INTRAREA SI IEŞIREA LUMINILOR DIN PARŢUF

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Cele cinci părți ale lui Malhut se numesc Bhinot: Şoreş, Alef, Bet, Gimel şi Dalet. După restricționare, atunci când acele părți primesc Luminile prin ecran, ele sunt numite Sfirot, deoarece Lumina strălucește în ele (Sapir înseamnă “iluminare” în ebraică). Prin urmare, începând din ne referim la ele ca fiind Sfirot.

Bhina Şoreş– ca Sfira Keter
Bhina Alef– ca Sfira Hochma
Bhina Bet– ca Sfira Bina
Bhina Gimel– ca ZA (Zeir Anpin)
Bhina Dalet– ca Sfira Malhut
Figura 11

Reşimot (pluralul pentru Reşimo) rămase în urma retragerii Luminilor sunt numite Otiot. Odată ce cele cinci Lumini – Nefeş, Ruah, Neşama, Haya şi Yehida – s-au retras din cele cinci SfirotKeter, Hochma, Bina, ZA şi Malhut, rămân cinci Reşimot sau Otiot: vârful lui Yod (.), Yod (י), Hei (ה), Vav (ו), Hei (ה).

Mai târziu, vom învăța cum denotă Cabaliștii forțele spirituale în scriere, cum construiesc literele, numele și cuvintele din linii și puncte, care este de fapt modul în care sunt scrise toate cărțile sfinte. Rezultă că scrierea conţine informații despre acţiuni și forțe spirituale. Atunci când un Cabalist citeşte cărțile, el poate efectua acțiuni conform instrucțiunilor primite de la litere.

Când citim în acele cărți sfinte, ne imaginăm că este vorba de evenimente din trecut, însă Tora specifică în mod clar: „Întreaga Tora sunt nume ale Creatorului.” Toate cuvintele din Tora ne vorbesc fie despre vase, fie despre procesele lor. Asta înseamnă că întreaga Tora este aceeași Înțelepciune Cabala pe care noi o studiem acum, scrisă însă într-un alt limbaj.

Ca o regulă, există patru limbaje: limbajul Torei, limbajul Agada (legendele), cel al Talmudului și limbajul Cabalei. Toate au fost concepute de cabaliști care au dobândit spiritualitatea, pentru a ne spune cum să împlinim scopul Creației.

Privire generală

Voința Creatorului este să dăruie plăcere (încântare) creaturilor Sale. Creaturile sunt cele care sunt menite să dobândească și să obțină benevolenţa Creatorului prin ele însele. În acest scop, Creatorul a creat o ființă independentă care este complet desprinsă de El. Creatura nu-l simte pe Creator, întrucât Lumina este mai mare decât vasul și, atunci când l-ar umple, l-ar avea sub control și ar stabili ce-şi va dori vasul în acel moment.

Prin urmare, pentru a-și menține independența, creatura trebuie făcută în ascundere faţă de Lumină, fără să simtă prezența Creatorului și a spiritualității. Ea este născută în punctul cel mai îndepărtat de Creator, un grad numit „Lumea aceasta”. Totuşi,  atunci când creatura este independentă de influența Luminii Superioare – adică, Creatorul – i se refuză și capacitatea de a înțelege realitatea, în general, și scopul vieții. Creatorul trebuie să-i pregătească creaturii un gen de mediu care să fie potrivit naşterii şi evoluţiei sale.

Figura 12

Un astfel de mediu ar trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

A. Să restricționeze Lumina la minimul posibil, pas cu pas. Așa s-au construit gradele, începând cu cel mai apropiat de Creator – Ein Sof – și terminând cu „această lume”, gradul cel mai îndepărtat de Creator. Această recurență este numită „extinderea lumilor și a Parţufim” (pluralul pentru Parţuf).

B. Odată ce punctul de pornire a fost pregătit pentru creatură, el trebuie, de asemenea, să-i ofere acesteia posibilitatea de a se ridica deasupra acestei stări și de a dobândi gradul Creatorului. Cum se poate face asta? Problema noastră este că după Prima Restricționare, nici o Lumină nu ajunge la creatura, care se află în gradul de „această lume”. Prin urmare, Creatorul a pregătit un Segula (remediu) pentru oamenii din această lume – Lumina Înconjurătoare – care strălucește chiar și în vasele restricționate.

Rav Yehuda Aşlag scrie despre acest Segula la articolul 155 a lucrării sale  Introducere în studiul celor zece Sfirot:

Aşadar, ar trebuie să ne întrebăm: de ce atunci Cabaliștii obligă pe toată lumea să studieze Înțelepciunea Cabala? Într-adevăr, este un lucru minunat, care ar trebui făcut cunoscut tuturor: Este un remediu minunat, de neprețuit pentru cei care se angajează în Înțelepciunea Cabala. Deși nu înțeleg ce învață, prin dorința și nevoia mare de a înțelege ceea ce învață, ei trezesc asupra lor luminile care le înconjoară sufletele.

Asta înseamnă că fiecare om din Israel are garanția de a dobândi în cele din urmă toate împlinirile minunate pe care Creatorul le-a avut în vedere în Gândul Creației, anume de a încânta toate creaturile Sale. Iar cel care nu a fost răsplătit în această viață va fi în viața următoare, şi tot aşa, până când va fi recompensat cu împlinirea Gândului Lui, aşa cum a fost planificat pentru el, după cum este scris în Zohar.

Iar dacă omul nu a atins perfecțiunea, luminile care sunt destinate să ajungă la el sunt considerate lumini înconjurătoare. Asta înseamnă că stau pregătite pentru el, dar îl așteaptă să-și purifice vasele de primire, iar aceste lumini vor îmbrăca vasele potrivite.

De aceea, chiar și atunci când nu are vasele potrivite, atunci când se angajează în această înțelepciune, menționând numele luminilor și vaselor legate de sufletul său, acestea îl iluminează imediat într-o anumită măsură. Cu toate acestea, ele iluminează pentru el fără să îmbrace interiorul sufletului său, din lipsa vaselor potrivite să le primească. În orice caz, iluminarea pe care o primește din când în când în timpul angajării, atrage asupra lui harul de sus și îi împărtăşeşte abundența de sfințenie și puritate, care îl aduc mult mai aproape de a-și dobândi plenitudinea.

La articolul 156, rabinul Aşlag adaugă:

“Există, însă, în timpul implicării în această înțelepciune, o condiție strictă de a nu materializa problemele cu aspecte imaginare și corporale. Asta întrucât astfel s-ar încălca porunca «Să nu-ţi faci chip cioplit nici vreo înfăţişare» (Deuteronom 5:8)”, deoarece atunci ei şi-ar face rău în loc să aibă un ajutor.

Rezultă că numai studiul corect al Cabalei te poate conduce către împlinirea scopului vieții. Asta susțin Cabaliștii și cine cunoaște mai bine realitatea decât ei?

Lumina Înconjurătoare este Segula cu care oricine poate începe ascensiunea din această lume către lumea spirituală. Fără această Lumină Înconjurătoare, nu am avea nicio posibilitate să ne depășim starea. Vasul nu poate fi rectificat decât prin Lumină, iar Lumina Superioară nu poate coborî în această lume, de unde și necesitatea Lumii Înconjurătoare.

Când Cabaliștii dobândesc spiritualitatea, ei nu o pot descrie în cuvinte întrucât spiritualitatea este alcătuită doar din senzaţii. Prin urmare, cărțile de Cabala sunt scrise în Limbajul Ramurilor, în care cuvintele acestei lumi sunt folosite pentru a vorbi despre entităţi spirituale.

Lumea spirituală este un loc abstract, „virtual”. Acolo există numai forțe și emoții, fără corpuri. Termenii spirituali trebuie reînnoiți în permanent, întrucât nu putem înțelege niciun cuvânt despre care se vorbeşte în cărțile de Cabala înainte de a avea o legătură emoțională cu spiritualitatea.

Cea mai importanţtă greșeală pe care o fac oamenii este aceea de a crede că există „cabaliști” care ne învață că există o legătură între trupul uman și vasul spiritual. Ei presupun că vasul spiritual îmbracă cumva trupul, fiecare organ al trupului având un omolog spiritual. Conform acestei percepții, dacă o persoană face un gest fizic, oricare ar fi acesta, există în el un anumit conținut spiritual. Ei cred că, făcând un asemenea gest, împlineşti în fapt un act spiritual.

Greșeala lor provine din faptul că cabaliştii și-au scris cărțile în limbajul ramurilor și au folosit cuvinte cu sens corporal pentru a defini concepte spirituale. De aceea există o interdicție atât de strictă în Tora care spune: “Să nu-ţi faci chip cioplit nici vreo înfăţişare” (Deuteronom 5:8). Asta înseamnă că este interzisă figurarea spiritualităţii în imagini fizice, nu pentru că poate provoca un anume rău Lumii Superioare, ci pentru că false figurări te-ar împiedica să înțelegi cum funcționează Creatorul și, astfel, să interferezi cu împlinirea scopului tău.

Aşadar, studentul trebuie să studieze în mod repetat conceptele primare a Înțelepciunii Cabala, cum ar fi Locul, Timpul, Mișcarea, Absența, Corpul, Părțile corpului sau Organele, Împerecherea, Sărutul, Îmbrățișarea etc., până când fiecare termen este înțeles corect.

Despre asta scrie Baal HaSulam în Introducere la Studiul celor zece Sfirot. Cel care dorește să studieze corect Cabala va face bine să stea departe de toate celelalte cărți pe această temă, cu excepția Zohar-ului, a scrierilor lui ARI, ale lui Baal HaSulam și ale lui Rav Baruch Aşlag.

Interpretarea Torei ca o înşiruire de episoade istorice contravine afirmației conform căreia întreaga Tora este constituită din nume ale Creatorului, că este o Tora a lumii Aţilut și că fiecare cuvânt din ea este un nume sfânt. Este important să ne amintim că Tora nu vorbește despre această lume corporală și despre oamenii corporali.

Toate numele din Tora sunt nume sfinte, chiar numele precum Faraon, Balaam și Balak. Zohar-ul explică faptul că fiecare nume indică un anumit grad spiritual: Faraon înseamnă Malhut, Laban înseamnă Parţuf-ul Hochma și așa mai departe.

REŞIMOT

Pentru a avea siguranţa unei acțiuni corecte, aici trebuie să existe o înțelegere clară a ce este vasul, ce doreşte acesta să împlinească, cum să împlinească și cât de puternică este dorința de a împlini acel ceva.

Există o singură creatură în afară de Creator și aceasta este voința de a primi. Prin urmare, realitatea constă doar dintr-o Lumină și un vas, plăcere şi dorinţă, sau în termini cabalistici, Hitlabşut (îmbrăcare) și Aviut (grosieritate).

După orice act spiritual, când Lumina se retrage din vas iar vasul rămâne gol după ce a fost umplut cu Lumină, rămân două „reminiscenţe” ale stării anterioare:

  1. Reşimo de Hitlabşut [1], o amprentă a Luminii care a fost prezentă în vas, dar care acum s-a retras.
  2. Reşimo de Aviut, o amprentă a vasului pe ecranul care rămâne în funcţiune.

[1] Nota Trad. Prefixul, “de” înseamnă „a lui” în aramaică, adică Reşimo de Hitlabşut înseamnă „Reminiscență a lui Hitlabşut”- a îmbrăcării)

Aceste două Reşimot sunt considerate ca un singur Reşimo. Dacă acest Reşimo nu rămâne în vas, acesta nu va ști ce să dorească sau cum trebuie să obţină. Întregul proces de creare a realității de la început, în Malhut de Ein Sof, până la sfârșit, în această lume, este o secvență de stări ale lui Malhut de Ein Sof. Ea trăiește aceste stări prin intermediul Luminii care o înconjoară. Aceasta trezește Reşimot din ea, care au rămas după fiecare stare pe care a trait-o.

Starea în care Bhina Dalet este umplută cu Lumină se numește

Malhut de Ein Sof. După ce Bhina Dalet simte că primește, ea decide să restricționeze primirea Luminii. Atunci Lumina se retrage, iar ceea ce rămâne în Malhut este o Reşimo a Luminii care a fost în ea.

Chiar și după restricționare, Lumina continuă să strălucească pentru a o umple pe Malhut. Acum, însă, ea calculează și decide să primească doar atât cât poate cu intenţia de a-i dărui Creatorului.

Datele necesare pentru acest calcul sunt următoarele:

  1. Reşimo a îmbrăcării Luminii în starea anterioară
  2. O dorinţă de a primi cu intenţia de a dărui.

Odată ce Malhut face aceste calcule în Roş (cap), ea poate apoi să primească în Guf (corp) ceea ce a decis să primească.

Atunci când vasul încheie primirea acelei părți din Lumină pe care a decis să o primească, Lumina Înconjurătoare loveşte ecranul și îl obligă să se întoarcă la Peh (gură). Rezultatul este că întregul Parţuf este golit de Lumină.

Când ecranul urcă de la Tabur de Galgalta la Peh, Lumina interioară se retrage din Galgalta, lăsând o Reşimo a Luminii care se afla acolo, o Reşimo de Hitlabşut. Dar nu rămâne nicio Reşimo a forţei ecranului care a primit Lumina, întrucât ecranul a decis să nu mai primească Lumina și s-a descalificat din a lucra cu propria sa forţă. Aşadar, Reşimo a ecranului dispare.

Ecranul se ridică acum de la Tabur și este încă o dată la Peh. De aceea el simte Lumina Superioară în Roş, care cere să fie acceptată. Asta creează în Malhut o voință de a primi Lumina pentru a dărui încă o dată. În acel moment începe nașterea unui nou Parţuf pe Reşimot care au rămas din starea anterioară.

Rezumat: O Reşimo (reminişcenţă) a Luminii este o parte din Lumină care a rămas atunci când Lumina s-a retras. Ea constituie nucleul și rădăcina creației unui nou Parţuf. Reşimo a ecranului s-a pierdut atunci și este făcut un Zivug (cuplare / împerechere spirituală) pe o nouă Reşimo.

REŞIMOT care creează Parţufim

Reşimot din Aviut a ecranului lumilor:

Lumea KeterLumea AKAviut 4 (Dalet)
Lumea HochmaLumea AţilutAviut 3 (Gimel)
Lumea BinaLumea BriyaAviut 2 (Bet)
Lumea ZALumea Yeţira  Aviut 1 (Alef)
Lumea MalhutLumea AsiyaAviut 0 (Şoreş)

Atunci când întreaga realitate se extinde până nu mai rămâne nicio Reşimo din ecran, este sfârșitul lumii Asiya.

Malhut a lumii Aţilut creează încă un Parţuf, numit Adam HaRishon (Primul Om). Parţuf-ul acela s-a spart și a fost împărțit în multe fragmente care au căzut sub lumea Asiya , în locul numit „Lumea aceasta”.

Cea mai mică Reşimo rămasă din vasul spart este numită „Punctul în inimă.” Aceasta este ceea ce simțim ca dorință de spiritualitate atunci când suntem treziţi de sus. Aceste Reşimot sunt îmbrăcate în anumiți indivizi din lumea noastră și nu îi lasă în pace până nu-i rectifică cu un ecran și nu îi umplu cu Lumină.

Acela care simte această Reşimo, este demn să dobândească spiritualitatea, simțind Lumea Superioară și ajunge să cunoască adevărata realitate. El va găsi îndrumările pentru a ajunge acolo în cărțile de Cabala. Fiecare generație are cărțile potrivite pentru tipul specific de suflete care coboară în acea generație.

Cărțile care sunt destinate să ghideze generația noastră spre spiritualitate sunt cărțile lui Rav Yehuda Aşlag (Baal HaSulam) și ale lui Rav Baruch Aşlag (Rabaş). Pe lângă aceste cărți, cealaltă condiție necesară pentru a învăța corect este studierea într-un grup al cărui scop este împlinirea scopului Creației, condus de un învăţător cabalist.

Evoluția realității de Sus în jos a creat o scară pe care omul  poate urca în sus. Cel care dobândeşte un anumit grad descoperă în el Reşimot ale unui grad superior, ceea ce îi permite o ascensiune continuă în sus. Reşimot ale gradelor superioare există și la noi. Sunt Reşimot din gradul nostru superior imediat adiacent. Lucrând la acele Reşimot, putem ieși din lumea noastră și accesa lumea spirituală.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!