A PATRA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

208. Cea de-a patra Miţva este aceea de a şti că HaVaYaH (Creatorul) este Elokim (Domnul) aşa cum este scris: SĂ CUNOŞTI ACEASTĂ ZI ŞI SĂ O PĂSTREZI ÎN INIMA TA CĂ HaVaYaH – CREATORUL ESTE ELOKIM – DOMNUL. Înseamnă că numele Elokim este inclus în numele lui HaVaYaH şi nu este nici o deosebire între ele.

HaVaYaH este ZA şi Elokim este Nukva de ZA. Este esenţial să se unească ZA cu Nukva, prin egalizarea calităţilor lor, în aşa fel încât să nu existe nici o deosebire între ele. Astfel numele Elokim al lui Nukva va fi inclus în numele HaVaYaH al lui ZA iar Nukva însăşi va fi la fel ca HaVaYaH.

Această unitate semnifică primirea Luminii Ohr Hohma (GAR) în ZON, căci uniunea implicată de cuvintele ASCULTĂ, O TU, ISRAEL este primirea Luminii lui VAK de la AVI în ZON. Unitatea despre care este vorba aici este primirea, de la AVI în ZON, a Luminii de GAR (Hohma). Niciodată nu se poate primi un grad întreg dintr-o dată: mai întâi este primit VAK şi doar după aceea, GAR.

209. Prin urmare, este scris: „Fie ca stelele din Cer să strălucească peste pământ.“ Aceasta înseamnă că ambele nume, HaVaYaH şi ELOKIM, sunt ca unul. În acest fel, Malhut (Elokim) ar trebui să fuzioneze cu numele HaVaYaH (ZA). Lumina neagră (Malhut) cu Lumina albă (ZA), ca una, fără deosebire. Norul alb din timpul zilei (ZA) cu stâlpul de foc din timpul nopţii (Malhut); calitatea zilei (ZA) se uneşte cu calitatea nopţii (Malhut), astfel încât ambele să strălucească precum o stea.

Nukva este numită „o stea mică“. La început erau două stele, ZA şi Malhut şi ambele erau de aceea şi dimensiune. Dar luna (Malhut) s-a plâns că două stele nu pot folosi o singură coroană (sursă a Luminii). Creatorul i-a răspuns astfel lui Malhut, „Du-te şi te micşorează“ (Talmud, Hulin, 60:2).

Drept rezultat, cele nouă Sfirot inferioare ale lui Malhut au coborât sub Parsa, în lumea Beria şi doar o singură Sfira a mai rămas în lumea Aţilut şi anume Keter de Malhut. Sarcina celor drepţi este aceea de a înălţa cele nouă Sfirot ai lui Malhut din lumea Beria, la nivelul lui ZA, de a corecta ceea ce o deosebeşte de ZA, adică de a o creşte şi de a o egaliza din nou cu ZA, pentru ca ea să poată face un Zivug cu ZA faţă la faţă. În consecinţă, ei trebuie să corecteze detaşarea lui Malhut de ZA, care a luat naştere în urma plângerii lunii.

Luna s-a plâns deoarece ea era incapabilă să primească Lumina direct de la Ima, ci numai prin intermediul lui ZA. De aceea, Creatorul i-a dat sfatul Lui: micşorează-te până la dimensiunea unui punct (Sfira Keter) şi coboară-ţi cele nouă Sfirot, de la Hohma până la Malhut, sub Parsa. Apoi, prin unitatea lui „Ascultă, O tu, Israel“, reconstruieşte Malhut în VAK, în unitatea inferioară a lui „Binecuvântat fie măreţul Său nume pe vecie“, căci puterea judecăţii din ea corectează litera Dalet din cuvântul Echad, transformând USCATUL în PĂMÂNT roditor.

Prin urmare, punctul, acum negru, al lui Malhut, care a cauzat căderea acesteia, devine la fel de important ca şi Lumina, deoarece tocmai această stricteţe a judecăţii este aceea care construieşte litera Dalet din cuvântul Echad făcându-l roditor. Şi, dacă Malhut nu ar fi avut această putere de judecată, litera Dalet din cuvântul Echad (Tvuna) ar fi rămas USCATUL. Din acest motiv, când Lumina se împrăştie în interiorul ei, puterea de judecată şi restricţie devine mai importantă decât Lumina însăşi, întrucât devine cauza, sursa Luminii de VAK, Ohr Hasadim.

Aşadar, acum este posibil să se primească Ohr Hohma în VAK de Malhut, în timpul înălţării lui ZON la AVI. Deocamdată, la fel ca şi ZA, Nukva se poate uni cu AVI prin calităţile ei. Acest fapt a stat la baza plângerii ei anterioare, de aceea puterea din ea, care restricţionează Lumina, s-a transformat în cauză a extinderii Luminii. Rezultă că ZA şi Malhut sunt considerate un întreg unificat: fiecare constituie sursa Luminii pentru celălalt, în timp ce anterior, Malhut era total dependentă de ZA şi din acest motiv se simţea umilită.

Drept rezultat al uniunii dintre ZA şi Nukva în AVI, ZA se conectează cu Aba iar Nukva cu Ima. ZA se transformă în nori albi în Lumina zilei, iar Nukva se transformă într-un stâlp de foc în Lumina nopţii, cu alte cuvinte, calităţile zilei şi ale nopţii se contopesc într-una singură, aşa cum este scris: ŞI A FOST SEARĂ ŞI A FOST DIMINEAŢĂ, O ZI. Ele iluminează împreună pământul şi pe cei care sălăşluiesc în Nukva, în lumile BYA.

210. Acesta este păcatul şarpelui primordial care uneşte jos, dar separă Sus; de aceea a cauzat el ceea ce a cauzat lumii. Ceea ce ar trebui să fie unit Sus, ar trebuie să fie separat jos. Lumina neagră, care este Malhut, ar trebui să fie unită Sus cu ZA, într-un unic întreg şi apoi să fie separată de „partea răului“.

Uniunea şi umplerea lui ZON cu Ohr Hohma are loc doar atunci când ele se ridică la AVI, peste Hazeh-ul lui AA, acolo unde ZA se contopeşte cu Aba iar Nukva cu Ima. Drept rezultat, ele se unesc şi ZA trece Ohr Hohma lui Malhut. În locul permanent al lui ZON însă, adică sub Hazeh-ul lui AA, ei nu pot forma o uniune şi nici nu pot permite ca Nukva să primească Ohr Hohma.

Aceasta este de fapt ceea ce a provocat păcatul lui Adam şi a permis Şarpelui să aducă moartea în lume (să provoace dispariţia Luminii Ohr Hohma din Malhut), prin faptul că i-a silit pe Adam şi pe Hava (Eva) să facă un Zivug (uniune) pe locul permanent al lui ZON, sub Hazeh-ul lui AA. Rezultatul a fost acela că Zivug-ul Superior a încetat în AVI, pentru că ZA a început să treacă Ohr Hohma de la AVI în jos, la Malhut.

Astfel, toate părţile (sufletele) lui Malhut care existau în lume au încetat să mai primească Ohr Hohma de la AVI. Aceasta este considerată a fi moarte, căci de îndată ce forțele impure se apropie de ZON pentru a trage din Lumina lor Ohr Hohma, AVI îşi încheie imediat Zivug-ul de dragul lui ZON, pentru a împiedica alipirea la ZON a forţelor impure. Şi, de îndată ce Ohr Hohma pleacă din ZON, forţele impure le şi părăsesc, deoarece ele abordează ZON cu un singur scop, acela de a se hrăni cu Ohr Hohma.

Cu toate acestea, după ce s-a aflat în Ima şi a primit Ohr Hohma, Malhut coboară la locul ei permanent şi trece această Lumină către sufletele celor drepţi, numiţi „locuitorii lui Malhut“. Ea se uneşte cu aceştia datorită echivalenţei calităţilor lor întrucât jos, în lipsa unităţii cu ZA, Malhut se îndepărtează de partea răului şi forţele impure nu pot primi de la ea.

211. Cu toate acestea, ar trebui să ştim că Elokim şi HaVaYaH sunt unul, fără distincţie. HaVaYaH este Elokim. Dacă omul ştie că totul este unul şi nu provoacă nici un fel de separare, atunci chiar şi forţele opuse, impure, dispar din lume, în loc să coboare mai jos.

Deşi există temerea că se va petrece un Zivug în ZON la locul lor de jos, asta nu trebuie să conducă la încetarea aspiraţiei ca acest Zivug să aibă loc Sus, în AVI. Mai mult, omul trebuie să-şi însuşească faptul că HaVaYaH este Elokim, ceea ce se realizează unind ZA cu Nukva. Şi, dacă omul îşi înalţă MAN făcând astfel ca ZON să urce la AVI şi să se unească acolo, forţele impure sunt respinse total de Lumină, slăbesc şi în final dispar din lume.

212. Secretul din spatele cuvântului Me’orot, care constă din cuvintele Mavet (moarte) şi Ohr (Lumină), este acela că forţele impure urmăresc cunoaşterea, înţelegerea şi gândul. Iar aceasta este Lumina, care este forma opusă morţii – Mavet, căci Lumina (Ohr) este în interiorul morţii – Mavet (scrisă ca şi Me’ot) din cuvântul ME’ohrOT. Acestea fac aluzie la faptul că Lumina separă moartea, dar, când Lumina dispare, literele se unesc şi formează cuvântul „moarte“.

Forţele impure urmează raţiunea (cunoaşterea, înţelegerea şi gândul). Raţiunea înseamnă „Lumină“ iar forţa impură este „moarte“, acolo unde Lumina conectează literele, moartea le separă.

Iată explicaţia acestui fapt: puterea de restricţie din Malhut este sursa apariţiei forţelor impure. Deoarece ZON s-au unit cu AVI pentru a primi Lumina de VAK şi GAR, puterea de resctricţie din Malhut s-a transformat în Lumină prin primirea Luminii de VAK în uniunea inferioară. Apoi ele   s-au ridicat din nou la AVI şi Malhut s-a unit cu ZA la nivelul lui AVI.

Această uniune Superioară este desemnată de cuvântul Me’orot = Ohr + Mavet. Rezultatul coborârii Luminii de VAK şi de GAR la Nukva aflată în unire cu ZA la nivelul lui AVI, este acela că puterea de restricţie din Malhut se transformă în Lumină şi toate forţele impure create de această restricţie dispar, deoarece rădăcina lor devine Lumină. În consecinţă, literele din cuvântul Mavet al forţelor impure dispar, în locul lor apărând cuvintele Me’ohrot Ohr.

213. Hava a început cu aceste litere şi a adus răul în lume. Aşa cum este scris, femeia A VĂZUT că este bine să întoarcă invers literele din cuvântul Me’ohrot. Ea a luat de acolo literele Vav-Tav-Reiș-Alef, lăsând doar literele Mem și Vav. Iar ele au luat şi litera Tav, formând astfel cuvântul Mem-Vav-Tav (Mavet – moarte). Şi ele au adus moartea în lume.

Datorită unităţii literelor din cuvântul Me’ohrot, care desemnează primirea Luminii Ohr Hohma în ZON, în unitatea Superioară a lui ZON, Lumina primită separă literele lui Mavet din AVI, strălucind în ele şi formând o nouă combinaţie de litere Me’ohrot. Iar dacă ZON fac o uniune inferioară, la locul lor permanent, Lumina dispare din combinaţia de litere Me’ohrot, rămânând cuvântul Mavet (moarte).

ŞI FEMEIA A VĂZUT CĂ POMUL ERA BUN (Bereşit,3:6). Echivalentul ebraic al cuvintelor „şi a văzut“ este Vetir’e = Vav-Tav-Reiș-Alef. Acestea sunt literele care pleacă din cuvântul Me’ohrot (stele), lăsând doar Mem-Vav. Ele ataşează litera Tav (Nukva a forţelor impure) şi formează cuvântul Mavet – numele pentru Klipot.

Chava a tras aceste litere din cuvântul Me’ohrot,adică a urmat sfatul şarpelui de a uni ZON pe locul lor inferior. Procedând astfel, ea a violat uniunea sfântă a literelor din cuvântul Me’ohrot, căci uniunea lui ZON de jos a provocat imediat separarea lui AVI şi a cuvântului Me’ohrot în Ohr (Lumină) şi Mavet (moarte).

Forţele impure, numite „moarte“, conţin o parte masculină numită „Sam“ şi o parte feminină, numită „Lilit“. Litera Mem este partea masculină a cuvântului MaveT, numită „Sam“, iar litera Tav este partea sa feminină, numită „Lilit“. Aşadar, a avut loc un Zivug între părţile masculină şi feminină, literele Mem, Tav şi Yesod (Vav), care formează cuvântul MaVeT, acesta fiind numele forţei impure.

Aceasta este semnificaţia apariţiei şarpelui în faţa lui Hava şi a transferului impurităţii de la acesta la ea. Atunci când ea a urmat sfatul şarpelui, litera Tav a intrat în ea, despărţind cuvântul Ohr (Lumină) şi combinând literele pentru a forma cuvântul Vetir’e (ŞI A VĂZUT). Apoi   şi-a făcut apariţia partea masculină a forţei impure (Mem-Vav) şi a efectuat un Zivug cu Tav, care exista deja în Hava; drept urmare, moartea (MaVeT) a apărut în lume.

214. Şi iată: a spus Rav Elazar: „Tată al meu, am învăţat că după ce Hava a îndepărtat litereleVeTiR’E din cuvântul Me’ohrot, nu au mai rămas nici literele Mem şi Vav. Doar litera Mem a rămas, pe când litera Vav, care este litera vieţii, s-a transformat în moarte. Acest proces a avut loc deoarece Vav şi-a ataşat sieşi litera Tav, formând astfel cuvântul MaVeT.“ El a răspuns: „Binecuvântat eşti tu, fiule!“

Rav Elazar a răspuns că litera Mem a rămas singură, fără litera Vav, pentru că Vav îl desemnează pe Yesod, pe când Sam (partea masculină a forţelor impure) este lipsit de Yesod; este scris de aceea, că este incapabil să procreeze urmaşi, asemenea unui bărbat castrat. Litera Vav îl desemnează pe Yesod, locul unui Zivug, uniunea dintre părţile masculină şi feminină ale lui ZON. Litera Vav desemnează întotdeauna viaţa, pe Yesod al forţelor impure, al cărui Zivug poartă rod, fiind efectuat pe ecranul care se găseşte în Yesod.

Aici, litera pură Vav devine impură şi se transformă în Yesod al forţelor impure, MaVeT. După ce Vav a primit de la Yesod al forţelor pure, ea s-a unit într-un Zivug cu Tav formându-se cuvântul MaVeT. Exact acesta a fost păcatul lui Adam, care a pângărit litera Vav pură.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!