A ŞAPTEA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

223. Cea de-a şaptea Miţva este de a îndeplini circumcizia în ziua a opta, îndepărtând astfel impuritatea prepuţului, căci Malhut constituie al optulea grad dintre toate gradele, începând cu Bina. Iar sufletul care se înalţă din ea trebuie să apară în faţa ei în cea de-a opta zi; prin urmare, ea constituie al optulea grad.

Nukva de ZA este numită Haya dacă se înalţă şi îmbracă Ima-Bina, cel de-al optulea grad de la Malhut (cu condiţia să numeri toate cele zece Sfirot de jos în sus). Malhut este așadar numită „a opta“, pentru că a urcat opt grade, de la propriul ei loc la acela al lui Bina. Atunci când ajunge la Bina, ea primeşte numele Haya, exact ca şi Bina.

Prin urmare, sufletul omului, care este născut în Malhut (care s-a ridicat la Bina), trebuie să apară înaintea lui Malhut cu toate corectările corespunzătoare circumciziei, îndepărtarea prepuţului şi suflecarea rămăşiţelor lui, în cea de-a opta zi de la nașterea sa în Malhut. pentru că doar atunci devine clar că este vorba despre un suflet care s-a născut din nimeni altul decât gradul cel sfânt al lui Haya.

Datorită forţei de circumcizie şi suflecare, sufletul omului ucide forţa impură şi sufletul poate primi perfecţiunea luminii Ohr Haya. FIE CA APELE SĂ MIŞUNE – astfel Malhut primeşte apele Celeste masculine de la ZON şi se umple cu ele.

224. Devine atunci clar că acest suflet este de tip Haya. Că aparţine exact acelui grad sfânt al lui Haya (Malhut) şi nu oricărui alt grad. Acest lucru este sugerat prin, FIE CA APELE SĂ MIŞUNE, aşa cum este explicat în cartea lui Hanoch, apele sămânţei sfinte se unesc cu calităţile sufletului lui Haya. Şi aceasta este calitatea literei Yod, marcată în carnea sfântă, mai mult decât oricare alt semn care există în lume.

Datorită circumciziei, apele Celeste masculine umplu sufletul omului în acelaşi mod în care au fost primite în Nukva (numită „sufletul lui Haya“). Lumea Superioară numită Bina este reprezentată de litera Yod iar lumea de jos, Malhut, este reprezentată de litera Hey – calitatea acesteia. Totuşi, pe măsură ce Malhut se ridică la Bina, litera Hey dispare de la ea şi, la fel ca şi Bina, se transformă în Yod.

În mod similar, prin respectarea de către om a poruncii (Miţva) a circumciziei spirituale, litera Hey dispare și, în schimb, asemenea lui Nukva ridicată la Bina, apare în el calitatea literei Yod. Și, dacă trupul omului își însușește calitatea lui Yod, el poate primi de la Nukva sufletul lui Haya.

225. Versetul, FIE CA PĂSĂRILE SĂ PLUTEASCĂ PESTE PĂMÂNT, se referă la Ilie, care zboară peste întreaga lume în patru zboruri, pentru a fi prezent în locul unde este făcut Legământul Sfânt. Trebuie pregătit un scaun pentru el și trebuie rostit cu voce tare, ACESTA ESTE SCAUNUL LUI ILIE. Întrucât, dacă nu se face întocmai aşa, el nu va apărea în acel loc.

Îngerii își au originea în AVI; de aceea, ei rămân doar în cer și sunt alcătuiți din HGT NHY. Prin urmare, atunci când apar în această lume ca să-și îndeplinească sarcinile, se spune că fac șase zboruri, căci se îmbracă în șase Sfirot.

Pe când Ilie provine din Malhut (și nu din AVI). De aceea, el este conectat în permanență la pământ. Și, deoarece Malhut conține doar patru Sfirot ale lui ZA, din cauză că poziția ei este una paralelă cu Sfirot TNHY (Tiferet-Nețah-Hod-Yesod, pronunțat Tenhi) de la Hazeh-ul lui ZA în jos, este scris că Ilie zboară în patru zboruri, adică prin îmbrăcarea în Sfirot TNHY.

Sub nici o formă nu trebuie să interpretăm ad literam cuvintele despre prezența lui Ilie la ritualul de circumcizie. Până la urmă, dacă este obligat să se afle acolo, atunci de ce ar mai trebui invitat?

Zohar-ul explică toate acestea în altă parte (Șlach, 18): există patru forțe impure numite „Vântul furtunos”, „Norul cel Mare”, „Flacăra arzătoare” și Noga. Cea mai de jos dintre ele, Vântul furtunos, se află în centru, fiind ca și îmbrăcată de Norul cel Mare, care este îmbrăcat de Flacăra arzătoare. Și toate sunt îmbrăcate la exterior de către Noga.

Toate lumile, forțele și tot ceea ce a fost creat există în om, acestea fiind forțele noastre spirituale, prin care putem realiza scopul creației. Primele trei forțe impure sunt complet impure (egoiste). Noga, în schimb, este pe jumătate bună și pe jumătate rea. Cum este posibil acest lucru dacă spiritualitatea este întotdeauna adevărată? Cum este posibil să existe, în același timp, pe jumătate bun (altruist) și pe jumătate rău (egoist)?

De fapt, acest lucru este imposibil. Noga este o forță neutră care poate fi utilizată de către forța pură (și atunci se consideră că Noga este bună) sau de către forța impură (și atunci se consideră că este rea). Rezultă că Noga este numită „jumătate bună și jumătate rea” deși ea în sine este neutră. Ea poate fi atașată fie la forțele pure, fie la cele impure, iar aceasta depinde în întregime de om.

Aceste patru forțe impure sunt localizate la finalul fiecărui Parţuf spiritual, în Sfira Yesod a fiecăruia. Sfira Yesod are două straturi de piele, unul peste celălalt. Un strat este Orla și conține cele trei forțe impure. Celălalt strat se numește Pria, aceasta fiind Noga.

Cel dintâi om, Adam, s-a născut circumcis, adică era lipsit în totalitate de cele trei forțe impure – nu era deloc conștient de dorințele sale egoiste. Cu alte cuvinte, acestea nu i se puteau alipi. Noga prevala în el, în senzațiile sale. Totuși, fiindcă era separată de cele trei forțe impure și atașată la forța pură (la dorințele altruiste ale lui Adam), Noga însăși era considerată bună în totalitate.

Cele trei forțe impure luate împreună sunt numite Șarpele. Aceste trei dorințe impure s-au trezit în Adam și l-au tentat să le folosească. Folosindu-le, Adam a atras la sine Orla, așa cum este scris în Talmud (Sanhedrin, 38:2). De îndată ce și-a anexat Orla, sufletul lui pur (Lumina lumii Aţilut) a dispărut imediat, pentru că dorințele lui au devenit egoiste, iar el a căzut, cu toate calitățile lui (cu dorințele lui), în lumea Asiya, la nivelul ei cel mai de jos numit „lumea aceasta” și a fost condamnat la moarte (dispariția Luminii spirituale Celeste).

Așadar, este scris despre el că, din moment ce a încălcat interdicția de a mânca fructe din Pomul Cunoașterii, el și-a anexat Orla. În consecință, dorințele impure au căpătat ambele straturi de piele peste Sfira Yesod a Parţuf-ului Adam, iar Pria, numită Noga, a devenit și ea impură, cu trei forțe impure, fiind în contact cu Orla. Există însă o diferență între ele și anume, înainte de păcatul lui Adam Pria a fost pură și toată impuritatea sa apare în urma contactului său cu Orla.

În consecință, există două tipuri de corectări: circumcizia și suflecarea pielii rămase. Orla trebuie tăiat și aruncat în praf, pentru că doar astfel omul se poate elibera de aceste dorințe egoiste. Pria, însă, poate rămâne atașată de Yesod. Dar pielea din jurul Sfira Yesod trebuie suflecată. Aceasta este o acțiune spirituală specială care eliberează Pria de forțele impure rămase în ea. În urma acestei acțiuni Lumina, care dispăruse anterior din cauza dorințelor egoiste care au guvernat în Parţuf înainte de circumcizia spirituală, se întoarce la Parţuf.

Acest proces este totuși insuficient pentru umplerea Parţuf-ului spiritual Adam cu Lumină, așa cum fusese înainte de păcat, înainte de a folosi forțele impure ale Șarpelui și de a gusta fructul interzis din Pomul Cunoașterii (a primi Ohr Hohma în dorințele egoiste). Deocamdată, după păcatul și decăderea lui Adam, un înger special numit SAM face acuzații și plângeri împotriva omului.

Pentru a neutraliza puterea lui SAM, Ilie și-a luat el însuși rolul de acuzator, fiindu-i astfel acordată oportunitatea de a-l apăra pe Israel (pe cel care aspiră la Creator), atunci când el își efectuează singur circumcizia (asupra dorințelor sale egoiste).

Prin urmare s-a spus că Ilie trebuie să fie prezent la fiecare ritual de circumcizie (în ebraică, Brit Mila – Legământul cu Creatorul). Întrucât el și nu SAM este acela care se plânge Creatorului cu privire la neglijarea de către Israel a Legământului, tot el este cel care poate depune mărturie atunci când Israel aspiră la Creator, este loial legământului. Urmarea fiind întoarcerea Luminii în Parţuf.

De aceea, în afară de scaunul ocupat de cel care ține copilul (Sandak – naș), mai trebuie pregătit încă un scaun, pentru profetul Ilie. Scaunul semnifică începutul corectării, influența Celui Superior asupra celui inferior. Primul scaun, pe care stă Sandak, aparține Creatorului, datorită umplerii cu Lumină, ca rezultat al circumciziei și a suflecării forțelor impure. Cel de-al doilea scaun este păstrat pentru Ilie, pentru ca el să poată neutraliza plângerile împotriva omului adresate Creatorului de către forțele impure, în așa fel încât acestea să nu fie capabile să-l acuze pe om.

Pentru a-l face, însă, pe Ilie să apară, este necesar să se rostească tare: ACESTA ESTE SCAUNUL LUI ILIE. Adevărul este că un băiat nou-născut este circumcis în ziua a opta de după primul Șabat (Malhut cu iluminarea lui AVI, numită „sfântă”) care a trecut peste el. Din moment ce dorințele ucise (Orla) sunt aruncate, forțele impure văd că a fost dăruită o parte din Legământul cu Creatorul și, datorită acestui dar, încetează să-l mai acuze pe om și să se mai plângă de el. Din contră, ele încep să vorbească în favoarea lui în fața Creatorului.

Dorințele (obiectele) spirituale își trec calitățile de la una la alta. Deoarece Orla a fost atașat de Yesod, după circumcizie (separarea de Yesod) acesta preia o parte din dorințele pure. Aruncându-l în praf, la forțele impure, acestea atrag de la el acea Lumină slabă, pe care o pot primi în urma circumciziei și a suflecării.

Din acest motiv, forțele impure încetează a se mai plânge de Israel și nu mai vor să distrugă această Lumină, căci ar putea pierde astfel partea din Lumină pe care și-au atras-o. În acest fel, ele devin apărători ai forțelor pure, pentru a le permite forțelor pure să se umple cu Lumină.

Totuși, Ilie nu poate tolera o asemenea corectare, căci, deși Klipa încetează a-l mai împiedica și defăima pe Israel, ea preia în schimb, o parte din Lumină pentru sine. Pentru a corecta acest fapt, Ilie își asumă rolul de acuzator al lui Israel, refuzând să acorde ceva din puritate forțelor impure.

Astfel, deși forța impură a încetat să se mai plângă de Israel devenind de fapt apărătorul acestuia, Ilie însuși continuă să acuze pentru a se lupta din toate puterile cu forțele impure și a le separa definitiv de cele pure. Așadar, trebuie pregătit un scaun pentru Ilie, el fiind acela care separă definitiv forțele impure de cele pure.

Trebuie să fie rostite cuvintele: ACESTA ESTE SCAUNUL LUI ILIE, deoarece după circumcizie o parte din Lumină rămâne încă la forțele impure, iar menționarea lui Ilie le desparte definitiv de orice contact cu Lumina.

În concluzie, dacă omul nu-și exprimă dorința de a se detașa complet de forțele impure, prin efortul său personal (cu ecranul poziționat în Peh), atunci detașarea nu are loc, cu toate că primul scaun aparține Creatorului. Deoarece Creatorul începe procesul creației (Își pune baza Lui sub formă de scaun) iar omul continuă corectându-și natura prin îndeplinirea de fapte altruiste.

226. Și Creatorul i-a creat pe marii Leviathani. Ei au fos doi: Orla și Pria, o forță masculină și una feminină și toate creaturile vii. Acesta este semnul Sfântului Legământ, sufletul lui Ohr Haya sfântă, așa după cum este scris, FIE CA APELE SĂ MIȘUNE, Apele Celeste care coboară la acest Legământ.

Leviathan și soția sa desemnează ceea ce este opus față de Orla și Pria. Ei mai sunt numiți și Nahaș (Șarpe) și Alcaton (soția sa). Orla este Șarpele și Nahaș este partea masculină care trebuie tăiată, îndepărtată și încredințată prafului. Pria este corectarea, eliberarea de partea feminină a Șarpelui, de Alcaton. Prin aceste corectări, Ohr Haya de AVI coboară de Sus.

227. Motivul pentru care Israel cel de jos este însemnat în forma sfântă, în mod similar cu forma sa de Sus, este acela de a separa forma pură de cea impură, de a face distincție între sfințenia lui Israel și cea a națiunilor care își au originea în partea cealaltă. Și, așa cum Israel a fost însemnat, la fel și animalele și păsările – pentru a recunoaște care dintre ele aparțin lui Israel și care națiunilor lumii. Fericită este partea lui Israel!

Atitudinea omului față de creaturile vii din lumea noastră este similară cu atitudinea creaturii spirituale în general, numită „om”, față de părțile sale. Deoarece Adam include absolut totul în corpul său spiritual. Iar în afară de acest Parţuf  spiritual numit „om” sau „Adam”, nu mai există nimic altceva.

Toate obiectele spirituale, îngerii, sufletele, forțele pure și impure, sunt părți din trupul lui Adam. Tot ceea ce este descris în Cabala se referă, fără excepție, la lumea spirituală, la o singură creatură numită „om”, Adam. Diferitele părți ale lui Adam, diferitele sale dorințe – sunt numite „Israel”, „națiunile lumii”, „animale pure”, „animale impure” și așa mai departe.

Ceea ce are de făcut omul în această lume (căci fiecare dintre noi a fost creat după imaginea lui Adam, având întregul Parţuf al lui Adam în interiorul nostru) este de a construi în interior un Parţuf pur, altruist. Acest lucru este înfăptuit prin îndepărtarea dorințelor egoiste din inima sa și prin separarea a ceea ce este pur de ceea ce este impur din toate dorințele sale, la toate nivelurile sufletului său.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!