VA ETHANAN (M-am rugat)

(Deuteronom, 1:1 – 3:22)

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

Rezumatul Pericopei

Porţiunea VaEthanan (M-am rugat), reia interdicţia ce i-a fost impusă lui Moise – aceea de a intra în țara lui Israel – urmând ca Ioşua să fie cel care îi va lua  locul și va conduce poporul în țara lui Israel. Porțiunea se referă apoi la porunca adresată copiilor lui Israel de a respecta Tora și de a-și aminti de starea lor la poalele muntelui Sinai, precum și de conceptul de pocăință, care apare aici pentru prima dată. Aici apare cunoscutul text Șema Ysrael (Ascultă, O Israel).

Moise ţine un alt discurs, în care repetă cele zece porunci. El le pomeneşte şi de trei cetăţi de refugiu în partea de est a râului Iordan, atrage atenţia în legătură cu închinarea la idoli în țara lui Israel și îi învaţă cum să distrugă statuile. El le reaminteşte, de asemenea, oamenilor că, anume Creatorul a fost Cel care i-a condus în țara lui Israel, pământ bun pe care le-a fost sortit să-l moștenească.

Comentariu

Porțiunea VaEthanan (M-am rugat), conține toate condițiile pentru instalarea poporului lui Israel în țara lui Israel. Poporul lui Israel    și-a început istoria cu Avraam, care a alcătuit un grup de oameni în Babilon. Acest grup s-a distins de restul babilonienilor, care nu au dorit să se unească între ei „ca un om cu o singură inimă”, adică să fie în calitatea de Hesed (milă), calitatea lui Avraam.

Acel grup de oameni au fost de acord să trăiască în Arvut (garanție reciprocă) și au început efectiv procesul de formare a poporului Israel. Ca urmare a exodului din Egipt, grupul și-a asumat angajamentul de a fi ca o singură națiune, în ciuda problemelor și egoismului oamenilor.

Formarea unei națiuni unice a fost condiționată de „trecerea” cu succes a grelei încercări de la poalele muntelui Sinai, un munte al urii (Sina’a, ură în ebraică). Pe Muntele Sinai poporul și-a asumat condiția pregătitoare pentru a urca muntele – fiind „ca un om cu o singură inimă”. Doar prin aderarea la această condiție este posibilă primirea Torei, Forța Superioară care-i poate uni pe toţi. Această condiție este îndeplinită prin acel „punct din inimă” al fiecărei persoane, punctul numit „Moise”, care-i duce pe oameni înainte în deșert și ulterior către țara lui Israel. Acesta este punctul în care toată lumea trebuie să se unească.

Condiţia care i-a ținut împreună a fost Arvut (garanția reciprocă). Chiar și astăzi, pentru a fi o națiune, trebuie să îndeplinim şi condiția de a ne îngriji unul de celălalt la nivel material. Aceasta este problema cu care ne confruntăm astăzi în Israel – să facem și să vedem cu toţii că nimănui nu-i lipsesc mijloacele de subzistenţă la nivel material.

Când ne adunăm, intrăm în țara lui Israel prin corectarea numită „patruzeci de ani în deșert”. Aceasta este o stare în care toți devin o națiune și sunt dispuși să trăiască împreună într-o manieră globală și integrală, așa cum apare în lumea de azi, și așa cum o cere Natura.

Astăzi, unii au mult mai mult decât au nevoie, în timp ce alții abia îşi asigură nevoile de subzistenţă. Singura modalitate prin care putem obţine ceea ce ne trebuie este să fim responsabili unul faţă de celălalt. Numai prin unitate vom putea crea o forță specială care să ne ajute să depășim dificultățile și să ne împărțim în mod corespunzător produsele și profiturile, ca într-o familie.

„Ca un om cu o singură inimă” înseamnă într-adevăr „ca o familie”. Într-o familie ne împărțim ceea ce avem pentru fiecare, în funcţie de nevoile fiecăruia. Stăm la o masă rotundă și vorbim. Luăm în considerare fiecare argument și problemă, cântărim prioritățile fiecăruia și hotărâm cum să împărțim între noi ceea ce am câștigat. Îi întărim pe cei slabi și îi sprijinim.

Dacă-i vom conduce atât pe oameni cât și țara, în acest fel, vom descoperi că națiunea se află în conexiune și că, totodată Creatorul – forța dăruirii și a iubirii – este printre noi. Vom simţi cum rezolvăm toate problemele şi ne ridicăm deasupra tuturor obstacolelor. Când atragem asupra noastră binele, generăm imediat noi puteri între noi și atunci: „tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronom 27:9).

Starea de unitate dintre noi ne permite să rezolvăm toate problemele, așa cum este scris spre sfârșitul porțiunii, anume că, aderarea la această stare ne conduce la a fi toţi ca unul: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” (Deuteronom, 6:4). Când forța iubirii este între noi – forța unității, necesitatea de a fi împreună, garanția reciprocă (Arvut) – atunci ne sprijinim şi ne susținem unul pe altul. Această forță ne conduce pe noi, poporul lui Israel, în țara lui Israel – către dorința de a fi Yașar El (direct la Dumnezeu), direct la calitatea iubirii și dăruirii.

Doar dacă producem forța numită Elokim (Dumnezeu), care este iubirea globală, Arvut, numai atunci Forța, „Domnul Dumnezeul tău”, pe care am creat-o, va merge înaintea noastră când intrăm în țara lui Israel. Această forță ne ajută să facem față dificultăților de acolo și să luptăm împotriva celor șapte națiuni care sunt mai puternice decât noi.

În multe privințe, este similar situaţiei actuale a Israelului, ţară înconjurată de națiuni care doresc să o distrugă. Numai prin acea forță îi „învingem” cu adevărat pe toți. La sfârşit, ne aducem în unitate și conexiune, nu numai pe noi, ci şi întreaga lume. Noi devenim „o lumină pentru națiuni”, arătându-le cum putem fi cu toţii uniți în lumea noastră, ceea ce necesită o legătură globală între toți. Este la fel cum Natura, Creatorul (În Ghematria – numărătoarea ebraică a literelor – Hateva este echivalentă cu Elokim, Dumnezeu), ni se înfăţişează ca o singură unitate, și ne închide într-o astfel de manieră încât ne obligă să fim ca ea, ca un tot, în Dvekut (contopire) cu ea.

Atunci când generăm forța iubirii între noi, lipindu-ne unii de alţii, devenim asemenea Creatorului – Forța globală din Natură. În această stare, suntem în armonie cu Natura și echilibrăm ecologia, tehnologia, economia și toate domeniile vieții. Toate îşi găsesc locul lor doar prin forța unității, deși poate să nu pară așa, și s-ar putea să nu fie clar ce are de-a face forța unității cu rezolvarea oricăreia dintre aceste probleme.

Trebuie totuşi să înțelegem că suntem parte a Naturii și că suntem înăuntrul ei. Rețeaua din care facem parte este în întregime dirijată, toate părțile fiind interconectate. Dacă și noi ne conectăm în sincronie cu Natura, vom fi răsplătiți cu roadele țării lui Israel, aşa cum au văzut spionii, dar au crezut că nu se vor putea bucura pentru că fructele erau atât de mari și cei care locuiau în țară erau atât de puternici. În asta constă soluția: dacă ne unim, acea forță va merge înaintea noastră și va sfărâma toți dușmanii.

Atâta timp cât generăm între noi forța Arvut, ea va rezolva totul. Orice se întâmplă, prin forța unității, toți putem fi sub umbrela Arvut, umbrela iubirii, prin care lumea va fi cu adevărat corectată.

Întrebări şi Răspunsuri

După Moise, Ioşua trebuia să conducă națiunea în următoarea etapă, următorul grad. Cum să conduci oamenii, păstrându-i pe toţi uniţi în ciuda provocărilor?

Tora nu ne spune ce s-a întâmplat după intrarea în țara lui Israel sau cum să spargem idolii, care constituie înclinația noastră rea. Atunci când ne închinăm la idoli, ne punem în faţă diverse statui precum banii, puterea, respectul, invidia și ura. Tora nu ne spune exact cum să le distrugem în noi. Nu se spune nimic despre construirea Templului și comportamentul în interiorul acestuia.

În principiu avem două moduri de a acţiona. Putem lua calea scurtă și corectă, prin care obținem propria corectare și corectarea lumii, sau putem să alegem calea cea grea, dacă nu întreținem starea de Arvut.

Acum trecem prin vremuri grele, cu probleme…

Trebuie să privim totul nu ca pe o problemă, ci ca pe o oportunitate. Situaţia în care ne aflăm constituie o oportunitate, şi cu această situaţie trebuie să ne corectăm. Fără vremuri grele, cum vom depăși înclinația rea? Cum vom ajunge să o cunoaștem?

Să presupunem că între noi toți am stabilit Arvut, cu toții avem grijă unul de celălalt și oamenii merg pe formula asta pentru că le rezolvă problemele. Care este pasul urmator?

Nu există altceva decât menținerea stării de Arvut.

Dar iubirea pe care trebuie să o atingem?

Asta înseamnă Arvut. Prima etapă în starea de Arvut este „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, adică cel puțin să eviți să le faci rău celorlalţi. Următoarea etapă este „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, care este Legea atotcuprinzătoare a Torei. Nu există nimic mai mult decât asta. Trebuie să respectăm două condiții: să evităm a le face rău celorlalţi și apoi, dincolo de asta, să-i tratăm cu iubire.

În ultimul timp, am văzut mulți oameni recunoscând în mod deschis că ceea ce le trebuie cu adevărat este iubirea.

Oamenii trebuie să înțeleagă adevăratul sens al Arvut-ului. Trebuie să ne aşezăm împreună la o masă rotundă și să discutăm lucruri, să explicăm definițiile fiecărui cuvânt până când simțim despre ce vorbim.

Arvut înseamnă că suntem cu toții responsabili unul pentru celălalt, în tot ceea ce reprezintă viață. Când cineva are o relație corectă cu ceilalți, nu este nevoie să se gândească la sine. În timp ce te gândești la alții, alții se gândesc la tine.

Este ca o familie. Într-o familie, nu-ţi pasă de tine, ci mai degrabă de întreaga familie: copiii, părinții, cei bolnavi și cei slabi. Împărțim veniturile familiei și tot ceea ce avem în funcție de nevoile fiecăruia.

Cum luăm deciziile într-un format de masă rotundă la nivel național?

Imaginați-vă cum va fi atunci când trebuie să luăm acest tip de decizie la nivel mondial! Trebuie să năzuim la a avea toate facțiunile în jurul mesei. Trebuie să găsim facțiuni ale căror reprezentanți nu s-au prezentat în jurul mesei, poate pentru că sunt prea slabi sau prea disperaţi. Trebuie să-i ajutăm să-și formuleze cererile.

De asemenea, masa rotundă trebuie să fie o operațiune care să se desfăşoare încontinuu. Trebuie să constituim un exemplu de naţiune care discută cu iubire, cu toți cei care se așează alături în jurul aceleiași mese: stânga, dreapta și mijlocul, chiar inamici și vrăjmaşi. Punctul comun care ne conectează este că noi toți aparținem unei singure națiuni, așa cum este scris: „dragostea acoperă toate greşelile.” (Proverbe, 10:12). Greşeala fiind această ură pe care o simțim unii faţă de ceilalţi. Cu alte cuvinte, este firesc să ne urâm între noi, dar există o singură regulă: trebuie să trăim toţi ca o familie.

Va face asta să scadă ura?

Nu, nu va scădea. Principiul în Înțelepciunea Cabala este că „dragostea acoperă toate greşelile”. Cu alte cuvinte, păcatul urii rămâne. El indică dezacordurile și diferențele între calitățile pe care le avem cu toții. Dezacordurile dintre noi sunt bune, deoarece deasupra lor construim un Masah (ecran), o umbrelă care acoperă aceste abateri.

Ne unim în ciuda disputelor noastre, deoarece principiul iubirii trebuie să fie mai presus de orice altceva. Acest principiu „folosește” aceste dispute ca pe o pârghie pentru a ne ridica deasupra Muntelui Sinai, deasupra muntelui urii. Stăm toți la masă și construim deasupra conceptul de „Moise pe Muntele Sinai”, iar Moise ne trage în sus. Când dobândim calitatea iubirii care ne conectează, devenim o națiune. Înainte de asta, nu suntem considerați o națiune.

Este valabil și pentru restul lumii?

Mai întâi, despre noi aici, în Israel: am avut gena spirituală încă din vremurile când eram o națiune. Astăzi, nu suntem o națiune, ci o grămadă de exilați. Dacă am pune în aplicare principiul Arvut și am folosi diferenţele dintre noi pentru a le adăuga conceptului de Arvut, am simți cu adevărat că suntem în țara lui Israel.

Dacă suntem uniți, nimeni nu ne va putea face rău. Nu din cauză că am fi puternici, ci pentru că forța naturii ar fi în noi, în sincronie cu natura globală, integrată, așa cum a fost scris despre Creator mergând înaintea noastră și purtând toate războaiele noastre, („Domnul, Dumnezeul tău va merge El însuşi înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta” – Deuteronom 31:3) doar pentru că El distruge în om ura faţă de ceilalţi.

Nu există nici o îndoială că vecinii noștri ni se vor alătura cu bucurie, şi atunci vom vedea că a fost acolo ură doar pentru a ne uni. Nici o altă țară din lume nu se află într-o situație similară. Unitatea noastră îi calmează pe vecinii noștri, deoarece există o singură forță care operează în natură și scopul ei este acela de a ne conduce spre unitate, conexiune, armonie și echilibru cu întreaga natură.

Se referă cele Zece Porunci la cum se realizează Arvut, sau la ce găsim de îndată ce dobândim Arvut?

Cele Zece Porunci sunt o condiție. Sistemul de unitate dintre noi este format din zece părți, numite „Zece Sfirot”. Ar trebui să le interpretăm pe fiecare în parte. Trebuie să stabilim care sunt cele zece părți – conexiunile noastre cu ceilalți – în ordine. Dacă ne punem în ordine relațiile noastre cu ceilalți, în zece abordări distincte, vom pune în ordine întreaga noastră atitudine față de alții.

Aceste zece Sfirot apar odată ce dobândim Arvut?

Încă o dată, este vorba de modul în care se poate dobândi Arvut, deoarece acesta este scopul. În revelarea stării de Arvut, descoperiți propria voastră stare superioară, la care v-ați ridicat mai presus de necazuri. Dintr-o dată, descoperiți că natura produce deja tot ce vă trebuie. Descoperiți sursele energiei, vitalității, sănătății și iubirii care există în lume precum și relațiile strânse care există între toate aspectele Naturii și pe care noi le-am suprimat.

Asta sună ca un miracol.

Dacă vorbești cu oameni care trăiesc în sălbăticie, cum ar fi în pădure, ei spun adesea că Natura radiază de iubire pentru ei. Unitatea, integralitatea din ea radiază o atitudine de iubire.

Vom intra într-un nou tărâm al realității prin dorința noastră de a ajunge la Arvut?

Da, vom descoperi forţele interne care ne sunt în acest moment ascunse pentru că îi privim tot timpul pe ceilalţi prin prisma propriului nostru egoism. Atunci când vom începe să dăm așa cum dă Natura, vom începe să percepem o lungime de undă complet diferită, foarte asemănător unui receptor radio.

Cum începem? Care este primul pas spre Arvut?

Trebuie să stăm la masa rotundă, să examinăm aceste concepte și să vedem cum putem dobândi unitatea. Arvut este condiția care ne-a făcut în trecut să fim o națiune. După aceea, am pierdut-o odată cu dărâmarea Templului. Am fost în exil și acum trebuie să ne recreăm ca națiune.

O națiune este ca o familie. Trebuie să ne înţelegem pe noi înşine ca o familie mare. Trebuie să ne referim la toate problemele și vom descoperi că este bine că ele apar acum. Problemele ne oferă subiectele despre care să vorbim, nevoia de a ne simți unii pe alții. În aceste zile, nevoia primară a oamenilor este conexiunea cu ceilalți; ei chiar se răscoală și protestează doar pentru a se simți conectați.

Din Zohar: Ați început să arătați

„Vino și vezi, Creatorul le-a dat tuturor națiunilor din lume să-și numească slujitorii care să conducă peste ele”, însemnând diferitele forțe ale Naturii. „Dar pe Israel, Creatorul l-a păstrat ca pe lotul Lui şi partea Lui, ca să se unească de fapt cu ei.” Vedem ce se întâmplă cu noi în istorie. Suntem un popor aparte și nu există nici o modalitate de a evita acest lucru. „Și le-a dat sfânta Tora să se unească în Numele Lui. Aşadar, «Vouă, care v-aţi lipit de Domnul», și nu de oricare alt slujitor, precum restul națiunilor.”

Zohar-ul pentru toți, VaEthanan (M-am rugat) pct. 17

Ce este sfânta Tora?

Este „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi, aceasta este Legea cea mare a Torei”. Nu există decât iubirea dintre om şi om; aceasta este întreaga Tora, și nimic altceva. Credem că acestea sunt diverse acțiuni și metode, dar nu sunt decât obiceiuri, acțiuni superficiale al căror scop este acela de a susține poporul, atâta timp cât ei nu înțeleg ce se cere de la ei, adică în vreme ce sunt încă în exil. Numai atunci când ajungem la situația globală pe care Natura o cere de la noi, numai atunci Elokim ne cere să ne unim.

Despre ce Natură vorbim? Ce este această lege? Ce vrei să spui prin „Natură”?

„Natura” este forța comună care conduce întregul univers în conformitate cu un scop și un plan. Vedem că toate părțile naturii sunt conectate. Această conexiune ne include, cu excepția faptului că suntem separaţi de restul naturii. De aceea, trebuie mai întâi să ne unim conform legii „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, să devenim globali, integrali, conectați ca şi restul naturii.

Când vom reuşi acest lucru, vom începe să simțim forța comună care operează și a funcționat pe tot parcursul evoluției. Ne vom uni cu acea forță și vom fi conștienți de calea pe care am pornit. În această stare, vom descoperi motivele a tot ce s-a întâmplat pe parcurs, raţiunea și semnificația vieții și scopul pe care ni l-am trasat.

Termeni

Respectarea (păstrarea) Torei

A o „respecta” înseamnă  păstrarea constantă a atitudinii noastre față de ceilalţi. Tora înseamnă „iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Este acea iubire pe care trebuie să o avem întotdeauna în faţa ochilor noștri.

Pocăința

„Pocăința” înseamnă întoarcerea de la egoism, de la atitudinea negativă față de ceilalţi, la o atitudine de bunăvoinţă față de aceştia.

Cele Zece Porunci

Trebuie să distingem zece părți care sunt toate egoiste, crude, care au ca scop exploatarea celorlalţi și care sunt apoi corectate de la intenţia de a primi la cea de a dărui.

Eradicarea închinării la idoli

Idolii înseamnă bani, aur, mașini frumoase și tot ceea ce ne dorim, fără să fie necesar pentru a ne asigura subzistenţa. În privinţa lor, este ca și cum am fura de la alții. Este scris că fără pâine nu există Tora. Adică, trebuie să-ți pese de necesitățile fiecăruia și să ai grijă de nevoile celorlalți.

Șema Israel (Ascultă,  Israele)

Aceasta se referă la unitate. „Ascultă, Israele!  Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” „Domnul Dumnezeul nostru”, înseamnă iubire și dăruire pură. Este vorba despre o legătură între noi, care constă în iubire și dăruire și, care ne dezvăluie Forța Naturii cu care suntem în Dvekut (contopire).

Amintindu-ne

Ar trebui să ne amintim în mod constant și să le amintim celorlalţi despre garanția reciprocă (Arvut). Trebuie să ne reamintim unii altora că suntem obligați să ne tratăm reciproc cu bunăvoinţă, dincolo de relațiile proaste dintre noi. Trebuie să-i iubim pe ceilalţi așa cum îi iubim pe copiii noștri: uneori se poate să nu fim prea fericiţi de caracterul copiilor noștri, dar cu toate acestea îi iubim.

Trebuie să devenim o singură familie?

Da, și trebuie să avem tot timpul în minte acest lucru.

Deci, Arvut este umbrela care ar trebui să acopere toate diferenţele dintre noi, toate conflictele. De fapt, nu trebuie ne să schimbăm deloc, ci doar să punem Arvut deasupra noastră.

Exact, și apoi vom ajunge la abundență. Aceasta este ceea ce trebuie înainte de orice altceva.

(inapoi la pagina „Dezvăluind Secretele Bibliei” – LINK)

error: Content is protected !!