AVRAAM

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

45. Rav Yosi a spus: „Am auzit de la marea sursă de Lumină, adică de la Rav Şimon Bar-Yochai, că BARAH este un cuvânt tainic, cheia care a închis şi nu a mai deschis. Şi întrucât cheia a ferecat cuvântul BARAH, atunci nu era nici o lume şi nici o posibilitate a existenţei sale şi nimicul cuprindea totul. Şi cănd nimicul guvernează, atunci nu este nici o lume şi nici existenţa sa.

46. Şi atunci, când oare deschide această cheie acele porţi şi totul devine pregătit pentru existenţa şi evoluţia generaţiilor? Când a apărut Avraam, întrucât el este proprietatea lui Hesed (mila), despre care este scris: „Acestea sunt generaţiile Cerului şi pământului Be-Hibar’am (cu care El a construit).“ Totuşi, omul ar trebui să pronunţe cuvântul nu ca pe Be-Hibar’am, ci ca pe Be-Avraam (în ebraică, aceste două cuvinte sunt formate din aceleaşi litere, dar într-o ordine uşor diferită). Atunci, tot ceea ce a fost tăinuit în cuvântul BARAH a fost revelat ca litere, cu alte cuvinte Kelim s-au deschis ca să asculte. Şi acolo a apărut Stâlpul  Procreării, Yesod cel sacru, pe care se bazează existenţa lumii, deoarece cuvântul BARAH e format din aceleaşi litere ca şi cuvântul AVAR (trecut).

El a întrebat: „Când este revelat, poate cineva să activeze şi să producă generaţii?“ Această întrebare include trei aspecte:

  1. Cînd va fi revelat? Atunci când Malhut  coboară de la Eynaim (unde a urcat ca rezultat al lui Ţimţum Bet) la locul ei anterior, în Peh, ceea ce conduce către revelarea celor patruzeci şi nouă de porţi ale lui Hohma;
  2. Când poate fi folosit? Atunci când Ohr Hohma se îmbracă în Ohr Hasadim, şi drept rezultat, AHP pot primi Ohr Hohma, întrucât până nu este îmbrăcată în Ohr Hasadim, MI = GE nu pot străluci în ELEH = AHP, iar Lumina nu este încă potrivită pentru primirea şi folosirea de către cei de jos;
  3. Ce înseamnă să producă, să multiplice generaţii? Generaţiile sunt sufletele care există în lumile BYA, născute din ZA de Aţilut. După ce ZA primeşte Luminile lui Hohma şi Hasadim (Lumina perfecţiunii), această Lumină îi permite să facă un Zivug cu Nukva şi să nască sufletele celor drepţi.

Avraam este proprietatea lui Sfira Hesed în Parţuf-ul ZA în starea de Gadlut (măreţie), când Hesed se înalţă şi devine Hohma: Sfirot HGT devin HBD:

Înainte ca Avraam să apară, totul era ascuns în cuvântul BARAH şi nefiinţa guverna peste lume – nu era nici Ohr Hohma şi nici Ohr Hasadim în ZON. Totuşi, când Avraam (Lumina lui Hesed care coboară la ZA) a apărut, porţile erau deschise pentru Ohr Hohma, întrucât Malhut a coborât de la Eynaim la Peh, iar YESHSUT s-a unit cu AVI într-un singur grad, care duce la coborârea lui Ohr Hohma la YESHSUT, deoarece Ohr Hasadim a proprietăţilor lui Avraam, era deja prezentă în ZA.

Ohr Hohma s-a îmbrăcat atunci în Ohr Hasadim, MI (GE) s-au unit cu ELEH (AHP), numele Creatorului ELOIM a fost complet iar Hohma l-a umplut pe ZA. Atunci Malhut  a coborât de la Eynaim la Peh în ZA iar ZA a primit noi vase AHP de la Bina, intrând de aceea în starea de Gadlut şi trecând Lumina prin al său Yesod, în Malhut, numită „lumea inferioară“. Drept urmare, Malhut naşte sufletele celor drepţi.

47. Când Yesod de ZA se alătură cuvântului BARAH (Malhut), atunci are loc o diviziune cerească şi ascunsă a numelui şi măreţiei Creatorului, numită MI, iar ELEH ia fiinţă. De asemenea, numele sacru MA vine de la BARAH.  ELEH cel sacru şi tainic, există doar ca Yesod. Totuşi, când Yesod îşi capătă starea completă, Parţuf­-uldobândeşte starea completă, litera Hey corespunde lui Yesod şi litera Yod ­- lui ELEH.

Aici, Zohar-ul clarifică ce Lumină este prezentă în ZA, depinzând de starea acestuia. În Sfira Yesod a Parţuf-ului ZA există o terminaţie, adică un loc de contact cu Malhut, locul legământului dintre Creator (ZA) şi Şchina (sufletele celor drepţi), numit şi „Israel“ sau Malhut . Acest loc de contact este numit Ateret Yesod (încercuirea lui Yesod) sau Keter de ZA (coroana lui ZA).

Cuvântul BARAH înseamnă Katnut (starea de micime), care este rezultatul înălţării lui Malhut la NE. AVI nu abandonează niciodată proprietăţile lui GAR de Bina (proprietăţile milei); ele nu doresc să primească. Întrucât s-a ridicat şi este poziţionată în ele, Malhut  este numită Man’ula (lacăt), ce previne ca Lumina să se extindă sub ea. Ateret Yesod de ZA este numit Miftaha (cheie), deoarece prin proprietăţile sale, Lumina poate fi primită în acei Parţufim localizaţi sub AVI.

Acest lucru este posibil în condiţiile în care ELEH = AHP urcă la MI = GE. Ohr Hohma poate fi primită în Kelim ELEH ce doresc să o primească, dar numai după ridicarea lor peste Parsa. Totuşi, până când proprietăţile lui Malhut nu dobândesc proprietatea lui Bina, până când ele nu sunt „înmuiate“ de această proprietate, nu există nici o posibilitate de a primi Lumina, iar Malhut  este numită „a 50-a poartă“.

De aceea, vedem cum cuvintele MI BARAH ELEH nu semnifică întrebarea „Cine a creat acestea?“, ci acţiunea: MI = GE BARAH (a creat) ELEH = AHP prin coborârea lui Malhut de la NE înapoi la Peh. Drept urmare, ELEH = AHP au urcat la Roş şi acolo au primit Lumina lui GAR (Hohma).

În timpul coborârii la Peh, Malhut este numită MA, deoarece acesta este numele lumii inferioare. Ecranul ei în Peh face un Zivug, peste care coboară Ohr Hasadim, numită „Lumina binecuvântării“, întrucât anulează interdicţia şi închiderea impuse extinderii Luminii.

48. Când literele Hey şi Yod doresc să se completeze una pe cealaltă, litera Mem se naşte din ele, iar cuvântul ELO-HIM = ELE + Hey + Yod + Mem a fost format de către această uniune. Cuvântul AVAR + Hey + Mem = Avraam îşi are originea în ELEH. În orice caz, se poate spune că Creatorul a luat cuvintele ELEH şi MI, le-a unit şi a format cuvântul ELOKIM, în timp ce cuvintele MA şi AVAR au format cuvântul Avraam, unde cuvântul MI desemnează cele cincizeci de porţi din Bina, iar cuvântul MA se referă la valoarea numerică a numelui sfânt, deoarece HaVaYaH împreună cu umplerea literei Alef formează Ghematria lui MA – 45.

Ambele lumi, aceasta şi cea care va să vină, există în aceste două litere, Yod şi Hey. Această lume este în Yod, iar lumea care va să vină există în Hey. De aceea, lumea ce va veni a fost creată cu MI, iar această lume cu MA.

Astfel este scris: „Acestea sunt generaţiile create (Be-Hibar’am) ale cerului şi pământului“, unde literele Be-Hibar’am pregătesc cuvântul „Avraam“, deoarece nu exista perfecţiune până când literele nu au format acest cuvânt. De aceea, numele Creatorului HaVaYaH este menţionat prima oara în Tora, doar după numele Avraam.

Ohr Hasadim în MA şi Ohr Hohma în ELEH au dorit să se completeze una pe cealaltă şi să fie complementare una prin cealaltă. Drept urmare, Ohr Hohma s-a îmbrăcat în Ohr Hasadim, iar Malhut  primeşte de la ambele Hasadim şi Hohma. Şi făcând astfel, MA şi MI se unesc şi creează MM, cu alte cuvinte, Malhut care primeşte Ohr Hohma se îmbracă în Ohr Hasadim de Sus.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!