INTERCONECTIBILITATEA REALITĂŢILOR

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

Înainte de a fi explorate aceste posibilități, este important să reținem că, deși speculațiile simple sunt în cea mai mare parte lipsite de sens, cu excepția unui exercițiu pur mental, sunt mulți care consideră că explorarea acestor probleme este destul de incitantă, inspiratoare și chiar reconfortantă. În vremuri de doliu profund, mulți oameni consideră că faptul de a cunoaște ceea ce se întâmplă cu sufletul iubitului lor este o informație valoroasă și o liniștire adecvată.

Dintr-o perspectivă finită a realității, fizicitatea și spiritualitatea operează pe planuri complet diferite de existență, iar dezbinarea sau prăpastia dintre cele două lumi este ireconciliabilă și complet de netrecut. Deși există multă validitate pentru această presupunere, nicio ființă vie, indiferent de expertiza sau geniul lui, nu poate aproxima cu adevărat cum este viața de apoi. Chiar și cel mai mare dintre profeți, Moşe / Moise, a refuzat să ofere detalii cu privire la ceea ce îl așteaptă pe om în viitor (Sifri, Devarim 356). Cu toate acestea, este, în celaşi timp, adevărat că creația a fost modelată inițial într-un mod în care diviziunea poate fi traversată și partiția poate fi traversată, deși pentru o perioadă scurtă de timp.

Întreaga realitate este un tot unitar. Toate universurile sunt interconectate și întrețesute. Ceea ce începe ca un spirit viu poate, prin procesul de creație, să se manifeste în cele din urmă ca materie aparent inertă. Reificația este doar o culminare a unui proces care începe ca energie divină pură, care se transformă apoi în obiecte concretizate tridimensionale. Realitățile superioare / interioare și realitățile inferioare / exterioare sunt toate împletite perfect și interconectate simbiotic.

Revelația este un mijloc prin care Transcendentul devine disponibil pentru imanent. Tora, care a fost dată la Muntele Sinai, este revelația prin excelență. Prin Tora suntem împuterniciți să străpungem vălul, să ridicăm ecranul și să aruncăm o privire într-o realitate care este atât dincolo, cât și adânc în noi. Transmiterea înțelepciunii divine este prezentă și accesibilă tuturor. De-a lungul istoriei, au existat și există întotdeauna acei indivizi extrem de sensibili și spirituali care sunt capabili să acceseze tărâmurile existenței care sunt dincolo de imediat. Sincer, ecoul Sinai-ului nu a încetat niciodată; doar omul s-a îndepărtat și s-a înstrăinat până la un punct în care nu mai este capabil să audă Vocea. Unele suflete evoluate și extraordinare și, ocazional, unele suflete obișnuite în momente extraordinare, sunt capabile să retrăiască Sinai-ul – auzind, văzând și fiind receptivi la adevărurile mai profunde care altfel sunt neobservate și nedetectabile.

Visele sunt un alt mod, deși mai obscur, de a dobândi o perspectivă transcendentă, în special în ceea ce privește călătoria sufletului în viața de apoi. Moartea și somnul sunt strâns legate și aliniate între ele. Filosofii greci antici s-au referit la somn ca fiind sora morții. Înțelepții Talmudului învață că somnul este o șaizecime din moarte (Brachot, 57b). Somnul este o mini formă de moarte. În timp ce persoana doarme, aspectele majore ale sufletului său părăsesc trupul și pot călători în dimensiuni mai profunde / superioare ale realității (Midraş Rabba, Bereişit, 14:9). În timpul acestor călătorii nocturne, este posibil ca nivelurile superioare ale sufletului să le informeze pe cele inferioare care rămân legate de pământ despre realități alternative.

Dacă visătorul va înregistra suficient pentru a-şi da seama de înţelepciune, conștient sau subconștient, depinde de dezvoltarea spirituală a visătorului, de cât de integrat este cu diferitele aspecte ale sinelui. În ceea ce privește cei care sunt mai integrați existențial (ale căror expresii exterioare ale sinelui – gândire, vorbire și acțiune – sunt aliniate armonios cu cele mai interioare dorințe ale sufletului lor), astfel de oameni vor avea într-adevăr o înregistrare conștientă a învățăturilor profetice coborâte în visele lor. Alții pot avea o conștientizare mai intuitivă, care poate fi mai puțin clară pentru ei, deși totuși semnificativă.

Revelațiile colective și individuale de la Muntele Sinai și de-a lungul veacurilor, fie prin profeție, Ruah HaKodeş / Intuiția Divină, vise inspirate sau altele asemenea, sunt bazele și sursele concepției Torei privind viața de apoi. Conform acestui punct de vedere, acest corp de cunoștințe nu este doar folclor sau hiperbolă, sugestii sau speculații, ci mai degrabă sunt învățături care au fost verificate prin experiența directă a emițătorilor, pentru a fi ulterior transcrise și documentate ca mărturie scrisă. Din această perspectivă, avem de-a face cu un corp de înțelepciune care provine din Tora și se bazează pe experiențele profetice și inspirate ale indivizilor în stări alternative de conștiință și moduri extinse de cunoaștere. Pe baza acestei înțelegeri a naturii materialului nostru, acum putem continua explorarea experiențelor din prejma morții și vieții de apoi.

(înapoi la „Reîncarnarea – Călătoria Sufletului” – click)

error: Content is protected !!