PLECAREA DIN PEŞTERĂ A LUI RAV ŞIMON

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

185. Rav Pinchas stătea în faţa lui Rav Rachuma pe malul Lacului Kineret. Acesta era înţelept, bătrân şi aproape orb. El i-a spus lui Rav Pinchas: „Am auzit că prietenul nostru Şimon Bar-Iochai are o bijuterie, un fiu. Am privit Lumina acelei bijuterii, şi ea strălucește precum lumina soarelui, iluminând întreaga lume.“

Malhut total corectată este numită bijuterie (de obicei o perlă). Rav Nachum îi spune lui Rav Pinchas că Rav Şimon a meritat corectarea completă, fiindcă un „fiu“ desemnează starea următoare, următorul Parţuf care apare sau ia naştere din cel precedent. Iar Rav Pinchas vede acestea în timp ce priveşte (cu privirea sa spirituală numită Ruah HaKodeș – Spiritul Sfânt) la Lumina acestei perle, care străluceşte precum soarele ce iese din ascunzişul său (Nartik – înveliş). Aceasta înseamnă că, după viitoarea corectare a lui Malhut (luna), lumina Ei va deveni la fel cu aceea a soarelui şi va ilumina întreaga lume.

Şi când Lumina lunii devine precum aceea a soarelui, ea se va ridica la zenit şi va ilumina întreaga lume cu un stâlp de Lumină, de la Cer la pământ. Şi va străluci până când Rav Şimon împlinește corectarea lui Atik. Aceasta vorbeşte despre faptul că el a meritat deja să atingă nivelul celor două revelaţii ale Creatorului, adică sfârşitul corecţiei.

186. Şi acea Lumină coboară din Cer la pământ şi iluminează întreaga lume până când apare Atik-Keter şi se așează pe tronul său, aceasta petrecându-se la sfârşitul corecţiei. Şi acea Lumină locuieşte în totalitate, în casa ta (căci fiica lui Rav Pinchas era soţia lui Rav Şimon, Rav Elazar fiind aşadar nepotul său). Şi o rază subţire de Lumină (numită „fiul din casă“, Rav Elazar) se separă de Lumina care umple casa, iese în afară şi strălucește peste întreaga lume. Fericiţi sunt aceia care merită un asemenea destin! Du-te, fiul meu, pleacă! Du-te după acea bijuterie care iluminează lumea, căci a venit timpul să faci asta!

Deoarece fiica lui Rav Pinchas era soţia lui Rav Şimon (Rav Şimon şi soţia lui reprezintă două Parţufim spirituale aflate sub Rav Pinchas), Rav Şimon (împreună cu soţia lui) aparţineau casei (erau incluşi în Parţuf-ul) lui Rav Pinchas. Asta se referă la Rav Elazar, acel Parţuf care a luat naştere din Lumină şi a iluminat lumea, care a umplut casa (zece Sfirot) lui Rav Pinchas, adică a ieşit din Parţuf-ul numit „Rav Şimon şi soţia sa“.

187. El a plecat din faţa lui şi stătea așteptând să se îmbarce pe un vas. Cu el se aflau două femei. El a văzut două păsări plutind peste apă. Şi-a ridicat vocea spunând: „Păsări, voi plutiţi peste mare; aţi văzut voi oare locul unde ar putea fi Bar-Iochai?“ El a aşteptat un timp şi a spus: „Păsări, Oh păsări, zburaţi departe.“ Ele au zburat departe şi au dispărut în mare.

Rav Şimon a fugit de autorităţile care l-au condamnat la moarte şi s-a ascuns într-o peșteră, împreună cu fiul său. Şi nimeni nu ştia unde se afla. De aceea, Rav Pinchas s-a hotărât să-l caute.

Deşi tot ceea ce este descris aici este adevărat din punct de vedere istoric, este esenţial însă ca noi să înţelegem cuvintele din Zohar ca fiind acţiuni ale unor cauze Supreme, ale căror consecinţe determină tot ceea ce se petrece pe pământ.

Autorităţile (forţele) egoiste ale unui Parţuf atât de înalt cum este acela al lui Rav Şimon, încearcă să înfrângă propriile lui aspiraţii altruiste şi să-l lipsească de Lumină, adică să-l omoare. Şi el se ascunde de ele într-o peşeră, adică îşi asumă starea de micime (Katnut) şi străluceşte doar cu Lumina Milei. Aceasta se numeşte „se ascunde într-o peşteră“ – devine invizibil pentru forţele egoiste, deoarece ele doresc Ohr Hohma şi nu pot vedea Ohr Hasadim.

188. Înainte de a se îmbarca pe vas, păsările s-au apropiat din nou şi în ciocul uneia dintre ele se găsea o scrisoare. În ea scria că Rav Şimon, fiul lui Iochai, a părăsit peştera împreună cu fiul său, Rav Elazar. Rav Pinchas a mers la ei și i-a găsit total schimbaţi: corpurile lor erau acoperite cu răni (precum găurile din pământ – vezi Talmud-ul, Bava Batra, 19:2) deoarece au petrecut atâta timp în peşteră. El a plâns şi a spus, „Vai mie că v-am văzut aşa!“ Rav Şimon a răspuns: „O, ce fericită este soarta mea că m-ai văzut aşa, căci, dacă nu m-ai fi văzut astfel, nu aş fi fost ceea ce sunt!“ Rav Şimon a deschis Tora, unde se vorbeşte despre Miţvot, a spus: „Miţvot ale Torei pe care Creatorul le-a dat lui Israel sunt toate descrise într-o formă generală.“

Petrecând în peşteră (în Ohr Hasadim) mai mulţi ani (grade), Rav Şimon nu a avut de ales şi a stat în nisip (haine externe – Levuş, care acoperă Parţuf-ul cu o calitate specială, numită „pământ“) pentru a-și acoperi corpul său gol (dorinţele sale) în scopul de a studia Tora (de a primi Lumina Supremă în Parţuf-ul său, cu intenţia de dragul Creatorului). Drept rezultat al faptului că a fost acoperit cu nisip, tot „corpul“ lui s-a acoperit de „rugină şi răni“ (dar acestea erau corectări necesare).

Şi nu doar Parţuf-ul numit Rav Şimon avea nevoie de corectarea ascunderii în Hasadim (peşteră) şi de acoperirea cu o haină externă (Lumina Reflectată), ci şi starea sa următoare, numită fiul său, Rav Elazar (un Parţuf inferior), necesita aceleaşi corectări pentru a dobândi întreaga Lumină de la Creator.

El a plâns şi a spus: „Vai mie că v-am văzut aşa!“ Rav Şimon a răspuns: „O, ce fericită este soarta mea că m-ai văzut aşa, căci, dacă nu m-ai fi văzut astfel, nu aş fi fost ceea ce sunt!“ Cu alte cuvinte, dacă nu aş fi arătat astfel, nu aş fi meritat toate secretele Torei, căci tot ceea ce am dobândit, am dobândit în timpul acestor treisprezece ani (treisprezece corectări succesive) de ascundere în peşteră.

Rav Şimon a deschis. Este scris în Tora despre Miţvot: „Miţvot ale Torei pe care Creatorul le-a dat lui Israel sunt toate descrise într-o formă generală.“ Toate Miţvot ale Torei sunt descrise în pasajul din Tora care începe cu „La început Creatorul a creat“ şi se termină cu „Să fie Lumină.“ Acestea sunt Miţvot de frică şi pedeapsă, care includ toate Miţvot din Tora. Din acest motiv lor li se spune „în general“.

înapoi la ZOHAR Vol.III – Cuprins (link)

înapoi la CARTEA ZOHAR VOL.1 – PROLOG (link)

error: Content is protected !!