GEMATRIA

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Există diferite sisteme de interpretare a semnificațiilor ascunse ale Torei. Unul dintre acestea este Gematria, cu ajutorul căreia se calculează valorile matematice ale fiecărei litere sau cuvânt. Fiecare literă având propria valoare numerică, faptul că unele cuvinte au aceeaşi valoare totală nu este doar o coincidență, ci denotă o asemănare sau complementaritate.

Gematria – Valorile numerice ale literelor

Gematria este unul dintre diferitele sisteme de interpretare a sensurilor ascunse ale Torei, unde valorile matematice ale literelor, cuvintelor și propozițiilor sunt calculate pentru a găsi o similaritate sau complementaritate. Fiecare literă are propria sa valoare numerică.

LiteraDenumireaValoarea
אAlef1
בBet2
גGimel3
דDalet4
הHey5
וVav6
זZayn7
חHet8
טTet9
יYud10
כKaf20
לLamed30
מMem40
נNun50
סSameh60
עAyn70
פPey80
צŢadey90
קKuf100
רReiş200
שŞin300
תTav400

Literele terminale au, de asemenea, propriile valori numerice:

LiteraDenumireaValoarea
ךKaf finală500
םMem finală600
ןNun finală700
ףPey finală800
ץŢadey finală900

Sunt şapte tipuri principale de Gematriot:

  • Ragil – normală
  • Katan – valori mici
  • HaKlali – valoarea Ragil la pătrat
  • Kolel Ragil plus o valoare a uneia sau a tuturor literelor
  • HaKadmiRagil plus valoarea precedentelor litere
  • HaPerati – fiecare literă la pătrat
  • Miluy – suma ortografierii numelui literei

(1) Ragil: numerele literelor sunt după cum urmează:

De la         Până la             valoarea

(א)             (ט)                   1 – 9

(י)              (צ)                    10 – 90

(ק)             (ת)                   100 – 400

(ך)             (ץ)                    500 – 900

Ex: 1106 = הארץ

(2) Katan: Zecile și sutele sunt reduse la o cifră.

De la         Până la             valoarea

(א)             (ט)                   1 – 9

(י)              (צ)                    1 – 9

(ק)             (ת)                   1 – 4

(ך)             (ץ)                    5 – 9

Ex: 17 = הארץ

(3) HaKlali: pătratul valorii Ragil a cuvântului.

Ex: 236 223 1 = 1106 x 1106 = הארץ

(4) Kolel: valoarea Ragil a cuvântului + numerele literelor, sau + 1 pentru cuvânt.

Ex: 1110 = 4 + 1106 = הארץ sau 1106 + 1 = 1107

(5) HaKadmi: fiecare literă are propria sa valoare Ragil plus totalul tuturor celor care o preced.

De la         Până la             valoarea

(א)             (ט)                   1 – 45

(י)              (צ)                    55 – 495

(ק)             (ת)                   595 – 1495

(ך)             (ץ)                    1995 – 4995

Ex: 5806 = 15 + 1 + 795 + 4995 = הארץ

(6) HaPeroti: fiecare literă este pătratul.

Ex: 1 = 1 x 1, 25 = 5 x 5 = הארץ

200 x 200 = 40 000, 900 x 900 = 810 000

Total = 850 026

(7) Miluy: suma ortografierii fiecărei litere.

Literă        Miluy               valoarea

(ה)            (הא)                 6

(א)             (אלף)                111

(ר)             (ריש)                510

(ץ)             (צדי)                 104

Ex: 731 = הארץ

Prin Gematriot, vedem că fiecare literă și cuvânt au o semnificație dinamică dincolo de definițiile simple. Gematria este doar unul dintre modurile secrete de interpretare a semnificațiilor ascunse din Tora. Există, de asemenea, sisteme de permutare în care literele sunt înlocuite cu altele într-o ordine stabilită ca „ATBaŞ” în care prima literă este înlocuită cu ultima, a doua cu penultima etc. „Notrikun”, unde inițialele unor cuvinte diferite alcătuiesc un cuvânt nou și multe alte sisteme.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!