BAAL HASULAM

Rabinul Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884 – 1954) este denumit şi „Baal HaSulam” „Stăpânul scării”, datorită comentariului Sulam (Scara) referitor la cartea Zohar.

Toată viaţa şi-a dedicat-o Baal HaSulam interpretărilor şi inovaţiilor în înţelepciunea Cabala şi diseminării acesteia în Israel şi in întreaga lume El a dezvoltat o metodă unica de a studia Cabala, prin care orice persoană oricine ar fi, poate cerceta în profunzime realitatea în care trăim şi poate dezvălui originile şi scopul existenţei sale.

Baal HaSulam sa născut în Polonia , pe 24 septembrie 1884. La vârsta de 19 ani a fost hirotonisit ca Rabin de către cei mai mari rabini din Varşovia şi a servit timp de 16 ani ca judecător şi învăţător. Învăţătorul lui a fost Rabinul Yehoşua din Porsov.

În 1921 Baal HaSulam a emigrat în Israel şi s-a stabilit în Oraşul Vechi din Ierusalim (Old City). Cuvintele lui s-au răspândit repede printre evreii care au emigrat din Polonia , el devenind astfel repede cunoscut ca o autoritate în Cabala. Încet-încet s-a format în jurul lui un grup de studenţi, care au început să vina la el acasă în orele cele mai mici ale nopţii pentru a învăţa Cabala. Apoi Baal HaSulam s-a mutat din Oraşul Vechi şi s-a stabilit în Ghivat Şaul, unde a servit timp de câţiva ani ca Rabin al cartierului.

Anii 1926 – 1928 , Baal HaSulam i-a petrecut  la Londra. Pe parcursul şederii sale la Londra, Baal HaSulam a scris comentariile „Panim Meirot u Masbirot”, pentru cartea „Arborele vieţii” scrisă de Ari cel Sfânt, care a fost tipărită în anul 1927 ,şi a ţinut corespondenţa prin scrisori cu elevii săi din Israel . În 1933, Baal HaSulama publicat  broşurile „Matan Tora – Primirea Torei”, ” Arvut – (Garanţia reciprocă) ” şi „HaŞalom – Pacea” . Cele doua mari lucrări ale sale, rezultatul multor ani de muncă, sunt „Talmud Eser haSfirot – Studiul celor zece sfirot” bazate pe scrierile lui Ari şi „Peruş HaSulam – Comentariul „Scara” la Cartea Zohar.

Publicarea celor şaisprezece volume „Talmud Eser haSfirot” a început în anul 1937. În anul 1940 a publicat cartea „Beit Şaar HaKavanot – Poarta Intenţiilor” cu comentarii selectate din scrierile lui Ari. „Peruş HaSulam” pentru Zohar, a fost tipărită în optsprezece volume în anii 1945 – 1953. Mai târziu, Baal HaSulam a scris alte trei volume conţinând comentarii cu privire la „Zoharul nou” a căror tipărire a fost finalizată în 1955, după moartea acestuia. În Introducerea la cartea Zohar, Baal HaSulam scrie după cum urmează ;

„Şi am numit eu acest comentariu Sulam (scara), pentru a arăta că rolul lui este la fel ca rolul oricărei scări, căci dacă aveţi un pod plin de toate bunătăţile, atunci tot ceea ce trebuie este o scară pentru a urca pe ea. Şi atunci tot binele din lume este în mâna ta” aliniatul 48.

Baal HaSulam a scris o serie de introduceri, care pregatesc studentii pentru studiul corect al textelor cabalistice, printre care sunt ; Prefaţă la cartea Zohar, Introducere la Cartea Zohar, Prefaţă la înţelepciunea Cabala, Prefaţă la Comentariul Sulam, Prefaţă generală la Arborele vieţii şi Introducere în Studiul celor zece Sfirot.

În anul 1940, Baal HaSulam a publicat primul număr al revistei HaUma (Naţiunea), În ultimii săi ani, Baal Hasulam a scris „Ctavei hador haaharon – Articolele ultimei generaţii” în care a analizat diferite regimuri sociale şi chiar a marcat un plan amănunţit pentru construirea unei viitoare societăţi corecte. Baal HaSulam nu s-a mulţumit numai cu punerea ideilor sale pe hârtie ci a acţionat cu fermitate pentru a le promova.

error: Content is protected !!