RABASH

Rabash (Rabbi Baruch Shalom Ashlag, 1906 – 1991) a fost ultimul mare cabalist . El a fost cel mai vârstnic fiu al lui Baal HaSulam (Rabbi Yehuda Ashlag, 1884-1954), autor al cărţii Sulam (scara), comentariu (analiză) al Cartii Zohar; şi discipolul cel mai apropiat al tatălui său.

De la o vârstă fragedă a studiat cu tatăl său în cea mai adâncă profunzime, Înţelepciunea Cabala. Baal HaSulam a predat unui grup de studenţi însă scrisorile lui ne arată că fiul lui, Rabash a fost considerat cel mai special student. Si nu pentru că a fost fiul lui. Cu toate astea, de fapt, Rabash a trebuit sa facă eforturi speciale pe parcursul studiilor, să asimileze înţelepciunea Cabala de la „profesorul” Baal HaSulam, pe care a trebuit sa-l vadă ca pe un învăţător mai degrabă decât ca pe un tată.

În ziua in care „mentorul si tatăl” sau a trecut in nefiinţă, Rabash a ştiut că va fi următoarea verigă în lanţul marilor cabalişti şi că avea să continue el, munca tatălui său în diseminarea Cabalei. Rabash a pornit munca imediat după moartea tatălui său. Primul lucru pe care l-a făcut, a fost să publice Cartea Zohar cu comentariul lui Baal HaSulam. Cat despre credinţa lui, Rabash s-a dovedit a fi singurul discipol al lui Baal HaSulam care i-a continuat calea. Şi, asemenei tatălui, Rabash a predat unui grup de studenţi, ducând mai departe toată înţelepciunea Cabala, pe care a acumulat-o de-a lungul vieţii.

Deasemenea l-a moştenit pe tatăl său cu scrierea cărţilor, cea mai considerabilă fiind Cartea ‘Shamati ‘ – ‘Am auzit’, o colecţie de discuţii pe care le-a auzit de la tatăl său. Acest manual e un studiu fundamental pentru oricine doreste să înveţe Cabala în epoca modernă. O altă lucrare importantă pe care a realizat-o este ‘Shlavei HaSulam’ – ‘Etapele Scarii’ , în 5 volume alcătuite din articole şi eseuri. Aceste texte detaliază , descrierile tututor stărilor posibile, prin care o persoană trece pe calea dobândirii Lumii Spirituale. Rabash defineste acolo toate posibilele stări, paşi şi acţiuni ale fiinţei umane care se dezvoltă spiritual prin metoda Cabala. Deasemenea a descris procesul prin care să înveţi cum să începi să simţi şi să dobândeşti Lumea Spirituală.

Pentru un student modern cabalist, aceste cărţi sunt esenţiale, ele sunt de acum înainte ghiduri spirituale în dezvoltarea celorlalţi. Cand un student îşi dezvoltă deja abilitatea de a simţi lumea spirituală, cand dobândeste fie şi cel mai mic contact cu forţele spirituale, se poate uita la articolele din Shlavei HaSulam (Etapele Scarii), pentru a-şi defini starea actuală, înţelegând ce i se întamplă la nivel spiritual şi cum să continue ascensiunea spirituală.

În această privinţă Rabash este un adevărat profesor chiar şi pentru cei care abia acum încep să înveţe această înţelepciune. Si asta pentru că în Cabala, sarcina învăţătorului este să pregăteasca studentul în dezvoltarea propriei conexiuni cu Forta Superioară , Creatorul. Făcand asta, Rabash a completat munca tatălui său, Baal HaSulam – a fost „ultimul Mohican”, cel din urmă , mare cabalist care a dobândit lumea spirituală, individual. De acum înainte precum se spune în Cartea Zohar, numai un grup de oameni care aspiră să dobândească lumea spirituală pot rupe barierele ce-i separa unii de de alţii

Astazi, Insitutul de Cercetare si Educaţie Cabala , numit după Rav Baruch Ashlag îi continuă moştenirea. Precum a prezis Zoharul, anul 1995 constituie un punct de cotitură când mulţi oameni vor deveni interesaţi de înţelepciunea Cabala. Astăzi milioane de oameni care doresc dobândirea acestei înţelepciuni,  urmăresc calea bătătorită de Rabash. Oameni din toate colturile lumii studiază învăţăturile lui Rabash, înţelepciunea dobandirii păcii, bucuriei şi echilibrului cu natura. Acesta este darul minunat pe care Rabash ni l-a lăsat nouă, o oportunitate să devenim eterni si perfecţi.

error: Content is protected !!