INTERNALITATE ŞI EXTERNALITATE

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

Extras din “Introducere la Cartea Zohar” (Baal HaSulam, articolele 66-71)

66) Este de reținut faptul că în toate există internalitate și externalitate. În lume, în general, Israel, descendenții lui Abraham, Isac și Iacob sunt considerați a fi internalitatea lumii, iar cele șaptezeci de națiuni sunt considerate a fi externalitatea ei. De asemenea, și în cadrul lui Israel înşişi există o internalitate – cei care sunt slujitori din toată inima ai Creatorului și există o externalitate – cei care nu se dedică lucrării Creatorului. Și în națiunile lumii există o internalitate – Cei Drepți dintre Națiunile Lumii, și o externalitate – aceia dintre ei rudimentari și răufăcători.

În plus, printre slujitorii Creatorului, între Copiii lui Israel, există o internalitate, adică aceia recompensaţi cu înțelegerea sufletului internalității Torei și a secretelor ei și o externalitate, adică aceia care doar respectă partea practică a Torei.

Tot așa, există o internalitate în fiecare om al lui Israel – Israel cel lăuntric – care este punctul din inimă, și o externalitate, care sunt Națiunile Lumii dinăuntru, trupul însuși. Dar chiar și Națiunile Lumii lăuntrice din acea persoană se consideră prozeliți, de vreme ce, aderând la internalitate, ele devin ca prozeliții din Națiunile Lumii, care au venit și au aderat la întregul Israel.

67) Când un om al lui Israel își amplifică și își evidențiază internalitatea, care este Israel cel din acel om, mai presus de externalitate, care sunt Națiunile Lumii din el, adică atunci când cineva își dedică majoritatea eforturilor pentru a-și amplifica și a-și înălța internalitatea, pentru a-și hrăni sufletul și a face eforturi minore, doar ceea ce este necesar, pentru a susține Națiunile Lumii în el, adică nevoile corporale, după cum este scris (Avot, 1), “Fă Tora ta permanentă și munca vremelnică”, procedând astfel, el face să se înalțe Copiii lui Israel și în internalitate și în externalitatea lumii, iar Națiunile Lumii, care sunt externalitatea, să recunoască și să confirme valoarea Copiilor lui Israel.

Iar dacă, Doamne ferește, se întâmplă contrariul și un om al lui Israel își amplifică și își apreciază externalitatea, care înseamnă Națiunile Lumii din el, mai mult decât Israel cel din el, după cum este scris (Deuteronom 28): “Străinul care este în lăuntrul tău”, adică externalitatea din acel om, crește și se înalță, iar tu, internalitatea, Israel cel din tine, decazi. Prin aceste acțiuni, omul face ca externalitatea lumii în general, Națiunile Lumii, să se înalțe încă și mai mult și să îi depăşească pe Israel, doborându-i la pământ, iar Copiii lui Israel, internalitatea în lume, să se afunde în adânc.

68) Să nu te mire că acțiunile unei persoane aduc înălțarea sau decăderea întregii lumi, căci este o lege fixă, aceea că generalul și particularul sunt egale, ca două semințe în aceeași teacă. Și tot ce se aplică la general se aplică și la particular. Mai mult, părțile fac ceea ce se găsește în întreg, căci generalul poate apărea numai după ce apar părțile din el, conform cantității și calității părților. Evident, valoarea unei acțiuni a unei părți face ca tot întregul să se înălțe sau să decadă.

Asta te va face să înțelegi ceea ce este scris în Zohar, anume că prin implicarea în Cartea Zohar și în Înțelepciunea adevărului, ei vor fi răsplătiți cu izbăvirea completă din exil (Tikunim, sfârșitul lui Tikun, nr. 6). Am putea să ne întrebăm, ce legătură are studiul Zohar-ului cu izbăvirea lui Israel între națiuni?

 69) Din cele de mai sus putem să înțelegem clar că și Tora conține o internalitate și o externalitate, la fel ca întreaga lume. Ca urmare, cel care se implică în studiul Torei are și aceste două grade. Atunci când își sporește stradănia în ceea ce privește internalitatea Torei și secretele ei, în aceeași măsură, el face ca virtutea internalității lumii – care sunt Israel – să se înalțe mult deasupra externalității lumii, care sunt Națiunile Lumii. Și toate națiunile vor confirma și vor recunoaște meritul lui Israel față de ele, până la împlinirea cuvintelor: “Popoarele îi vor lua și îi vor aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel îi va stăpâni în ţara Domnului” (Isaia 14.2), precum și: “așa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri».” (Isaia 49:22).

Dar dacă, Doamne ferește, se va întâmpla contrariul, iar un om al lui Israel va degrada virtutea internalității Torei și a secretelor ei, care are de a face cu manifestarea sufletelor noastre și cu gradele acestora, precum și percepția și gusturile Miţvot cu privire la avantajul externalității Torei, care se ocupă numai de partea practică? De asemenea, chiar dacă cineva se implică ocazional în internalitatea Torei și dedică doar puțin din timpul său acestui lucru, atunci când nu e nici zi, nici noapte, ca și cum ar fi inutil, prin aceasta dezonorează și degradează internalitatea lumii, care sunt Copiii lui Israel și amplifică externalitatea lumii – adică Națiunile Lumii – mai presus de aceștia. Un astfel de om îi va umili și îi va dezonora pe Copiii lui Israel și-i va privi pe Israel ca fiind de prisos, ca și cum lumea n-ar avea nevoie de ei – Doamne ferește.

Mai mult, prin asta, acel om va face chiar ca externalitatea din Națiunile Lumii să fie mai puternică decât propria sa internalitate, căci cei mai răi din Națiunile Lumii, răufăcătorii și distrugătorii lumii cresc mai presus de internalitatea sa, adică de Cei Drepți din Națiunile Lumii. Și atunci, astfel de oameni creează tot dezastrul și măcelul plin de ură pe care l-a văzut generația noastră – să ne ferească Dumnezeu de aici înainte.

Așadar, vedeți că izbăvirea lui Israel și ridicarea lui Israel depind de studiul Zohar-ului și de internalitatea Torei. Și invers, toată distrugerea și decăderea Copiilor lui Israel se întâmplă pentru că ei au abandonat internalitatea Torei. I-au degradat meritul și l-au făcut să pară de prisos.

70) Iată ce este scris în Tikunim (Rectificările) din Zohar (Tikun 30): “Trezește-te și ridică-te pentru Sfânta Divinitate, căci ai o inimă goală, fără înțelegerea de a ști și de a o dobândi, deși este în tine.” Înțelesul, după cum este scris (Isaia 40), este acela că în inima fiecăruia din Israel sună o voce, strigă și se roagă pentru a ridica Sfânta Divinitate, care este adunarea sufletelor lui Israel. Dar Divinitatea spune: “Nu am nicio putere să mă ridic din țărână, căci «toată carnea e doar iarbă», cu toții sunt ca niște sălbăticiuni și mănâncă fân și iarbă.” Asta înseamnă că ei respectă Miţvot fără de minte, precum sălbăticiunile și că toată bunătatea e ca o floare de câmp, toate faptele bune pe care le fac, le fac pentru ei înșiși.

Asta înseamnă că, prin Miţvot pe care le îndeplinesc, nu au intenția să le facă pentru a-L încânta pe Creator. Mai degrabă, ei respectă Miţvot numai spre binele lor, și chiar și cei mai buni dintre ei, care își dedică tot timpul angajându-se în Tora, o fac doar pentru binele trupului lor, fără scopul dezirabil: acela de a-L mulțumi pe Creatorul lor.

Se spune despre generația acestor vremuri: Un spirit pleacă și nu se va întoarce în lume, adică spiritul lui Mesia, care trebuie să-i izbăvească pe Israel de toate nenorocirile lor până la mântuirea completă, să respecte cuvintele: “căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului.” Acel Spirit a plecat și nu strălucește în lume.

 Vai de cei care fac ca spiritul lui Mesia să plece și să părăsească lumea și să nu se poată întoarce în lume. Ei sunt cei care fac Tora să fie seacă, fără niciun fel de urmă de înțelegere și de rațiune. Ei se limitează la partea practică a Torei și nu vor să încerce să înțeleagă Înțelepciunea Cabala, să știe și să înțeleagă secretele Torei și aromele Miţvot. Vai de ei, căci prin aceste acțiuni ei dau naștere săraciei, dezastrului și furtului, prădăciunii, uciderii și distrugerilor din lume.

71) După cum am explicat, motivul pentru cuvintele lor este că, atunci când toți cei care se implică în Tora își degradează propria internalitate și internalitatea Torei, lăsând-o ca și cum ar fi de prisos în lume și se angajează în ea numai la un moment care nu este nici zi, nici noapte, iar în această privință sunt ca orbul care caută zidul; prin aceasta, ei își intensifică propria externalitate, beneficiul trupului lor. De asemenea, ei consideră externalitatea Torei mai presus de internalitatea Torei. Și prin aceste acțiuni, ei fac ca toate formele de externalitate din lume să fie mai presus de toate părțile interioare din lume, fiecare conform esenței sale.

Este așa întrucât externalitatea în întregul Israel, adică Națiunile Lumii din ei, este mai puternică și revocă internalitatea din întregul Israel, care sunt cei măreți întru Tora. De asemenea, externalitatea din Națiunile Lumii – distrugătorii dintre ei – intensifică și trezeşte internalitatea din ei, care sunt Cei Drepți dintre Națiunile Lumii. În plus, externalitatea întregii lumi, care înseamnă Națiunile Lumii, intensifică și trezeşte internalitatea lumii, pe Copiii lui Israel.

Într-o astfel de generație, toți distrugătorii din Națiunile Lumii își înalță capetele și doresc în principal să distrugă și să-i ucidă pe Copiii lui Israel, după cum este scris (Yevamot 63): “Niciun dezastru nu vine în lume, decât pentru Israel.” Asta înseamnă, după cum este scris în rectificările de mai sus, că provoacă sărăcie, dezastru, furt, ucidere și distrugere în toată lumea.

 Și prin multele noastre greșeli, am asistat la toate cele spuse în Tikunim menționate mai sus și, mai mult, judecata i-a lovit pe cei mai buni dintre noi, după cum au spus înțelepții noștri (Baba Kama 60): și începe mai întâi cu cei drepți. Și din toată gloria pe care Israel a avut-o în Polonia și în Lituania etc., nu mai rămân decât rămășițele din țara noastră sfântă. Acum e treaba noastră, a rămășițelor, să corectăm acea nedreptate teribilă. Fiecare dintre noi, cei rămași, trebuie să luăm asupra noastră, cu inima și cu sufletul, intensificarea internalității Torei, căreia să-i dăm locul de drept, conform meritului său asupra externalității Torei.

Și atunci, fiecare dintre noi va fi răsplătit cu intensificarea propriei sale internalități, adică a lui Israel, cel din noi, care înseamnă nevoile sufletului mai presus de propria noastră externalitate, care înseamnă Națiunile Lumii din noi, adică nevoile trupului. Acea forță va veni pentru întregul Israel, până ce Națiunile Lumii din noi recunosc și confirmă meritul marilor înțelepți ai lui Israel asupra lor, și îi ascultă și li se supun.

De asemenea, internalitatea Națiunilor Lumii, Cei Drepți dintre Națiunile Lumii, vor depăși în putere și își vor supune externalitatea, care sunt distrugătorii. Iar internalitatea lumii, care este Israel, se va înălța în tot meritul și în toate virtuțile sale deasupra externalității lumii, care sunt națiunile. Atunci, toate Națiunile Lumii vor recunoaște și vor confirma meritul lui Israel asupra lor.

Și ei vor urma cuvintele (Isaia 14:2): “Popoarele îi vor lua și-i vor aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului.” Și de asemenea (Isaia 49:22): “vor aduce înapoi pe fiii tăi în bratele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.” Asta este scris în Zohar (Naso, p. 124b): prin această lucrare, care este Cartea Zohar, ei vor fi eliberați din exil cu milă. Amin, așa să fie!

Întrebare: Cum te poţi identifica în propriu tău popor, sau în lumea din jur, care părți sunt internalitatea și care externalitatea?

Răspuns: Națiunile lumii în om sunt atribute, dorințe (vase) care sunt interzise pentru utilizare până la sfârșitul rectificării. Dar este permis lucrul cu dorințele numite „Israel”. Israel sunt vase sau atribute caracterizate prin dorința de a da, de a dărui. Gentilii sunt vasele cu dorințe egoiste care vor doar să primească. După rectificarea tuturor atributelor omului, toate vasele sale, atât „Israel”, cât și „Gentilii” vor veni împreună și se vor uni, iar omul îl va simți pe Creator pe deplin. Dar până la dobândirea acestei stări, rectificarea stă pe umerii poporului corporal a lui Israel, reprezentantul lui Israel spiritual în această lume. Israel ar trebui să se rectifice înaintea oricui altcuiva. Astfel, în măsura în care ne rectificăm noi înşine, vom încuraja și națiunile lumii spre propria lor rectificare.

Întrebare: Cum definim „interior” și „exterior”?

Răspuns: Depinde de ceea ce face individul și de ceea ce studiază. Dacă este ocupat cu îmbunătățirea dorințelor sale pentru a le satisface cu tot felul de plăceri, atunci este numit un gentil. Dacă el dorește să-și îmbunătățească atributele pentru a fi asemenea Creatorului, atunci este numit evreu sau Israel, de la cuvintele din ebraică Yaşar El (direct la Dumnezeu).

Noi ne naştem doar cu dorința de a ne produce plăcere. Dar ar trebui să dobândim contrariul, adică dorința de a semăna cu atributele Creatorului. Nu construim această dorință, care este complet opusă dorinței fireşti, dintr-un punct neutru, ci din dorința complet opusă. Ea crește peste acea dorință egoistă inițială cu care ne naștem.

Nevoia naturală a omului de a-şi produce satisfacţie este o bază necesară și probabil cea mai benefică pentru împlinirea obiectivului. Pentru a fi mai precis, este dorința de a o dobândi singur, de a lua o parte activă și de a primi în continuare, dar într-un sens diferit, în sensul în care doreşti să o faci doar dacă prin asta îl încânți pe Creator. La sfârșitul procesului de egalizare, numit Sfârșitul Rectificării, vasul-suflet, numit Malhut a Infinitului (Ein Sof), vrea doar să obțină alipirea de Creator și astfel să se egalizeze cu puterea Creatorului de a dărui.

De aceea, individul trebuie să treacă prin aceste situații care au creat în el dorința reală de a da, vasul real pentru lumina superioară și nevoia de a semăna cu atributele Creatorului. Această lege îi controlează pe toți la nivelul mineral, vegetal, animal și vorbitor – gradul omului.

Cu cât o creatură este mai dezvoltată, cu atât mai intens simte ea forța care o obligă să semene cu Creatorul. De aceea omul suferă mai mult decât toate creaţiile. Iar printre diferitele grade ale omului, poporul lui Israel suferă cel mai mult. Iar în interiorul lui Israel, suferă cel mai mult cei din gradul cel mai din interior, întrucât puterea care ne atrage către ea, își începe extinderea din punctul cel mai din interior al creației, de la dorințele cele mai apropiate de atributele de dăruire, de a da. Pe măsură ce lumina se extinde mai departe de centru, numit și Sfârșitul rectificării, efectul său slăbește cu cât ajunge la straturile exterioare.  

Lumina rectificării strălucește din centrul creației. Răspunsul vasului la lumină depinde de starea acestuia. Dacă rectificările sunt efectuate de bunăvoie, este un semn că individul se află pe „Calea Torei”. Dacă sunt efectuate coercitiv, împotriva voinței Creatorului și a voinței creaturii, suferinţele nu se diminuează, ci sporesc și se intensifică pentru a-l face pe om să urască sursa suferinţei, adică propria sa înclinație malefică.

Întrucât omul este doar dorință de a se încânta pe sine însuşi, singura modalitate de a-l influența este de a-l face să simtă o nevoie, un deficit, senzația absenței a ceva dorit pentru egoism, pe care o numim suferinţă.

Întrebare: De ce vasul interior, care este mai rectificat, simte o suferinţă mai mare? Nu este mai puțin egoist decât vasul exterior?

Răspuns: Motivul este acela că vasul interior este mai aproape de rectificare și vasul exterior este mai departe de aceasta. În orice caz, ambele vase nu sunt încă rectificate. Dar dorința vasului interior, adică a lui Israel este mai puțin egoistă, motiv pentru care Israel este o națiune mică.

Vasele gentililor sunt mult mai mari decât cele ale lui Israel. În ciuda acestui fapt, restul națiunilor simt mai puțină dorință decât Israel, întrucât vasele lor nu sunt încă pe deplin evidente. Vasul devine evident doar până la punctul în care poate fi rectificat. Dar când dorința apare în ei, ei încep imediat să-i urască pe Israel. Chiar și națiunile care nu au avut niciodată vreun contact cu Israel încep să ne urască, pentru că neamurile trebuie să-i facă pe Israel să fie preocupaţi de rectificări. Doar atunci când gradul de Israel va fi rectificat în lume va fi posibil să fie adăugate „națiunile lumii” la rectificare și astfel să se producă rectificarea colectivă și completă.

Aceasta este legătura specială dintre Israel și națiunile lumii. Israel trebuie să aibă grijă de națiunile lumii, întrucât atunci când Israel nu efectuează rectificările necesare, națiunile devin dornice să-i distrugă. De fapt, sarcina lui Israel în lume este de a umple vasele națiunilor lumii și nu este nevoie de astfel de vase dacă ei nu își îndeplinesc sarcina.

De aceea, Rav Yehuda Aşlag, Baal HaSulam, avertizează că noi, poporul lui Israel, trebuie să ne grăbim și să începem să facem ceea ce ni s-a încredințat. Această însărcinare poate fi împlinită numai prin Înțelepciunea Cabala, întrucât Cabala constituie metoda de a aduce fiecare lucru la propria rectificare. Nu există altă metodă și, prin urmare, această metodă este inevitabilă.

Rectificarea începe cu cele mai pure suflete, cele mai puțin egoiste, care pot fi rectificate mai repede, şi care sunt Israel. Rectificarea este a omului, individuală. Ea se referă la sufletul său individual și nu are nicio consecinţă asupra unui alt individ. Un individ vine în această lume în acest scop, adică să-și rectifice sufletul. Acesta este singurul lucru care ar trebui să-l preocupe, pentru asta s-a născut, iar toate celelalte preocupări au o importanță secundară.

Întrebare: Dacă națiunea lui Israel va fi preocupată de rectificări, ura va crește sau se va diminua?

Răspuns: Dacă fiecare din Israel este preocupat să-și înfrunte dușmanii interiori, dușmanii exteriori vor dispărea. Interiorul creează exteriorul. Exteriorul depinde în întregime de interior, la fel cum cel inferior (gradul inferior) depinde de cel superior (gradul superior). Gradul inferior este creat de cel superior și își primește susținerea de la acesta. În același sens, comportamentul națiunilor lumii este o consecință a propriului nostru comportament. Schimbați spiritul din voi și veți vedea cum se schimbă lucrurile din afara voastră. Așa vă determinați evenimentele viitoare. Nu ne obligă această capacitate de care dispunem?

Întrebare: Ce putere sau influență ar trebui să activeze cabaliștii pentru a aduce lumea pe calea cea bună a rectificării sau, cel puțin, pentru a-i face pe poporul lui Israel să își schimbe atitudinea față de misiunea lor?

Răspuns: Gradul mineral ar trebui să urmeze majoritatea. Trebuie să luăm în considerare ceea ce poate face mulţimea. Asta ar trebui să stea la baza standardului pentru cerințele mulţimii și limitele posibilei influențe asupra acestuia. Colectivitatea are propriile limite naturale; ea păstrează precepte și conduite.

În spiritualitate, însă, trebuie urmat individul. În evoluția spirituală, individul este cel care decide, prin sufletul său, ce să facă și cum. El determină legătura dintre el și Creator și modul în care abordează celelalte aspecte ale vieții. Trebuie să ne trezim, nu numai pentru a schimba starea fizică a lumii, pentru a aduce pace și fericire, ci să acționăm înspre scopul spiritual pentru a aduce fiecare lucru la împlinirea rectificării sale.

Întrebare: Fiecare ar trebui să avanseze până la sfârșitul rectificării singur, în funcție de rădăcina sufletului său, sau întreaga națiune ar trebui să fie implicată în asta?

Răspuns: Conform celor învățate din scrierile lui Baal HaSulam, mulţimi de oameni ar trebui să participe la asta. El vorbește despre un proces de rectificare în masă, despre multe suflete care ar trebui să participe la rectificare. Nu este o coincidență faptul că acum două sute de ani, Creatorul a împărțit națiunea lui Israel în religioşi şi laici, unde o parte continuă să respecte Tora și Miţvot, întrucât sunt crescuţi în acest fel, iar cealaltă parte sunt eliberaţi de lucrurile acestea. Fiecare parte îşi are propria sarcină. Fiecare lucru coboară de Sus, conform îndrumării superioare. Aceste două părți trebuie să coexiste. Nu ar mai fi rămas nimic din partea laică  dacă religioşii nu ar fi păstrat tradiția.

Întrebare: Obstrucționările vor crește pe măsură ce Israel avansează în rectificare, întrucât acestea nu sunt obstacole, ci ajutor care vine sub formă de obstrucționări?

Răspuns: Urcuşurile și coborâșurile li se întâmplă numai indivizilor, numai în interiorul acelor suflete care experimentează procesul lor individual de rectificare. Conexiunea cu Creatorul este una privată. Singura libertate de alegere constă în alegerea propriului grup, a anturajului din care fiecare își absoarbe calea în viață, dar este totuși alegerea individuală a fiecărui individ.

În general vorbind, sufletele rectificate tind să-şi adauge suflete – dorințe care nu au fost rectificate – dar numai în măsura în care acestea pot stimula sfârșitul general al rectificării. Se numește „O iluminare pentru gentili”. Israel îşi adaugă „gentilii” și împreună se ridică cu o legătură colectivă numită Hitkalelut (incluziune, amestec).

În orice caz, progresul spiritual al cuiva este diferit de cel al colectivităţii. Pentru individ, rectificarea se realizează prin urcuşuri și coborâşuri personale, în timp ce pentru colectivitate, rectificarea se realizează prin conectarea cu individul. Națiunile lumii simt deficitul din progresul lor, se simt dependente de Israel, dar au nevoie doar de Israel pentru primele rectificări. Ulterior, se vor baza pe ei înșiși pentru rectificare.

Cel mai important lucru în studiului este motivul pentru care facem acest studiu. Se poate studia Cabala pentru noroc, pentru a te liniști și pentru a obține încredere și pace sufletească. Dar poţi studia pentru că simți că trebuie pur și simplu să-ți rectifici „vasele”, să-ţi rectifici starea. Este o diferență de abordare extraordinară. În această abordare, nu se poate merge singur; trebuie să ai îndrumarea spirituală corectă.

În cartea sa Pri Hacham (Fructul Înțelepciunii) pagina 63, Baal HaSulam scrie că toată lumea trebuie să atingă gradul lui Moise; fiecare trebuie să se întoarcă la rădăcina sufletului său. Acest lucru i se cere fiecăruia. Astăzi, suntem într-o stare în care trebuie să efectuăm rectificări active în societatea noastră. În trecut, numai sufletele speciale au atins rectificarea. Ei erau cabaliști ascunși, dar rectificarea nu era necesară pentru toate națiunile lumii.

Baal HaSulam scrie că, atâta vreme cât poporul lui Israel nu se întorseseră în țara lor, nu au avut niciun angajament să se potrivească cu acest pământ. Națiunea lui Israel a fost readusă în țara lui Israel tocmai pentru a se rectifica singură, pentru a dobândi gradul spiritual numit Țara lui Israel.

Odată ce Creatorul ne-a adus înapoi pe acest pământ, de bunăvoie sau nu, noi, întreaga națiune, trebuie să ne potrivim cu atributele spirituale ale acestui pământ. În timp ce suntem fizic pe pământul Țării lui Israel, trebuie să dobândim și gradul interior, Țara spirituală a lui Israel. Altfel, nu avem dreptul să trăim în Țara lui Israel; gradele interioare și exterioare vor fi nepotrivite unele altora și echilibrul ar fi rupt.

Am fost cândva în acea situație, dar de fiecare dată când poporul lui Israel nu a mai fost egal cu poporul spiritual al lui Israel, însemnând un popor care se dezvoltă exclusiv în Țara lui Israel (adică în dorința pură pentru Creator) am fost expulzați din pământul nostru. Acum ne-am întors, țara lui Israel ne-a fost dată de Sus, dar încă nu am primit-o, nu suntem încă demni de ea.

Dacă nu o primim de bună voie, nu vom fi expulzați așa cum am fost în trecut, dar acest pământ ne va obliga să-l corectăm și să-i potrivim gradul spiritual prin suferinţe îngrozitoare.

Astăzi, sarcina cabaliștilor este aceea de a încerca să facă întreaga națiune israeliană să cunoasă necesitatea rectificării, prin orice modalitate posibilă; să creeze o metodă care să se potrivească tuturor, să publice cărți și să califice învăţătorii. Există o mulțime de muncă de făcut, dar chiar și un singur gând despre rectificare, chiar și un fragment de gând creează imense schimbări pozitive în țară și previne suferinţe cumplite.

(înapoi Cartea INTERVIU CU VIITORUL – click)

error: Content is protected !!