A CINCEA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

215. A cincea Miţva. Este scris: FIE CA APELE SĂ MIŞUNE DE MULŢIMI DE CREATURI VII (Bereşit, 1:20). Acest vers conţine trei Miţvot. Prima este aceea de a studia Tora, a doua este de a procrea şi de a se multiplica, iar a treia este aceea ca prepuţul să fie îndepărtat în cea de-a opta zi. Şi este necesar ca Tora să fie studiată în fiecare zi, în fiecare moment, pentru ca sufletul şi spiritul omului să fie corectate.

Cele patru Miţvot anterioare îşi au originea în primele patru zile ale creaţiei şi au ca scop corectarea gradelor H-B-ZA-M din lumea lui Aţilut.

Prima Miţva are originea în cuvântul BEREŞIT (Bina, frica de Creatorul grandios şi atotputernic, care conduce peste toate), referindu-se doar la GAR de Bina care sunt localizate în AVI. Poziţia lui AVI este de la Peh la Hazeh-ul lui AA, Yod din numele HaVaYaH.

A doua Miţva are originea în cuvintele SĂ FIE LUMINĂ şi are scopul de a corecta ZAT de Bina (numite YESHSUT), localizate de la Hazeh la Tabur-ul lui AA, adică sub Parsa acestuia. Atunci însă, când s-a spus SĂ FIE LUMINĂ, asta înseamnă că YESHSUT s-a ridicat şi s-a unit cu AVI, formând un singur Parţuf deasupra Hazeh-ului lui AA. Iar de acolo, ei au urcat la Roș-ul lui AA.

O asemenea stare (grad) este numită „Marea iubire“, fiind reprezentată prin prima literă (Hey) din numele HaVaYaH: Yod-Hey-Vav-Hey, iar Lumina trece de la aceasta la ZON. Cu toate acestea, ZON nu pot primi Ohr Hohma de la AVI, pentru că aceştia sunt GAR de Bina şi întotdeauna rămân doar cu Ohr Hasadim, nedorind să primească, de unde şi numele lor, „frică“.

ZON însă, primesc Ohr Hohma de la ZAT de Bina (YESHSUT), care au urcat peste Parsa lui AA, numite „Marea iubire“. Cu toate acestea, YESHSUT, care stau sub Parsa lui AA, nu pot trece Ohr Hohma lui ZA, deoarece Ohr Hohma este ascunsă în interiorul lor. În plus, Tvuna a lor este numită USCATUL.

A treia Miţva are originea în cele două stele care au fost create în cea de-a treia zi a creaţiei, despre care este scris: FIE CA APELE DE SUB CERURI SĂ SE ADUNE ÎMPREUNĂ ÎNTR-UN SINGUR LOC ŞI FIE CA USCATUL SĂ APARĂ … şi FIE CA PĂMÂNTUL SĂ PRODUCĂ IARBĂ. Această Miţva are scopul de a corecta VAK de ZON, a căror uniune Superioară izvorăşte din versetul, FIE CA APELE, atunci când se referă la ZA, pe când uniunea inferioară izvorăşte din versetul, FIE CA PĂMÂNTUL SĂ PRODUCĂ IARBĂ şi se referă la VAK de Nukva.

A patra Miţva are originea în versetul, FIE CA STELELE şi are ca scop corectarea lui GAR din ZA şi Malhut. Așadar, toate corectările necesare lui AVI, YESHSUT şi ZON de Aţilut au avut deja loc în primele patru zile ale creaţiei. ZON au primit GAR (Ohr Hohma) şi, fiind de înălţime egală, pot acum face un Zivug faţă la faţă. În ceea ce priveşte restul poruncilor (Miţvot), acestea sunt destinate acestui Zivug din ZON.

A cincea Miţva este FIE CA APELE SĂ MIŞUNE DE MULŢIMI DE CREATURI VII. Este acum nevoie să se aducă ZON la un Zivug perfect, fată la faţă, pentru (i) a primi Ohr Neşama pe acest Zivug, în aşa fel încât şi Adam să primească această Lumină şi să facă un Zivug sfânt şi pur, fapt realizat prin eforturile omului de a studia Tora; (ii) a da naştere sufletelor sfinte; şi (iii) a corecta legământul sfânt prin circumcizie şi respingere.

Eforturile omului rezidă în faptul că el studiază Tora, deşi înţelege că nu şi-o însuşeşte (nu primeşte nimic în dorinţele lui corectate, numite Guf, corp). El doar îi rosteşte cuvintele cu „gura“ sa (incapabilă încă de a primi Lumina (Tora) în corpul său, de dragul Creatorului) dar, drept urmare, el dobândeşte Ohr Nefeş.

Eforturile omului ar trebui să corespundă cu dorinţa lui de a fi gata să facă tot ceea ce-i stă în putere pentru a dobândi şi a înţelege Tora, în urma acestora el dobândind Ohr Ruah. Omul nu trebuie, însă, să se limiteze la asemenea dobândiri, ci să-şi multiplice şi mai mult eforturile pentru a dobândi Ohr Neşama. Astfel, în fiecare zi el trebuie să aspire la corectarea Luminilor sale Nefeş și Ruah şi, crescându-le, să atingă Neşama.

216. Datorită muncii omului în studiul Torei, el corectează celălalt suflet sfânt, aşa cum este scris, MULŢIMI DE CREATURI VII, cu referire la sufletul sfânt dătător de viaţă, Malhut. Căci atunci când omul nu studiază Tora, el este lipsit de sufletul sfânt şi de sfinţenia care coboară de Sus. Însă atunci când el studiază Tora, omul merită Lumina ei, la fel ca şi îngerii sfinţi.

Nukva de ZA care efectuează un Zivug faţă la față cu ZA în starea de Gadlut este numită „vie“, pentru că atunci ZA este numit „Pomul vieţii“. În consecinţă, Nukva este numită „Viaţă“. Prin înălţarea de MAN în timpul studiului Torei de dragul Creatorului, omul provoacă apariţia unui Zivug în ZON şi primeşte de la acesta Ohr Nefeş. Dar dacă nu studiază Tora de dragul Creatorului, el nu poate dobândi nici măcar Ohr Nefeş, deoarece nu reuşeşte să provoace un Zivug între Creator şi Şchina. Şi un Zivug poate fi dobândit doar prin înălţarea de MAN.

De aceea este scris: FIE CA APELE SĂ MIŞUNE DE MULŢIMI DE CREATURI VII, căci Tora este numită „apă“. Dacă omul înalţă MAN cu ajutorul Torei, el merită Ohr Nefeş (spiritul sfânt) de la Ohr Haya (Viaţă). Mai mult, el se uneşte cu Creatorul doar după ce atinge Nefeş, Ruah şi Neşama dela HAYA (Viaţa sfântă supremă). El uneşte Ohr Nefeş cu Ohr Ruah, Ohr Ruah cu Ohr Neşama şi Ohr Neşama cu Creatorul.

217. Este scris: „Îngerii Creatorului Îl vor binecuvânta pe El.“ Aceasta se referă la aceia care studiază Tora, ei fiind numiţi îngerii Lui pe pământ. Mai este scris şi PĂSĂRILE CARE PLUTESC PESTE PĂMÂNT. Aceasta se referă la această lume. În lumea care va veni însă, aşa după cum s-a spus, Creatorul le va face lor aripi asemenea acelora de vultur, pentru ca ei să poată pluti în întreaga lume.

Din ce motiv îi menţionează Zoharî-ul pe îngeri? Pentru că îngerii sunt forţe spirituale – făptuitori mecanici ai voinţei Creatorului. Ei au fost comparaţi în mod repetat cu animalele din lumea noastră (de exemplu, cu un cal) care îndeplinesc voinţa omului. Îngerii sunt forţe spirituale lipsite de libertate şi egosim; de aceea ele nu păcătuiesc niciodată şi nici nu au nevoie de Tora, motiv pentru care sunt, din punct de vedere spiritual, neînsufleţite, lipsite de mișcare – nu cresc în spiritualitate.

Omul este astfel creat încât, înainte de a îndeplini o sarcină, el trebuie să înţeleagă ceea ce trebuie să facă. Pe când îngerii, ei îşi îndeplinesc sarcinile chiar mai înainte de a le auzi şi a înţelege ce doreşte Creatorul de la ei, căci dorinţa Lui îi stăpâneşte. De aceea, nimic nu-i împiedică să îndeplinească instantaneu voinţa Lui. Întotdeauna ei Îl urmează pe Creator, aşa cum se ţine umbra de om. Din acest motiv se consideră că ei acţionează chiar mai înainte de a auzi.

Omul poate aşadar să acţioneze ca un înger (deşi dorinţele sale sunt de natură egoistă) dacă dorinţele sale devin asemenea acelora ale îngerilor, ale căror acţiuni le preced înţelegerea (auzul). La fel ca un înger, o asemenea persoană îndeplineşte toate dorinţele Creatorului mai înainte de a le auzi şi înţelege, căci Îl urmează pe Creator ca umbra pe om.

Această situaţie poate fi ilustrată prin exemplul următor: când un vânt puternic aruncă praf în ochii cuiva, acela închide pe loc ochii, chiar mai înainte ca gândurile şi rațiunea sa să simtă şi înţeleagă necesitatea de a proceda astfel: acţiunea (închisul ochilor) precede conştientizarea gândului de praf.

Deşi trupul fizic al unei asemenea persoane există în această lume, alături de noi, corpul său spiritual (dorinţțele sale) devin asemenea îngerilor şi acţiunile sale preced auzul. El nici măcar nu are nevoie să audă pentru a îndeplini dorinţa Creatorului, căci urmează fiecare Miţva mai înainte chiar ca raţiunea lui să înţeleagă acțiunea pe care o face. Din acest motiv este considerat asemenea unui înger.

De aceea, Zohar-ul spune că, în viitor, Creatorul îi va da aripi care să-i permită să plutească peste întreaga lume. Căci, până în momentul în care omul dobândeşte sufletul spiritual (Ohr Nefeş – cea mai mică Lumină), forţa impură este aceea care îl conduce, aşa după cum a spus profetul: „Sufletele duşmanilor tăi, pe acelea le va arunca el, ca dintr-o praştie“ (Shmuel I, 25:29).

Aşadar, omul nu se poate uni cu Creatorul şi nici nu poate respecta dorinţele Sale (Miţvot) până când nu-şi însuşeşte credinţa în numele Creatorului şi cunoaşte faptul că El este binele absolut şi dăruieşte doar bunătate. Şi, dacă nu a dobândit sufletul sfânt şi forţa impură îl conduce încă, atunci când gândurile îi plutesc pe deasupra lumii, lui i se pare ca şi cum rânduiala Creatorului nu este chiar atât de bună pe cât s-ar cuveni conform numelor Lui. Această senzaţie pe care o are conduce la coruperea numelor sfinte ale Creatorului, iar omul nu-şi poate găsi un loc liniştit pentru sine, nu poate să aibă credinţă în numele Sale şi nici să se apropie mai mult de El.

Rezultă că el se murdăreşte cu o asemenea impuritate încât aceasta îl conduce spre lipsa de credinţă în Creator şi în numele Sale. În pofida acestui lucru însă, nimic din toate acestea nu afectează spiritualitatea; căci au loc doar din cauză că omul nu a pătruns încă pe tărâmul spiritualităţii şi nu face eforturi în acest sens.

Dar, imediat ce primeşte sufletul sfânt (Ohr Nefeş), corpul său (din dorinţe şi gânduri) devine pe loc asemenea unui înger: acţiunile sale preced înţelegerea. Este scris despre o asemenea persoană: „Şi păsările vor pluti peste pământ“, căci în viitor, Creatorul îi va da aripi şi el va pluti peste întreaga lume.

El pluteşte cu mintea desupra întregii lumi şi vede cum Creatorul rânduieşte totul. Şi nu doar că nu greşeşte atunci când vede manifestările acestei guvernări, dar mai primeşte şi puterea de a înălţa MAN pentru a-şi creşte forțele sale spirituale, anti-egoiste. Privind la toate formele atăpânirii Creatorului asupra acestei lumi, un astfel de om primește şansa de a cere întărirea credinţei sale. Şi, prin credinţa sa în unitatea Creatorului şi în absoluta bunătate a rânduielii Lui, el ridică MAN şi primeşte o Lumină încă şi mai mare, de dragul Creatorului.

218. În acestă privinţă este scris: FIE CA PĂSĂRILE SĂ PLUTEASCĂ PESTE PĂMÂNT, căci Tora, numită APELE, va MIŞUNA DE MULŢIMI DE CREATURI VII din locul său de viaţă, Malhut şi toate vor coborî dedesubt. La aceasta a făcut referire Regele David, atunci când a spus, CREATORUL M-A CREAT CU O INIMĂ PURĂ pentru a studia Tora şi UN SUFLET SFÂNT A RENĂSCUT ÎN MINE.

Pentru a continua explicarea textului menţionat mai înainte, Zohar-ul compară Tora cu apa – aşa cum creaturile vii au apărut din apă, la fel şi Lumina vieţii coboară din Malhut (numită „viaţă“) peste întreaga lume. Aceasta este Lumina pe care Regele David a cerut-o de la Creator. El s-a rugat pentru o inimă pură ca să studieze Tora şi să înalţe MAN, căci acest fapt l-ar fi condus la primirea spiritului sfânt al renaşterii – tăria de a se contopi încă o dată cu Creatorul.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!