MIŞPATIM (Iată legile)

(Exod, 21:1 – 24:18)

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

Rezumatul Pericopei

În porţiunea Mișpatim (Iată legile), Creatorul îi dă lui Moise un set de legi și hotărâri referitoare la diverse subiecte: relaţiile între oameni, evreii sclavi, servitoarele evreice, crima, furtul, împrumutul de bani și altele. Creatorul impune, de asemenea, legi cu privire la relaţia omului cu Dumnezeu, alimentele din carne și lactate, Şabatul (ziua a șaptea), Șmita (anul de pauză, când nu se cultivă pământul), etc.

Moise le transmite copiilor lui Israel mesajul că El, Creatorul îi va ajuta să intre în ţara Israel, și îi avertizează în legătură cu practicarea idolatriei. Moise le citește din cartea legământului și poporul îi răspunde: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7). Moise construiește un altar și oferă jertfe Creatorului, şi este semnat un legământ între popor și Creator. Moise îndeplinește porunca Creatorului, urcă pe Muntele Sinai pentru a primi tablele legământului, însoțit de slujitorul său, Ioşua, și rămâne acolo patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

Comentariu

În porțiunea Mișpatim (Iată legile), Moise urcă pe Muntele Sinai, deși,  primise deja legile și poruncile, iar copiii lui Israel respectau deja Tora și legile privitoare la jertfe. Acest lucru ne spune că legile și poruncile sunt un lucru, în timp ce Tora este altul.

Porțiunea detaliază toate legile Lumii Spirituale, tot ceea ce trebuie să ştim și să facem. Pentru a putea să le respectăm, trebuie să primim Tora. Tora a fost dată pentru că, „am creat înclinația rea, am creat pentru ea Tora ca un condiment.” Adică, ţi se arată ce eşti, în comparaţie cu ce ar trebui să fii la nivelul de „om”, în starea de iubire pentru ceilalţi și de conexiune între toți, o stare de corectare a tuturor dorințelor egoiste.

Acesta este motivul pentru care mai întâi vin legile. Când începi să studiezi Înțelepciunea Cabala, înțelegi că mai întâi trebuie să te corectezi pe tine însuţi, atitudinea ta față de grup, față de oameni și față de lume. Există multe corectări interne ale înclinației rele pe care trebuie să le faci. Când ai înțeles ce trebuie să faci, ai ajuns la momentul primirii Torei. Învățăm să primim Lumina care ne corectează, în timpul studiului nostru.

Acesta este modul în care-L dobândim treptat pe Creator, Forța Superioară care umple Lumea Superioară. De aceea s-a spus: „Vom face și vom asculta”. Mai întâi trebuie să facem, pentru ca apoi – în Kelim (vasele) pe care le construim – să descoperim Creatorul care umple acele Kelim.

Porţiunea explică structura sufletului, deoarece acesta este tot ceea ce există. Deși acum trăim şi în suflet, simțim și înțelegem această lume din interiorul sufletului la un nivel foarte limitat, la nivel mineral (neanimat). În porţiune ni se spune cum să deschidem sufletul, Kli-ul (vasul) și cum să îl corectăm și să-l dezvoltăm. Asta ne permite să depășim limitele acestei lumi.

Când corectăm toate nivelurile din suflet, și anume dorințele corupte, le deschidem și descoperim în ele o dimensiune mai înaltă, Lumea Superioară. Astfel, în plus față de percepția noastră asupra acestei lumi, simțim și Lumea Superioară, așa cum este scris: „Vei vedea lumea ta în viața ta” (Masehet Brahot, 17a). Tora ne-a fost dată pentru a ne deschide către percepția Lumii Spirituale, astfel încât să putem trăi în ambele lumi prin percepția noastră actuală, prin trupurile noastre.

Astăzi, întreaga lume, întreaga umanitate, se află într-o criză. Este o etapă a trecerii de la perceperea exclusiv a acestei lumi la o pătrundere şi a Lumii Spirituale.

La conferințele care discută despre viitorul lumii, oamenii de știință și psihologii afirmă că întreaga omenire este în tranziție spre o nouă percepție. Prin urmare, vedem că facem mutaţia către noi legi şi o nouă înţelegere a realității.

Porţiunea Mișpatim este pertinentă şi în ziua de azi, deoarece descoperim că nu cunoaştem legile care influențează lumea noastră şi, de aceea, este dificil să ne confruntăm cu ele. Când vom începe să înțelegem lumea, vom descoperi că pentru a face față acestei situații, avem nevoie de Tora, de o instrucțiune, care să ne înveţe, fiindcă „am creat înclinația rea; am creat pentru ea Tora ca mirodenie.”

Trebuie să recunoaștem că nu avem încă puterea Luminii Reformatoare, Tora Luminii, și anume Înțelepciunea Cabalei, prin care să putem corecta natura umană. Cu natura corectată, vom vedea o realitate nouă și extinsă.

Când Moise sosește cu Ioşua la Muntele Sinai, îl lasă pe acesta jos și urcă. El rămâne pe munte timp de „patruzeci de zile și patruzeci de nopți” (Geneza 7:4) pentru a primi puterea Torei. Asta înseamnă că el s-a ridicat cu un grad.

Omul este o lume mică. Prin urmare, trebuie să înţelegem că întreaga realitate este în noi. În noi sunt toate legile, toate poruncile, poporul Israel, toate părțile voinței noastre de a primi pe care va trebui să le aranjăm ca structură a sufletului nostru. Lăsăm jos ceea ce considerăm a fi „Ioşua”, în timp ce Moise urcă în vârful muntelui. Când am alcătuit corect imaginea în stadiul evoluţiei noastre spirituale numită „porţiunea Mișpatim”, avansăm către atingerea scopului Creației. În acea stare, ne simțim ca acela care urcă pe munte și este deja în contact cu Creatorul.

Întrebări şi Răspunsuri

Porțiunea descrie mai multe reguli referitoare la sclavii evrei, consumul de carne și produse lactate etc. Acestea sunt împărțite în două părți: între om și om și, între om și Dumnezeu. Pe de o parte, spunem că totul este legat de relațiile dintre oameni. Pe de altă parte, spunem că totul se referă la conectarea cu Creatorul. De ce facem această distincţie?

Toate legile au fost destinate corectării sufletului, adică a dorinței noastre de a primi. Tot ce a fost creat este dorința de a primi, și fiecare dintre noi este cufundat în ea. Dorința de a primi este împărțită în zece Sfirot: Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malhut. De asemenea, este împărțită în trei linii, în cinci Behinot (discernământ, faze) și în Aviut (grosieritate, niveluri ale dorinței): Șoreș (rădăcină), faza unu, doi, trei și patru. Dorința conține totul.

Noi trăim în dorința noastră de a primi, numită Neșama (suflet), iar Creatorul este Forța generală a dăruirii, a iubirii. Când ne aflăm în interiorul dorinței noastre de a primi, și nu în dăruire și iubire, nu-L putem descoperi pe Creator în sufletul nostru. El este ascuns. Îl putem descoperi numai dacă ne corectăm dorința de a primi, așa încât să lucreze pentru a dărui, în iubire pentru ceilalţi. În acest proces apare forța dăruirii și a iubirii, numită „Creatorul”.

Deci, cum o corectăm și cum abordăm corectarea? Întreaga lume se înșeală atunci când pune această întrebare. Toată lumea crede că înțelege ce trebuie să facem în viață; de aceea există atât de multe religii și sisteme de credință. Dar nimeni, cu excepția adevăraților cabaliști, nu are nicio noțiune clară.

De fapt, Tora noastră este foarte simplă. Este chiar scris: „Este o muncă ușoară.” (Midraș Rabah, Devarim, Porțiunea 11, punctul 11.). Trebuie să ne alăturăm unui grup care se angajează numai în iubirea faţă de membrii săi, și al cărui scop este acesta. Dacă suntem „ca un om cu o singură inimă” (RAȘI, Exod, 19b), vom primi Tora. Dacă nu suntem, aici va fi mormântul nostru, așa cum este scris: „Dacă primiți Tora (legea), e bine; dacă nu o veți face, aici va fi mormântul vostru”. (Talmudul babilonian, Masehet Avoda Zara, p 2b.) Asta înseamnă că totul se referă la conexiune.

Există două etape în iubirea pentru omenire. Mai întâi, există „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”.(Masehet Șabat, 31a) Apoi, urmează „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi … legea cea mare în Tora”. (Talmudul Ierusalmitean, Seder Nașim, Masehet Nedarim, capitolul 9, p. 30b.) Ambele etape trebuie să se desfășoare într-un grup, unde învățăm toate legile referitoare la relaţiile între om și om.

Când înțelegi, cunoști, și stăpâneşti aceste legi și poţi să le simți și să le trăieşti, vei realiza cum să avansezi de la iubirea faţă de oameni la iubirea faţă de Dumnezeu, Creatorul. Asta se întâmplă atunci când te ridici la starea în care „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deuteronom 6: 5). În acea stare, în care ne angajăm în iubirea faţă de ceilalţi, dobândeşti mintea, inima, înțelegerea și înclinația față de acest scop. De aceea, trecem de la iubirea pentru oameni la iubirea pentru Creator.

Există legi referitoare la relaţiile între oameni și există legi referitoare la relaţia între om și Dumnezeu. De ce simțim că este mai ușor să respectăm poruncile referitoare la relaţia între om și Dumnezeu?

Este mai ușor deoarece, atunci când îndeplinim poruncile referitoare la relaţia dintre om și Dumnezeu, simțim că putem spune orice. Este suficient să îndeşi un bileţel într-o crăpătură în Zidul Plângerii din Ierusalim pentru a te liniști. E plăcut; nu primim niciun răspuns; nimeni nu ne spune dacă suntem bine sau nu, sau dacă este suficient sau nu. Cu toate acestea, însă, faţă de prieteni, faţă de rude, vecini, națiune, faţă de stat și faţă de omenire, trebuie cu adevărat să ne atingem ţinta: să vedem dacă îi iubim sau nu.

„Iubire” înseamnă să iei dorințele altora și să le satisfaci pe acelea pe care poţi, îngrijindu-te de ele înainte de a te îngriji de propriile dorințe. Acesta este sensul iubirii. Inseamnă să-i slujești pe alții sub toate formele, în loc să-ţi slujeşti ţie însuţi. Astăzi pare imposibil, așa că este mai ușor să o dai de-o parte spunând: „Nu vă îngrijorați, mă înțeleg cu Creatorul”. În felul acesta, însă, ajungem foarte departe de adevărata Tora.

Din Zohar: Înfăptuieşte Judecata Dimineaţa

De ce a considerat Creatorul că este potrivit să dea lui Israel Dinim (judecăţile), adică fragmentul Mișpatim (Iată legile), după Cele Zece Porunci? Tora a fost dată lui Israel din partea de Gvura. Din acest motiv, ei trebuie să stabilească pacea între ei prin hotărâri şi ordine, astfel încât Tora să fie respectată în toate aspectele ei. Lumea există numai în Din (Judecată), căci fără Din nu ar exista. Și de aceea, lumea a fost creată și există în Din.

Zohar-ul pentru toți, Mișpatim (Iată legile), pct. 517

Lumea trăiește prin judecată, deoarece Creatorul a creat numai dorința de a primi, o dorință egoistă care vrea să se satisfacă și să se simtă bine. Nu există nimic în realitate decât dorința de a dărui, care este Forța Superioară și dorința de a primi, care este forța creaturii. Tot ceea ce există este echilibrul dintre aceste două forțe. De asemenea, putem vedea cum se desfăşoară în ordinea lumilor, în Yod-Hey-Vav-Hey, cum îşi are rădăcinile şi cum atârnă în jos către această lume.

Această lume este construită, de asemenea, pe patru principii de bază. Dacă nu ar exista, nu ar fi posibil să susținem universul cu toate stelele, pământul și viața pe deasupra. Aceste patru principii există în atomi și în relația dintre părțile atomului.

Dorința de a primi constituie fundamentul. Când începem să lucrăm cu acest fundament pentru a dărui, vom pătrunde creația. Nu am mai făcut niciodată acest lucru înainte, pentru că am folosit doar legile egoiste care există în noi.

Până acum, am urmat calea pavată pentru noi de Natură. Acum, pentru prima oară, odată ajunşi la Înțelepciunea Cabala, începem  să lucrăm aparent împotriva naturii noastre. De aceea, această muncă este numită „Fiii Mei M-au învins”(Talmudul babilonian, Masehet Nezikin, Baba Meția, 59b), fiindcă noi părem că mergem împotriva Creatorului.

Creatorul a creat înclinația rea ​​și noi o putem transforma într-o înclinație bună, deschizându-ne astfel către o realitate complet nouă. Numai în această nouă lume ne simțim exclusiv natura noastră.

Așa cum este scris în Zohar, reparările sunt prin corectarea lui Gvura (eroism, bărbăție), motiv pentru care devenim Gvarim (bărbați), de la cuvântul ebraic Hitgabrut (a birui, a depăși). Adică, ne ridicăm deasupra egoismului nostru și intrăm în lumea de deasupra acestuia, cealaltă lume – lumea dăruirii.

Cartea Zohar este una aparte datorită influenței Luminii asupra corectării noastre. Niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat aşa ceva, să se adune zece mari cabaliști, fiecare corespunzând unei alte Sfira din fruntea sistemului de guvernare. Ei s-au adunat și au scris la prima mână planul suprem de guvernare și ghidare a întregii realităţi. De fapt, ei înşişi făceau parte din acea sursă.

Prin urmare, citind ceea ce au scris, atragem asupra noastră Lumina, astfel încât să ne poată sfinți și să ne aducă la nivelul de Bina, care este numit „sfânt” sau „sfințit”, ceea ce înseamnă dăruire, iubire pentru ceilalţi.

Asta se întâmplă atunci când primim cea mai bună armă împotriva egoismului nostru.

Din Zohar: Bunicul

Mulți sunt oamenii din lume ale căror minți sunt confuze și nu  văd cu adevărat în Tora. În fiecare zi, Tora  strigă după ei,  cu iubire pentru ei, dar ei nu vor să-și întoarcă mintea către ea și să asculte de ea. În Tora, un lucru iese afară din teaca lui, se iveşte scurt și se ascunde imediat. Când acesta apare din teacă și se ascunde cu repeziciune, Tora o face numai pentru aceia care o cunosc și care sunt cunoscuți în ea.

     … Aşadar, este o zicere în Tora: ea se arată numai celui care o iubește. Tora știe că acea inimă înțeleaptă dă târcoale pe lângă poarta casei ei în fiecare zi. Ce face ea? Ea își arată fața din interiorul palatului, îi dă un indiciu și se întoarce imediat la locul ei și se ascunde. Toți cei de acolo, nici nu știu, nici n-au văzut, ci numai acela singur, a cărei putere și inimă și suflet o urmează. De aceea Tora se iveşte și se acoperă, și merge către cel drag ei cu iubire, pentru a trezi iubirea cu el.

Zohar-ul pentru toți, Mișpatim (Iată legile), articole 97-99

Când avem nevoie să revelăm, avem nevoie și să ascundem. Și totuși, tocmai când ne ascundem, ne dezvăluim. Aceasta este Tora, Meghilat Esther (manuscris sub formă de sul cu povestea  Esterei). Ea devine Meguleh (dezvăluită), mai ales în ascundere. Cu cât ascundem mai mult egoismul nostru, cu atât mai mult dezvăluim locul de deasupra lui unde apare Creatorul. Aceasta este opacitatea pe care oamenii nu o înțeleg. Simțurile noastre nu o pot percepe, deoarece tehnica de ascundere și dezvăluire este construită pe opoziţie.

Care este sensul poruncilor despre care se vorbeşte în porţiune?

Toate poruncile sunt legi referitoare la suflet. Carnea și produsele lactate corespund la dreapta și la stânga, iar respectarea Şabatului se referă la interdicția de a atinge ultima parte a dorinței de a primi, care pentru moment rămâne nesupravegheată, deoarece nu avem destulă putere pentru ea. Doar când vom termina toate corectările noastre și vom ajunge la cel de-al șaptelea mileniu, după șase mii de ani – cele șase zile lucrătoare la munca de  corectare a dorinței noastre de a primi – vom ajunge la Şabat, și anume la odihnă. În Şabat evităm să atingem dorințele care ţin de a şaptea parte.

Porţiunea descrie omenirea care aparent sare un grad; ce înseamnă acea săritură?

Atunci când Moise și poporul Israel se apropie de Muntele Sinai, li se arată natura în care sunt ei – cea pe care ei trebuie să o corecteze. Astăzi, această stare de corectare necesară, se arată treptat în faţa omenirii, multe conferințe academice și științifice din întreaga lume discutând despre corectarea prin care trece umanitatea.

Vor apărea noi legi în faţa omenirii?

Da, și oamenii vor începe să vorbească despre asta. Ei o vor înțelege și o vor simți. Ne schimbăm pe zi ce trece. O nouă conștiință, o nouă senzație și o nouă percepție vin în lume, făcând oamenii mai sensibili. Dintr-o dată, putem să înţelegem că în afara noastră există o altă dimensiune, că trăim în egoismul nostru, în dorința noastră de a primi, și că aceasta este realitatea pe care o percepem. Simțim prin dorințele noastre și, dacă ele s-ar schimba, am percepe o realitate diferită, după cum este scris: „Am văzut o lume opusă” (Talmudul babilonian, Masehet Nezikin, Baba Batra, 10b).

Ce înseamnă să vezi o lume opusă?

Toate legile din Tora au fost menite doar să explice cum să descoperim acele legi care ne sunt opuse, cum să trecem de la iubirea de sine la iubirea pentru ceilalţi. Asta înseamnă a fi opus.

Termeni

Legea sau regula

Trăim conform unor legi. Întreaga Natură este o lege. Creatorul este o lege; creatura este o lege; totul este o singură lege – legea echivalenței de formă cu Forța Superioară. Forța Superioară este primordialul, fundamentul, iar noi ne evaluăm în mod constant pe noi înșine și toate celelalte legi în raport cu aceasta.

Legile sunt exemple particulare ale unei singure legi – legea echivalenței de formă. Întreaga Creaţie trebuie să atingă echilibrul, echivalenţa şi asemănarea cu Forţa Creatorului. Fiecare dintre noi, la nivelul nostru, trebuie să obținem dăruirea și iubirea.

Care este diferența dintre lege și judecată?

Trebuie să acceptăm legea dăruirii și iubirii ca fiind superioară egoismului. Prin urmare, ceea ce controlează egoismul și îl susține, ceea ce îi conferă forma de dăruire în locul formei de primire, este forța  Din( judecată). Omul trebuie să limiteze egoismul, să-l țină la distanță și să construiască deasupra lui un nou Kli (vas).

Este firesc acest lucru, vine din Natură?

Nu, ceea ce ne-a dat Natura este egoismul, dorința de a primi. Pentru a o transforma într-o dorință de a dărui, trebuie să avem impactul Luminii Superioare. Avem nevoie de o forță exterioară care să vină și să ne ajute, Lumina Reformatoare, care reformează acea forță negativă și o transformă într-una bună. Era cândva o forță bună; de aceea procesul se numește „reformare”, pentru că este o revenire la a fi bună. Acum este sarcina noastră să transformăm forța negativă într-una pozitivă. Aceasta este munca noastră.

Idolatria

„Idolatria” este slujirea forței care în mod constant dorește numai pentru ea însăși. Această muncă este străină acelora dintre noi care doresc cu adevărat să respecte poruncile Naturii, ale Creatorului.

Un sclav evreu și un slujitor evreu

Acestea sunt părți ale dorinței noastre egoiste de a primi – care conține totul, de la rege la sclav, inclusiv femei, copii, bărbați, tineri și bătrâni. Întreaga lume este în ea, inclusiv animalele, cerul, pământul și stelele. Toate acestea sunt părți ale dorințelor noastre, pe care le vedem în acest fel – ca și cum ar fi  în afara noastră.

Crima, hoţia

„Crima” se referă la dorința egoistă. De aceea există o poruncă anume că, dacă cineva vine să te omoare, trebuie să-l omori tu înainte. „Hoţia” se referă la a fura de la un ne-evreu. Asta înseamnă că, dacă dorința de a primi este considerată „un ne-evreu”, este poruncă să furi de la ea sau nu va mai fi nevoie de justificare. Când citim literal cuvintele, este imposibil să înțelegem Tora, pentru că vorbește în întregime despre Lumea Spirituală, despre corectarea sufletului și despre revelarea Creatorului.

Din Zohar: Privind pe fereastră

Din acest motiv, inima vede, inima aude, inima înțelege și inima știe. „Și în inima fiecărui om iscusit am pus înțelepciune.” Astfel înțelepciunea, inteligența și cunoașterea sunt în inimă, căci în ele s-au făcut cerul, pământul și se făceau adâncurile, iar în ele a fost făcut Tabernacolul.

Zohar-ul pentru toți, Mișpatim (Iată legile), pct. 424

Tabernacol

Un Tabernacol este locul de întâlnire al Sfinţeniei cu Creatorul.

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

error: Content is protected !!