MUGURI DE FLORI

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

 4. La Început, Rav Şimon a spus: „Mugurii de flori au apărut pe pământ“ (în ebraică, pentru cuvintele „ţară“ şi „Pământ“ se utilizează o singură formă, „Ereţ“; Cântarea Cântărilor, 2:12). „Mugurii de flori“ se referă la actul creaţiei; „au apărut pe Pământ“. Când? În cea de-a treia zi, după cum se spune: „Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei“ (Bereşit, 1:12). „Timpul cântării a venit“ se refară la cea de-a patra zi, timpul stricteţii, judecăţii, restricţiei. Prin urmare, în a patra zi, cuvântul „lumini“ este scris cu o literă lipsă, ceea ce indică stricteţea judecăţii şi un blestem. „Şi vocea turturicii se aude“ se referă la cea de-a cincea zi, despre care se spune: „Lasaţi apele să se învolbureze“, ca ele să poată produce urmaşi. Însă cuvintele „se aude“ se referă deja la cea de-a şasea zi, despre care se spune: „Să facem omul“, care, în viitor, o să pună acţiunea înaintea înţelegerii (vom face şi vom auzi, Naaseh ve Nişmah). Căci aici este spus: „Să facem omul“, iar acolo se spune: „Vom face şi vom auzi.“ „În pământul nostru“ se referă la ziua de Şabat, care este precum Tărâmul Vieţii, lumea ce va veni.

Pentru noi este total de neînţeles cum Cartea Zohar compară cuvintele din Şir HaŞirim (Cântarea Cântărilor, 2:12) cu ceea ce este scris în Tora despre primele zile ale creaţiei. Cele şase zile ale creaţiei simbolizează cele şase Sfirot HGT-NHY ale lui ZA, pe care sunt construite toate cele zece Sfirot ale lui Nukva. Aceasta, deoarece Nukva este doar voinţa de a primi (plăcere), în timp ce întregul său corp spiritual (dorinţele de dăruire) este compus din Sfirot ale soţului ei, ZA, proprietăţile altruiste pe care ZA le transmite către Nukva.

Nukva însăşi (dorinţa creată de a primi plăcere) este un loc gol, neumplut cu Lumină (cu Creatorul). Aceasta se datorează faptului că Lumina poate intra numai în dorinţa (Kli-ul) care are proprietăţi similare cu ale ei. Prin urmare, în măsura asemănării ei cu ZA,proprietăţile pe care Malhut le primeşte de la ZA, acele proprietăţi corectate ale lui Malhut se transformă într-un Parţuf şi se umplu cu Lumina care corespunde corectărilor lor.

De aceea, cu cât este mai mare corectarea făcută într-o anumită parte, cu atât este mai mare Lumina (Luminile celor cinci NRNHY) care intră în acea parte. Partea corectată şi împlinită a lui Malhut se numeşte „lume“. Aici şi în continuare, Zohar-ul explică în ce fel este construită Nukva din ZA, adică modul în care este creată lumea.

Nukva este numită „Pământ“. Mugurii de flori sunt Sfirot – proprietăţile lui ZA care apar şi cresc în interiorul lui Malhut în cea de-a treia zi a creaţiei, care corespunde cu Sfira Tiferet (Hesed-1, Gvura-2, Tiferet-3). La început, Malhut a fost creată la fel ca ZA în privinţa înălţimii; două corpuri cereşti la fel de mari, Soarele – ZA şi Luna – Malhut. De aceea le vedem ca având aceeaşi mărime atunci când este Lună plină. La urma urmelor, tot ceea ce se spune se referă la om. În prima stare de după crearea ei, Malhut este un punct la picioarele lui ZA şi ulterior creşte odată cu acesta.

Cu alte cuvinte, în a treia zi a creaţiei, Malhut era egală în înălţime (avea aceleaşi proprietăţi) cu Tiferet din ZA. Totuşi, Malhut nu a fost capabilă să primească Lumina în acea stare. De aceea se spune: STRICTEŢEA (judecata) A APĂRUT PE PĂMÂNT (în Malhut); muguri de flori au apărut pur şi simplu.

Şi după aceasta, TIMPUL CÂNTĂRII A VENIT deja se referă la cea de-a patra zi a creaţiei, când Malhut a fost diminuată, deoarece s-a plâns Creatorului: „Doi îngeri nu pot purta o singură coroană“ – dacă Malhut este egală în înălţime cu ZA, ea nu poate primi Lumina Hohma de la el.

Motivul este acela că, neprimind înainte Lumina Hasadim de la ZA, Malhut nu poate primi Lumina Hohma, deoarece Lumina Hohma poate fi primită doar în Lumina Hasadim, prin înveşmântarea Luminii Hohma (plăcere) în Lumina Hasadim (intenţia de a se bucura „de dragul Creatorului“).

Şi Creatorul i-a răspuns lui Malhut: „Du-te şi diminuează-te.“ Cu alte cuvinte: dacă din cauza proprietăţilor tale egoiste nu poţi primi Lumina în mod independent, ci numai prin ZA, atunci diminuează-ţi proprietăţile, acceptă-le pe ale Lui şi corectează-te treptat. Atunci vei putea să primeşti toate Luminile şi să fii ca El (ZA – Creatorul). Toate acestea sunt descrise în Talmud (Hullin, 60:2), dar numai cu explicaţia furnizată de Zohar putem să încetăm să le percepem ca pe o poveste.

Atunci Malhut a coborât sub Yesod de ZA şi cele nouă Sfirot inferioare ale sale au căzut sub Parsa, în lumile BYA. Şi numai Sfira Keter a rămas în Aţilut ca un punct aflat sub Yesod a lui ZA. Şi de aici încolo, Malhut este construită nu de propriile ei Sfirot (proprietăţi) care există în BYA, ci de Sfirot (proprietăţile) Neţah şi Hod ale lui ZA.

Cu toate că anterior Malhut a fost mai mare, ea nu a fost capabilă să primească Lumina din cauza lipsei Luminii Hasadim; acum ea va fi mai mică, dar va avea Lumina Hasadim prin care va fi capabilă să primească Lumina Hohma. Chiar dacă Malhut va fi la un nivel mai mic, ea va fi capabilă să o utilizeze, pentru că Lumina Hasadim respinge forţele impure care se agaţă de Nukva. Aceasta este semnificaţia cuvântului Zamir (cântare/curăţarea crengilor). Cu toate acestea, există un alt sens al acestui cuvânt pe care îl utilizăm aici: tăierea sau curăţarea forţelor impure din Malhut (mugure de floare).

VOCEA TURTURELEI: turturica este o Sfira, proprietatea Neţah a lui ZA, iar vocea turturelei reprezintă Sfira Hod a lui ZA, a cincea zi a creaţiei. Şi, din moment ce Malhut primeşte de la Yesod (care primeşte de la Hod care este unit cu Neţah), o astfel de primire din partea lui Malhut este numită „vocea turturelei“.

Prin urmare, cuvintele „se aude“ fac referire la cea de-a şasea zi, din moment ce vocea turturelei (Malhut) se aude doar cu ajutorul celei de a şasea zi, Yesod de ZA, care include atât Neţah, cât şi Hod, şi transmit Lumina lor la Malhut. De aceea se spune că această voce este auzită în Malhut doar de la Yesod, în cea de-a şasea zi.

Motivul îl reprezintă faptul că Malhut poate primi Lumina doar de la linia de mijloc a lui ZA: fie de la Yesod a lui ZA (ea primeşte gradul numit NHY, Ibur – embrion), fie de la Tiferet a lui ZA (ea primeşte gradul numit HGT = VAK, Yenika – alăptare sau Katnut– micime), fie de la Da’at a lui ZA (ea primeşte gradul HBD = GAR, Mochin – creier sau Gadlut – măreţie).

SĂ FACEM OMUL, PENTRU CĂ ÎN VIITOR EL VA PUNE ACŢIUNEA ÎNAINTEA ASCULTĂRII: vederea se referă la Sfira Hohma, auzul se referă la Sfira Bina. Acţiunea sau fapta este o proprietate a lui Malhut. În scopul de a corecta Malhut, singura creaţie a Creatorului (celelalte Sfirot sunt proprietăţi ale Creatorului Însuşi, cu care El a creat treptat Malhut), o a doua restricţie a fost făcută – Malhut a urcat la Bina, astfel încât să combine proprietăţile sale egoiste, de primire, cu proprietăţile altruiste, de dăruire, ale lui Bina; Malhut a urcat la Aba-Hohma,iar Ima-Bina s-a regăsit pe sine sub Malhut (Parsa), unde a devenit similară în privinţa proprietăţilor ei cu cele ale lui Malhut.

Ochii se referă la Sfira Hohma sau Aba. Malhut a urcat la nivelul ochilor şi stă la nivelul pupilelor. Malhuteste numită Nukva,iar Malhut care stă la nivelul ochilor este numită Nikvey Eynaim (pupile) sau NE. Din acest motiv există doar Keter şi Hohma în Roş-ul(capul) lui AA: Bina a căzut din Roşla Guf(corp) şi Malhut este deasupra lui Bina, cu alte cuvinte, Malhut reprezintă o acţiune care este deasupra, adică precede percepţia şi înţelegerea. Aceasta se înţelege prin: „vom face şi vom auzi“ – actul celei de a doua restricţii, limitarea primirii doar la vasele GE. O asemenea stare este numită „întoarcere“ (de la proprietăţile omului, către Creator). „Întoarcerea completă“ are loc atunci când vasele AHP ale lui Malhutdevin corectate şi se alătură vaselor GEale acestui nivel.

Ca rezultat al înălţării lui Malhut la NE, ea îşi schimbă proprietăţile (fiecare dintre noi are nevoie doar de acest lucru – să ne ridicăm până la nivelul proprietăţilor Creatorului, ca să le putem primi şi să devenim ca El) şi acum este pregătită să urce la AVI şi să primească Lumina Haya. Lumina constantă a acestui nivel este numită Primul Templu. Acesta este motivul pentru care atunci când primeşte Tora, Israel alege întâi să acţioneze, şi apoi să audă. De aceea ei au meritat primirea Torei (Talmud, Şabat, 85:1), întrucât acţiunea (Malhut) a urcat şi a înveşmântat AVI şi, prin urmare, secretul celor cincizeci de porţi ale lui Bina a fost revelat.

Construirea Templuluinu se referă la construirea lui în această lume, ci mai degrabă la dobândirea nivelului Templului, nivelul Parţuf-ului AVI al lumii Aţilut, Lumina Haya (Primul Templu) sau gradul YESHSUT de Aţilut, Lumina Neşama (Al Doilea Templu).

Aici,Zohar-ul ne spune: „se aude“ în cea de-a şasea zi, pentru că în această zi (în acest stadiu), Malhuta fost corectată prin urcarea sa mai sus de Bina, numită: „punând acţiunea înaintea ascultării“, a face şi a auzi, ca în timpul primirii Torei. Malhut în stadiul înălţării la Bina se numeşte Pământul Etern sau Pământul Vieţii, pentru că ea moşteneşte viaţă de la Bina.

„PE PĂMÂNTUL NOSTRU“ SE REFERĂ LA ŞABAT, CARE ESTE PRECUM PĂMÂNTUL ETERN AL VIEŢII: Ima-Bina se numeşte Pământul Vieţii sau Pământul Etern. Ca urmare a actului din cea de a şasea zi, adică a acţiunii de Sus a Creatorului (factorul timp este desemnat de acţiunea Creatorului Însuşi, care nu are nicio cauză în lumea noastră), Malhut s-a înălţat la Ima în cea de a şaptea zi a creaţiei (Şabat) şi a devenit precum Ima, pentru că atunci când cel inferior urcă la gradul celui Superior, ei devin egali (în proprietăţi). Astfel, după ce se înalţă la Bina şi primeşte acolo Lumina Haya, Malhut este numită Pământul Vieţii Eterne.

5. O altă explicaţie: mugurii de flori sunt Patriarhii, care au pătruns mintea şi au intrat în lumea următoare, Bina, unde rămân ascunşi. De acolo, ei ies din ascunzătoare şi se ascund în adevăraţii profeţi. Iosif s-a născut şi ei s-au ascuns în el. Când Iosif a intrat în Ţara Sfântă, el i-a ridicat acolo, şi atunci „ei au apărut pe Pământ“ şi au fost revelaţi acolo. Când au apărut? Când un curcubeu poate fi văzut, ei devin revelaţi. În acel moment, „timpul cântării a venit“, adică timpul pentru a-i stârpi pe toţi cei răi din lume. De ce au supravieţuit? Pentru că muguri de flori au apărut pe (din) Pământ. Şi dacă ar fi fost văzuţi dinainte, ei nu ar fi putut rămâne în lume, şi lumea nu ar fi fost capabilă să existe.

Aici Zohar-ul explică dobândirea Luminii Haya de către ZA. NHY de ZA sunt numiţi „fii“ iar HGT de ZAsunt numiţi „patriarhi“, precum şi „turturica“. Însuşi ZA este format din două părţi: deasupra propriului Hazeh, Sfirot HGT sunt numite marele ZON; sub Hazeh, Sfirot NHY sunt numite micul ZON. Sfirot HGT corespund cu Avraam, IsaacşiIacov, în timp ce NHY corespund cu Moise, Aaron şi Iosif. Malhut corespunde Regelui David.

Sfirot NHY sunt numite „profeţi“, iar Yesod este numit „cel drept“. Aici Zohar-ul  vorbeşte despre mugurii ce cresc treptat, de la starea de Katnut la starea de Gadlut a lui ZON: primele ZON au fost mici, alcătuite din Sfirot NHY cu lumina Nefeş şi se numeau Ubar (embrion). Apoi, cu ajutorul Yenika (alăptării), adică primind lumina de la Ima, ZON au crescut. În consecinţă, proprietăţile Sfirot NHY au crescut pentru a le egaliza pe cele ale Sfirot HGT, iar Sfirot NHY au primit Lumina Ruah.

Astfel, Parţuf-ul este acum alcătuit din părţi de HGT şi NHY cu Luminile Ruah şi Nefeş. Ulterior, primind forţă de la Cel Superior şi crescând mai mult, ele ating stadiul Gadlut Alef, primul stadiu de măreţie. În consecinţă, Sfirot HGT devin HBD cu Lumina Neşama, Sfirot NHY devin Sfirot HGT şi primesc noi Sfirot NHY.

Astfel, Parţuf-ul a crescut pentru a include trei părţi: HBD, HGT şi NHY cu Luminile Nefeş,Ruah şi Neşama. Şi este numit Gadol (mare – prima stare de măreţie). Apoi, datorită creşterilor ulterioare, ele ating starea de maturitate (Gadlut Bet, a doua stare de măreţie) şi Lumina Haya intră în Sfirot HBD.

Cuvântul „creştere“ se referă la dezvoltarea unui ecran, a forţelor şi dorinţelor interioare ale omului care nu sunt egoiste. Aceasta este singura diferenţă între un vas mare şi unul mic, singura diferenţă între Parţufim. Schimbarea proprietăţile lor interioare depinde de schimbarea mărimii ecranului.

ACEŞTI PĂRINŢI AU INTRAT ÎN MINTEA CEREASCĂ ŞI AU URCAT ÎN LUMEA URMĂTOARE: această afirmaţie vorbeşte despre dezvoltarea lui ZA înaintea de naştere, atunci când urcă la AVI (numit „Mintea Cerească“ sau „Gândul Ceresc“). Aba-Hohma se numeşte „minte“ sau „gând“, iar Ima-Bina se numeşte „lumea viitoare“. Şi împreună se numesc „părinţi“ – tată şi mamă, AVI. Aici începe creaţia – conceperea lui ZA în stadiul iniţial al unui embrion spiritual.

Aşa cum în lumea noastră un embrion este complet dependent de mamă, neavând absolut nicio dorinţă sau viaţă proprie şi dezvoltându-se doar datorită ei, tot astfel fiecare om poate să devină un embrion spiritual; dacă renunţă complet la toate dorinţele şi actiunile lui şi susţine în totalitate voinţa Parţuf-ului Superior, el se va transforma într-un embrion spiritual, la fel ca cel fiziologic. Diferenţa dintre embrionul fiziologic şi cel spiritual constă în faptul ca pentru a deveni un embrion spiritual este necesară o dorinţă personală imensă şi un efort enorm, în timp ce conceperea embrionului fiziologic depinde doar de părinţi.

Ca urmare a dezvoltării sale prenatale în interiorul lui Bina (ceea ce înseamnă că omul şi-a stins complet toate dorinţele şi gândurile personale şi, la fel ca un embrion, este gata să accepte tot ceea ce îi dă mama, toate gândurile şi proprietăţile ei, oricât de neînţeles sau de nefireşti ar părea acestea esenţei lui), acest embrion atinge starea naşterii sale spirituale.

Totuşi, aceasta este starea unei ascunderi chiar şi mai mari a Luminii Superioare în ceea ce priveşte embrionul, pentru că nu are încă un ecran pentru primirea Luminii. Prin urmare, această stare se numeşte Katnut, ASCUNS ÎN ADEVĂRAŢII PROFEŢI, adică în Sfirot Neţah şi Hod, pe care ZA îi atinge ca rezultat al procesului de alăptare, de primire a laptelui, a Luminii Hasadim de la Ima (mama) Bina.

Lumina alăptării vine la NHY de ZA şi ZA atinge VAK(Lumina Nefeş-Ruah), starea de Katnut. În timpul alăptării, ZA dobândeşte SfiraYesod, motiv pentru care se spune că se naşte Iosif. După ce s-a încheiat perioada de alăptare, ZA urcă la AVI ca să primescă de la ele Lumina Neşama, iar aceasta constituie starea de Gadlut, numită „Iosif“.

ZA este format din trei părţi: HBD, HGT şi NHY. Procesul de creştere a lui Zeir Anpin, de dobândire a unui ecran peste dorinţele sale, începe cu partea cea mai pură şi mai lipsită de egoism – Sfirot HBD, în care el primeşte mai întâi Lumina Nefeş.

Apoi ZA dobândeşte un ecran peste dorinţele grosiere – Sfirot HGT; Lumina Nefeş trece de la HBDlaHGT, iar Lumina Ruah intră în HBDcare sunt goale.

În final, ZA dobândeşte un ecran peste cele mai egoiste Kelim – Sfirot NHY; Lumina Nefeş trece de la HGTla NHY, Lumina Ruah se mută de la HBD la HGTcare sunt goale, iar Lumina Neşama intră în HBDcare sunt goale.

Dobândirea stării de Gadlut de către ZA este numită naşterea lui Iosif, pentru că acolo apar Sfirot NHY, din care ultima Sfira, Yesod, se numeşte „Iosif“. Dar din moment ce Lumina Haya nu este încă prezentă, această stare este numită „ascundere“. CÂND IOSIF A INTRAT ÎN ŢARA SFÂNTĂ ŞI I-A RIDICAT ACOLO: adică, după atingerea primei stări de măreţie – primirea Luminii Neşama – ZA continuă să crească, dezvoltându-şi ecranul până când Lumina Haya pătrunde în el.

Într-o astfel de stare, Malhut de ZA se separă de acesta într-un Parţufindependent, numit ŢARA SFÂNTĂ, aşa cum Lumina Haya este numită sfinţenie. De aceea se spune că Iosifa intrat sau, mai corect, S-A RIDICAT LA ŢARA SFÂNTĂ în starea de Gadlut a lui ZA. ZA şi Nukvadevin egale ca mărime în starea PBP (Panim be Panim, faţă la faţă), care este starea ce determină Zivug-ul în ZON.

ŞI IOSIF I-A RIDICAT ACOLO: Lumina Haya sau Hohma umple Parţuf-ul doar în timpul unui Zivug, când ZON (ZA şi Nukva) fac împreună un Zivug. Iar această Lumină rămâne în Malhut, pentru că numai ea (ecranul ei) poate să o reveleze. Aşa cum AVIsunt GAR de Bina, YESHSUT este ZAT de Bina şi Lumina Hohma se găseşte doar în YESHSUT,  relaţia dintre Malhut şi ZA funcţionează pe acelaşi principiu, iar Lumina Hohma este revelată numai în Malhut. Prin urmare, doar atunci când Lumina Hohmaumple Nukva se poate spune că Lumina a fost revelată, însă până când se întâmplă acest lucru, se consideră că este ascunsă.

CÂND SUNT VĂZUŢI? CÂND UN CURCUBEU POATE FI VĂZUT ÎN LUME: ZA este numit „curcubeu“, lumea este Malhut, iar unirea lor se numeşte „curcubeul din nor“. A VENIT TIMPUL PENTRU A-I ERADICA PE TOŢI CEI RĂI DIN LUME – pe măsură ce numărul celor răi creşte, forţe tot mai impure se agaţă de ZON. Forţele impure le pot influenţa atât de mult pe ZON, încât întreaga lume va ajunge la distrugere, aşa cum s-a întâmplat în timpul Potopului. Dacă este aşa, atunci nu există altă salvare pentru om decât prin revelarea Luminii Superioare, a Luminii Haya. Acesta este motivul pentru care Zohar-ulne spune că lumea este mântuită de mugurii de flori ce apar din pământ, cu alte cuvinte, Lumina Haya stârpeşte forţele impure ale omului (dorinţele sale, Malhut) de pe pământ, iar ele nu se pot agăţa de ea ca să-l împiedice pe om.

ŞI DACĂ EI NU S-AR ARĂTA, NU AR EXISTA SALVARE PENTRU OMENIRE – pentru că iniţial Nukva este construită la fel de mare ca ZA. Asta poartă numele de „cele două corpuri cereşti“, atunci când Malhut este la acelaşi grad cu ZA, dar stă în spatele lui, spate în spate, în imposibilitatea de a primi Lumina Hohma în absenţa Luminii Hasadim. Acesta este motivul pentru care Malhut se plânge că îi lipseşte Lumina Hasadim şi, prin urmare, nu este capabilă să primească Lumina Hohma.

Chiar dacă Luna creşte la fel de mare ca Soarele, ea nu poate străluci independent, ci doar dacă Soarele (ZA) îi dă Lumină. Şi din moment ce lui Malhut îi lipseşte Lumina Hohma, o astfel de stare se numeşte inversată (Ahor-spate). Iar un Zivug nu poate avea loc în situaţie de spate-la-spate (Ahor beAhor).

Cu toate acestea, după ce Nukva se naşte şi creşte (primeşte proprietăţi) din Guf-ul luiZA, după cum este scris în Tora (Bereşit, 2) că Hava (Eva) s-a născut din corpul lui Adam, ea devine egală cu ZA şi intră cu acesta într-un Zivug faţă-la-faţă (Panim bePanim, PBP).

De asemenea, Nukva încă păstrează Lumina anterioară. Mai mult decât atât, tocmai pentru că simte lipsa Luminii în starea ei iniţială, Malhut a primit Lumina Haya anume în suferinţele ei anterioare. Similar, omul poate simţi plăcerea numai şi întocmai datorită suferinţelor sale anterioare.

De aceea Zohar-ul ne spune că dacă mugurii de floare nu ar fi apărut în Malhut în timpul stării de Katnut, atunci când stătea cu spatele la ZA, ea nu ar fi fost în măsură să primească Lumina Haya în starea ei de Gadlut, pentru că nu ar fi avut Kelim (dorinţe) să primească această Lumină. Fiecare nouă creaţie este întemeiată pe senzaţia de întuneric, aşa cum se spune: Creatorul emană Lumina din El Însuşi şi creează întunericul din nimic. Senzaţia de întuneric a omului semnifică disponibilitatea lui de a primi Lumina.

6. Cine susţine lumea şi evocă revelarea Patriarhilor? Este vocea copiilor angajaţi în Tora. Lumea există datorită acestor copii. Prin urmare, se spune: „Vom face pentru voi pandantive de aur“ (Şir HaŞirim, 1:11). Aceştia sunt copiii, tinerii lumii, după cum este spus: „Faceţi doi heruvimi de aur“ (Şemot, 25:18).

Lumina Ruah este numită „copiii lumii“, iar Zivug-ulîn această stare (PBP – faţă la faţă) este denumit VOCEA COPIILOR ANGAJAŢI ÎN TORA. Şi este, de asemenea, numită „fire de aur“ şi „doi heruvimi de aur“. Înainte ca Nukva să crească, forţele impure aveau puterea de a distruge lumea. Dar tocmai pentru că Nukva creşte din ZA, linia dreaptă şi cea stângă se contopesc în ea ca una, CURCUBEUL (linia dreaptă) străluceşte ÎNTR-UN NOR (linia stângă), iar Lumina Haya poate intra în Malhut. Fără această Lumină, lumea poate fi distrusă în timpul (în starea) Potopului.

DECI, CINE SUNT CEI CARE SUSŢIN LUMEA: cine determină apariţia Luminii Haya? Ei sunt tocmai acei copii angajaţi în Tora. „Copiii“ desemnează Lumina părţii opuse, Lumina Ruah, senzaţia de deficienţă a Luminii Haya, întrucât „copil“ face aluzie la procesul alăptării. Copiii casei lui Raban (Tinokot Şel Beit Raban) – au Lumina Haya, întrucât cuvântul „Raban“ derivă din cuvântul „Rav“ (mare, Haya). Ei nu au greşit, nu şi-au folosit vasele lor AHP (dorinţele egoiste şi încă necorectate, deoarece cuvântul „copii“ desemnează starea de micime), voinţa lor de a primi.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!