din cuvintele Yașar El (direct la Dumnezeu). Noi vrem să corectăm toate cele 613 dorințe ale noastre, una câte una, astfel încât toate să aibă drept scop Yașar El, pentru a dărui, precum Creatorul.

Asta se numește „a fi în țara întreagă a lui Israel”. Atâta timp cât vrem să ne corectăm dorințele, în aşa fel încât acestea să fie Israel, vom fi demni de a fi în aceste dorințe, precum și în țara fizică a lui Israel. Baal HaSulam scrie că am primit în avans țara lui Israel și statul Israel, ca să putem începe corectarea. Cu toate acestea, în realitate nu le-am dobândit, iar dacă nu ducem la bun sfârşit corectarea, ne vor fi luate înapoi.

Termeni

Răsplata

O răsplată este ceea ce ne dorim cu toții. Nu poți da altora ceva ce nu doresc. O „răsplată” este obiectul dorințelor noastre. Se îndreaptă spre destinația noastră. Nu putem fi în altă parte pentru că noi corectăm dorința, așa că mișcarea însăși este răsplata, așa cum este scris: „Răsplata unei Mițva (poruncă)  este Mițva”( Mișna, Seder Nezikin, Masehet Avot (Pirkey Avot), capitolul 4, p.2). Răsplata unei Mițva este să-l cunoşti pe Mețaveh (Cel care porunceşte). Să cunoşti mijloacele de conectare, după cum este scris: „Și Adam și-a cunoscut soția din nou” (Geneza 4:25).

Pedeapsa

„Pedeapsa” este opusul răsplatei. Este ceea ce nimeni nu vrea şi nimănui nu-i place. Este un grad în care înțelegem că evoluţia noastră este răsplătită, iar opusul acesteia este pedeapsa. Răsplata și pedeapsa nu sunt egoiste, unde o persoană face ceva și primește răsplata în altă parte.

Frica

„Frică” ​​înseamnă a-ţi fi teamă de a nu reuşi corectarea. Totul se întâmplă din cauza eforturilor noastre și a cererii noastre ca Lumina Reformatoare să vină și să ne corecteze. Este posibil să nu fi muncit suficient pentru a o atrage.

Rezumat

Această porţiune remarcă faptul că alegerea este în mâinile noastre: ori mergem spre răsplată, ori spre pedeapsă. Dacă învățăm ceea ce trebuie să facem și dacă  lumea, de asemenea, învață, putem reuși şi să avem ambele tipuri de Tora, și anume Luminile mari – Tora scrisă și Tora orală – Lumina Hasadim și Lumina Hohma care ne umplu sufletele.  Astfel, ne vom înălţa la gradul eternităţii și al perfecțiunii.

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

error: Content is protected !!