ÎNŢELEPCIUNEA CEREASCĂ

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

40. Rav Yudai a întrebat: „Ce înseamnă cuvântul BEREŞIT?“ Este înţelepciunea, pe care lumea, ZA, se bazează pentru a pătrunde secretele cereşti tăinuite, numite Lumina lui Bina. Aici avem cele şase proprietăţi Cereşti, VAK de Bina, din care totul se naşte. Cele şase guri de râu, VAK de ZA, care se varsă în Marea cea Mare (Malhut) au fost formate din ele. Cuvântul BEREŞIT este alcătuit din două cuvinte BARAH (creat) şi ŞIT (arameică: şase), aceasta însemnând că cele şase proprietăţi au fost create. Cine le-a creat? El, care este nenumit, tainic şi necunoscut: Arich Anpin.

Există două tipuri de Ohr Hohma (Lumina Înţelepciunii) în lumea Aţilut:

1.  Lumina originară, Ohr Hohma de AA, numită„Ohr Hohma ascunsă“. Această Lumină Hohma este prezentă doar în Parţuf-ul AA şi nu se extinde către Parţufim inferiori.

2.  Ohr Hohma care coboară prin intermediul a treizeci şi două de căi de la Bina, care a urcat la RoşI-ul lui AA pentru a primi Ohr Hohma şi a o transfera la ZA. De aceea, cuvântul Bereşit înseamnă Be-Reşit, cu-Hohma. Totuşi, aceasta nu este adevărata Ohr Hohma care este ascunsă în AA, ci mai curând este Lumina care coboară prin intermediul celor treizeci şi două de căi, de la Bina la ZA şi le susţine pe ZON.

Este scris că lumea este fondată pe „secretele cereşti ascunse“, deoarece atunci când ZON (numite „lume“) primesc Lumina Hohma a celor treizeci şi două de căi, ele se ridică la AVI, secretele cereşti ascunse. De aceea, se spune că ZON pătrund secretele cereşti tainice şi dobândesc gradul lui AVI, precum cel inferior care se ridică la Cel Superior şi devine egal cu acesta în proprietăţile sale.

Cuvântul BEREŞIT, în afară de faptul că e divizat în BE-REŞIT, este, de asemenea, împărţit în BARAH-ŞIT (în ebraică, ambele cuvinte se pronunţă la fel), ceea ce se traduce ca cele ŞASE CREATE – şase Sfirot (proprietăţi) create, numite VAK (abrevierea cuvintelor Vav Keţavot, şase extremităţi/proprietăţi ale lui ZA, din care toate creaturile se nasc).

Sfira Bina îndeplineşte funcţia pe care o are Sfira Hohma, sursa lui Ohr Hohma pentru ZA. Deoarece Malhut a urcat la Bina şi Bina s-a despărţit de Roş-ul lui AA şi a devenit precum propriul Guf (corp), ea nu poate primi Ohr Hohma de AA.

Dar atunci, mulţumită înălţării MAN de către cei de jos, fiinţele umane care sunt prezente spiritual în lumile BYA, Bina se întoarce la Roş de AA, primeşte Ohr Hohma de la AA, o transferă la ZON şi ZON o transferă tuturor lumilor. Rezultă că toate lumile s-au născut din aceste şase proprietăţi (extremităţi), în care Bina a fost divizată.

De aceea este scris că toate cele şase pâraie îşi au originea în Bina şi coboară în Marea cea Mare. Împărţirea lui Bina în şase proprietăţi, VAK, când ea părăseşte Roş-ul lui AA, este numită „şase izvoare“, deoarece aceasta este numai un izvor de Lumină pentru ZA. Atunci, însă, când Bina se întoarce la Roş-ul lui AA, ele devin Ohr Hohma, fiind numite râurile ce coboară la Parţuf-ul ZA.

Şi sunt numite „şase râuri“, după cum este scris: „El va bea din pârâul din drum; de aceea, el îşi va înălţa capul“ (Tehilim, 110:7). Ulterior, ZA transferă această Lumină în Marea cea Mare, către Nukva lui. Râurile şi pârâurile semnifică Lumina lui ZA. VAK de Bina este considerată sursa Luminii Înţelepciunii, Hohma, deoarece s-a născut din Bina în forma lui VAK cu singurul scop de a crea un izvor de Lumină pentru ZON. Şi dacă Bina nu s-ar fi născut, ZON nu ar fi avut nici o şansă de a primi Lumina.

Cuvântul Bereşit are mai multe semnificaţii: Bere = Barah -a creat şase proprietăţi fără Ohr Hohma, aşa cum cuvântul Barah semnifică ascundere. De aceea, cuvântul Bereşit are două semnificaţii:

  1. Hohma, deoarece cuvântul Reşit înseamnă Hohma.
  2. Barah Şit, care arată cum a fost împărţită Sfira Hohma în şase părţi fără un Roş, fără Ohr Hohma. Aceste şase părţi sunt izvoare de  Lumină pentru ZON (numite „lumea“) iar aceste şase părţi ale lui ZA împreună cu Malhut sunt numite „şapte zile ale creaţiei“.

Totuşi, întrucât cuvântul Barah se află în interiorul cuvântului Bereşit, aceasta înseamnă că a fost creat de „El care este ascuns şi necunoscut“, adică ascunsa Hohma a lui Arich Anpin, pentru că ea a exclus-o pe Bina din Roş şi a transformat-o în VAK. Cu alte cuvinte, a creat cele şase părţi descrise în Bereşit.

Bereşit semnifică Hohma. Lumina nu poate coborî la ZA până când ImaBina nu ies afară, deoarece, din cauza lui Ţimţum Bet, ZAT de Bina a căzut la ZON. De aceea, când Bina este în starea de Gadlut, ZA primeşte Ohr Hohma în propriile Kelim, dorinţa lui Bina. Cuvântul Barah în Bereşit = Barah Şit, de asemenea, înseamnă Bar (în ebraică – a ieşi, a transcende).

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!