A TREISPREZECEA PORUNCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

246. A treisprezecea Miţva este aceea de a efectua răscumpărarea fiului cel dintâi născut pentru a-l întări în viaţă. Căci sunt numiţi doi îngeri răspunzători – unul peste viață şi unul peste moarte. Şi amândoi guvernează de Sus peste om. Iar când omul îşi răscumpără fiul, el îl salvează de îngerul răspunzător cu moartea, în aşa fel încât acesta nu mai poate guverna peste fiul cel dintâi născut. De aceea este scris, ŞI CREATORUL A VĂZUT TOT CEEA CE A FĂCUT – aceasta este în general, ŞI, IATĂ, ERA … FOARTE BINE face aluzie la îngerul vieţii, în timp ce cuvântul FOARTE, trimite la îngerul morţii. Aşadar, prin acest act de răscumpărare, îngerul vieţii este întărit şi îngerul morţii este slăbit. Viaţa este cumpărată prin acestă răscumpărare, în urmă căreia partea rea pleacă de la el şi nu se mai agaţă niciodată de el.

Ridicarea lumilor a avut loc în cea de-a şasea zi a creaţiei: ZA a urcat până la locul lui AA, Malhut a urcat la AVI şi Adam a dobândit Ohr Haya. Drept urmare, îngerul morţii (egoismul) şi-a pierdut puterile în totalitate. Mai mult, el a devenit în întregime bun, deoarece în urma corectării sale, egoismul devine un Kli imens şi sfânt, singurul Kli care poate primi Lumina cea mai mare.

O asemenea stare va apărea la sfârşitul corecţiei generale, când, datorită revelării acestei mari Lumini, moartea va dispărea pe vecie. Acesta este înţelesul versetului: „când Creatorul a văzut TOT ceea ce a făcut (adică la sfârşitul creației), El a văzut că totul era foarte bine“.

De la păcatul lui Adam însă, lumile nu mai pot urca atât de sus. De aceea avem nevoie de anumite Miţvot prin care să îndeplinim pregătirile şi acţiunile speciale necesare primirii Luminii Ohr Haya, cel puțin în acea stare numită Șabat. Acesta este rolul acestei Miţva de răscumpărare a fiului cel dintâi născut, atunci când slăbim puterile îngerului morţii şi întărim îngerul vieţii, exact așa cum a procedat Creatorul cu Adam o dată cu ridicarea preliminară a tuturor lumilor, când, în timpul unei asemenea ridicări numită Șabat, îngerul morții devine foarte bun. Atât de mare este puterea acestei Miţva.

Cu toate acestea, ea nu este urmată tot atât de perfect ca şi înainte, când îngerul morții şi-a pierdut toată puterea. Acum, prin respectarea acestei Miţva a răscumpărării fiului cel dintâi născut, noi doar ne distanţăm de îngerul morţii, fără să distrugem forţele impure şi acestea nu se mai agaţă de el. După ce împiedicăm forţele impure să se mai alipească lui, prin îndeplinirea acestei Miţva, el poate primi viaţa, adică Ohr Haya din starea de Șabat.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!