ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

STUDIUL

Întrebare: De ce descriu Cabaliștii Lumile Superioare pentru noi?

Răspuns: Ei o fac pentru a ne ajuta să începem să le simțim. Omul a fost creat pentru a simți Lumile Superioare și a-L simți pe Creator. Noi, care nu putem înţelege cum a început Creația şi din ce raţiuni, nu suntem capabili să-i vedem sfârșitul și scopul final. De aceea, nu suntem în măsură să înțelegem sensul vieții noastre.

Dacă un cercetător dintr-o altă lume ar fi să examineze un miel de o zi și un copil de o zi, el ar stabili că puiul de om are foarte puține perspective de a evolua cu succes, în timp ce mielul, care poate deja să meargă și să-şi aproprieze ce este în jurul lui, se îndreaptă cu siguranță către un viitor mai luminos. Străinul ar presupune că natura a oferit mielului tot ceea ce este necesar pentru viață și, prin urmare, va evolua mult mai cu succes decât puiul de om.

Asta ar crede orice străin despre lumea noastră. Ar ajunge la această concluzie, întrucât nu ar putea vedea starea finală, după încheierea dezvoltării fiecărei specii. Ar lipsi partea în care puiul de om face un salt spectaculos și depăşeşte cu mult evoluția mielului. În caz că nu înţelegem care este obiectivul final, scopul nostru (așa cum este starea noastră în prezent), dacă rămânem limitați la propria noastră lume, vom continua să credem că viața noastră începe și se termină în această lume.

De aceea, Cabaliștii menționează în mod repetat, în toate cărţile, că fie şi dacă nu înțelegi ceea ce citești, şi în mod evident „doar” citești, în felul acesta extinzi chiar inconştient Lumina spirituală care ne înconjoară. Acea Lumină ne purifică treptat și ne pregătește să simțim forţele spirituale. Apoi, într-un anumit moment, la început fără să-ţi dai seama și apoi în mod conștient, începi să simţi lumea spirituală și poţi vedea și înțelege motivele vieții tale și evoluția sufletului de-a lungul generațiilor. În plus, primești noi forţe spirituale pentru a învăța cum să ceri puteri spirituale suplimentare de la Creator.

Întrebare: Poate cineva să devină cabalist?

Răspuns: Dacă studiezi cu un învăţător spiritual și urmezi o metodă corectă de studiu, vei deveni în cele din urmă cabalist. Noi devenim vasele asupra cărora facem experimente, reprezentând modelul Creatorului care face obiectul studiilor noastre. Putem simți spiritualitatea în măsura în care ajungem la echivalenţă de formă cu Creatorul.

Există două faze ale progresului spiritual: prima este dobândirea spiritualității, un proces numit „construcția ecranului”. A doua indică modul de utilizare a ecranului respectiv. Pentru a construi și utiliza aceste două formule, este nevoie de un învăţător, de un grup de studiu și de cărțile potrivite din care să studiezi.

Întrebare: Psihiatrii cred că al șaselea simţ este o halucinație. Poţi clarifica acest aspect?

Răspuns: Toți stimulii pe care simțurile noastre îi primesc ajung la creierul nostru. Ei sunt procesaţi de un program precis imprimat în creier, iar rezultatul final este exprimat în emoțiile și senzațiile noastre. Creierul poate chiar trimite semnale bazate pe amintiri din trecut. Dacă mintea începe să creeze sentimente și halucinații imaginare, atunci indiferent dacă eşti sau nu conştient de asta este vorba de un defect în sistem, adică de o boală.

Totuşi, utilizând Înțelepciunea Cabala, noi simțim ceea ce ne înconjoară și, în același timp, putem examina realitatea din afară, pentru că învățăm să ne simțim atât pe noi înșine, cât și  originea sentimentelor noastre, adică pe Creator. Este o înțelegere personală; nu există nimeni care să poată proba corectitudinea acesteia sau să o descrie cu exactitate. Înțelepciunea Cabala este cea mai practică știință existentă. Toată cunoașterea este dobândită prin trăirea unor experienţe.

Contactul direct cu Creatorul este ceea ce ne permite să vedem și să înțelegem realitatea reală și partea neglijabilă pe care o putem percepe în limitele lumii noastre.

Întrebare: Cum poţi vedea dacă greșești?

Răspuns: Dacă eşti în contact cu un Cabalist adevărat, va deveni evident pentru tine că sentimentele tale nu se bazează pe o cunoaștere reală, pe un sistem sau un mecanism de control, în timp ce toate acestea constituie elemente de bază în Înţelepciunea Cabala.

Capacitatea de a studia sistematic realitatea, prin observație științifică, și de a evalua rezultatele cu alți cabaliști care au trecut printr-un proces similar de revelare a ceea ce este ascuns, la care se adaugă continua observare și experimentare științifică, toate acestea diferențiază Înțelepciunea Cabala de boala mentală și halucinațiile medium-urilor.

În secolul al XIX-lea, umanitatea căuta salvarea în artă. În secolul XX, a fost puterea și progresul științific. Astăzi, oamenii află că viața lor depinde de Îndrumarea de Sus și, dacă vor să participe la îndrumare, trebuie să ajungă la rădăcinile ei în Lumea Superioară.

Vom începe să simțim nevoia de a înțelege Rădăcinile Superioare ale vieţii. Viețile noastre ne vor obliga să căutăm salvarea și capacitatea de a influenţa procesele care se petrec în lume. Omenirea va constata că este imposibil să existe fără abilitatea de a interveni în Îndrumarea de Sus. Astfel, legea globală a realității ne va obliga să evoluăm spiritual pentru că este natura noastră să fim leneși și egoisti, iar suferinţa este singura modalitate prin care putem fi motivați să acționăm.

Înțelepciunea Cabala ne permite să reducem sau chiar să evităm suferința și să fim vindecați înainte chiar de a simți vreo boală. Studiul Cabalei ne transmite forțe spirituale, înțelegere și capacitatea de a ști ce să facem în lumea asta. Astfel, putem evita problemele, bolile și alte încercări.

Întrebare: Cum poţi explica faptul că, în ciuda fericirii și a  plăcerilor divine în Cabala, nu există o „goană după Cabala”?

Răspuns: Faptul că cele mai grosiere suflete coboară în lumea noastră în această generație nu implică neapărat că sunt conștiente de ceea ce au nevoie pentru rectificarea lor. Fiecare generație constă din straturi suprapuse ale tuturor sufletelor din generațiile anterioare. Acesta este motivul pentru care oamenii sunt încă pasivi.

Un om obișnuit nu vrea să trăiască în vise despre viitor întrucât trupul simte doar prezentul. Omul obișnuit nu aspiră la mai mult decât plăcerile animalice. Nimeni nu se  grăbește să-și asume munca laborioasă de rectificare spirituală. Cu toate acestea, dacă îţi dai seama că aceasta este singura ta cale de salvare, este imposibil să abandonezi studiul Cabalei.

Chiar dacă într-o zi umanitatea va găsi că există mijloace de a dobândi spiritualitatea, fiecare se va raporta la ea într-o manieră diferită, în funcție de tipul său de suflet. Unii vor începe să se arate interesaţi ocazional, alții vor începe să învețe pe cont propriu, unii vor studia împreună cu Cabaliștii din când în când, iar unii chiar vor studia în mod regulat. Numai câțiva, însă, se vor dedica studiului Înțelepciunii Cabala pentru că le-o cere sufletul lor.

Până la urmă, nu are nicio importanţă pe ce cale o apucăm: important este ca noi toţi şi fiecare în parte să știm că această Înţelepciune există, că este disponibilă și că suntem conștienți de scopul său. Cabala este atractivă pentru o mare varietate de oameni: există mulți care caută binecuvântări de la cei înțelepți, unii studiază Tora ca sursă istorică iar alţii caută secrete în litere, precum vânătorii de comori. Sunt în Înțelepciunea Cabala, oameni care sunt mai aproape de centru, de dorința de a se alipi de Creator dar şi alții care sunt mai departe de acest obiectiv.

Cei din urmă studiază Cabala ca pe o știință și caută în paginile sale cunoașterea. Seamănă cu undele circulare care se formează în jurul locului unde a fost aruncată o piatră în apă. Oricine aude despre Înțelepciunea Cabala va găsi o abordare unică a acesteia, într-o manieră care se potrivește dorinței de rectificare din sufletul fiecăruia. Cei care nu au ajuns încă la Cabala, nu au ajuns pentru că nu le-a venit vremea.

Întrebare: Este bine ca un adolescent să urmeze cursuri de Cabala?

Răspuns: Da. Recomand articolele din cartea Matan Tora (Revelarea Dumnezeirii).

Întrebare: Pe ce se bazează dobândirea noastră?

Răspuns: Dobândirea noastră se bazează pe senzații, pe contact! Aceasta este cea mai bună modalitate de cercetare a scopului de a dobândi spiritualitatea în lumea noastră. Asta întrucât toate simțurile noastre sunt exprimate prin simţul tactil. Celelalte simțuri – văzul, auzul, mirosul și gustul – sunt incomplete și sunt o consecință a Bituş-ului (loviturii) Luminii Înconjurătoare asupra  ecranului.

Acest Bituş are drept rezultat cele cinci vase ale Parţuf-ului: Moach (măduvă), Aţamot (oase), Gidin (vene), Bassar (carne) și Or (piele), care sunt (respectiv) Keter, Hochma, Bina, ZA și Malhut, unindu-se într-o singur vas, adică o dobândire a Luminii. Când Ohr Yaşar vine direct de Sus în jos, de la gradul de Keter (Moach), până la gradul de Malhut (Or), ea lovește ecranul și ridică Ohr Hozer (Lumina Reflectată) înapoi la gradul de Keter. Asta înseamnă că dacă Lumina ajunge la gradul de Or, toate Sfirot ale Parţuf-ului devin una, rezultatul fiind acela că toate simțurile sunt umplute de Lumină, precum și de informații. Întrucât celelalte simțuri acţionează de la distanță, spre deosebire de simțul tactil, ele nu sunt umplute cu întreaga cantitate de cunoaștere și, prin urmare, nu sunt reale în totalitate și nu ajung până la Malhut.

Întrebare: Poate fi obligat cineva să studieze Cabala?

Răspuns: Există o lege spirituală care spune: „Nu există nicio constrângere în spiritualitate.” Orice fel de constrângere, sau chiar o poruncă, care i-ar putea lua cuiva, direct sau indirect, libertatea de alegere, este o greşeală.

Coerciția ne privează de cel mai important lucru pe care ni l-a dat Creatorul – liberul arbitru. Prin alegere vom înțelege esența noastră și ne vom apropia de El rectificând-o. Prin urmare, constrângerea este împotriva naturii reale a Creației.

Întrebare: În timp ce studiem, ne confruntăm uneori cu situații în care nu avem răspunsuri la întrebările esențiale, dar în același timp nu suntem capabili să formulăm nicio întrebare. De ce se întâmplă asta?

Răspuns: Se întâmplă atunci când nu simţi textul din interior, când l-ai descoperit încă cu simțurile tale. În astfel de cazuri, nu poţi răspunde la ceea ce auzi.

Întrebare: Care este diferența dintre cunoaștere și credință?

Răspuns: Singurul lucru de care avem nevoie în această lume este credința. Credința este senzația de a-L simți clar pe Creator.

Cunoașterea este ceva ce pare a fi în afara credinței pentru cel care încă nu este în stare să-L simtă pe Creator. De aceea, cunoașterea este o viziune limitată asupra lumii, în timp ce credința este una completă. Când refuzi să o iei pe calea cunoașterii și să-ţi folosești numai vasele egoiste, începi să simţi spiritualitatea, iar acest sentiment se numește credință.

Întrebare: Ce poţi spune despre acela care vrea să studieze Cabala, dar al cărui parcurs în viață este destul de obișnuit?

Răspuns: Înseamnă că acela a fost ales de Sus. Este posibil, totodată, să fie consecința suferinţelor suferite în timpul ciclurilor anterioare ale existenței.

Litere şi limbaj

Întrebare: Există litere și cuvinte care să ne exprime senzaţiile şi sentimentele?

Răspuns: Trebuie să avem anumite mijloace de a ne exprima senzaţiile, astfel că, în acest scop, avem un anumit cod, un limbaj.  Îl putem folosi oricum ne place. Lumea Ein Sof este descrisă folosind doar patru litere Yod (י), Hey (ה), Vav (ו), Hey (ה). Aceste litere sunt echivalentul celor patru Bhinot (faze): Alef, Bet, Gimel și Dalet. Pe parcursul coborârii lor în lumea noastră, ele se unesc și formează litere, cuvinte și combinații, până când devin un întreg limbaj în lumea noastră.

Întrebare: Există vreo putere a literelor?

Răspuns: Toate cuvintele au fost construite de forțe care sunt marcate cu litere. Cu toate acestea, nu putem spune că literele au o putere a lor. Ar fi mai corect să spunem că literele simbolizează puterea. Toate forțele fundamentale, proprietățile cu care lumea a fost creată, sunt marcate de douăzeci și șapte de litere ale alfabetului ebraic (douăzeci și două de litere de bază și cinci litere finale). Fiecare putere are propriul său atribut, iar când acestea se unesc formează forța activă a realității. În eseul despre litere din Cartea Zohar se găseşte o explicație detaliată a combinației a două Lumini, a două proprietăți – Hesed și Hochma.

Cu alte cuvinte, consecința va fi aceeași; nu există nicio contradicție. Totul începe cu litera Yod (י), întrucât aceasta constituie punctul din care începe desenarea tuturor literelelor și, de fapt, orice desen începe cu litera, Yod.

Întrebare: Cabala este singura cale de a atinge Creatorul? Şi, dacă da, asta înseamnă că toată lumea trebuie să învețe ebraica?

Răspuns: Nu contează ce limbă vorbești atâta timp cât vrei      să-L dobândeşti pe Creator rectificându-te prin egalizarea cu Proprietățile Lui. Cunoașterea pe care o primești nu vine în cuvinte și, cu toate acestea, o înţelegi în totalitate întrucât ea pătrunde în toate simțurile și în conștiință. Această cunoaștere este spirituală și este modul în care cabaliștii comunică informațiile între ei.

Rutina zilnică

Întrebare: Cabaliștii trăiesc o viaţă obișnuită?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala necesită ca fiecare dintre noi să ia parte activă în această lume: să muncești, să-ţi faci o familie, să înveţi și să-i înveţi pe alţii. Pe lângă rutina normală, trebuie să împlinim și scopul Creaţiei – un contact spiritual cu Creatorul. Creatorul a creat această lume și tot ce este în ea întocmai așa cum este pentru a ne ajuta să învățăm cum să dobândim gradul Său spiritual bazat pe realitatea existentă. De aceea, Înțelepciunea Cabala nu se bazează pe post, pe abstinenţă şi pe niciun alt fel de privaţiuni. Nu există constrângere și nici pedepse în această lume sau în cea care va veni.

Învăţătorul meu şi cu mine, ca succesor al lui, nu am luat studenți care au vrut să ne plătească pentru a studia, în loc să muncească. Înțelepciunea Cabala nu susține această formă de studiu. Un astfel de fenomen a apărut în vremea exilului, când oamenii s-au abținut să muncească, iar evreii bogați îi sprijineau pe cei săraci pentru a putea studia Tora.

Rav Yehuda Aşlag (Baal HaSulam) și-a trimis copiii la muncă imediat după ce și-au încheiat studiile oficiale (în jur de 18 ani).

Învăţătorul meu a lucrat mulți ani ca muncitor în construcții și la drumuri și în alte munci grele. Scopul creației este de a-l modela pe om pentru a  se aseamăna cu Creatorul în proprietățile sale. Prin urmare, este evident că, în plan exterior, nimic nu se va schimba și vom continua să lucrăm atât fizic, cât și mental.

Întrebare: Din când în când ne confruntăm cu întrebări care se referă în mod corect la maniera în care ne creștem copiii. Cum privește Cabala această problemă?

Răspuns: Există multe moduri de a educa în lumea noastră, dar niciunul dintre ele nu este perfect întrucât trec douăzeci sau treizeci de ani înainte să îi vedem consecințele. De cele mai multe ori, este prea târziu pentru a schimba tiparele de comportament. Întregul proces de învățământ în Cabala se bazează pe adaptarea sistemului fiecărui individ în parte, în mod pasiv, fără presiune. În același timp, oferim în mod continuu explicații ample despre sistem și beneficiile oferite de spiritualitate.

Este esențial să subliniem că acest sistem duce la un comportament adecvat și ne permite să vedem dinainte consecințele acțiunilor, prevenind astfel abaterile. Nu putem să-i facem pe copiii noştri să înțeleagă ce este Cabala decât prin exemplul personal; acesta este singurul mod în care îi putem învăța ce pot dobândi dacă vor să o studieze. A studia sau nu, este numai alegerea lor.

Gânduri

Întrebare: Cum ne afectează gândurile mediul înconjurător?

Răspuns: Știința contemporană constată că voința celui care  experimentează influenţează rezultatele cercetării. Printre altele, astrofizicienii au început să internalizeze ideea că întregul univers este, de fapt, un singur gând. Acest lucru provine din faptul că Creatorul nu a creat nimic altceva decât dorința egoistă de a primi și a simți Lumina Sa, care este resimțită ca plăcere. Lumina însăși umple întreaga realitate în mod uniform. Modul în care cineva simte această realitate depinde doar de dorința însăși, la fel cum  cel flămând va găsi cele mai minunate arome într-o simplă felie de pâine, în timp ce cel sătul nu va fi impresionat nici de un festin potrivit pentru un rege.

Există multe implicații în ce priveşte abordarea noastră subiectivă a anumitor subiecte. De pildă, dacă privim un pahar de de suc dintr-o perspectivă egoistă, plăcerea încorporată în acel pahar are o natură egoistă pentru că îl folosim pentru a ne potoli setea. Dar dacă înțelegem că sucul ne oferă doar o cantitate limitată de plăcere, care ne-a fost de fapt oferită, astfel încât să o putem primi pentru Creator, această conștientizare transformă plăcerea egoistă într-una spirituală. Lumina Creatorului ar fi exprimată într-un obiect material.

La fel se întâmplă cu toate lucrurile în lumea noastră: dacă privim lucrurile prin prisma dorințelor rectificate, vom putea vedea entităţi spirituale din jurul nostru reflectate în obiecte corporale ale acestei lumi.

Această abilitate depinde numai de omul însuși; dacă proprietățile lui egoiste au fost rectificate doar în ceea ce privește lumea Asiya, el va fi capabil să vadă numai lumea Asiya reflectată în lumea din jurul său. Dacă el și-a rectificat dorințele egoiste în gradul lumii Yeţira, atunci va putea să o vadă, de asemenea, reflectată în lumea noastră etc. În cele din urmă, el începe să vadă și să simtă toate lumile spirituale ca nişte sfere circulare, avându-ne pe noi în mijloc. În afara sistemului există Sursa, Creatorul.

De aceea, se spune că toate lumile au fost create pentru om și toate lumile sunt în interiorul omului. În afara noastră nu există decât Creatorul. Noi nu putem simți nimic în afara noastră, ci doar ceea ce este în interiorul nostru, adică reacțiile noastre la activitățile Creatorului din jurul nostru. Ne referim la aceste reacții ca „lumi”. Astfel, lumile sunt de fapt grade de simţire a Creatorului.

Numim „această lume” sau „lumea noastră” o stare în care nu avem senzaţia Creatorului ca sursă, ci vedem numai reflectarea Sa materială. Acea senzație a Creatorului este cea mai îndepărtată și mai desprinsă de spiritualitate. Există cinci grade de simţire a Creatorului, sau cinci lumi. Ele încep cu lumea noastră – gradul zero – și se termină cu completa dobândire de către noi a Creatorului în lumea Ein Sof.

Singura modalitate de a simți orice în afara noastră este să ne egalizăm forma cu acel ceva, ca și în cazul unui receptor radio. Prin urmare, gradul de simțire al Creatorului nostru probează gradul echivalenței noastre de formă cu Lumina.

Dacă simțim mediul nostru numai prin simțurile pe care le-am primit la naștere, acea senzație este numită „această lume”. Dacă reușim să schimbăm, să rectificăm dorințele noastre pentru a le potrivi cu cele ale Creatorului, începem să-L simțim pe El în măsura în care suntem rectificaţi. Măsura acestei senzații o numeşti „lumea ta spirituală” sau „gradul tău spiritual”.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!