HOD / ELOKIM ŢEVA’OT

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

Traducerea literală a lui Ţeva’ot este „Domnul oștirilor cerești” sau „(stăpânul) legiunilor”. Deși nu apare în Tora ca nume, Ţeva’ot apare adesea ca nume în cărțile Profeților și ale liturgiei.

Acest nume este legat de „elementul de orchestrare” al Creatorului, aspectul Divinului care organizează, îi pasă și este intim legat de toate detaliile complicate ale nenumăratelor legiuni ale creației. Fie că sunt stele pe cer, oameni pe pământ sau pești în mare, „le dă nume la toate”. (Psalmi, 147:4) Acest lucru ne dă senzaţia că toţi avem o relaţie “pe bază de prenume” cu Creatorul, că Creatorul cunoaște cu adevărat fiecare fir al creației după nume. Acest lucru este inspirat în special prin faptul că combină ideea filozofică a unui D-zeu universal, sublim și abstract, cu experiența unui D-zeu preocupat, familiar, personal. Asta înseamnă când îl numim pe Creator „Domnul oștirilor”. Suntem capabili să simțim acest nume în acel loc în care Infinitul îmbrățișează finitul.

Într-o formă singulară, acest nume devine Ţavah (Legiune sau multitudine). Sefer Yeţira (6: 1) spune despre Numele Ţavah: Şehu, Os b’Ţavah Şelo (HaŞem este un semn în legiunile Sale). Aceasta înseamnă că HaŞem, Unul, se simte în prezența celor mulţi. Ţavah înseamnă Kibuţ (adunare), așa cum scrie Ramban. (Ram-ban, Bamidbar, 1: 2) Raşi scrie că Ţavah este Zeman (timpul). (Raşi, Daniel, în Pasuk Ve Ţavah TiNasein) Cu alte cuvinte, Ţavah reprezintă energia divină care colectează sau unifică multitudinea, precum multe unități de timp, într-o singură unitate coezivă.

Tzeva’ot este uneori legat de Sfirot Neţah (victorie, rezistență și eternitate) și, alteori, Hod (umilitate, supunere, devotament și recunoștință). Când Ţeva’ot are un prefix HaVaYaH (HaVaYaH Ţeva’ot), acesta este conectat cu coloana din dreapta și cu Sfira expansivă Neţah. Când este prefixat de Elokim (Elokim Ţeva’ot), este legat de coloana din stânga și de Sfira restrictivă Hod. În această relație, Neţah se află „deasupra”, în timp ce Hod este „dedesubt”.

Dat fiind faptul că aceste două Sfirot provin din emoțiile „exterioare” sau de implernentare, NaHaY (Neţah, Hod, Yesod), acest nume se găsește „în afara” celor cinci cărți ale Torei, ca să spunem așa. Neţah și Hod sunt energiile identificate cu profeția. Ţeva’ot apare prima dată în Cartea lui Samuel atunci când Hanah, mama profetului Samuel, o folosește în rugăciune. (Samuel 1:11) Astfel putem vedea că acest nume este „revelat” și articulat în întâlnirile experiențiale divine ale rugăciunii sau profeției, spre deosebire de revelarea directă.

Numele Ţeva’ot are o Gematria de 499 și, cu 1 adăugat pentru cuvântul în sine, valoarea este 500. Simbolic, numărul 50 și 500, sunt numere care reprezintă întinderea totală a spațiului, a timpului și a conștiinței. „De la pământ la cer este o călătorie de cinci sute de ani. Lățimea cerului este o călătorie de cinci sute de ani. Între primul tărâm ceresc și următorul tărâm ceresc este o călătorie de cinci sute de ani și, în mod similar, între fiecare tărâm ceresc succesiv.” (Hagigah, 13a)

Această învățătură este menită să transmită scara și proporția uimitoare a creației. De asemenea, poate fi menită să ne infuzeze o conștientizare a umilinței și a micimii şi nimicniciei noastre, în timp ce dezvăluie simultan faptul că Creatorul cunoaște încă fiecare aspect al creației în deplină intimitate. Ţeva’ot sugerează un aspect al Divinității care orchestrează fiecare detaliu al acestei vaste creații din dragoste pentru multiplicitatea și diversitatea sa radicală. Creatorul unic al multitudinii de legiuni și gazde ale creației este profund implicat în fiecare dintre cele „cinci sute” de detalii ale creației.

Deși, dintr-o anume perspectivă, Creatorul este infinit și cu totul transcendent, Creatorul alege, însă, totodată, să aibă grijă, să asculte și să țină seama de cererea particulară a fiecărui individ și este capabil să răspundă și să „cheme pe fiecare pe nume”. Cuvântul Ţeva’ot în sine poate fi interpretat în acest fel. Creația este o Ţava (legiune, multitudine) dar fiecare individ al acestei legiuni întruchipează pe Ot (semnul sau sigla Unului).

Rabinul Eliezer a spus: „Din ziua în care a fost creată lumea, nu a fost nimeni care să-l numească Ţeva’ot pe Cel Sfânt, binecuvântat fie El, până la Hanah. Căci o femeie stearpă care se ruga pentru un copil înaintea Celui Sfânt, Hanah, a strigat: „Suveran al Universului! Dintre toate gazdele și legiunile pe care le-ai creat în lumea Ta, este atât de greu în ochii Tăi să-mi dai un singur fiu?” Talmudul continuă: „Cu ce se aseamănă această chestiune? Cu un rege care a făcut o ospățare pentru slujitorii săi și un om sărac a venit și a stat lângă ușă și le-a spus: „Daţi-mi o îmbucătură” și nimeni nu a luat în seamă. Așa că și-a forțat drumul în prezența regelui și a spus: „Maiestate, din toate sărbătorile pe care le-ați făcut, este atât de greu în ochii voștri să-mi dați o îmbucătură?” (Berachot, 31 b)

Evocând numele de Ţeva’ot, Hanah se adresa celui care interacționează intim cu mulți. Abordând vasta complexitate a tărâmurilor cerești până la cel mai mic bob de nisip, ea a căutat să activeze acel element particular al Divinului pentru a atrage binecuvântarea de la Infinit asupra locului ei de restricţie și durere. Rugăciunile lui Hanah au inițiat și au permis ca Unitatea Infinit Expansivă a Domnului să locuiască într-un spațiu restrâns de finitudine și suferință personală. Când Unul fuzionează cu cei mulți, mulți fuzionează în Unul, iar viața este umplută până la capăt cu binecuvântare și aflux Divin.

Ţeva’ot reprezintă conducerea Divină, ca în „Domnul oștirilor”

Orchestratorul și Dirijorul creației, căruia îi pasă de fiecare detaliu al tuturor legiunilor de îngeri, a ființelor umane și a tuturor vietăţilor.

Experimentăm Ţeva’ot ca locuință a Infinitului în cadrul fațetelor existenței finite.

Putem fi extrem de mici, dar suntem, de asemenea, profund iubiți.

Înapoi la pagina CĂRŢI RAV DOVBER PINSON (link)

error: Content is protected !!