HOCHMA / YA – H

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

NUMELE YA-H ESTE COMPUS DIN YUD ȘI HEY, PRIMELE DOUĂ litere ale Numelui cu patru litere HaVaYaH. Litera Yud din Ya-h reprezintă Hochma (Înțelepciunea și intuiția divină). (vezi Poarta 18) Litera Hey din Ya-h trimite la „Hey superioară” a Numelui din patru litere, care reprezintă Bina (Rațiunea divină și înțelegerea). Litera Yud în sine conține un indiciu al literei Hey; cuvântul Yud este scris YudVavDalet. Literele Vav și Dalet se combină grafic pentru a forma o literă Hey. (Zohar, Vayikra) Lumina numelui Ya-H este simțită în înțelepciunea și înțelegerea divină care pătrunde în creație.

Mai precis, Ya-h este legat de Sfira Hochma. Astfel, puterea acestui nume ne dă capacitatea noastră înnăscută de a forma o perspectivă conștientă a scopului și sensului vieții noastre, înțelepciunea vieții. Ne ajută să creăm cu înțelepciune o narațiune coerentă a poveștii și traiectoriei sufletului nostru.

Suferința și anxietatea apar atunci când viața unei persoane pare lipsită de sens, atunci când cineva este incapabil să găsească scop sau direcție în experiența sa. Când tot ceea ce se vede este „vasul”, omul nu poate vedea nicio lumină. Parcă s-ar afla într-un tunel. Ya-h este dezvăluit atunci când ești capabil să apreciezi înțelepciunea din interiorul creației, chiar și în cadrul suferinței. Cu această revelație, îţi dai seama că există întotdeauna o formă de înțelepciune de învățat în fiecare întâmplare și experiență; nimic nu este niciodată lipsit de sens.

Yud și Hey, constituie dinamica „superioară”, mai ascunsă a Numelui HaVaYaH. Vav și Hey constituie dinamica „inferioară”, mai dezvăluită a lui HaVaYaH. Lumea noastră este guvernată în primul rând de emoții și instincte, așa cum sunt ele reprezentate de Vav și Hey inferioară. De pildă, majoritatea oamenilor funcționează dintr-un loc emoțional, mintea conștientă superioară fiind mai puțin influențată de acțiunile sau reacțiile lor. Prin contrast, Yud și Hey din HaVaYaH guvernează tărâmul lui Bina și dincolo de ea, în tărâmuri în care sunt dezvăluite conștiinței superioare, Tora și Mintea Divină, cum ar fi Gan Eden (Grădina Edenului). Acela care simte și revelează în mod clar Hochma și Bina în toate lucrurile, trăiește la nivelul lui Gan Eden în această lume.

Cuvântul Haleluya-h este alcătuit din două cuvinte ebraice: Halelu (laudă) și Ya-h. Sfârșitul cărții Tehilim (Psalmi), se încheie cu cuvintele: „Kol haNeşama Tehalel Ya-h (“Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmi, 150:6) Lauda este un agent revelator. Prin laudă dezvăluim în lume și în propriile noastre vieți, puterea lui Y-ah – înțelepciunea și benevolenţa divină. Când în rugăciune sau Tehilim recităm Haleluya-h cu Kavanah (intenție) semnificativă, putem atrage claritatea scopului în toate aspectele vieții noastre. Putem dezvălui o sclipire a luminii lui Gan Eden chiar și în experiențe care par lipsite de sens, banale sau lipsite de scop.

YA-H este înțelepciunea divină care poate fi percepută adânc în interiorul întregii creații – chiar și în suferință și experiențele aparent fără sens.

Când reciteşti Tehilim ai lui HALELUYA-H, poți dezvălui această stare Edenică în percepția ta.

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!