EKEV (Dacă veți asculta)

(Deuteronom, 7:12 – 11:25)

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

Rezumatul Pericopei

În porțiunea Ekev (Dacă veţi asculta) Moise îşi continuă discursul adresat poporului lui Israel. El le reaminteşte că, dacă Israel respectă legile și rânduielile poruncite de Creator, poporul va primi fericirea, sănătatea și biruinţa asupra dușmanilor. Dacă nu o fac, însă, Creatorul nu îi va mai susţine și se vor pierde între națiuni.

Porţiunea descrie, de asemenea, virtuțile țării lui Israel, cele șapte specii. În cele din urmă, i se porunceşte poporului să-i învețe aceste lucruri şi pe copiilor lor și să graveze Mezuza(*) pe pragul uşii.

_______________

* Mezuza (tocul uşii): Texte din Deuteronom, scrise pe un pergament înfăşurat și introdus într-o cutie atașată de tocul ușii.

Comentariu

Moise le atrage atenţia oamenilor să respecte Legile Naturii, deoarece Creatorul este Elokim (Dumnezeu), iar în Ghematria (valori numerice atribuite literelor ebraice), aceasta este „Natura”.

Creatorul ne-a dat Tora (Pentateuhul), legile lumii. Tora este ca o carte de fizică, cu excepția faptului că legile din ea sunt absolute și precise. Numai Israel le-a primit. Dacă acționăm în conformitate cu aceste legi, vom fi mai presus de orice. Ni s-a făcut o promisiune în avans, şi asta este chiar ceea ce se întâmplă. Dacă respectăm legile ce ne sunt înfăţişate, vom primi tot ceea ce dorim – fericire, respect, securitate, sănătate, eternitate, plenitudine, în această lume și în lumea următoare.

Aceste legi se reduc la una singură: „Iubește-ţi aproapele ca pe tine însuți; este Legea cea mare în Tora.” Tot ce ne trebuie este să respectăm această lege – iubirea pentru ceilalţi. În întreaga Tora nu se vorbește decât despre asta.

Problemele încep de la respectarea acestei legi. Nu putem să o facem singuri. Este posibil numai într-un mediu care să ne susțină, alături de toți ceilalţi membri ai acelui mediu. Numai prin sprijin reciproc putem să respectăm cu adevărat această lege. Referitor la asta, Baal HaSulam (Rav Yehuda Așlag) ne spune o poveste despre doi prieteni care navighează într-o barcă. Când unul dintre ei începe să facă o gaură în barcă, sub el, prietenul îl întreabă: „Ce faci?” Celălalt a răspuns: „Nu ai niciun motiv să te îngrijorezi, găuresc numai sub mine”.

Trăim vremuri aparte. Cu toții simțim că suntem într-o singură barcă și aceasta este situația nimerită pentru a începe, în sfârșit, să respectăm legea generală a iubirii pentru ceilalţi, legea comună a Naturii: reciprocitatea. Criza globală și integrală ne-a plasat pe toţi, împotriva voinței noastre, într-o singură barcă, în care fiecare facem câte o gaură sub noi, fără să ne pese de nimeni altcineva.

Acum trebuie, cu toţii, să începem să ne reorganizăm și să ne conectăm unii cu alții, în garanție reciprocă. Fiecare trebuie să fie garantul respectării legii de către toţi ceilalţi și a faptului că fiecare va avea grijă de toți ceilalți în același mod. Ne adunăm tot curajul și puterea de a nu face rău altora și de a nu face o gaură în barca comună. Dacă abordăm într-o asemenea manieră legea generală a Naturii, vom simți realmente că nu ducem lipsă de nimic, deoarece nimic nu este mai bine decât atunci când suntem în congruență cu Natura.

Este ca şi cu spionii: începem să vedem fructele țării lui Israel, adică soarele și lumina, pentru că, aşa cum este scris, Creatorul este prezent de la începutul şi până la sfârșitul anului, însemnând  fericire, sănătate şi siguranţă. Nimeni nu va putea să se apropie de hotarele noastre și să spună că pământul nu este al nostru, pentru că vom fi în concordanță cu legile dictate de Sus; aceleași legi care sunt de fapt una singură: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Este aceeași garanție reciprocă ce ne ajută să avem grijă unul de celălalt.

Prin urmare, dacă respectăm această lege, care este esența Torei, vom avea abundență. Dacă nu, vom afla din ce în ce mai clar, așa cum se întâmplă acum, că suntem dependenți de toţi ceilalţi. Nu avem nici cea mai mică idee despre ce se petrece cu apărarea țării noastre, și chiar când vom înțelege și vom ști dinainte ce se poate întâmpla, lucrurile totuşi se vor întâmpla. Ferindu-ne să clarificăm situaţia, ajungem acolo unde suntem acum și cine știe care ar putea fi sfârşitul.  

Suntem dependenți de Banca Mondială și de Piața Comună. De fapt, întreaga lume este interdependentă fără să înțeleagă de ce.   Ne-au fost date condiții excelente de pornire, o carte care explică legile lumii, dar și Înțelepciunea Cabala, care ne învaţă cum să ne ridicăm deasupra acestor legi și arătându-ne că putem să ne depăşim propria noastră natură. Creatorul ne promite securitatea, fericirea și sănătatea, şi asta este tot ce ne trebuie. Acești trei parametri sunt tot ceea ce solicită demonstranții din întreaga lume. Nici ei nu au nevoie decât de siguranță, fericire și sănătate.

Securitatea este un element fundamental care definește atitudinea noastră față de viață. Fericirea ne definește independența față de restul lumii, fără ca cineva să ne tragă în jos sau în sus. Același lucru este valabil și în ceea ce priveşte sănătatea noastră; totul depinde de noi. Tot ce trebuie să facem este să respectăm în cadrul națiunii noastre condiția „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Este ușor să respecţi această condiție în garanție reciprocă. Dacă înțelegem asta și ne sprijinim reciproc, într-un interval de timp foarte scurt, vom ajunge la un nivel la care nimeni nu ne va putea face rău, atât în ce priveşte economia, sănătatea și apărarea.

Este timpul ca, explicându-le tuturor, să atingem, la nivelul întregii naţiuni, sentimentul de garanție reciprocă și de iubire reciprocă, şi tot ceea ce este scris în porțiune se va adeveri.

Întrebări şi Răspunsuri

Dacă suntem într-o stare de garanție reciprocă, nu va trebui să luăm în considerare întreaga lume? Vom fi fericiți chiar dacă, în altă parte, se vor întâmpla alte lucruri, sau vom înțelege dintr-o dată cât de dependenți suntem de tot ce se întâmplă în lume?

Nu este scris nicăieri în Cabala că trebuie să luăm în considerare ceea ce se întâmplă în lume. Lumea este guvernată de Sus. Toți conducătorii, oricare ar fi ei, sunt conduşi de Sus. Lumea noastră este o lume a rezultantelor, suntem cea mai mică lume.

Forța comună, Lumina, vine de la Ein Sof (infinit) prin toate lumile, care sunt ascunderi ale Luminii. Prin ele ea influențează lumea noastră, pe noi și toate națiunile lumii. Putem doar să reacționăm la ea și să ne adecvăm Lumii Superioare prin acțiunile noastre.

Legătura strânsă dintre noi indică faptul că suntem în congruență cu Lumea Superioară, care este în totalitate ca una singură. Sufletul nostru de Sus este numit Adam, și este unul singur, la fel cum Forța Superioară este una. Sufletul lui Adam s-a împărțit în mai multe suflete, dar dacă le adunăm împreună, toate dorințele, înclinațiile noastre, ne vom adecva Forței Superioare, forța comună a Naturii. Elokim (Dumnezeu) în Ghematria este „Natura”.

Lumea nu ne va influența atunci?

Nu numai că lumea nu ne va influența dar, înălţând dorințele noastre, devenim cei care influențează Lumea Superioară. Atunci, lumea de Sus va influența lumea noastră și toate națiunile lumii. Profetul Isaia a scris că națiunile lumii îi vor lua pe umeri pe copiii lui Israel și îi vor aduce la Ierusalim pentru a zidi Templul. Este un mod alegoric de a spune că întreaga lume va înțelege că există doar un singur loc pentru țara lui Israel.

Va trebui ca toți oamenii să obțină această garanție reciprocă, această înțelegere și Dvekut (contopire)?

Da, garanția reciprocă și iubirea reciprocă. Trebuie să respectăm legea: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Nu trebuie, însă, să ne gândim când anume se va întâmpla asta pentru că,  odată ce respectăm această lege și ne îndreptăm spre ea, chiar și cu un milimetru, nu vom mai fi contrari Naturii, ci în congruență cu ea. Tendința, intenția constă în săvârşire, la fel cum atunci când un copil neascultător și agasant începe brusc să se comporte bine. Imediat începem să-l tratăm diferit. Pe măsură ce facem aceste lucruri, vom vedea imediat că suntem pe drumul cel bun, deoarece deodată ne vom simți îndreptăţiţi, iar acțiunile noastre vor fi binecuvântate.

Auzim că toată lumea vrea iubire. Când începem să vorbim despre garanție reciprocă și conexiune reciprocă, oamenii resimt  mulţumire, o senzație de iubire. Nici un buget nu poate acoperi toate problemele și necazurile care există în națiune. Nimeni nu va fi de acord să fie ultimul care primește o felie din plăcintă; fiecare va trage în propria direcţie și nu se va mai sfârşi niciodată.

Trebuie să stăm la o masă rotundă ca o familie și, în primul rând, să ne tratăm reciproc cu iubire și să îi aducem pe toți sub umbrela garanției reciproce, unde suntem cu toții doar unul. Trebuie să luăm deciziile ca într-o familie: unul are nevoie de locuință, un altul are nevoie de bani, altul are o sănătate şubredă, tot aşa un altul este bătrân și așa mai departe. La fel ca într-o familie, după discuția din jurul mesei rotunde, toţi vor înțelege ce trebuie să facem pentru a schimba situația. Fiecare va simți, de asemenea, mulţumirea de a fi cel care a făcut concesii și a avut o inimă mare.

Pornim de la presupunerea că într-o familie oamenii au grijă unul de celălalt.

Acesta este punctul care ne lipseşte. Fără el, nu vom ajunge niciodată la o soluție. Vom avea din ce în ce mai multe comisii, dar nimic nu ne va fi de folos. Oamenii nu vor merge nici la aceste comisii, iar dacă o vor face, vor arăta doar că sunt inutile. Lumea noastră este globală, circulară și, dacă nu găsim o soluție sau un proces care să fie în acord cu legile lumii, vom pierde. Ar fi o mare pierdere, deoarece următoarea izbucnire ar putea fi mult mai gravă. Trebuie să ne gândim la aceasta dinainte, aşa încât să nu mai putem spune după aceea: „Am încercat, dar nu a funcționat”. Daunele care vor fi făcute poporului vor fi foarte mari și vor induce o asemenea amărăciune și durere încât nu putem şti unde va duce.

Ce înseamnă că astăzi lumea este globală? Cum a devenit dintr-o dată globală?

Nu este nimic nou în ceea ce priveşte legile lumii; numai noi ne-am schimbat de-a lungul istoriei. Este scris în Înțelepciunea Cabala că, începând cu sfârșitul secolului douăzeci și începutul secolului douăzeci și unu – așa cum au spus Baal HaSulam, Vilna Gaon și alții – lumea noastră se va îndrepta către o stare de globalizare.

A fi „global” înseamnă că legea primară care predomină în lume este legea cercului: suntem cu toții conectați și dependenți unul de celălalt. Și dacă suntem dependenți și conectați, este imposibil să începem să ne luptăm între noi. Trebuie să ajungem la o înțelegere, cu sensibilitate, cu bunăvoinţă, în garanţie reciprocă. Ne apropiem cu repeziciune de această situaţie în întreaga lume.

În curând vom afla nu numai că simțim nevoia unei soluții, ci şi că nu există altă soluție decât reciprocitatea. Odată ce ajungem la o soluție după ce am stat laolaltă cu toţii, vom avea un sentiment de mulţumire. Vom fi respectați pentru că am făcut concesii față de ceilalți și, vom simți căldura dată de faptul că am fost binevoitori cu ceilalţi. Ne vom simți mai în siguranţă pentru că nu vom mai fi singuri; vom fi împreună cu toată lumea.

Astfel, ni se revelează puterea dată de unire care acționează în concordanță cu Forța Superioară. Toată lumea trebuie să simtă acea putere, întreaga națiune, toate națiunile. În Înțelepciunea Cabala, forța apare imediat celor care devin conectaţi cu societatea. Acum lumea este pe cale să o descopere. Tulburările din întreaga lume sunt doar începutul acestui proces care iese la suprafaţă, fiindcă ceea ce le trebuie într-adevăr oamenilor, chiar și atunci când nu o pot exprima, este iubirea.

Este scris că ar trebui să-i învățăm pe copiii noștri și să gravăm Mezuza.(*) Aceasta se referă la stările lăuntrice?

Fiii suntem noi. În porțiunile anterioare, fiii erau propriile noastre stări viitoare. Starea actuală este numită „tată”, iar următoarea se consideră a fi un „fiu”, ca rezultat al primei stări.

_______________

(*) „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.” (Deuteronom 6:7-9).

Nu este clar, oare, că trecem de la o stare la alta? Trebuie să facem ceva pentru a face această trecere?

Bineînţeles. Trebuie să ne îndreptăm încontinuu către ea,  atunci când ne ridicăm la nivelul la care respectăm această lege, precum și în noile condiții în care oricum păstrăm legea unității, legea iubirii.

Asta înseamnă că un grad mai mare al conexiunii între noi îl constituie fiii noștri?

Da. De fapt, întreaga porțiune este rezultatul lui  Șema Ysrael (Ascultă, O Israel) din porțiunea anterioară, de aceea este scris așa.

Este, de asemenea, scris și pe Mezuza. Când spunem că cineva iese dintr-o stare în care se află sau revine în starea sa, ne referim la faptul că iese sau intră în casă. „Casa” este Kli-ul (vasul), inima și toate dorințele. Când conectăm noile dorințe și le corectăm, când intrăm și ieșim, Lumina este întotdeauna cu noi. Aceasta este corectarea numită Mezuza. Este o Lumină specială cu care trebuie să fim echipați pentru a începe noi corectări.

În total, sufletul nostru constă din 613 dorințe. Trebuie să corectăm aceste dorințe una câte una, de la cele uşoare la cele grele, astfel încât să fie în scopul de a le dărui celorlalţi şi, prin aceştia, Creatorului.

O stare de Arvut (garanție reciprocă) este atunci când ne pasă unuia de celălalt. Astăzi, când oamenii se simt rău, vor fi de acord să se unească. Dar ce îi va ţine împreună din ziua în care problema va fi dispărut?

Garanția reciprocă. De aceea, nu este suficient să ne hotărâm să ne iubim acum unii pe alții. Întrebarea este: „Cum putem păstra iubirea în timp?” Răspunsul este că numai prin garanție reciprocă este posibil să ne conectăm în aşa fel încât, dacă cineva cade, cad şi toţi ceilalţi, astfel că fiecare îi susţine pe toți ceilalți.

Dacă nu am avut nimic înainte și deodată am ceva, datorită garanției reciproce, bineînțeles că voi fi fericit pentru asta. Ce se întâmplă cu cei care au avut multe lucruri și au renunțat la ele?

Acesta este motivul pentru care, atunci când vorbim de punerea în aplicare a garanției reciproce, vorbim despre o masă rotundă în jurul căreia ne vom aşeza cu toții, chiar și o sută de oameni. Fiecare dintre noi își va formula îngrijorările și va cere ceea ce are nevoie. Dar mai întâi, trebuie să ne unim între noi. Doar prin unitatea noastră în garanție reciprocă, ca o națiune într-o țară mică, ne vom rezolva problemele. Nu există altă modalitate de a le rezolva, deoarece nu avem alte resurse și nici o modalitate de a împărți plăcinta într-un mod care să ne satisfacă deficitele. Nu vom face decât să ne facem rău singuri și este clar că nu va ieşi nimic din asta.

Avem doar o singură alternativă: o consfătuire care duce la o mai strânsă legătură și iubire. Dacă începem să organizăm întreaga națiune în jurul mesei rotunde și să începem să acționăm prin intermediul mass-media, la emisiuni, la televizor, pe internet, în teatre, prin muzică și în colaborare cu diverși artiști, putem educa oamenii să aprecieze conceptul de „garanție reciprocă”, iar apoi vom vedea cum se conectează fiecare. Nu va dura mult până vom vedea oamenii schimbați.

O vom simți atunci când suntem la volanul maşinii noastre și o vom simți la copii, fiind mai puțin violenți unul față de celălalt. O vom simți peste tot. Vom începe să influențăm întreaga lume cu această forță, pentru că noi vom fi aceia care dăm întregii lumi deşi, în acest moment, poate să nu pară chiar aşa. Imediat ce avem forța cea bună, ea se va răspândi în întreaga lume.

Nu putem să ne asigurăm siguranţă în țara noastră, dacă nu vom acumula puterea Arvut. În ziua de azi este imposibil să se guverneze în mod tradițional, putem totuşi să încercăm.

Există un singur lucru pe care trebuie să-l adăugăm eforturilor de a ne menține în siguranță: trebuie să punem în aplicare legea „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, așa cum se promite aici. Aceasta se cheamă „Tora” (legea) și nu alte simboluri, așa cum cred unii despre la Tora, şi acesta este sensul Mițvot (poruncilor) Torei.

Tora înseamnă „am creat înclinația rea; am creat pentru ea Tora ca mirodenie”, pentru că „Lumina din ea reformează”. Trebuie să ajungem într-o stare de iubire. Dacă o dobândim, ea va însemna fericire, sănătate și securitate. Când Avraam a întemeiat națiunea, el le-a explicat tuturor celor care au venit în cortul său în Babilon despre semnificația Arvut. El a descris calitatea Hesed (mila), care este calitatea lui Avraam, și a spus că așa trebuie să ne raportăm unul la celălalt. Acesta a fost modul în care el a întemeiat națiunea și astfel mii de oameni l-au urmat. Totul depinde dacă astăzi ne putem conecta sau nu. Nu este numai o simplă idee; nu avem altă posibilitate; este singura soluție posibilă și trebuie să ascultăm înainte să apară problemele.

Termeni

Binevoitor (Cel Bun care face bine)

Lumina provine de la Creator, care este binevoitor. Cu toate acestea, din cauza disparității noastre faţă de Lumină, simțim contrariul. Este ca o mamă care iubește copilul, dar copilul vede comportamentul ei ca fiind rău. Înăuntru, inima ei este bună și deschisă, dar în afară trebuie să se comporte diferit cu copilul ei, pentru a-l „îndrepta”. Este la fel şi cu noi. Totul funcționează în conformitate cu promisiunea care este scrisă în această porțiune.

Legi și porunci, în opoziție cu Legea Unică

„Legea Unică” este Lumina care se află în opoziție cu toate dorințele noastre, cele 613 dorințe. Dacă le aranjăm pe toate în dăruire și iubire, în congruență cu Lumina, vom fi într-o stare de bunăvoință (Binele care face bine).

Inamicul și Biruinţa

„Inamicul” este egoismul nostru. Biruinţa este atunci când ne putem ridica deasupra egoismului, după cum este scris: „Dragostea acoperă toate greşelile” (Proverbe, 10:12). Egoismul se află sub o „umbrelă” în garanția mutuală, iar caracterul fiecăruia rămâne înăuntru. El arde, şi este foarte bine, dar suntem deasupra lui, uniți.

Temerea

„Temerea” ​​este primul contact cu dorința tot mai mare de a primi. Ea apare atunci când nu ne putem ridica deasupra egoismului. Există întotdeauna astfel de stări, dar odată ce ne ridicăm deasupra egoismului, temerea nu mai există.

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

error: Content is protected !!