A OPTA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

228. Cea de-a opta Miţva este de a iubi un străin dintr-o altă națiune, care dorește să vină sub aripile lui Şchina, Malhut, care îi ia sub aripile ei pe aceia care se separă de partea cealaltă, impură și se apropie de ea, așa cum este scris: FIE CA PĂMÂNTUL SĂ DEA NAȘTERE UNUI SUFLET VIU, FIECARE DUPĂ FELUL SĂU.

Malhut, Nukva de ZA, este numită Şchina, căci nu se distanțează de noi nici atunci când calitățile noastre sunt îndepărtate de ea, așa cum s-a spus: ORIUNDE VEI FI EXILAT, ŞCHINA VA FI CU TINE și LOCUIEȘTE ÎN EI, ÎN IMPURITATEA LOR. ZA este numit Şochen (locuitor) și Nukva este numită Şchina.

Revelația Creatorului în Malhut, a lui Şochen în Şchina, a lui ZA în Malhut din lumea Aţilut, este posibilă doar printr-un Zivug față la față a lui ZON în starea de Gadlut. Deoarece Lumina acestui Zivug este atât de mare încât revelează unitatea chiar și în cele mai îndepărtate și ascunse locuri, în dorințele cele necorectate și opuse.

Creația lui Gadlut de ZON însă, se petrece treptat: mai întâi este creat un Parţuf de ZON în starea de Katnut cu Lumina de VAK și doar ulterior acesta crește pentru a ajunge la starea de Gadlut. Mai mult, acest proces are loc în fiecare stare a lui ZON. Mai mult, chiar și atunci când ZON în starea de Gadlut fac un Zivug și primesc Ohr Hohma, Lumina din starea lor anterioară de Katnut nu dispare, ci facilitează un Zivug în Gadlut. Iar această Lumină de Katnut este numită „Aripile Şchina”.

Așadar, este scris în Tora: „Și heruvimii își vor întinde aripile în Înalt, umbrind capacul arcei cu aripile lor” (Şemot, 25:20). Căci principala lor însușire este de a acoperi cu aripile lor Lumina acestui mare Zivug, astfel încât și cei mai depărtați să primească Lumina și, în același timp, să țină la distanță forțele impure.

Este aşa întrucât aceia care mai au de lucrat până să-și purifice dorințele egoiste sunt respinși de Lumină, ca nu cumva Lumina să cadă în domeniul forțelor impure. Dar acum, aripile păzesc atât de bine Lumina, încât nici măcar cei mai apropiați nu vor greși și nu vor lăsa să treacă Lumina la forțele impure.

Un străin este cel care decide să se alăture poporului lui Israel (să-și corecteze dorințele sale egoiste, făcându-le altruiste) și să fie circumcis (să-și respingă dorințele egoiste), căci trupul său (totalitatea dorințelor sale) mai păstrează încă proprietățile lui Orla, din moment ce strămoșii lui (stările lui anterioare) nu au stat la picioarele Muntelui Sinai (nu au primit Lumina numită Tora și nu au fost corectați de aceasta), ca atare nu s-au eliberat de impuritatea șarpelui (nu au revelat în interiorul lor toate dorințele egoiste și nici nu le-au calificat ca rele). În ciuda acestui fapt, alte dorințe, altruiste, au puterea de a-l ridica pe om la nivelul purității Celeste.

Asta se petrece prin înălţarea de MAN, prin trezirea marelui Zivug de ZON (acolo unde Aripile lui Şchina guvernează, acoperind Lumina acestui Zivug). Noi putem, de asemenea, înălţa sufletul străinului (dorințele sale încă necorectate) la acel nivel și îl putem sfinți în Lumina acestui Zivug.

Chiar dacă acest suflet nu este complet pur, el poate primi Lumina de la acest Zivug, căci aripile o protejează și nu permit trecerea Luminii la forțele (dorințele) impure, chiar dacă ele sunt foarte aproape de el. Și s-a spus, SUB ARIPILE LUI ŞCHINA, căci acest suflet poate primi Lumina doar de la aripile lui Malhut-Şchina, adică doar Lumina mică, externă a lui Malhut. Aceasta nu este Lumina din corpul lui Malhut (Şchina) însăși și cu atât mai mult nu este aceea a lui ZA (Creatorul, Şochen). Este doar Lumina Aripilor lui Şchina.

Sufletul străinului (dorințele egoiste) poate fi corectat (făcut altruist) doar pe timpul marelui Zivug, deoarece doar atunci Lumina este protejată de Aripile lui Şchina. Rezultă că noi (dorințele altruiste) trebuie să înălţăm mai întâi MAN pentru marele Zivug și să primim Lumina sa în sufletele noastre (în dorințele corectate cu ecran). Apoi, Şchina își întinde aripile, protejează acest Zivug și ia sufletul străinului sub ele. Așadar, inițial noi ridicăm sufletul străinului cu ajutorul MAN și apoi Şchina îl ia sub aripile ei.

229. S-ar putea spune că sufletul lui Haya există în Israel și este pregătit pentru orice. El a specificat: „După felul său”, care se referă atât la Israel cât și la un străin. Cum sunt camerele cu coridoarele dintre ele, la fel în țara numită Haya, sub aripi.

Aici Zohar-ul ne spune că, deși noul suflet (calitățile corectate numite „străinul”) primesc Lumina, la fel ca proprietățile numite „Israel”, Israel primește de la Lumina internă, pe când străinul primește de la cea externă. S-a menționat deja faptul că aripile reprezintă Lumina de VAK, primită pe timpul marelui Zivug, dar din starea anterioară de Katnut, în scopul de a acoperi Lumina marelui Zivug. 0723505020

Acest VAK include Sfirot HGT NHY, unde HGT sunt numite „camere”, acolo unde se poate locui și sta (șederea înseamnă starea de Katnut, în opoziție cu statul în picioare care este starea de Gadlut). Sfirot NHY sunt numite „coridoare”, intrările camerelor și este imposibil ca acolo să se stea jos; rolul este doar acela de a asigura accesul în camere.

Explicația acestui fapt se află în calitatea lui Tiferet, principala Sfira din HGT. Tiferet este linia lor din mijloc, un Kli complet pentru primirea luminii Ohr Hasadim. Principala Sfira din NHY este Yesod, care constituie linia lor de mijloc. Ea nu are calitatea unui Kli de primire și este folosit doar pentru trecerea Luminii spre Malhut, în scopul creării Luminii Reflectate. din acest motiv, NHY sunt numite „intrări”.

În ceea ce-i privește pe străini (pentru a-i purifica de dorințele egoiste) din cele șaptezeci de națiuni ale lumii (șaptezeci de calități egoiste), pentru ei sunt pregătite camerele din HGT ca și coridoarele din NHY ale aripilor. Ei primesc Ohr Nefeş de la coridoare (NHY) și Ohr Ruah de la camere (HGT).

230. Aripa dreaptă a lui Malhut are două coridoare, care se despart în două sub această aripă pentru a primi înăuntru două naţiuni care sunt apropiate de Israel. Şi sub aripa stângă există două coridoare adiţionale, numite Amon şi Moav. Şi ele sunt numite sufletele lui Haya.

Anterior, Zohar-ul a menţionat că există multe intrări-coridoare, pe când acum vorbeşte doar despre două. Aceasta deoarece vorbeşte în general: există două intrări pentru naţiunile care aparţin de linia din dreapta şi două intrări pentru naţiunile care aparţin de linia din stânga. Mai există şi două naţiuni în total în linia din dreapta, care includ toate naţiunile din partea dreaptă şi două naţiuni în linia din stânga, care includ toate naţiunile din partea stângă.

Naţiunile din partea dreaptă se referă la cele două coridoare generale din aripa dreaptă. Zohar-ul nu dezvăluie cine sunt ele. În ceea ce priveşte naţiunile din partea stângă, numite în general „Amon și Moav”, există două pasaje în aripa stângă care le sunt dedicate.

Toate sufletele străinilor din toate națiunile lumii luate împreună sunt numite Nefeş Haya, pentru că pot primi doar de la marele Zivug de ZON, atunci când ZON se află în interiorul lui AVI. Așadar, Malhut este numită Nefeş Haya, deoarece primește Ohr Haya de la AVI. Și, deoarece sufletele (Nefeşot) străinilor primesc de la aripile de Nefeş Haya, ele sunt numite după Lumina pe care o primesc.

231. Fiecare aripă conține o mulţime de camere închise și de coridoare. Din ele apar spirite care sunt divizate între toți străinii, numiți Nefeş Haya, dar fiecare „după felul său”. Ei toți vin sub aripile lui Şchina, dar nu mai departe de atât.

Fiecare aripă include VAK (HGT NHY), numite „coridoare” și „camere”. Fiecare națiune are propria ei cameră în HGT și propriul coridor în NHY. Fiecare primește Nefeş în coridoare și Ruah în camere. Este scris că toate camerele sunt închise, pentru că HGT de VAK au doar Ohr Hasadim fără urmă de Ohr Hohma; de aceea sunt numite „închise”.

232. Totuşi, sufletul lui Israel izvorăște din trunchiul acelui pom (ZA) şi de acolo sufletele pleacă în zbor spre această ţară (Malhut). De aceea, Israel este fiul iubit al lui Malhut și este hrănit de pântecul ei și nu de aripile care se află pe partea exterioară a corpului. Mai mult, străinii nu au nici o porțiune din Pomul Sfânt (ZA), în special din trunchiul său. Ei se raportează doar la aripile lui Malhut, nu mai departe. Locul străinului se găsește sub aripile lui Şchina, nu mai departe. Cei drepți dintre străini se raportează tot la partea externă și nu la cea internă. De aceea este scris: FIE CA PĂMÂNTUL SĂ DEA NAȘTERE UNUI SUFLET VIU (Nefeş Haya) FIECARE DUPĂ FELUL SĂU. Toate primesc Nefeş de la acea Haya, dar fiecare după felul său.

ZA este numit „Pomul Vieții” iar Nukva sa este numită „Țara Vieții”, căci în starea de Gadlut amândoi urcă și îi îmbracă pe AVI care au Ohr Haya (Lumina Vieții). Prin urmare, s-a spus că sufletul lui Israel izvorăște din trunchiul acelui pom, adică din însuși ZA.

Sufletele din acel pom zboară către Țara Vieții: drept rezultat al unui Zivug dintre pom (ZA) și țară (Malhut), ZA dă sufletele lui Israel în Nukva, iar Israel primește aceste suflete de la ea, spre deosebire de străini, care își primesc sufletele de la aripile lui Malhut și nu de la Malhut însăși, nu de la ceea ce ZA a transmis lui Malhut.

Explicația este că Nukva are trei Parţufim, care se îmbracă în celălalt. Ei sunt numiți Ibur (embrion), Yenika (alăptare) și Mochin (starea de adult, Gadlut). Mochin, cel mai mare Parțuf, este cel mai la interior și este îmbrăcat de Parţuf-ul Yenika, care la rândul său este îmbrăcat de Ibur.

Israelul primește de la cel mai interior Parţuf (starea de Gadlut a lui Nukva); de aceea este numit „fiul iubit”, el își are originea în partea internă a lui Malhut și nu în partea ei externă (aripi).

NHY de Malhut sunt numite „pântec” pentru că acolo este locul în care sunt concepute și crescute sufletele lui Israel. Asta nu se referă, însă, la NHY ale celor două Parţufim externe, numite Ibur și Yenika, care sunt aripile lui Şchina-Malhut. Zohar-ul se referă aici la NHY ale Parţuf-ului în starea de Gadlut, acesta fiind Parţuf-ul cel mai la interior (pântecul lui Malhut).

La acest lucru fac referire cuvintele profetului: „Este Efraim un fiu iubit pentru Mine? Este el un copil răsfățat? Căci, de fiecare dată când vorbesc despre el, îmi aduc aminte cu adevărat de el; de aceea, inima Mea tânjește după el, cu siguranță că voi avea compasiune față de el” (Ieremia, 31:19). Din cauză că sufletele din Israel își au originea în partea internă a lui Malhut, Zohar-ul spune că au apărut din pântecul lui Malhut, din NHY al Parţufî-ului în starea de Gadlut și nu din NHY ale celor două Parţufim externe numite „aripi”.

Străinii (dorințele de conexiune) nu au nici o porțiune din Pomul Suprem, în special din trunchiul său. Locul lor este sub aripile lui Şchina, nu mai departe de atât. Străinii care vin (să se corecteze) sunt numiți drepți, pentru că și Şchina este numită „cea dreaptă”. Ei vin sub aripile ei și se unesc în ea. Cu toate acestea, ei nu au un loc deasupra lui Şchina și primesc de la Nefeş Haya, de la un Zivug al lui Malhut cu ZA în starea de Gadlut. Primesc însă, doar porțiunea de Lumină numită „aripi”; de aceea se spune că ei se găsesc sub aripile lui Şchina, acolo unde fiecare primește conform calităților proprii.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!