GVURA / ELOKIM

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

CODUL LEGII IUDAICE DEFINEȘTE NUMELE ELOKIM CA „Puternicul Conducător și Suveran al cerurilor și pământului”. Elokim este Stăpânul tuturor forțelor naturale. În acest context, silaba El- la începutul Numelui înseamnă forţă și putere. Ultima silabă -Him, înseamnă Heim (aceia). Elokim este aşadar Conducătorul Atotputernic peste „aceia” – peste toate celelalte forțe. (Ramban, Bereşit, 1: 1) Dacă HaVaYaH este Sursa, atunci Elokim este Forța. Elokim este orchestratorul și directorul tuturor forțelor naturale, Forța Forțelor.

Elokim reprezintă D-zeul creației, spre deosebire de HaVaYaH care reprezintă D-zeul revelării și izbăvirii. În timp ce Elokim creează lumea, HaVaYaH izbăveşte lumea, scoțându-ne din Miţraim (Egipt), atât la propriu, cât și lăuntric. Evident, există doar un singur D-zeu, dar Numele și faptele lui D-zeu sunt multe.

„La început Elokim a creat cerurile și pământul”. Crearea materialului fizic, dimensional și cuantificabil, reiese din Elokim. Cerul și pământul, în sus și în jos, polaritatea și pluralitatea sunt emanații ale lui Elokim. De aceea, numele Elokim este scris la plural, mai degrabă decât la ​​singular, Elokai; este Sursa multitudinii, multitudinea acțiunilor divine, a forțelor creatoare puse în mișcare de Unul Mișcător.

Elokim creează dualitate printr-o Ţimţum radicală (retragerea Luminii Infinite). Această retragere formează un spațiu gol sau un gol fertil, în cadrul căruia lumea finită a ființelor individuale are libertatea de a apărea. Realitatea fizică, timpul, spațiul și, în esență, toată natura sunt astfel reflexii ale lui Elokim. În mod adecvat, cuvântul „natură” în ebraică, haTeva, are aceeași valoare numerică ca și cuvântul Elokim (86). Putem întrezări puterea Numelui Elokim în timp ce medităm la legile fizice ale naturii și la ordinea simetrică profundă a modelelor și ritmurilor de-a lungul creației. Numele ni se dezvăluie, ca să spunem așa, în povestea creației și a individualizării.

Elokim este legat de noțiunea de Din (judecată strictă), precum și de Sfira Gvura, care stabilește limitări, graniţe și constrângeri aparente. Acest lucru poate fi văzut în legile naturii în sine, unde există modele și limite fixe în modul în care lucrurile funcționează. Focul este fierbinte; dacă îl atingi, te arzi. Apa este umedă. Soarele iese ziua. Dacă arunci ceva în aer, în cele din urmă va cădea. Anumite materiale vor îngheța la anumite temperaturi; dacă treci o graniță naturală, va exista o consecință prestabilită. Aceasta este dinamica din cadrul nivelului universului care este guvernat de o „judecată strictă”. HaVaYaH, pe de altă parte, reprezintă atributul lui Tiferet sau „Compasiunea” și Iertarea. Nivelul mai profund al universului este guvernat de HaVaYaH. Acesta este motivul pentru care există spațiu în realitatea noastră pentru Teşuva (întoarcere și realiniere), precum și pentru miracole, revelare, liber arbitru și pentru alte fenomene care aparent transcend legea naturală.

Relația dintre calitățile menționate ale Numelui Elokim și Unitatea transcendentă a lui HaVaYaH vorbește direct tensiunii dinamice a menținerii unei credințe în D-zeu Unul într-o lume aparent dominată de multiplicitate, reificare și natură.

„Căci Domnul D-zeu este un soare şi un scut” (Psalmi, 84:12)  Soarele și scutul (Său) sunt HaVaYaH (și) Elokim”. Soarele și scutul reprezintă supranaturalul și naturalul, lumina și vasul, sufletul și trupul, unitatea și multiplicitatea. Elokim este vasul finit care conține, deși într-un mod ascuns, Lumina Infinită a Numelui HaVaYaH. Adică natura însăși conține, ascunde și comunică Lumina Infinită a Creatorului. D-zeu nu este doar „acolo”, ci este cu adevărat „chiar aici” în această lume. Creatorul este ascuns în creație, așteaptă să fie descoperit și recunoscut.

Astfel, Elokim (86), este alcătuit din valorile numelui HaVaYaH (26) și din cuvântul Kli (vas) (60):

YudHeyVavHey (26) + Kli (60) = Elokim (86);

Infinitul + vase finite = Elokim

Valoarea numerică a Numelui HaVaYaH este 26. Numărul 26 în ebraică este scris KafVav (20 și 6). Să desfășurăm dinamica interioară a numărului „KafVav”. Kaf este ortografiată KafPey (20 și 80), iar Vav este scrisă VavVav (6 și 6). Dacă rearanjăm aceste patru litere, avem KafVav (26) și PeyVav (86). Prin urmare, numărul ascuns care apare din matricea Numelui HaVaYaH este Pey-Vav (86), care este Numele Elokim. (Ginat Egoz)

Dat fiind faptul că Elokim este „vasul” lui HaVaYaH, literele lui Elokim pot fi amestecate și împărțite și vor reprezenta în continuare această idee. Prin urmare, putem împărți numele Elokim în două cuvinte: Eilam (dezactivat) și YudHey, care este dimensiunea superioară a lui HaVaYaH. Elokim este astfel scutul care reduce sau ascunde luminozitatea deplină a lui YudHey, cea mai înaltă energie infinită. Ca „scut”, numele Elokim protejează și Lumina Infinită, permițându-i să se manifeste, deși într-un mod ascuns, în această lume a multiplicității și materialității.

Cuvântul Olam (lume) și cuvântul He’lem (ascuns) sunt legate între ele. Așa cum Elokim este ca un Kli care ascunde lumina HaVaYaH, lumea este ca un Kli care ascunde toată puterea lui Elokim. Din acest motiv, valoarea numerică a cuvântului Kli (60), are aceeași sumă numerică a lui HaVaYaH plus Elokim și, de asemenea, suma lui Elokim plus Olam:

Elokim (86) = HaVaYaH (26) + Kli (60)

Olam (lume) (146) = Elokim (86) + Kli (60)

Mai adânc, numele Elokim însuși întruchipează atât aspectul finit revelat, cât și aspectul infinit ascuns al realității. Prin urmare, numele Elokim poate fi împărțit în cuvintele: Mi (cine) și Eileh (acestea). Expresia Mi Eileh înseamnă: „Ai cărui (D-zei) sunt acestea (creaturi)?” Aceasta este o întrebare retorică care face aluzie la „Cel Sfânt Ascuns”,  HaVaYaH. Toate obiectele și experiențele din creație ne pun astfel întrebarea supremă: „Ale cui sunt acestea?” Răspunsul este: „Toate aparțin Creatorului”.

ELOKIM reprezintă aspectul Inițiatorului și Executorului Legii Naturii și Ordinea creației; Forța creației.

Asta într-un aspect Divin „impersonal” – D-zeul creației.

Experimentăm ELOKIM în conștientienţa intelectuală a simetriei „masculine” a universului, proza și povestea creației.

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!