ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

Întrebare: Ce este Cabala?

Răspuns: Cabala este o învățătură străveche care cuprinde o serie de limbaje și multe forme de exprimare. Există limbajul poveștilor pe care îl folosește Biblia și limbajul legilor folosit de Talmud.  Există, de asemenea, limbajul în sine al Cabalei, care folosește desene, formule și matrici. Cabala folosește reguli pur matematice  pentru a exprima fenomene spirituale. Există multe moduri de a ne descrie senzațiile și sentimentele, dar limbajul Cabalei este cel mai precis și mai științific dintre toate.

Este posibil să transmitem senzații spirituale şi prin muzică. Deși nu știm muzica pe care au compus-o primii cabaliști, știm că muzica și cântecele au existat și că ele au fost folosite de Cabaliști pentru a transmite senzaţii legate de lumea spirituală. Cea mai recentă muzică cabalistă, singura muzică originală care a ajuns până la noi, este cea a rabinului Yehuda Aşlag și a fiului său cel mai mare, Rav Baruch Aşlag. Avantajul muzicii asupra textului este că ajunge la urechile tuturor, chiar dacă ascultătorului nu-i este deloc familiar  limbajul Cabalei. Muzica permite, de asemenea, unei persoane care nu simte spiritualitatea să simtă și să împărtăşească emoțiile și experiențele pe care Cabalistul le-a simțit în timp ce se afla în lumea spirituală.

Întrebare: Care sunt principiile Înțelepciunii Cabala?

Răspuns: Singura lege care există în realitate este plăcerea maximă pe care o primeşte Creația de la Creator. Toate celelalte legi se bazează pe această lege și sunt exemple în concret ale acesteia. Tot ceea ce se întâmplă în realitate este o implementare a acestei legi. Orice lucru din univers, în orice moment dat, este motivat de puterea care conduce omenirea să ajungă la starea de încântare supremă, umplerea creaturii cu Lumina Creatorului.

Creatorul acționează precum gravitația: El este în centrul universului. În primul rând, El împinge sufletele la o distanță de cinci lumi de El: Adam Kadmon, Aţilut , Briya, Yeţira și Asiya, iar punctul cel mai îndepărtat de El este numit „această lume”. Mai târziu, El începe să ne atragă spre El.

Simțim acest proces ca fiind unul obligatoriu, însoțit de tot felul de chinuri și suferinţe. Această angoasă este menită în a ne motiva să înlocuim natura noastră egoistă cu una altruistă. Creatorul este altruist prin natura Sa. Apropierea sau distanțarea de Creator înseamnă schimbarea atributelor noastre spirituale către altruism, respectiv către egoism. Cu cât devenim mai altruiști, cu atât mai intens suntem atraşi de Creator iar, cu cât suntem mai egoişti, cu atât mai mult ne îndepărtăm de El.

Dacă ne străduim să dobândim apropiere spirituală de Creator și nu așteptăm până când Forța Lui de atragere să ne afecteze în mod dureros, vom putea să ne reducem suferinţa și să simțim Forța Lui de atragere ca fiind bună și plăcută. Dacă, totuși, insistăm să rămânem strcaţi și refuzăm să adoptăm natura altruistă a Creatorului, vom fi împinși spre el de problemele financiare, de boli și de moarte.

Înțelepciunea Cabala ne permite să ne împlinim fiecare dintre noi calea, astfel încât să putem avansa conștient către Creator și nu avem nevoie de influența durei Sale Forțe de convingere. Cei care studiază Cabala își amplifică puterea și cunoașterea spirituală până când sunt capabili să se apropie de Creator repede și ușor. Făcând asta, ei se scutesc pe ei înșiși de suferinţă, de evenimente înfricoșătoare și războaie. Toate evenimentele negative din lumea noastră sunt o consecință a acelei Forţei de convingere a Creatorului care ne împinge către rectificare.

Tu, cititorule, participi deja la conducerea Lumii Superioare tocmai prin faptul că ai început să gândeşti, să analizezi și să argumentezii, să fii sau nu de acord cu ceea ce citeşti. Pe măsură ce trezești punctul de conectare cu Creatorul din sufletul tău, atragi Lumina rectificării către lumea noastră. Acest proces îndulceşte Providenţa și o transformă dintr-una dură într-una blândă. De aceea, Înțelepciunea Cabala este cea mai practică știință dintre toate; ea explică modul în care putem „trăi bine” cu toții.

Întrebare: Care este structura matematică a Înțelepciunii Cabala?

Răspuns: Structura matematică a Înțelepciunii Cabalei este foarte complexă. Ea este constituită mai ales din Gematria, dar sunt şi diverse tabele, interdependențe și formule complexe. Se găsesc în ea secvențe de tip matematic și sunt implicate și literele alfabetului  ebraic. De fapt, este imposibil de înțeles întregul sistem înainte să începi să simţi emoții care se raportează la situațiile învăţate.

Cabala nu este un studiu teoretic al lumii spirituale, al cerurilor, așa cum mulora le place să creadă. Ea este cea mai practică știință dintre toate pentru că este învățată și înțeleasă doar prin influențele pe care le are asupra fiecărui student. Asta înseamnă nu numai că înveţi despre unele procese spirituale, ci şi că trăieşti experienţa lor în realitate. Numai studentul poate ști cu exactitate ce face și numai el poate simți consecințele oricăror acțiuni întreprinse. Aceste sentimente sunt transmise altora doar printr-un limbaj unic, dar numai cel care poate repeta procesul poate trăi experienţa în sine. De aceea, Înțelepciunea Cabala este un ghid al proceselor spirituale.

CREATORUL

Întrebare: Care este diferența dintre perspectiva Creatorului și perspectiva creaturii?

Răspuns: Perspectiva Creatorului este aceea că întreaga Creație emană din Gândul Său. Ea este creată în patru faze (Bhinot) ale Luminii Directe care ajung în final la o stare intitulată „lumea Ein Sof.”

Creația este deja finalizată în lumea Ein Sof, dar creaturile vor putea să o simtă doar atunci când se vor ridica de jos, din această lume în lumea Ein Sof, în emoțiile lor. Atunci, creaturile vor vedea și ceea ce a fost mereu acolo și pot judeca totul din perspectiva Creatorului.

Întrebare: Care este „lucrarea lui Dumnezeu” și de ce este numită astfel?

Răspuns: Lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Dacă aşa stau lucrurile, atunci de ce ni se pare firesc că este vorba de munca noastră? Toată lucrarea de Sus în jos a fost făcută de Creator. Dacă, însă, i-am cere Creatorului să facem aceeași lucrare de jos în Sus, trebuie să cerem ca lucrarea să fie făcută de un grad spiritual mai înalt decât al nostru.

Toată creația începe cu Creatorul. Există o Forță Superioară care vrea să creeze o creatură care să se egalizeze cu a Sa Completitudine. Dacă această Forță Desăvârşită ar fi creat o creație incompletă, asta ar fi însemna că El era nedesăvârşit.

Astfel, scopul Creatorului este de a crea o creatură care este la fel de desăvârşită cum este El, din moment ce El nu poate crea nimic care să fie altfel. Această dorință este imprimată în Lumină; ea este intitulată „Scopul creației”. Acest Scop determină întreaga evoluție a Creației, de la început până la sfârșit. Tot ceea ce se întâmplă la fiecare pas în lumile spirituale, toată agonia pe care o simt creaturile în această lume, toate servesc unui singur obiectiv – acela de a aduce creatura la starea ei cea mai desăvârşită posibil.

Nu există altă creatură în afară de om. Nu numai că vom citi despre asta în cărți, dar o şi simțim și o vedem la toate nivelurile Creației, nu numai în lumea noastră, ci în fiecare lume. Dacă Creatorul este desăvârşit, acţiunile Lui sunt şi ele desăvârşite şi finale. Atâta timp cât, totuşi, ne aflăm în fazele noastre intermediare, când suferim, când există nedreptate în lume, putem oare spune cu sinceritate că El este desăvârşit?

Stările intermediare sunt desăvârşite, de asemenea, chiar și cele în care ne aflăm în momentul de faţă. Singura noastră problemă este că nu putem să le simţim ca atare. Asta îşi are cauza în sistemul forțelor impure, fapt care face imposibil ca noi să simțim starea în care ne aflăm ca fiind tot atât de desăvârşită.

Înțelepciunea Cabala ne permite fiecăruia să neutralizăm influența forțelor impure și, în funcție de gradul acestei neutralizări, să simţim eternitatea în orice stare, nu doar în infima noastră lume limitată.

Întrebare: Care este semnificaţia numelui HaVaYaH?

Răspuns: Semnificaţîa numelui HaVaYaH este aceea că Creatorul creează și reînvie în trecut, prezent și viitor, adică peste timp, la fel cum trebuie şi noi să-L dobândim pe Creator, în spirit, dincolo de timp.

Întrebare: Care este diferența dintre numele Creatorului și apelările lui?

Răspuns: Numele Creatorului sunt ceea ce numim „cele zece nume care nu pot fi șterse.” Acestea corespund celor zece Sfirot: El, Elokim HaVaYaH etc. Apelările sunt atributele Creatorului: „Plin de har”, „Milostiv”, „Păstrarea milosteniei până la a mia parte” și așa mai departe. Aceste atribute i-au fost date în conformitate cu ceea ce Cabaliştii au dobândit din El.

Întrebare: Creatorul include un concept al „benevolenţei”?

Răspuns: Conceptul de benevolenţă este puțin diferit, în ceea ce-L privește pe Creator, faţă de conceptul la care ne gândim noi în mod obişnuit. Asta întrucât noi considerăm ca fiind „bun și face bine” tot ceea ce ne satisface dorinţele egoiste. Eu consider „bun” orice este bun pentru mine și „rău” orice este rău pentru mine. Acestea sunt apreciate în funcție de nivelul meu de dezvoltare.

Întrebare: Ce înseamnă Heichal HaŞem (Palatul Domnului)?

Răspuns: Cuvântul Heichal (Palat, Sală) este format din două cuvinte: Hey (litera care-L reprezintă pe Creator), și Kol (tot). Atunci când sunt reunite, acestea formează cuvântul. Heichal, care  înseamnă că oricine intră în palatul Regelui primește tot ceea ce Creatorul a pregătit. Dacă se ajunge la o stare interioară numită Heichal, se ajunge la o legătură eternă și desăvârşită cu Creatorul. Până la dobândirea acestei stări, sufletul omului continuă să trăiască experienţa unor rectificări treptate ale atributelor.

Creatorul se mai numește și Makom (Loc). Un loc reprezintă distanța între om și Creator. Aşadar, trebuie să ajungem într-o stare în care vom fi complet alipiţi Creatorului, contopindu-ne cu El. Granița pe care o simțim între noi și Creator se numește și Makom.

Când ne încheiem rectificările și ne alipim Creatorului, intrăm într-o stare numită „renașterea morților”, care înseamnă renașterea propriilor noastre atribute. Învierea morților se mai numește și Kima (în ascensiune), de unde și cuvântul Makom, iar simţirea senzației Creatorului și a senzației propriilor noastre atribute este cea de Heichal.

lumile

Întrebare: Ce este „lumea noastră”?

Răspuns: Lumea noastră este ceea ce simțim în senzațiile noastre egoiste, cele stricate pe care nu le-am rectificat. Începem să simțim o lume mai exterioară pe măsură ce progresăm în rectificarea egoului nostru.

Întrebare: Care este semnificaţîa termenului „această lume”?

Răspuns: Starea numită „această lume” desemnează punctul cel mai îndepărtat de Creator (în ce privește proprietățile). Asta ar trebui să simțim când începem să lucrăm la noi înșine și să studiem Cabala, când Lumina Înconjurătoare începe să strălucească asupra noastră. Trezim iluminarea acelei Lumini asupra noastră în timpul studiului nostru și începem treptat să ne simțim ca fiind din ce în ce mai stricaţi (un proces cunoscut sub numele de „recunoașterea răului”). Asta este consecința comparației pe care începem să o facem între noi și Lumină.

Când acea Lumină strălucește în deplină putere în această lume, ne vom simți complet opuși Creatorului și atunci vom striga după ajutor. Drept răspuns, Creatorul ne va salva din această lume și ne va trece peste barieră până la primul grad al lumii spirituale.

Putem vedea că problema noastră este de fapt aceea de a ne recunoaște propriul egoism ca fiin rău, ca și propria noastră natură. Singura modalitate de a ajunge la asta este prin efectul Luminii Torei sau a Lumii Înconjurătoare care strălucește asupra noastră atunci când studiem Cabala. Lumina este denumită „Înconjurătoare” întrucât, atâta timp cât există răul în noi, ea nu poate intra și, prin urmare, rămâne în jurul nostru, în exterior.

Întrebare: De ce suntem noi și lumea noastră construiţi așa cum suntem?

Răspuns: Lumina care vine de la Creator trece prin patru faze, în timpul cărora își sporeşţe densitatea, înainte de a crea în cele din urmă un „vas”, sau dorința de a primi Lumina și de a se bucura de ea.

Această dorință este cea de a cincea fază. Dar în clipa în  care a cincea fază, adică Malhut, începe să simtă Lumina în interiorul ei, ea decide să încerce să semene cu ea. De aceea încearcă să semene cu cele patru faze anterioare, motiv pentru care a cincea fază are cinci faze interioare. A cincea fază seamănă cu cele patru faze anterioare, atât cât poate. Acele părţi cu care nu se poate asemăna rămân neschimbate.

A treia fază este împărțită în șase subdiviziuni, motiv pentru care numărăm zece părți în fiecare creatură sau zece Sfirot. Ele sunt, de asemenea, numite Şoreş, Neşama, Guf, Levuş și Heichal (respectiv rădăcină, suflet, trup, veşminte și palat). Primele trei se unesc în trupul omului, în timp ce celelalte două există separat, precum veşmintele noastre și lumea din jurul nostru.

Acesta este un rezultat al celei de-a doua restricții, deoarece cele două rămase în exterior (Levuş, Heichal) desemnează vasele de primire a căror utilizare a fost interzisă după a doua restricționare.

Întrebare: De ce există atât de multe lumi?

Răspuns: Există multe lumi pentru că o dorință egoistă se construiește printr-un proces gradual de creștere a distanței faţă de  Creator. Prima lume este Ein Sof. Este o dorință, rădăcina creaturii ce va fi. Voința de a primi pentru sine este creată după a Doua Restricționare, dar şi dorința se restricționează pe sine însăşi. După aceea, când se produce spargerea vaselor, apar dorințele impure sau Klipot (coji), care doresc deja să folosească dorința egoistă.

După păcatul lui Adam HaRişon, există lumi întregi create de forțele impure. Sistemul impur este format din aceeași structură, dar este, în oglindă, opus sistemului lumilor pure. Creatura se află între ele pentru a i se oferi condițiile liberei alegeri.

Întrebare: Ce sunt „lumile paralele”?

Răspuns: Nu există alte lumi. Toate cele cinci lumi – Adam Kadmon, Aţilut , Briya, Yeţira și Asiya – sunt paralele. Încearcă să-ţi imaginezi cinci inele având un centru comun. Imaginează-ți aceeași configuraţie a lumilor în paralel, una sub alta, de cinci ori. Ceea ce obținem sunt cinci zone paralele, fiecare constând din cinci cercuri concentrice. Toate zonele sunt lumi, intitulate Adam Kadmon, Aţilut, Briya, Yeţira și Asiya.

Acum, imaginează-ți că iei aceste zone și pui lângă ele o altă zonă cu cinci cercuri. Acea nouă zonă se va numi Ein Sof. Există cinci lumi între noi și lumea Ein Sof și ne putem conecta treptat cu aceste lumi și putem obține echivalența de formă (a proprietăților) cu lumea Ein Sof. Simțim tranzițiile de la lume la lume în funcție de schimbările proprietăților noastre interioare (senzaţiile interioare). Începem să ne simțim pe noi în această lume și treptat ajungem să ne simțim pe noi înșine ca fiind complet identici cu lumea Ein Sof, a Creatorului.

Întrebare: Simțim sufletele noastre mai degrabă decât corpurile noastre fizice?

Răspuns: Corpul fizic este o iluzie. Trebuie să obținem o stare în care ne vom simți sufletele. Asta inițiază Cabala – senzația propriilor noastre suflete. După aceea, putem continua să o dezvoltăm pentru a deveni un vas imens pe care Creatorul să îl poată umple.

Întrebare: Cum se poate diviza o entitate spirituală în zece Sfirot la nesfârșit?

Răspuns: Fiecare fragment al lumii spirituale, chiar și cea mai mică particulă, poate fi izolată și divizată încă o dată în zece fragmente interioare. Este un proces infinit. Dorința creată de Creator nu se schimbă. Ceea ce schimbă este măsura folosirii sale cu scopul de a da Creatorului. Depinde de ecran. O entitate spirituală este o parte din dorința uniformă și unică pe care Creatorul a creat-o și căreia trebuie să i se ofere un ecran.

Lumini şi vase

Întrebare: Ce este Forța Superioară?

Răspuns: Este binele absolut, forța benevolentă care ne conduce. Totuși, pentru că nu suntem rectificați, considerăm această forţă ca fiind rea și dăunătoare.

Întrebare: Înțelepciunea Cabala se ocupă cu vrăjitoria? Este permis și dacă da, cum practicăm „Cabala practică”?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala interzice strict orice astfel de activităţi. Scopul studiului Cabalei este de a oferi omului dorință și putere spirituală, pentru a putea evolua la gradul spiritual al Creatorului.

Întrebare: Ce este acela un vas?

Răspuns: Un vas este o dorință care a fost rectificată de ecran. Utilizând ecranul (intenţia), vasul este capabil să primească pentru a dărui Creatorului și, astfel, îi produce încântare. O dorință fără ecran nu este considerată încă a fi un vas, ci se numește Reşimo sau coajă (Klipa).

MASCULIN şi FEMININ

Întrebare: De ce i se atribuie lui Ohr Hochma genul masculin și lui Ohr Hasadim genul feminin, genul matern?

Răspuns: Lumina Înțelepciunii (Ohr Hochma) este rădăcina proprietăților masculine, iar Lumina Milei (Ohr Bina) este rădăcina proprietăților feminine. Bărbații și femeile diferă prin însuşiri, textura pielii, fiziologie, etc. Putem vedea chiar și diferențele în cum scriu de mână. Ceea ce separă cele două genuri sunt literele (ebraice) Yod (י) pentru masculin și Hey (ה) pentru feminin. Litera Yod reprezintă Sfira Hochma, în timp ce litera Hey desemnează Sfira Bina, în Malhut.

Întrucât toate părțile realității sunt interconectate și se completează una pe alta, și fiecare parte conține ceva din cealaltă, putem întotdeauna explica fiecare parte sau proprietate pe care o examinăm în diverse moduri, deşi va fi întotdeauna vorba despre cele Patru Faze ale Luminii Directe

Întrebare: De ce este Lumina Înțelepciunii lumina principală, și nu Lumina Milei?

Răspuns: Lumina care se extinde de la Creator se numește „Lumina Înţelepciunii.” Este scris: „Eu întocmesc lumina şi fac întunericul” (Isaia 45:7), fiind vorba de lipsa lui Ohr Hochma. De aceea, ochii sunt cele mai înalte vase ale Parţuf-ului. De asemenea, este motivul pentru care se spune că „mireasa ai cărei ochi sunt frumoși nu are nevoie de o examinare suplimentară”[1] , întrucât ochii sunt cel mai înalt grad al Guf-ului Parţuf-ului.

[1] Shakespeare, Romeo şi Julieta, actul 1, scena 1

Partea inferioară și cea mai întunecată este Malhut. Ea transferă Lumina de la sine către ochii Parţuf-ului inferior, fapt ce arată diferența între Parţufim.

Întrebare: De ce suntem născuți ca bărbat sau femeie?

Răspuns: Aceste întrebări se referă la mecanismul Providenței Superioare, numit ZON de Aţilut. Acest sistem este format din două părți: Zeir Anpin și Nukva, adică bărbați și femei care au propria lor relație. Această relație creează „timp” (zile, săptămâni, luni și ani) iar împerecherea lor creează sufletele. Proprietățile sufletelor definesc caracteristicile corpului fizic în care se îmbracă sufletul. Sufletul este creat și coboară în această lume chiar înainte de a se naște un copil în ea.

Folosesc termenii pământeni de timp, spațiu și mișcare, deși ei nu există în lumea spirituală. Trebuie să înțelegem că relația dintre părțile masculine și feminine din ZON de Aţilut determină tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Nu există altă modalitate de a explica cu ușurință varietatea de posibilități a relației dintre aceste două părți, cum se conectează și cum se îmbracă între ele, cum se împerechează și cum creează suflete noi. Este un sistem foarte complex. Aproape 1.600 din cele 2.000 de pagini ale Studiului celor zece Sfirot sunt dedicate descrierii lui ZON de Aţilut .

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!