LACĂTUL ŞI CHEIA

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

41. Rav Chiya şi Rav Yosi se plimbau pe un drum. Când au ajuns la o câmpie, Rav Chiya i-a spus lui Rav Yosi: „Cuvintele BARAH ŞIT (şase create) cu siguranţă fac aluzie la BEREŞIT, deoarece cele şase Zile Cereşti, VAK de Bina, strălucesc peste Tora (ZA), în timp ce altele, GAR de Bina, sunt ascunse.“

ZA al lumii Aţilut este numit Tora. Cele şase Zile Cereşti sunt VAK de Bina care se află deasupra ZA. De aceea, primul cuvânt al Torei, BEREŞIT = BARAH (creat) şi ŞIT (şase) indică faptul că Sfira Bina virează către Sfira Hohma cu scopul de a primi Ohr Hohma şi de a o transfera la ZA. Întrucât ZA este incapabil să primească, de la Bina, toată Ohr Hohma (GAR de Hohma, Lumina celor zece Sfirot), ci doar VAK de Hohma (Lumina celor şase Sfirot), acest lucru este subliniat în cuvântul BARAH ŞIT – ŞASE CREATE. Asta înseamnă că ZA primeşte Lumina de la Bina, doar de la şase Sfirot, HGT NHY sau VAK de Hohma, în timp ce GAR de Hohma, Lumina celorlalte Sfirot KHB, îi este ascunsă.

Motivul este că, deşi Parţuf-ul Atik aparţine de Ţimţum Alef (prima restricţie), el este obligat să strălucească în jos, peste toţi ceilalţi Parţufim ai lumii Aţilut şi peste toate lumile BYA cu Lumina lui Ţimţum Bet. De aceea, în raport cu Parţufim inferiori, el apare ca Parţuf ce aparţine de Ţimţum Bet.

Cu alte cuvinte, intenţionat el şi-a autoimpus o limită exterioară (în raport cu ceilalţi) pentru a le permite Parţufim inferiori să primească de la el. De aceea, el a înălţat-o pe Malhut de la Peh la Eynaim şi a făcut un Zivug deasupra ecranului ce stă în Nikvey Eynaim, dând naştere astfel Parţuf-ului AA.

De aceea AA este un Parţuf cu proprietăţile celei de-a doua restricţii şi acţionează precum Keter al întregii lumi Aţilut în locul lui Atik. Aceasta a fost gândită astfel întrucât însuşi Parţuf-ul Atik, care se împarte în două părţi: GE rămase în Atik şi AHP care au devenit parte a celui de al doilea Parţuf, AA. Şi întrucât Malhut s-a ridicat la NE (Nikvey Eynaim), Parţuf-ul AA a rămas fără Malhut, Sfira Ateret Yesod a fost folosită în locul ei iar Malhut a ajuns ascunsă în NE ale Parţuf-ului Atik. De asemenea, GE ale lui Atik au ajuns să fie ascunse pentru Parţufim inferiori, Malhut a stat în NE ale Roş-ului lui Atik, AHP ale lui Atik au devenit GE ale lui AA iar Ateret Yesod a devenit Malhut a lui AA.

Toţi Parţufim ulteriori ai lumii Aţilut s-au născut în mod similar acestor Parţufim. De aceea, toţi s-au divizat în două părţi, GE şi AHP: Parţuf-ul Bina a fost împărţit în două Parţufim: GE de Bina au format Parţuf-ul AVI iar AHP de Bina au format Parţuf-ul YESHSUT. Malhut s-a ridicat şi a rămas în AVI, în timp ce Parţuf-ul YESHSUT a rămas fără Malhut.

Acelaşi principiu se aplică în cazul ZON: GE au format marele ZON şi AHP au format micul ZON. Malhut a rămas în NE ale marelui ZON, în timp ce micul ZON are doar nouă Sfirot fără Malhut, care este înlocuit în el de către Ateret Yesod, ca în Parţuf-ul Atik. De aceea, la fel cum Keter (Atik) se împarte în două părţi: GAR =Atik şi ZAT = AA, tot aşa a fost Bina împărţită în GAR = AVI şi ZAT = YESHSUT, iar ZON în GAR = marele ZON şi ZAT = micul ZON: Malhut a rămas în GAR şi Ateret Yesod a înlocuit-o în ZAT.

Drept rezultat, Partea Superioară a fiecărui grad a rămas ascunsă, întocmai ca Parţuf-ul Atik, deoarece Malhut nu coboară din locul unde a urcat (NE) până la locul său anterior din Peh. Şi deşi în starea de Gadlut, AHP s-au întors la locul lor sau au urcat la propriile lor GE (ceea ce înseamnă acelaşi lucru), GE nu au ajuns să fie umplute cu Ohr Hohma (Lumina lui GAR), întrucât Malhut a rămas ascunsă în GE. Mai mult, Malhut există sub restricţia lui Ţimţum Alef în ce priveşte primirea Luminii Hohma. De aici, GE rămân cu Ohr Hasadim.

Doar partea inferioară a fiecărui grad este umplută cu Lumina lui GAR (Hohma) în starea de Gadlut: a fost Avir (air) =AlefVav-YodReiş, apoi litera Yod a plecat din acest cuvânt şi au rămas numai literele AlefVavReiş pentru a forma cuvântul Ohr (Lumină) – Ohr Hohma sau GAR.

Rezultă că toţi Parţufim ai lumii Aţilut au GE, GAR de Kelim, Sfirot KHB HGT cu Ohr Hasadim, Lumina lui VAK, în timp ce AHP, Sfirot NHY, Vak de Kelim în starea de Gadlut a Parţuf-ului, sunt umplute cu Ohr Hohma, Lumina lui GAR. GE (GAR de Kelim) sunt umplute cu Lumina lui VAK (Ohr Hasadim) iar AHP (VAK de Kelim) sunt umplute cu Lumina lui GAR (Ohr Hohma). De aceea se spune că nu există Lumină mai mare pentru ZA în lumea Aţilut decât Lumina lui VAK = şase zile, în timp ce GAR sunt ascunse chiar în Parţufim de deasupra lui ZA.

42. Totuşi, se spune în secretele creării lui BEREŞIT, că El care este Sfânt şi Tainic, a stabilit legile în Bina, în secret şi ascunse, adică Malhut al Parţuf-ul Atik, care este un Parţuf cu Malhut a lui Ţimţum Alef, care a urcat la Bina şi a mutat AHP ale lui AA sub Roş. Şi aceeaşi lege pe care El a stabilit-o în Bina, a hotărât-o şi a ascuns-o în interior şi totul este închis cu o singură cheie. Şi El a ascuns această cheie într-un palat. Şi deşi totul este ascuns în acel palat, cel mai important lucru se află în acea cheie, deoarece ea încuie şi descuie totul.

EL CARE ESTE SFÂNT ŞI ASCUNS este AA, deoarece Hohma lui este ascunsă. LEGILE SUNT STABILITE AICI, adică în Malhut de Atik. Deficienţa vaselor Kelim de AHP este confirmată. Malhut a lui Ţimţum Alef, numită „punctul central al creaţiei“ este, de asemenea, singura creaţie în care Ţimţum Alef a fost impusă. Contrar ei, dacă ecranul nu stă în Malhut, ci în Yesod, sau mai exact în Ateret Yesod, locul legământului (circumcizia), locul în care a fost permis Zivug-ul după Ţimţum Bet, acest ecran permite primirea Luminii. De aceea, este numit „punctul populaţiei“ şi nu „punctul central“.

– Keter

– Hohma

– Bina

– ZA Yesod

– ZA Malhut care a primit proprietăţile lui ZA de a „dărui“, locul populat

– Malhut -nici un Zivug nu poate fi făcut; locul pustiu

Problema este că nu există nici un GAR în AA, întrucât Cereasca Malhut a lui Atik, din AA, este deja corectată până la punctul de a fi în NE ale propriului Parţuf. În starea de Gadlut, ecranul coboară de la NE la Peh, ceea ce face ca AHP să se întoarcă la locul lor şi un Zivug transpare în toate cele zece Sfirot, care primesc GAR ale Luminii, Ohr Hohma.

Prin urmare, ecranul în NE este numit „lacăt“, deoarece blochează intrarea lui GAR ale Luminii în Parţuf. GAR ale Luminii, sunt numite Ohr Hohma. Totuşi, coborând din NE la Peh, ecranul permite intrarea Luminii în Parţuf şi de aceea sunt numite Nikvey Eynaim (pupilele ochilor).

Deşi însuşi Atik este în NE împreună cu Malhut, asta îl afectează pe AA şi nu pe Atik, deoarece acesta a fost creat de ecran, localizat nu în Malhut, ci în Ateret Yesod (sau mai simplu Yesod), iar aici nu este nici o Malhut. Acesta este motivul pentru care, nu Malhut este cea care guvernează în NE de AA, ci Ateret Yesod. Şi de aceea, spre deosebire de Lumina lui Atik, Lumina sa poate fi dobândită, întrucât Malhut în Atik este punctul central, care nu face un Zivug pe Ohr Hohma. Deşi în raport cu Atik, AA constituie AHP ale lui Atik, AA îşi are propriile GE şi AHP.

În consecinţă, AA a creat AVI şi a confirmat absenţa în eia lui Ohr Hohma, datorită absenţei vaselor AHP. Aceste AHP sunt PALATE în care întreaga Lumină a lui Hohma este ascunsă (GAR de Neşama, GAR de Haya şi GAR de Yechida). Această CHEIE ESTE ŢINUTĂ ASCUNSĂ INTR-UN PALAT: Bina este un palat pentru Ohr Hohma. Malhut urcă la GAR de Bina (AVI) unde guvernează, dar absenţa lui Ohr Hohma nu este simţită acolo, deoarece proprietăţile AVI doresc doar Ohr Hasadim; aceasta este importantă pentru ele, întrucât substituie total Ohr Hohma. Iar VAK de Bina sunt conduse de cheie, adică de Ateret Yesod.

ÎN ACEA CHEIE, DEOARECE EA INCUIE ŞI DESCUIE TOTUL – ascunderile şi revelaţiile sunt făcute de Malhut care este plasată în NE: când Malhut se ridică la NE, ea ascunde Ohr Hohma, pentru că în acest caz,  Parţuf-ulrămâne fără vasele sale AHP – nu poate să îşi folosească dorinţa de a „primi“ de dragul Creatorului. Drept urmare, el nu conţine Ohr Hohma, pentru că Ohr Hohma poate fi primită doar în vasele AHP.

Iar când un Parţuf primeşte putere de Sus, pentru a rezista dorinţelor egoiste ale primirii în vasele sale AHP, putând astfel primi de dragul Creatorului, înseamnă că a dobândit un ecran împotriva dorinţelor sale şi poate, de asemenea, lucra cu ele, pentru Creator. Atunci îşi aduce propriul Malhut înapoi, de la NE la Peh. Altfel spus, el îşi înalţă Kelim (dorinţele din AHP) la Roş şi începe să calculeze cât de multă Lumină poate primi în interiorul lor, de dragul Creatorului. Totuşi, plăcerea primită trebuie să nu fie prea mare, deoarece altfel va provoca Parţuf-ul să se bucure de ea în mod egoist. Ulterior, Parţuf-ul primeşte Ohr Hohma în propriul Guf.

De aceea, doar Malhut care se află în NE permite sau interzice Luminii să intre în Parţuf. Şi pentru că ea trebuie să lase Lumina să intre în Parţuf în ZAT (unde legea o face Malhut care nu s-a ridicat la NE, ci la Ateret Yesod, numită „cheia“), în timp ce GAR ale fiecărui Parţuf rămân cu Ohr Hasadim (ele doresc doar Lumina Hasadim), permiţând Luminii să intre, sau oprind intrarea ei în Parţuf, acest lucru depinzând doar de cheie şi nu de Malhut.

43. Acel palat ascunde comori imense, acumulate una după alta. Şi există în acel palat, cincizeci de porţi inchise foarte bine, care sunt destinate blocării accesului la Lumină. Ele sunt împărţite în patru părţi şi devin patruzeci şi nouă de porţi, deoarece o poartă nu are latură şi nu se ştie dacă ea se află sus sau jos. De aceea, a rămas închisă.

Sunt multe tipuri de GAR: GAR ale lui Ohr Neşama, Haya, sau Yechida. Fiecare conţine grade şi detalii specifice nenumărate. De aceea, este scris, UNA DUPĂ ALTA. Totuşi, atâta timp cât Malhut este poziţionată în NE, toate aceste grade ale Luminii, rămân ascunse şi necunoscute.

O poartă semnifică un vas – o dorinţă de a primi Lumina. În lumea spirituală, nu există corpuri, ci doar dorinţe. Dorinţa în sine, este numită „un corp“. Dacă nu există dorinţă, atunci nu există corp şi, de asemenea, nu există nici un vas pentru primirea Luminii (plăcerii). Cu cât mai mare e dorinţa, cu atât „mai mare“ este corpul. Totuşi, toate corpurile sunt similare ca structură; precum un trup uman, în lumea noastră, are 613 părţi, corpul spiritual e format din 613 părţi spirituale (dorinţe).

Dacă omul este capabil să folosească una dintre dorinţele corpului spiritual de dragul Creatorului, o asemenea acţiune este numită Miţva (poruncă, faptă bună). Lumina primită se numeşte „Tora“.

Un Parţuf spiritual are un Roş (cap), locul unde sunt luate deciziile. El conţine doar acele dorinţe care se ştie că se potrivesc cu un ecran (rezistenţa la dorinţe), pentru a fi folosite în spiritualitate, altruistic şi pentru a le „transforma“ din „pentru sine“ în „pentru Creator“. Dacă omul a împlinit toate cele 613 Porunci ale Torei şi cele şapte Miţvot (pluralul pentru Miţva) ale naţiunilor lumii (620 Miţvot în total), el urcă astfel 620 grade şi se găseşte în contopire completă cu Creatorul.

Respectarea tuturor Poruncilor, înseamnă umplerera completă a propriului Parţuf spiritual, cu Lumina Torei, prin îndeplinirea Poruncilor ce trebuie urmate (Miţvot Aseh Miţvot pozitive) şi Poruncilor privind lucrurile interzise (Miţvot Lo Ta’aseh – Miţvot negative). Îndeplinirea celor din urmă constă în lipsa voinţei de a primi plăcerea ce se găseşte în ele.

Există două tipuri de dorinţe sau porţi: când ele sunt inchise şi nu primesc nimic şi când sunt deschise şi primesc Lumina Superioară. Când sunt toate inchise, ele sunt cincizeci. Numai patruzeci şi nouă din cele cincizeci pot fi, însă, deschise. Sunt zece Sfirot KHB HGT NHYM sau cinci Sfirot KHB ZA-M (deoarece ZA e format din şase Sfirot HGT NHY). Totuşi, Malhut este, de asemenea, formată din acestea şase şi le include aşadar pe toate cele zece Sfirot. Şi deoarece fiecare dintre cele cinci Sfirot, e formată din zece, cu totul ele sunt cincizeci.

Totuşi, întrucât un Zivug este făcut, nu în Malhut, ci în Ateret Yesod, însăşi Malhut de Malhut nu primeşte Lumina. În schimb, Lumina este primită de cele patru Sfirot KHB ZA care o preced pe Malhut. Fiecare dintre ele este formată din zece, şi de aceea 4 x 10 = 40 plus nouă Sfirot de la Keter la Yesod în Malhut însăşi, fac 40 + 9 = 49.

Doar o singură Sfira (Malhut de Malhut) din cele cincizeci, nu primeşte Lumina. Asta întrucât atâta timp cât nu toate Kelim (dorinţe) sunt complet corectate, Lumina nu poate intra, pentru că aşa cum se ştie deja Malhut de Malhut nu are puterea de a se opune unei aşa de puternice dorinţe egoiste de a primi plăcere.

În loc să fie în Malhut de Malhut, ecranul este poziţionat în Yesod de Malhut şi acest loc este numit Brith (Legământ), locul în care trebuie respectată Miţva (porunca) circumciziei, astfel încât să se facă un Zivug, nu în însăşi Malhut (pe prima restricţie), ci pe Yesod, sau mai bine zis Ateret Yesod (pe a doua restricţie). Malhut de Malhut este numită „Sha’ar Nun“ (a 50-a poartă). Aceasta se referă la Malhut a fiecărui Parţuf în lumile ABYA.

Şi deşi Malhut a Parţuf-ului AVI coboară de la NE de AVI la locul său în Peh, în timp ce vasele AHP şi YESHSUT care le îmbracă urcă până la gradul lui AVI, iar AVI se unesc cu YESHSUT într-un singur Parţuf, şi drept rezultat, Ohr Hohma coboară la ele de la AA, AVI nu sunt doritoare şi prin urmare nu primesc nimic de la Ohr Hohma, rămânând doar cu Ohr Hasadim, ca şi cum Malhut nici măcar nu ar fi coborât vreodată de la Eynaim la Peh.

De aceea, este imposibil să spunem prin Lumina lui AVI, dacă Malhut se află la NE sau la Peh. Din contră, privind la AVI, întotdeauna ni se pare că Malhut se află la NE. Doar prin starea lui YESHSUT putem determina amplasarea lui Malhut, deoarece atunci când ea se ridică la AVI în Gadlut (starea de măreţie), YESHSUT primeşte Ohr Hohma.

Deşi Malhut însăşi poate primi Ohr Hohma în AVI, deoarece AVI nu primesc deloc Ohr Hohma, ei nu-şi utilizează propria Malhut. Deoarece YESHSUT deja are Ateret Yesod în loc de Malhut, el primeşte Lumină sau „se deschide“, în timp ce AVI rămân închişi.

Totuşi, absenţa celei de a 50-a porţi, Zivug-ul pe însăşi Malhut în YESHSUT, provoacă absenţa Luminii Hohma corespondente în toţi Parţufim. Este scris despre asta: „cincizeci de porţi ale lui Bina şi toate sunt date lui Moise, cu excepţia uneia, ultimul secret al absenţei Luminii Superioare“. Deoarece această Lumină Superioară poate fi primită doar în vasele (Kelim, dorinţele) lui Malhut, a egoismului primordial, şi se va întâmpla la sfârşitul tuturor corectărilor, la terminarea celor 6.000 de ani.

44. Acele porţi au un lacăt prevăzut cu un spaţiu foarte îngust pentru introducerea cheii. Nu este marcat şi poate fi recunoscut doar de amprenta cheii, iar acel loc îngust este necunoscut şi doar cheia ştie acest lucru. Şi este scris despre acest secret: BEREŞIT BARAH ELOKIM (LA ÎNCEPUT CREATORUL A CREAT). „La început“ este cheia şi totul este ascuns în interiorul ei, după cum se deschide sau se închide. Cînd ea închide acele porţi, le cuprinde în ea însăşi, după cum este scris: LA ÎNCEPUT (BEREŞIT): un cuvânt revelat, deşi deobicei este ascuns. BARAH (A CREAT) este un cuvânt ascuns peste tot, aceasta implicând faptul că, cheia, deschide şi închide.

Malhut care stă în NE este numită un „lacăt“, deoarece ea previne ca Ohr Hohma să pătrundă în Parţuf. Întregul Parţuf se termină în Hohma (Lumina poate fi doar în K-H). De aceea, este exact Nefeş-Ruah. Până la urmă, în absenţa KelimSfirot B-ZA-M, Luminile Neşama-Haya-Yechida sunt absente. Yesod de Malhut este a 49-a poartă, maximum ce poate fi înaintea sfârşitului corecţiei, deoarece însăşi Malhut de Malhut este a 50-a poartă.

Dacă cheia (Ateret Yesod a Luminii) pătrunde în Yesod de Malhut (a 49-a poartă), atunci această Lumină coboară Malhut la locul său, de la NE la Peh. Această Lumină deschide Parţuf-ul şi Ohr Hohma îl umple. De aceea Ateret Yesod este numit o „cheie“.

Totuşi, există o Reshimo specială care permite cuiva să nu utilizeze Malhut de Malhut ca loc al unui Zivug înaintea corecţiei finale a tuturor celorlalte Kelim-dorinţe (cu excepţia lui Malhut de Malhut). Această Reshimo se află în AVI: deoarece ele nu primesc niciodată Ohr Hohma (nu folosesc această cheie), vasele lor AHP, cele reale, nu urcă. Cu toate acestea, chiar şi vasele lor AHP, cele reale, sunt insuficiente ca să permită lui YESHSUT să primească Ohr Hohma şi să realizeze că cunoaşterea înseamnă prezenţa lui Ohr Hohma.

Dacă Lumina ce corespunde lui Ateret Yesod pătrunde în Sfira corespondentă din Malhut (în Yesod de Malhut, a 49-a Sfira), atunci Malhut (a 50-a poartă) nu interzice acestei Lumini să umple Parţuf-ul, nu îl „încuie“, deoarece ea conţine Reshimo a prohibiţiei, după care însăşi Malhut intră. Cauza este că Reshimo (memoria cheii) este cea care guvernează în ZAT de Bina, adică în YESHSUT. De aceea, Lumina este numită o „cheie“.

Iar cuvântul BEREŞIT – LA ÎNCEPUT – include în sine doar cheia (Ateret Yesod, a 49-a Sfira), exculzând Malhut de Malhut, a 50-a poartă. Totuşi, nici una dintre Sfirot KHB ale tuturor Parţufim ai lumii Aţilut nu primeşte Ohr Hohma; în schimb, Ohr Hasadim străluceşte în ele.

De aceea, cuvintele LA ÎNCEPUT A CREAT (BEREŞIT BARAH) înseamnă HOHMA ASCUNSĂ, deoarece cuvântul BARAH (a creat) derivă din noţiunea de BAR (dincolo), care înseamnă mişcarea lui Malhut de Malhut dincolo de primirea lui Ohr Hohma; de aceea, această parte a vaselor (Kelim) a fost închisă de absenţa Luminii.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!