A ŞASEA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

219. Cea de-a şasea Miţva este aceea de a procrea şi a se înmulţi, iar acela care procedează astfel transformă izvorul, numit Yesod de ZA, într-o fântână inepuizabilă. Şi marea, Malhut, va fi umplută din toate direcţiile şi noi suflete vor apărea din acel pom, precum şi o multitudine de forţe vor apărea, împreună cu aceste suflete, pentru a le apăra. De aceea este scris: FIE CA APELE SĂ MIŞUNE DE MULŢIMI DE CREATURI VII. Aceste este semnul legământului sfânt. Izvorul devine tot mai puternic, se transformă într-un râu şi astfel aduce tot mai multe suflete la viaţă.

O trezire de jos provoacă o trezire de Sus: înălţarea de MAN, prin rugăciunile şi cererile celor inferiori de a primi puterea să îndeplinească    acţiuni spirituale, altruiste, stimulează un Zivug Sus, între Creator şi Şchina. Drept rezultat, izvorul, Yesod de ZA se umple de apă şi coboară la Nukva de ZA, umplând-o din toate părţile, în dorinţa atât de a revitaliza toate lumile (de a dărui Ohr Hasadim), cât şi de a da naştere unor suflete noi (a trece în jos Ohr Hohma, deoarece naşterea este posibilă doar în Ohr Hohma).

Există două feluri de Zivugim de ZON: (i) un „Zivug al existenţei“ asupra luminii Ohr Hasadim, de la care Ohr Hasadim coboară pentru a pune la dispoziţia sufletelor de jos ceea ce le este necesar pentru a exista. Acest Zivug asupra lui Ohr Hasadim mai dă naştere şi îngerilor. (ii) Un „Zivug al naşterii“ pe Ohr Hohma, care conduce la crearea de noi Parțufim, de noi suflete omeneşti.

Aceste suflete noi iau naştere din Pomul Vieţii (ZA). Însă, chiar dacă sunt numite noi, ele nu sunt aşa, pentru că sufletele noi îşi au originea în lumea Ein Sof (a Infinitului), pe când ele s-au aflat deja în interiorul lui Adam şi au căzut sub puterea forţelor impure în urma păcatului său. Acum, ele sunt readuse la viaţă cu ajutorul Pomului Vieţii (ZA); de aceea sunt numite „suflete noi“. Împreună cu ele mai coboară şi o multitudine de alte forţe, numite mulţimile sau oştile Cereşti. Dar sufletele cu adevărat noi coboară în lume doar după corectarea păcatului lui Adam.

Yesod de ZA este numit „legământ“, pentru că noi, (Malhut, sufletele) simţim şi primim de la el întreaga Lumină a vieţii noastre. El constituie sursa vieţii noastre, care coboară la noi din Pomul Vieţii (ZA). ZA urcă la AVI (numiţi „grădină“) pentru a lua apele de la ei şi a o umple pe Malhut, pe Nukva sa. Un Zivug asupra lui VAK (Hasadim) se numeşte APELE MIŞUNĂ, iar un Zivug asupra lui GAR (Hohma) este numit CREATURI VII.

220. Un număr de păsări (îngeri) care plutesc peste întreaga lume întră în Malhut o dată cu aceste suflete. Când un suflet intră în această lume, pasărea care vine din acel pom împreună cu acel suflet, îl însoţeşte. Câți îngeri pleacă o dată cu fiecare suflet? Doi: unul în dreapta şi unul în stânga. Dacă omul merită, ei îl păzesc, aşa după cum este scris: CĂCI EL ÎI VA PUNE PE ÎNGERII SĂI SĂ RĂSPUNDĂ DE TINE. Dacă însă acela nu merită, ei raportează şi îl acuză. Rav Pinchas a spus: „Dacă omul merită, există trei îngeri care îl păzesc, aşa cum este scris, DE-AR FI UN ÎNGER DEASUPRA LUI, UN APĂRĂTOR, UNUL DINTR-O MIE CARE SĂ-L AVERTIZEZE PE OM. Dacă ar fi un ÎNGER – este primul; UN APĂRĂTOR – este cel de-al doilea; unul dintr-o mie CARE SĂ-L AVERTIZEZE pe om – este cel de-al treilea.“

221. Rav Şimon a spus: „Există cinci îngeri în total, deoarece versetul continuă: «este unul după cel care dăruieşte şi încă doi, așa încât în total sunt cinci.»“ El a răspuns: „Nu este aşa. «Cel care dăruieşte» se referă doar la Însuşi Creatorul şi nu la un înger, căci doar Creatorul are permisiunea de a dărui şi nimeni altcineva.“

Împreună cu sufletele care se nasc apar şi un număr de îngeri. Aceşti îngeri sunt numiţi „plutitori“ sau „zburători“. Ei ajută ca sufletele să fie judecate după o scală a virtuţii sau, invers, se plâng Creatorului cu privire la aceste suflete şi le împing către o scală a păcatului, care atrage pedepse. Aceşti îngeri plutesc peste lume, văd cum rânduieşte Creatorul peste toate şi-i raportează sufletului toate acestea. Dacă sufletul o merită, el se judecă pe sine şi întreaga lume după scala virtuţii; dacă nu, el se condamnă pe sine şi întreaga lume după scala păcatului.

De aceea, Rav Pinchas nu-l contrazice pe Rav Şimon atunci când acesta spune că împreună cu un suflet se nasc numai doi îngeri. Ci spune doar că, atâta timp cât există numai doi îngeri în om, el nu se poate judeca în totalitate după scala virtuţii şi continuă să se mişte între scala păcatului (a pedepsei) şi cea a virtuţii (a recompensei). Însă, în urma faptelor bune ale omului, în interiorul său se naşte un al treilea înger, care îi permite acestuia să judece totul după scala virtuţii. În concluzie, doar cu ajutorul celor trei îngeri poate el să-şi realizeze corectarea.

222. Iar cel care se abţine de la a procrea şi a se înmulţi (ca și cum) înjoseşte forma care le include pe toate celelalte forme, forma de om, face ca izvorul, Yesod de ZA, să sece şi dăunează Legământului sfânt (Yesod de ZA) din toate părţile. Despre un asemenea om este scris: „Mergi şi priveşte cadavrele acelora care au greşit în faţa Creatorului.“ Desigur, aceia care greşesc împotriva Mea. Acestea sunt afirmate despre trup, întrucât sufletul nu pătrunde niciodată în ecran, adică în domeniul Creatorului. Şi un astfel de om trebuie alungat din lume.

Malhut este numită o „formă“, o „calitate“ care conţine toate celelalte calităţi, căci toate formele de NRN ale celor drepţi şi ale îngerilor din cele trei lumi de BYA, îşi au originea în ea. Ele constituie totalitatea mulţimilor şi oştilor. Şi aceia care nu procreează şi nu se înmulţesc diminuează în acest fel forma lui Malhut şi o împiedică să-şi folosească toate mulţimile şi oştile. Deoarece cu ajutorul lui MAN înălţată de cei de jos, Lumina coboară de Sus şi stimulează un Zivug între Creator şi Şchina. Acest Zivug creează NRN – sufletele celor drepți şi ale îngerilor din lumile BYA.

Aceia care împiedică acest Zivug, fac să sece izvorul (Yesod de ZA) şi opresc curgerea apelor sale masculine în sfânta Şchina, în Malhut. Astfel, ei dăunează legământului sfânt în toate calităţile sale, prin întârzierea celor două părţi ale acestui Zivug: VAK (pe Ohr Hasadim) şi GAR (pe Ohr Hohma).

Totul se datorează faptului că porunca (Miţva) procreării şi înmulţirii dezvoltă în mod constant sufletul. Drept urmare, omul îşi învinge mereu trupul, pentru ca acesta să se poată ridica iarăşi în timpul reînvierii morţilor. Iar cel care se abţine de la a procrea şi a se înmulţi îşi transformă trupul într-un cadavru, despre care s-a spus: MERGI ŞI PRIVEŞTE CADAVRELE OAMENILOR, căci sufletul său nu va fi capabil să intre în domeniul Creatorului şi să fie în contopire cu El. Astfel, sufletul este respins din lumea care va veni.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!