INTERPRETAREA BUSOLEI SPIRITUALE

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Pentru a se cerceta pe sine și ceea ce o înconjoară, umanitatea a dezvoltat diverse științe, cum ar fi fizica, chimia, biologia și așa mai departe. Acestea sunt numite științe ale naturii și se bazează pe cele cinci simțuri ale noastre. Pentru a ne ajuta să studiem natura, am construit instrumente care extind gama simțurilor noastre. Treptat, din generație în generație, am câștigat experiență și am ajuns la o mai bună înțelegere a problemei supraviețuirii în această lume. Dar, printre toate științele, există una care ne dezvoltă destul de diferit – Ştiința Cabala.

Dincolo de lumea corporală pe care o cercetăm, există o altă lume, care este ascunsă. Deși nu o putem vedea, îi simțim existența. Dar dacă este invizibilă, cum putem presupune că această altă lume există cu adevărat? Pentru că vedem că există legi specifice, care fac parte dintr-o realitate mai largă. Înțelegem că astfel de legi generale, mai raționale, care descriu în mod cuprinzător viața și existența noastră, trebuie să existe pur și simplu. Există ceva care ne evită, ceva în jurul nostru pe care    nu-l putem înțelege. Dar cum putem ajunge să îl înțelegem dacă nu avem simțurile adecvate? Îi putem crea sau dobândi pentru a simți o creație mai completă și mai autentică?

Este foarte posibil ca această creație alternativă să existe în jurul nostru în toate straturile sale, dar o împărțim în partea pe care o simţim şi pe care o numim „lumea noastră” sau „această lume” și partea pe care încă nu o simțim. Dacă am avea alte simțuri, deși ne este greu să ne imaginăm asta, probabil că am simți și lumea altfel, poate cu o viziune mai largă și mai profundă. Dar astfel de simțuri nu există și din cauza asta suferim. Nu știm cum să ne comportăm unii cu alții și cu ceea ce ne înconjoară, întrucât nu ne vedem viețile trecute și viitoare.

Când avem de-a face cu un studiu științific al lumii, ajungem la o etapă în care cunoașterea noastră se epuizează și rămânem neajutorați. Deși există multe modalități de a ne spori capacitatea de a prezice viitorul, dincolo de limitele simțurilor noastre obișnuite, acestea adaugă de fapt foarte puțin la modul în care înțelegem lumea. Suntem în stare să dobândim abilităţi foarte limitate de a prezice evenimente, dar nu obținem niciodată o cunoaştere clară a viitorului și o dobândire completă, ceea ce se poate întâmpla numai atunci când acționăm în deplină cooperare cu lumea din jurul nostru.

Ființa umană este o creatură foarte dezvoltată. Dar cu cât umanitatea evoluează, cu atât mai mulți indivizi se simt neputincioși și pierduți. Vedem că dezvoltarea științei și a cercetării în lumea din jurul nostru nu a reușit să ne ofere rezultatele pe care le speram. Prin urmare, trebuie să ne confruntăm cu faptul că soluția problemei se găsește în propriile noastre simțuri. O metodă foarte precisă pe care o putem folosi pentru a dezvolta un simţ suplimentar se numește „ecran” sau „lumina reflectată”. Ecranul, care este în esență un al șaselea simţ, ne oferă capacitatea de a vedea și a simți acea parte a realității pe care nu o putem percepe cu simțurile noastre normale.

Primim cele cinci simțuri la naștere, dar acest al şaselea simţ trebuie să-l dezvoltăm noi înşine. Acest lucru se întâmplă atunci când un individ este brusc „chemat” de Sus și se simte obligat să trăiască experienţa unei realităţi mai cuprinzătoare și astfel se naște nevoia de a dezvolta un al șaselea simț. Acesta este un proces gradual. Omenirea evoluează continuu, iar dorințele ei, precum și cele ale individului, se schimbă în permanenţă. La început, ei vizează plăcerile fizice la nivelul de animal – plăcerea de a mânca, sexul și legăturile de familie. Apoi, doresc satisfacția la nivelul uman, vorbitor, căutând bogăție, putere, respect și cunoaștere. Abia după ce toate aceste dorințe sunt împlinite apare dorința de a dobândi realitatea sublimă, esența de dincolo de lumea fizică.

Primul îndemn de a simți o realitate dincolo de noi este numit „embrion” al celui de-al șaselea simț. Din această etapă, dezvoltarea celui de-al șaselea simț va depinde doar de individ. Acest simţ nu poate fi dezvoltat izolat, ci mai degrabă printr-un sistem special care a fost dat omenirii numit „Înțelepciunea Cabala”.

În fiecare generație, există oameni care primesc un îndemn de Sus și simt nevoia să dezvolte acest al șaselea simț. Apoi, cumva, acești oameni găsesc cărțile și învăţătorii care îi pot ajuta să se dezvolte. Acești învăţători sunt numiți cabaliști (de la cuvântul Lekabel, a primi), întrucât primesc acea cunoaștere și   ne-o transmit astfel încât și noi să putem dobândi gradul lor de spiritualitate. Ei vorbesc despre modul în care un individ dobândește dorința de a atinge adevărata realitate, după ce şi-a împlinit deja dorințele de avere, putere, respect și cunoaștere.

În cele din urmă, trebuie să ajungem cu toții într-o stare (dacă nu în această viață, atunci în următoarea) în care trăim simultan în toate nivelurile realității. Trebuie să simțim acest lucru nu numai prin cele cinci simțuri ale noastre, așa cum facem cu toții, ci și prin noul simț. Acest lucru ne va asigura pacea interioară și liniștea deplină.

Dezvoltarea acelui vas interior, al șaselea simț, se formează pe cale de cauză și consecinţă sau prin principiul piramidei, pe care este construită întreaga omenire. Al șaselea simț este trezit într-un anumit tip de individ, care se află în vârful piramidei.

Oamenii care au dezvoltat pentru prima dată acest al șaselea simţ au fost numiți evrei, de la cuvântul ebraic Ever, care înseamnă trecerea barierei, granița dintre lumea noastră și lumea spirituală. Patriarhul Avraam a fost primul care a trecut de la senzația limitată a acestei lumi la senzația lumii superioare. Descendenții lui Avraam se află așadar în vârful piramidei în care se va dezvolta al șaselea simț. Dar acesta este doar începutul evoluţiei umanității. Profeții spun că în viitor toți oamenii vor trebui să atingă acel nivel superior de dezvoltare, o legătură cu forțele superioare și o înțelegere deplină a ciclului de viață. Fiecare va trebui să dobândească o existență dincolo de conceptele de viață și moarte așa cum le cunoaștem noi și vom exista apoi la toate nivelurile realității.

Toți cabaliștii din trecut au indicat epoca noastră în istorie ca fiind punctul de cotitură, când milioane de oameni vor începe să se adapteze la domeniul spiritual și să dezvolte un al șaselea simț. Generațiile anterioare au constituit, în esență, o pregătire pentru acest moment de cotitură. Acele generații au trecut printr-un proces numit „decăderea sufletelor”, în care sufletul coboară din starea sa superioară în lumea Ein Sof (fără sfârşit sau infinit) și merge tot mai jos, prin multe lumi, până la lumea noastră. Atunci, odată ajuns în lumea noastră, sufletul continuă să coboare de-a lungul generațiilor, până la distrugerea primului și celui de-al doilea Templu și a celor patru exiluri. În generația noastră, exilul cel lung s-a încheiat. De acum înainte, există doar o ascensiune a sufletelor.

Toți cabaliștii dinaintea epocii noastre erau oameni care     ne-au pregătit sistemul ascensiunii. Noi, cei din generația noastră, suntem grupul de suflete care s-au unit pentru a deveni primii din linia grupului colectiv de suflete care ne ridicăm împreună cu vasele noastre, pentru ca într-adevăr să ne înălţăm spiritual.

Dacă studiem textele lui Ari și cărțile lui Baal HaSulam, vom descoperi că acestea spun totul foarte simplu. De aceea, Cabala începe să fie mai deschisă și mai mediatizată în epoca noastră. Chiar și așa, doar o mână dintre noi înțelegem cu adevărat ce este Cabala, de ce este numită știință, de ce a fost ascunsă și de ce vine la oameni într-o manieră atât de unică.

Când o persoană dezvoltă o nevoie clară de a înțelege realitatea superioară, trebuie să înceapă să dezvolte punctul din inimă și al șaselea simț folosind sistemul Înţelepciunii Cabala. Acest proces durează câțiva ani. Al șaselea simț se dezvoltă încet și evoluează; individul începe să simtă lumea exterioară, lumea cauzalității. El are apoi o viziune precisă a raţiunii evenimentelor din lumea noastră și este capabil să vadă originile și concluziile tuturor actelor, tuturor forțelor, tuturor dorințelor și gândurilor noastre.

„Sinele” unei persoane, ceea ce ţine de esenței sa, se simte numai în al șaselea simţ. Din momentul în care acel simț se dezvoltă, individul începe să simtă ceea ce numim „suflet”. Suntem recompensați în două moduri pentru această dezvoltare. În primul rând, începem să vedem cum gândurile și dorințele trec de la noi la ceilalți, înțelegând modul în care primim gândurile de la alții sau suntem influențați de aceștia. Începem să vedem cum funcționează lumea și cum totul se leagă cu natura înconjurătoare și se întoarce către noi. Conceptul de timp dispare în întregime și vedem totul – trecut, prezent și viitor – dintr-odată, semnificaţia reală al cuvântului timp.

A doua recompensă o constituie faptul că individul începe să capete o înțelegere corectă a ceea ce se întâmplă în jurul său, dobândind capacitatea de a influența providența și de a influența lumea din exterior. Astfel este posibil nu numai să prezicem viitorul, ci și să creăm viitorul. Aceste forțe apar în noi în măsura în care ne depășim propria noastră natură și începem să gândim în termenii lumii superioare.

Toate aceste lucruri sunt reale și noi toți, fără excepție, le putem dobândi. Legea globală a creației face necesar ca fiecare dintre noi să avanseze în starea respectivă. Cu toate acestea, omenirea se îndreaptă către această realitate în mod inconștient, împotriva voinței sale. O persoană care începe să avanseze de bunăvoie către obiectiv și care dorește să dobândească adevărata realitate și viața spirituală, nu mai simte suferinţe și presiuni lumești, ci vede imediat că natura și universul sunt pline de bine, nu de rău.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!