CINE A CREAT ACEASTA (DIN ILIE)

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

11. Rav  Şimon a spus: „Elazar, fiul meu, dezvăluie secretul ceresc, de care păstrătorii acestei lumi, nu ştiu nimic“. Rav  Elazar a rămas tăcut. Rav  Şimon a plâns, a făcut o pauză şi apoi a spus: „Elazar, ce este ELEH? Dacă spui că sunt precum stelele şi semnele zodiacului (ale destinului), nu sunt ele tot timpul vizibile (ca şi semnele schimbătoare ale destinului)? “ Şi în MA, care este în Malhut, ele au fost create după cum este scris: „Prin cuvântul Creatorului, unde Cerurile au fost făcute“ (Tehilim, 33:6), adică Cerurile au fost făcute de către Malhut, numită cuvântul Creatorului. Iar dacă ELEH vorbeşte despre secrete ascunse, atunci nu ar mai fi nevoie să scriem ELEH, pentru că stelele şi semnele destinului sunt vizibile tuturor (cuvântul ELEH (ACESTA), ne spune că ceva este limpede).

Rav Elazar nu dezvăluise primirea Luminii în prima stare de Gadlut (Ohr Neşama) iar Rav Şimon a dorit să reveleze modul în care Lumina este primită în cea de-a doua stare de Gadlut (Ohr Haya). De aceea, el i-a cerut lui Rav Elazar să vorbească şi să dezvăluie modul în care poate fi dobândită Ohr Neşama, care este ascunsă oamenilor printr-o taină cerească, pentru că această Lumină nu a fost încă revelată omenirii iar Rav  Şimon o dezvăluie aici.

Fapt este că, deşi au existat dintre cei drepţi care au dobândit Lumina Haya, nici unul dintre aceştia nu a putut explica în detaliu, calea pe care a urmat-o, nici unul nu a putut-o revela întregii omeniri. Asta întrucât, a înţelege înseamnă a dobândi, a urca până la acel grad şi acest lucru depinde numai de propriile străduinţe ale omului. Dacă au fost mulţi acei oameni în fiecare generaţie care să fi dobândit nivelul lui ELEH, revelarea sa către omenire necesită un nivel chiar mai înalt şi o permisiune specială a Creatorului (vezi articolul Condiţiile Dezvăluirii Secretelor Înţelepciunii Cabala.

Rav  Şimon l-a întrebat ce înseamnă ELEH, ce lucruri noi ne spune Tora prin cuvintele: MI BARAH ELEH (CINE A CREAT TOATE ASTEA), unde cuvântul ELEH denumeşte ZON. Până la urmă, dacă se vorbeşte despre stele şi semnele zodiacale – adică despre noroc, care înseamnă Lumina VAK a stării de măreţie, atunci ce este atât de special în asta? De fapt, ZON poate primi această Lumină în fiecare zi a săptămânii. Nu este nimic extraordinar în această menţionare distinctă a lui MI – CINE A CREAT TOATE ASTEA.

(Cineva ar putea spune că această Lumină este constantă, întrucât numai Lumina VAK este continuu prezentă în ZON, nu însă şi GAR. Şi doar ca rezultat al MAN, poate ZON primi Lumina VAK a stării de măreţie, Lumina Neşama. Răspunsul constă în faptul că Lumina poate fi primită în orice moment, chiar şi în zilele săptămânii, în timpul rugăciunii de dimineaţă. În orice caz, nu se poate înţelege încă de ce acestea au fost create în MA. Până la urmă, Lumina nu se referă la Bina, ci la ZON ale lumii Aţilut, numite MA, şi le părăseşte, după cum este scris PRIN CUVÂNTUL CREATORULUI, unde Creatorul este ZA iar cuvântul Său este Malhut.)

12. Totuşi, acest secret a fost revelat în altă zi, atunci când eu mă aflam pe ţărmul mării. Profetul Ilie a venit la mine şi mi-a spus: „Rav , cunoşti semnificaţia cuvintelor MI BARAH ELEH – CINE A CREAT ASTEA?“ Am răspuns: “Astea sunt Cerurile şi forţele lor, muncile Creatorului, către care privind, oamenii Îl vor binecuvânta, precum s-a spus «Când privesc Cerurile Tale, munca mâinilor Tale» (Tehilim, 8:4), şi «O DOAMNE! Domnul nostru! Ce glorios este numele Tău pe tot cuprinsul pământului! »“ (Tehilim, 8:10).

13. El mi-a răspuns: „Rav , Creatorul a revelat Consiliului Ceresc, ceea ce era tăinuit. Şi iată: Când cea mai mare Taină dintre toate câte sunt, a dorit să se reveleze pe Sine, El a făcut un singur punct, care este Malhut şi l-a înălţat până la Gândul Lui, adică în Bina, aceasta însemnând că Malhut s-a înălţat şi s-a contopit cu Bina. În ea, El a format toate creaturile şi tot în ea a confirmat toate legile“.

Atik este primul Parţuf şi Roş-ul lumii Aţilut. Şi este denumit cel mai ascuns şi mai tainic dintre toţi Parţufim, iar numele său – Atik (provenit din cuvântul Ne’etak – izolat, de neatins) certifică acest lucru. Nimeni nu poate dobândi în sine acest Parţuf, proprietăţile sale, dar putem dobândi modul în care ni se înfăţişează: Atik se diminuează în mod deliberat şi se modifică într-o asemenea manieră încât cel inferior să poată dobândi forma exterioară (proprietăţile) prin care i se înfăţişează, dar nu şi pe Atik însuşi.

În cuvintele Zohar-lui, când Atik a dorit să se reveleze pe sine lumilor, deşi este un Parţuf ce acţionează în concordanţă cu legile primei restricţii, „el s-a îmbrăcat în veşminte“ (un Parţuf exterior care acţionează în concordanţă cu legile celei de a doua restricţii) pentru cel inferior, astfel încât să îi permită acestuia să îl perceapă şi să-l dobândească.

Este o enormă diferenţă între proprietăţile organelor senzoriale care percep senzaţii ale primei şi celei de-a doua restricţii. Întocmai cum omul se naşte în lumea noastră fără organe senzoriale care să perceapă lumile spirituale, aceasta fiind raţiunea pentru care noi nu le putem percepe, tot aşa şi Parţuf-ul, corectat pentru condiţiile muncii spirituale, la nivelul celei de a doua restricţii, este incapabil să accepte Lumina ce coboară, în concordanţă cu legea primei restricţii. O distincţie similară există între Parţuf-ul Atik şi ceilalţi Parţufim ai lumii Aţilut şi ai lumilor BYA.

Pentru a fi conectat cu cel inferior, Atik a ridicat Malhut al Roş-ului lui AA, în interiorul Roş-ului lui AA inferior, până sus la Sfira Hohma. Ca rezultat, Sfirot Bina şi ZON ale Roş-ului lui AA, cad de la Roş-ul lui AA până la Guf. Până la urmă, Malhut s-a ridicat de la Peh până la Eynaim şi a stat în Roş în locul lui Bina, acolo unde Bina şi ZON au părăsit Roş-ul. Guf (corpul) începe după Malhut a Roş-ului (dupa decizia asupra modului de a acţiona), indiferent unde s-ar afla acesta.

Şi iată cum ar trebui să se înţeleagă acest lucru: Sfirot din Roş sunt gândurile şi dorinţele în legătură cu care Parţuf-ul, proprietăţile interioare ale omului (omul însuşi), ia decizii privind modul în care aceste proprietăţi pot fi folosite cu scopul de a evolua, cât mai mult posibil, către scopul creaţiei. Faptul că Sfirot Bina şi ZON au părăsit Roş-ul lui AA, înseamnă că Parţuf-ul AA nu poate lua nici o decizie în ceea ce le priveşte, datorită lipsei ecranului peste ele. Acesta este motivul pentru care ele cad în Guf, în afara  Roş-ului.

De aceea, rolul care le rămâne, este doar acela de a primi Lumina de la Roş, la fel cum este primită de toate Sfirot din Guf. Cu alte cuvinte, ele primesc Lumina care este acceptată de ecranul celor două Sfirot, Keter şi Hohma, care au rămas în Roş. Omul îşi restricţionează deliberat folosirea dorinţelor şi utilizează doar acele dorinţe cu care poate lucra de dragul Creatorului.

Aşadar, când Malhut s-a ridicat şi s-a poziţionat sub Sfira Hohma, Hohma a devenit precum partea masculină a Roş-ului (dăruind, împlinind), iar Malhut ca partea feminină (primind). Şi întrucât Malhut a luat locul lui Bina (numită „gând“), Malhut şi-a asumat numele de „gând“, întrucât acum este Malhut care face un Zivug şi primeşte Lumina Hohma.

Un Parţuf ce primeşte de la Hohma, este definit ca Bina şi nu ca Malhut. De aceea, deşi Malhut însăşi este abia un punct negru (o creatură egoistă), ca rezultat al înălţării sale, ea devine Bina, adică Malhut capătă proprietăţile lui Bina. Prin urmare, Malhut poartă acum numele de Bina sau „gând“.

Zohar-uldă numele „gând“, fie lui Hohma, fie lui Bina. Diferenţa este că un gând este ceva primit de la Hohma. De aceea, Bina este numită „gând“ numai dacă se află în Roş şi primeşte Lumina Hohma. În prima restricţie, Bina primeşte întotdeauna de la Hohma şi este numită „gând“. În a doua restricţie, însă, Malhut s-a înălţat deasupra lui Bina şi a început să primească de la Hohma. De aceea acum Malhut este cea numită „gând“ şi nu Bina.

Toţi Parţufim ai lumilor ABYA sunt creaţi de această înălţare a lui Malhut la Bina. De aceea, se spune că: „ÎN EA A DAT EL FORMĂ TUTUROR CREATURILOR ŞI TOT ÎN EA A CONFIRMAT TOATE LEGILE“ – Sfirot Keter şi Hohma au rămas în Roş-ul fiecărui Parţuf şi un Zivug a fost făcut cu aceste două Sfirot. De aceea Lumina primită în Guf-ul Parţuf-ului, e formată doar din două Lumini, Nefeş şi Ruah.

Anterior, Malhut era situată în Peh a Roş-ului iar Roş-ul (partea Parţuf-ului în care acesta a evaluat cantitatea de Lumină pe care o poate primi de dragul Creatorului) se termina acolo. Atunci, Parţuf-ul ar fi primit acea Lumină de la Roş până la Guf, între Peh şi Tabur.

Dar acum, Malhut s-a înălţat la Eynaim ai Roş-ului şi este poziţionat  sub ei. Asta este cunoscut sub numele de înălţarea lui Malhut până la NE (Nikvey Eynaim – pupilele ochilor), care se numesc NE anume pentru că Nikvey Eynaim înseamnă Malhut cea din ochi. Înaintea înălţării lui Malhut până la Eynaim, era ca şi cum nu ar fi existat nicio pupilă (NE). Merită să observăm că numai în Malhut (dorinţa), putem simţi ceea ce ne înconjoară (Creatorul, Lumina). De aceea toare organele noastre senzoriale sunt gândite ca nişte deschideri: Nekev (orificiu), Nukva, Malhut la nivelul ochilor, Oznaim (urechi), Hotem (nas) şi Peh (gură).

Doar acela care poate crea dorinţele ce lucrează în concordanţă cu principiul celei de a doua restricţii, prin propriile sale eforturi şi propria sa putere, punând Malhut după Keter-Hohma (adică gândind în termenii „dăruirii“), poate începe să perceapă prin acest organ senzorial spiritual, care este corectat. Oriunde există un ecran, el formează acel organ senzorial cu care poate fi percepută Lumina Superioară.

În ridicarea sa, Malhut s-a poziţionat sub Hohma şi a făcut un Zivug pe propriul ecran, cu Sfirot Keter-Hohma (GE). Sfirot Bina-ZA-Malhut (AHP) sunt situate sub Roş, în Guf-ul Parţuf-ului şi primesc pasiv Lumina, de la Roş. Asta conduce la o separare a celor zece Sfirot din Roş, şi anume: Sfirot K-H ale Guf-uluicontinuă să primească de la K-H ale Roş-ului iar Sfirot B-ZA-M din Guf, fiind incapabile să primească de la Roş, încep să primească de la K-H ale Guf-ului, întocmai precum Sfirot de sub Tabur-ul Parţuf-ului.

După cum este bine ştiut, fiecare Parţuf este format dintr-un Roş, un Guf şi extremităţi. În Roş se decide cât de multă lumină se poate primi în Guf de dragul Creatorului, în concordanţă cu magnitudinea ecranului ce reflectă Lumina (plăcerea). Decizia de a accepta această Lumină, determină Lumina să coboare prin intermediul ecranului, de la Roş către Guf, umplându-l de la Peh, în jos spre Tabur. Fiecare Sfira a Roş-ului, umple Sfira corespunzătoare a Guf-ului.

Dacă există doar două Sfirot K-H în Roş, atunci doar cele două Sfirot  K-H rămân în Guf. Aceasta deoarece doar ele pot primi de la Sfirot corespunzătoare, în Roş. Sfirot B-ZA-M ale Roş-ului, primesc aceeaşi Lumină ca şi Sfirot K-H ale Guf-ului, ceea ce înseamnă că sunt amplasate sub ecran (Malhut ce se înalţă şi se situează sub Hohma a Roş-ului). De aceea, Guf-ul conţine K-H ce primesc, în consecinţă, Luminile Ruah-Nefeş precum şi AHP ale Roş-ului ce primesc şi ele aceste două Lumini Ruah-Nefeş.

B-ZA-M (AHP) ale Guf-ului nu pot rimi Lumina de la Roş, deoarece Sfirot B-ZA-M ale Roş-ului nu participă într-un Zivug, întrucât le lipseşte puterea ecranului de a reflecta dorinţele egoiste ale vaselor AHP ale Roş-ului, pentru a primi de dragul Creatorului. Cu alte cuvinte, din moment ce nu există nici un AHP în Roş, nu există nici un AHP nici în Guf. Şi deoarece AHP ale Guf-ului nu primesc nici o Lumină de la AHP ale Roş-ului, ele sunt precum extremităţile – terminaţia unui Parţuf, sub propriul Tabur. De aceea, la terminaţia unui Parţuf, sub Tabur, se găsesc vasele GE ale Raglaim (picioare) şi vasele AHP ale Guf-ului, care au căzut aici. Iar vasele AHP ale Raglaim nu sunt părţi din Parţuf, deoarece se află la un grad inferior.

Lumina ce nu poate fi primită de Parţuf rămâne afară şi aşteaptă până când Parţuf-ul capătă puterea de a o primi. Ea se numeşte „Lumină Înconjurătoare“ şi corespunde dorinţelor care nu iau parte la un Zivug, adică acelor dorinţe care încă nu sunt necorectate şi le lipseşte un ecran.

Dacă, anterior celei de-a doua restricţii, Malhut (cea din urmă Sfira a Guf-ului) a fost în Tabur, acum, când rămân în Guf doar două Sfirot K-H, Malhut a Guf-ului se înalţă şi ea la Bina a Guf-ului, numită Hazeh. De aceea, când Malhut urcă la Bina Roş-ului, întregul Parţuf „îşi reduce“ dimensiunea: Roş-ul ajunge doar până la Eynaim, Guf-ul doar până la Hazeh iar Raglaim doar până la Tabur. De aceea această stare a Parţuf-ului este numită „Katnut“.

Totuşi, dacă Parţuf-ul primeşte noi forţe de Sus, şi dobândeşte un Masah (ecran), atunci va fi capabil să accepte în vasele AHP Lumina de dragul Creatorului şi atunci vasele AHP ale Roş-ului se vor înălţa iar, de la Guf până la Roş, şi vor completa Roş-ul cu zece Sfirot, în timp ce Sfirot ale vaselor AHP ale Guf-ului vor urca de la Raglaim înapoi la locul lor, cu scopul de a primi Lumină suplimentară. Şi atunci Roş-ul, Guf-ul şi Raglaim vor conţine toate, zece Sfirot. Această stare a Parţuf-ului este numită „starea de Gadlut“.

În limbajul Zohar-ului, restricţia unui Parţuf, trecerea sa de la starea de Gadlut la starea de Katnut, este descrisă ca o divizare a fiecărei părţi a acelui Parţuf (format din Roş, Guf şi Raglaim) în vase GE (MI) şi vase AHP (ELEH). Toate cele zeceSfirot sunt numite după numele Creatorului Elokim, care e format din literele ELEH-IM, care ulterior sunt împărţite în MI: GEKH şi ELEH: BZAM. În starea de Katnut, doar Sfirot ELEH îşi menţin gradul, în timp ce Sfirot MI coboară la un grad inferior. Cuvântul Elokim se citeşte de jos în sus, după cum este dobândit de om.

„ÎN EA A DAT EL FORMĂ TUTUROR CREATURILOR ŞI TOT ÎN EA A CONFIRMAT TOATE LEGILE“ – face referire la împărţirea fiecărui grad, în două părţi; forma lor cea nouă semnifică împărţirea în ELEH şi MI, separarea Kelim (dorinţelor) de „dăruire“ şi „primire“ unde, datorită lipsei puterii de a se opune naturii omului (egoismului), o parte dintre Sfirot (dorinţe) rămâne nefolosită, în afara gradului lor. În consecinţă, lumina lor rămâne în afară, sub formă de Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare) şi aşteaptă până când Parţuf-ul dobândeşte putere suplimentară pentru a deveni mai mare şi astfel să poată primi toată Lumina.

Pe parcursul celor 6 000 de ani, întreaga noastră corectare, a avut loc doar în concordanţă cu legile Ţimţum Bet (ale celei de-a doua restricţii). Îndată ce Parţuf-ul dobândeşte noi puteri (un Masah) pentru a primi Lumina în Sfirot / Kelim BZAM (ELEH), el se lipeşte imediat de ea şi primeşte Luminile NeşamaHayaYechida. Şi va creşte până va deveni un Parţuf mare format din cinci Kelim (zece Sfirot) cu cele cinci Lumini NRNHY.

14. El a confirmat în lumânarea sacră şi tainică (în Malhut care se contopeşte cu Bina), o imagine ascunsă, Sfântă Sfintelor, o structură secretă care provine din gând, GAR care este numit MI, şi care este începutul acestei structuri. El se află şi nu se află; este măreţ şi ascuns în numele Elokim (ELEH şi IM). Este numit MI de la cuvântul Elokim, caruia îi lipsesc literele ELEH ale numelui Elokim. El doreşte să fie dezvăluit şi numit cu numele complet Elokim, aşa încât El se îmbracă în veşminte strălucitoare, în Lumina Hasadim. El a creat ELEH. Literele ELEH ale numelui Elokim s-au înălţat şi s-au combinat cu literele MI şi au format întregul nume Elokim. Şi până ca El să fi creat ELEH, El nu       s-a înălţat (nu a urcat) până la numele Elokim. De aceea, cei care au păcătuit prin adorarea Viţelului de Aur, se referă la acest secret spunând: „ELEH (acesta este) Domnul tău, Israele!“ (Şemot, 32:4).

ELEH (acesta este) Domnul tău, Israele!“ – adică aceste dorinţe egoiste (ELEH) sunt divinitatea voastră, pe care trebuie s-o adoraţi, până vă corectaţi. Folosirea lui ELEH este motivul tuturor transgresiilor şi a prăbuşirilor: spargerea vaselor (Kelim), păcatul lui Adam şi spargerea sufletului său în 600.000 de fragmente, adorarea Viţelului de Aur şi spargerea Tăbliţelor lui Moise, dărâmarea Primului şi celui de-al Doilea Templu şi aşa mai departe.

Ca rezultat al înălţării MAN de către cel inferior, adică a cererii lui de a primi puterea necesară pentru a face un Zivug şi a primi Ohr Hohma de dragul Creatorului, coboară de Sus Lumina numită MAD (Mayin Dechurin) – forţa ce permite unui Kli să creeze un Masah capabil să reflecte Lumina şi deci să reziste naturii sale egoiste. Această forţă vine sub forma Luminii, a senzaţiei măreţiei Creatorului şi ne referim la ea ca fiind Lumina AB-SAG, întrucât coboară din Parţufim Hohma (AB) şi Bina (SAG) ai lumii AK (Adam Kadmon).

Dacă omul urcă de la gradul numit „lumea noastră“, până la lumile BYA, atunci indiferent unde se află el în acele lumi, cererea sa pentru corectare spirituală se va înălţa prin toate lumile şi gradele, până la Parţuf-ul SAG. SAG se transformă în AB, primeşte Lumina Hohma şi o transferă către toţi Parţufim prin care s-a înălţat MAN.

Întrucât întreaga lume AK există în prima restricţie (Ţimţum Alef) şi deasupra celei de-a doua restricţii (Ţimţum Bet), Lumina ce provine de aici, furnizează Kli-ului ce primeşte această Lumină, puterea de a o transfera de la starea de Katnut la starea de Gadlut. Cu alte cuvinte, Lumina ABSAG permite Kli-ului să creeze un Masah, să reflecte Lumina Hohma şi s-o primească de dragul Creatorului. Starea de Gadlut se numeşte „sfânta sfintelor“, deoarece fiind umplută cu Lumina GAR („sfânta sfintelor“), este absolut perfectă.

Lumina ABSAG coboară prima oară la Roş-ul Parţuf-ului AA şi coboară punctul (Malhut), de la gând (Bina), înapoi la locul său la Peh, unde se afla înainte de Ţimţum Bet. În consecinţă, cele trei Sfirot BZAM se reunesc cu cele două Sfirot K-H şi devin cinci Sfirot în Roş, AHP (ELEH) urcă şi se unesc cu GE (MI) şi numele Creatorului, Elokim, este completat.

În orice caz, asta nu înseamnă că Parţuf-ul poate fi umplut cu cele cinci Lumini NRNHY; el doar dobândeşte un Masah, puterea de a primi Lumina în toate cele zece Sfirot. Întrucât numai Ohr Hohma străluceşte în AA, această Lumină nu poate umple Kelim înălţate din ELEH, deoarece ele pot primi Ohr Hohma numai dacă sunt îmbrăcate în Ohr Hasadim. Numai GAR ale Parţuf-ului (KHB) pot avea Lumina Hohma pură; ZAT ale Parţuf-ului (Sfirot ZAM) pot primi numai Ohr Hohma redusă – amestecată pe jumătate cu Ohr Hasadim. Asta se numeşte primirea Luminii Hohma în linia de mijloc (fiind pe jumătate Hohma şi pe jumătate Hasadim).

De aceea, în Zohar se spune: ACEASTĂ STRUCTURĂ, SE AFLĂ ŞI NU SE AFLĂ – chiar dacă toate Sfirot sunt deja prezente în Roş, ele încă au nevoie să fie umplute cu Lumină, adică Sfirot ELEH nu sunt încă dezvăluite în numele Elokim. Doar literele MI su fost până acum revelate (umplute cu Lumină).

Aşadar, mai întâi Parţuf-ulface un Zivug în starea sa de Katnut şi primeşte Ohr Hasadim. Apoi, îmbracă Ohr Hohma în VEŞMINTE PREŢIOASE (Ohr Hasadim). Şi numai după asta, poate Lumina amestecată din Hasadim şi Hohma să umple Sfirot ZAT (ELEH) şi toate cele cinci Sfirot vor străluci în perfecţiune.

Totuşi, înainte ca MI să coboare Ohr Hasadim către ELEH, astfel încât să permită ca ELEH să primească Ohr Hohma, ELEH nu pot primi Ohr Hohma ci doar Lumina lui MI străluceşte în întregul nume Elokim. Ulterior, în Zohar ni se spune că ignorarea Luminii Hasadim (intenţia de dragul Creatorului), este exact ceea ce constituie întreaga abatere. Şi întrucât au  încălcat legea, însemnând că au ignorat Ohr Hasadim, adică nevrând să primească „de dragul Creatorului“, ci au dorit numai Ohr Hohma, ele au determinat separarea dintre MI şi ELEH. De aceea, este scris, ELEH – ACESTA (dorinţele de primire şi nu MI, dorinţele de dăruire) ESTE DOMNUL TĂU, ISRAELE – şi Lumina au trecut instantaneu către forţele impure.

Tora nu ne vorbeşte despre istoria unei naţiuni străvechi, ci despre structura gradelor spirituale pe care rebuie să le dobândim. Ca să cunoaştem proprietăţile acestor grade (a căror dobândire este desemnată de căpătarea calităţilor lor), Cabala ne explică modul în care au fost create, printr-o coborâre graduală (cădere spirituală) de la înălţimea Creatorului Însuşi.

Şi pentru a ne oferi oportunitatea de a ne corecta egoismul, Creatorul l-a amestecat cu altruismul, la crearea fiecărui grad spiritual. Acest mod de amestecare a unor proprietăţi opuse, este posibil doar printr-o „explozie“, întrucât proprietăţi opuse nu pot fi combinate altfel. Au avut loc mai multe astfel de amestecări ca rezultat al acestor explozii (spargerea proprietăţilor).

Una dintre acestea este menţionată în Tora (Şemot, 32:4), când, prin adorarea Viţelului de Aur, copiii lui Israel (dorinţele altruiste de „dăruire“) au dorit brusc să primească Lumina pentru sine. În consecinţă, Sfirot (Kelim) ale GE şi AHP au fost amestecate împreună şi proprietăţile (dorinţele) GE au penetrat AHP. Prin intermediul acestor proprietăţi altruiste, care sunt ascunse tainic într-o minusculă şi egoistă fiinţă umană, este posibil ca această fiinţă să se deştepte, să trezească în ea o aspiraţie de a se înălţa spiritual şi de a dispreţui această lume.

De aceea, nu ar trebui să percepem tot ceea ce este scris în Tora ca pe istorie, ci ca pe un manual de instrucţiuni. Toate acţiunile descrise în Tora sunt pozitive: toate distrugerile, inclusiv dărâmarea Primului şi Celui de-Al Doilea Templu, războaiele, adulterurile şi crimele. Trebuie numai să înţelegem ce ne spune cu exactitate Tora. Iar omul poate înţelege toate astea corect, numai dacă încetează a le percepe ca pe o sumă de restricţii, ce se referă la îndeplinirea mecanică a Poruncilor.

15. Întocmai cum MI se alătură lui ELEH într-un singur nume Elokim, când Hohma se îmbracă în Hasadim, tot aşa este combinat numele, prin aceste veştminte strălucitoare. Lumea există datorită acestei taine, după cum este scris: „Lumea a fost creată din compasiune“ (Tehilim, 89:3). Apoi Ilie a zburat departe şi eu nu l-am mai văzut. Şi totuşi, datorită lui am descoperit că stăteam lângă o taină şi ascunderea acesteia. Rav  Elazar s-a apropiat de ceilalţi iar ei toţi s-au înclinat în faţa lui. Ei au plâns şi au spus: „Chiar dacă am venit în această lume, numai ca să auzim asta – şi tot este suficient pentru noi!“

Rav Şimon şi-a continuat explicaţia: Există o singură lege pentru primirea Ohr Hohma: Ohr Hohma poate fi primită doar dacă Ohr Hasadim o îmbracă dinainte. Întocmai cum se întâmplă în Parţuf-ul Bina, numit „Lumea Superioară“, tot astfel se întâmplă în Parţuf-ul Malhut (MA, Nukva din ZA), numit „lumea inferioară“. În mod obişnuit ne referim la Malhut ca find BON, dar când aceasta se uneşte cu ZA şi primeşte Lumină de la acesta, o numim cu numele lui – MA.

Lumina Superioară, Bina a lumii Aţilut, doreşte numai Hasadim, dar lumea inferioară, Malhut a lumii Aţilut, doreşte Hohma. În orice caz, profetul Ilie a vorbit doar despre ordinea Luminii şi despre structura numelui Elokim în AVI (Bina lui Aţilut), în timp ce Rav Şimon continuă explicaţiile sale în următorul articol şi descrie structura şi primirea Luminii în numele Elokim, în însăşi Malhut din Aţilut.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!