ÎNTELEPCIUNEA CABALA

(inapoi la ÎNTREBĂRI DESPRE CABALA – link)

Cabala este explicația mistică și ezoterică a Torei. Ea ne învață desfășurarea lumilor, voința Creatorului, diferitele căi de givernare a acestor lumi, rolul omului în creație și multe altele. Nicio altă scriere nu explică în detaliu crearea acestei lumi și a celor de deasupra ei, energiile care influențează funcţionarea ei și nici scopul final al tuturor. Aceste scrieri se bazează pe textele evreiești antice și mai ales pe Zohar.

Cabala ne învață că lumea este guvernată de un sistem extrem de complex de forțe sau energii, care prin interacțiunile lor provoacă reacții în lanț ce au impact direct asupra omului și a lumilor. Fiecare dintre aceste reacții are numeroase ramificații, cu multe particularităţi și consecinţe. Ea ne explică adevărata călăuzire a lumii, ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu. Cum și de ce a creat lumea, în ce fel o guvernează, proveniența sufletelor și a îngerilor, motivele dualismului, răsplata și pedeapsa etc.

Cuvântul Cabala provine de la verbul Lekabel (a primi), dar pentru a primi este necesar mai întâi să dorești și să devii un Kli (recptor) capabil să primească și să conțină această cunoaștere. Cabala ne demonstrează și importanța omului, pentru că numai el, apropiindu-se de Creator, poate influența aceste forțe incredibile. Pentru asta, omul trebuie să se ridice la o dimensiune superioară a înțelegerii și să înceapă să își pună câteva întrebări foarte importante, cum ar fi; „De ce exist?”, „Care este scopul pentru care săvârşesc acest act sau spun această rugăciune?”, „Care sunt consecinţele acțiunilor mele?” etc.

Celelalte scrieri explică în cele mai mici detalii „cum” se fac toate aceste lucruri, însă numai Zoharul și Cabala ne explică motivele exacte și efectele tuturor rugăciunilor și acțiunilor noastre.

Cei mai mulți tânjesc să-L slujească cât mai bine pe Creator, dar au fost obișnuiți să execute și să nu caute dincolo de ce se vede, sau au fost ținuți departe de această cunoaștere. Acum este momentul să cunoașteți și să învățați această știință magnifică, așa cum este scrisă și recomandată:

Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.” (Deuteronomul, 4: 29)

Cel care a fost capabil să învețe tainele Torei (Cabalei) și nu a făcut efortul să le înțeleagă, va fi judecat cu severitate” (Even Solomon 85: 24). – HaGra, HaGaon Rabinul Eliyahu de Vilna

Toate sufletele din această lume prezentă, care vor depune efortul de a-și cunoaște Creatorul prin scrierile Sale secrete (Cabala), vor urca mai sus decât toate celelalte suflete care nu au învățat și nu au înțeles și vor fi primele la vremea învierii. (Zohar, Vayeşev, 182: 2)

Omul care învață Cabala este mai presus de toți ceilalți. (Zohar, Şmini, 42)

Cel care învață Cabala pentru a înțelege secretele Torei și scopul poruncilor (Miţvot) conform înţelesurilor tainice (Sod), este numit „Fiul” Domnului. (Zohar, Vayera)

Și, în sfârșit, obligația foarte clară din Tora „A ști, acum”, și nu doar a crede: „Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul* este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.” (Deuteronomul, 4: 39)

(inapoi la ÎNTREBĂRI DESPRE CABALA – link)

error: Content is protected !!