ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

CABALA ŞI ŞTIINŢA

Întrebare: Există anumite uzanţe sau obiceiuri legate de studiul Înțelepciunii Cabala?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala nu necesită practicarea unor ritualuri sau a unor tradiţii. Desenele sau imaginile lumilor, Sfirot sau Gematria, sunt pur și simplu ajutoare vizuale. Esența Înțelepciunii Cabala este trăirea individuală a experienţei Creatorului și a lumii spirituale.

Înțelepciunea Cabala nu este misticism. Este o știință care explorează întreaga realitate, spre deosebire de orice altă știință care explorează doar lumea noastră.

Întrebare: Știința modernă acceptă această perspectivă?

Răspuns: O știință care studiază simțurile, inclusiv teoria relativității, susține că tot ceea ce percepem în simțurile noastre este valabil în ceea ce ne privește pe noi înșine. Dar imaginea noastră despre lume este relativă, deoarece conceptele de timp și spațiu nu există, întrucât și ele sunt relative. Dacă acești termeni nu ar fi deja în noi, i-am percepe diferit.

Am putea spune că omul este ca o cutie neagră dintr-un avion. El este un sistem închis. Noi percepem doar ceea ce atinge această cutie, ceea ce simțim și resimțim.

Numim această combinație de senzații „Lumea noastră” sau „Lumea aceasta” sau pur și simplu, „lumea”. Nu putem percepe nimic ce ar putea exista sau nu în afara granițelor noastre, în afara acestei cutii. Nici nu ne putem imagina că există ceva în afara ei (adică în afara simțurilor noastre).

Întrebare: Dar există o cunoaştere credibilă în ceea ce privește Cabala?

Răspuns: Desigur, dar asta nu este totul. Cabala nu numai că ne oferă o cunoaştere fundamentată serioasă a construcției tuturor lumilor și a legilor acestora, a istoriei omenirii și a fenomenelor pe care nici măcar nu putem începe să ni le imaginăm, dar ne permite să utilizăm această cunoaștere într-un mod practic. Este scris în Tora că „Nu există un fir de iarbă jos care să nu aibă un înger Sus.” Aceasta înseamnă că orice există în lumea noastră are o rădăcină spirituală. Dacă înțelegem aceste legi și modul în care sunt construite lumile spirituale, putem influența ceea ce se întâmplă în lumea noastră.

Această cunoaștere necesită o percepție profundă a lucrurilor, fără de care nu putem defini cu exactitate ceea ce ne trebuie. Fără asta, ne-ar lipsi un anumit gen de informații din cele pe care le căutăm.

Întrebare: Oamenii de știință susțin că lumea a existat mai de mult şi nu numai de câteva mii de ani încoace. Ce are de spus Cabala despre asta?

Răspuns: Cabala nu spune altceva. Am vorbit în cartea mea (Interviu cu Viitorul) despre perioadele de încălzire globală și de răcire care au durat treizeci de milioane de ani fiecare, iar Baal HaSulam a făcut același lucru în eseul său intitulat Soluţia.

Întrebare: Cum se raportează Cabala la teoria „Big Bang”?

Răspuns: În secolul al XVI-lea, marele Cabalist, sfântul ARI, a scris în lucrarea sa Pomul vieții: „Iată că înainte să fi fost emanate emanaţiile și create creaturile, Simpla Lumină Superioară umplea întreaga existenţă. Șămplea întră Superioară umplea întreaga existenţă.eate crea ci totul era plin cu acea Lumină Simplă, Nemărginită.” Aşadar, teoria „Big Bang” era cunoscută Cabaliștilor cu mult timp înainte ca astrofizicienii să afle despre ea.

Întrebare: Știința va înțelege, în viitor, al șaselea simţ?

Răspuns: Atâta timp cât depinde de cele cinci simțuri ale sale, omul este complet limitat de propriile senzaţii – pur şi simplu incapabil să-şi imagineze că ar putea exista un alt simţ. Omul nu va putea niciodată să şi-l figureze, cu atât mai puțin să-l creeze, pentru că nu va simți niciodată o dorință de ceva ce nu este deja în el, la fel cum niciodată nu simțim nevoia unui al șaselea deget la mână.

De aceea, toate instrumentele construite de om și toate sistemele de cercetare nu ne îmbunătățesc decât simțurile existente, dar în niciun caz nu ne vor furniza altele noi. Organele noastre senzoriale ne oferă tot ceea ce avem nevoie în acest scop, iar alte organe senzoriale ar necesita o altă Creație. Suntem limitați de limitele fizice ale Creației noastre, prin urmare nu ne-am putea niciodată imagina exact ce ne lipsește.

Indiferent cât de avansată este tehnologia noastră, vom fi în continuare în imposibilitatea de a rupe granițele Creației noastre. Cele cinci organe senzoriale ale noastre creează un cadru clar de înțelegere și, întrucât fantasmele noastre sunt, de fapt, elementul imaginației noastre, ele se bazează pe aceste cinci simțuri.

Dacă te-aş pune, de pildă, să descrii ceva ce nu are nimic din ce există în lumea noastră, ca și cum aș fi o creatură dintr-o altă lume, l-ai alcătui totuşi din elemente care există în lumea noastră.

Deși spațiul nostru este doar o substanță pe care o putem simți într-o anumită manieră, există alte lumi și alte creaturi pe care nu le putem simți, deși există în aceeași dimensiune cu noi. Folosesc în mod deliberat termenul de „dimensiune”, în înțelegerea noastră limitată, pentru a demonstra cât de incapabili suntem de a simți ceea ce organele noastre senzoriale nu sunt făcute să înțeleagă.

De fapt, chiar și cuvântul „dimensiune” nu-şi are sensul. Într-o altfel senzație, dimensiunea devine, şi ea, ceva complet diferit. De pildă, încearcă să-ţi imaginezi ce am vedea în locul universului obișnuit dacă am putea vedea cu ochii cu razele X. Asta  ne arată ce poate produce o singură modificare drastică în simţurile noastre asupra imaginii noastre despre lume.

Întrebare: Spui mereu că este timpul ca Înțelepciunea Cabala să ajungă să fie cunoscută tuturor. De ce eşti acum atât de preocupat de asta, și nu există, oare, pericolul ca toţi cei care descoperă Înțelepciunea Cabala să o folosească greșit?

Răspuns: Cabala este o știință, dar nu este o știință numai pentru experți. Oricine o poate folosi la fel cum folosim rezultatele tuturor ştiinţelor. Diferența dintre Cabala și știință, în general, este că toată lumea are nevoie de Cabala. Dacă nu practici această știință, nu primești din viață elementul cel mai important pentru tine şi singurul care-ţi va rămâne pentru totdeauna. Toată lumea trebuie să cunoască această știință și Sursa puterii acestei cunoașteri. Toţi trebuie să știe cum poate Cabala să ne schimbe conceptele despre construcția lumii, despre scopul omului pe pământ, despre evoluția creaturilor și rolul unic al omului în această evoluţie.

Cabala oferă o cunoaștere completă și fundamentală a lumii. Scopul cabalistilor este de a aduce cât mai mulți oameni către Cabala, pentru că, dacă umanitatea continuă să trăiască experienţele unor căi greşite, și continuă să bâjbâie pe întuneric, atunci se va îndreapta către nişte dezastre îngrozitoare.

Când un copil pune degetul în foc, el plânge amarnic de durere. El simte imediat că e ceva ce nu ar fi trebuit să facă. Arsurile se vindecă până la urmă. Însă, în aceeaşi ordine de idei, nu este nevoie să ardem o planetă întreagă pentru a înțelege că nu merită să punem degetul în foc.

Umanitatea a fost creată în așa fel încât să ajungă la cunoaşterea Cabalei ca știință și nu prin experimentare. Cabala dezvăluie în fața noastră faptul că există în natură forțe și conexiuni, și care sunt consecințele pe care le produce fiecare acţiune.

UMANITATE

Întrebare: Când va putea omenirea să înțeleagă unicitatea Cabalei?

Răspuns: Umanitatea este întotdeauna împinsă înainte de deziluzii. Orice progres tehnologic, medical sau de alt tip se realizează atunci când umanitatea este dezamăgită de metodele din trecut. Atunci când se acumulează o anumită cantitate de anxietate, omenirea este forțată să înțeleagă că metodele existente nu pot fi o soluție pentru nicio problemă.

Să luăm un exemplu din propria noastră viaţă: în ultimele câteva decenii, numărul psihanaliștilor a crescut de mai multe ori, dar numărul pacienților a crescut și mai mult, la fel și numărul de sinucideri. Această combinație este un fel de nouă tendință care va trece în curând, lăsând locul unei amare deziluzii.

Încercăm să ne pregătim pentru acea perioadă dezvoltând diverse metode pentru aceia care sunt deja conștienți sau vor fi în curând conștienți de necesitatea Cabalei. Aceştia ar trebui să aibă suficiente materiale care să le permită să se schimbe singuri cu ajutorul lor. Oricine merge pe calea cea bună trebuie să-i ajute pe cei aflaţi pe această cale și să-i împiedice să o apuce alte drumuri care duc într-un punct mort. Asta se poate face prin diseminarea de cărţi, fişiere audio sau video și casete.

Cei care sunt cu adevărat interesați trebuie să li se dea referinţe despre Cabala. Este important să nu forțezi sau să obligi pe nimeni să studieze Cabala, întrucât oamenii trebuie mai întâi să fie copţi pentru asta.

IUDAISM

Întrebare: Ce fel de conexiune există între Cabala și rolul evreilor în împlinirea scopului pe care l-ai descris?

Răspuns: În această lume există o împărţire pe niveluri asemănătoare unei piramide: mineralul, vegetalul, animalul şi vorbitorul. Aceeași împărţire există și în sufletele noastre. Evreii sunt considerați poporul ales pentru că li s-a oferit posibilitatea de a ajunge la spiritualitate înaintea altor națiuni. Nu pentru că evreii ar fi mai buni decât alții; ci pentru simplul fapt că ei sunt primii care au fost obligaţi să se rectifice și să dobândească lumea spirituală. Există un anumit tip de suflet numit „iudaic”, de la cuvântul ebraic Yehudi – însemnând „unic” sau „unificat” (cu Creatorul). Cabala susține că acesta este cel mai egoist tip de suflet. Nu este o coincidență faptul că poporul evreu este descris drept încăpăţânat („cu gâtul ţeapăn”) și nesuferit.

Vasul spiritual colectiv (sufletul, Adam) s-a spart în bucăţi întrucât erau mai ușor de rectificat fragmente egoiste mici decât întregul egoism dintr-odată. Primele fragmente de rectificat sunt numite „evrei”. După aceea, alte fragmente se amestecă cu acestea și încep să se apropie de Creator. În final, toate fragmentele se îmbină într-un singur vas umplut în întregime cu Lumină.

Acesta este motivul pentru care nu există o „naționalitate iudaică”. În cazul în care un om simte o adevărată nevoie de a se apropia de Creator și de a dobândi spiritualitatea prin Cabala, acela va fi considerat evreu. Asta înseamnă că numele de „evreu”(iudeu) se corelează cu dorința firească a acelui om şi nu cu o naționalitate. Așa s-a întâmplat în trecut și abia mai târziu s-a stabilit cine era considerat evreu.

Întrebare: De ce a fost dată Tora (inclusiv Cabala) numai poporului evreu?

Răspuns: Lumea noastră este împărțită în anumite grupuri de oameni numiți „națiuni” sau „popoare”. Toate lumile sunt construite după un singur principiu, și anume „principiul piramidei”. Întrucât există legea „valorii opuse dintre Lumini și vase”, Tora a fost dată pentru a rectifica cea mai rigidă parte a lumii – evreii. În Tora sunt considerați „cu gâtul ţeapăn”, cel mai egoist dintre toate popoarele. De aceea, dintre toate națiunile, Tora și Înțelepciunea Cabala au fost date lor.

Evreii trebuie să fie primii dintre națiuni care să se rectifice, iar celelalte națiuni trebuie să le urmeze paşii. De aceea este a spus că poporul evreu ar trebui să devină purtătorul luminii pentru celelalte națiuni. Ura celorlalte națiuni față de evrei provine dintr-o rădăcină spirituală care cere ca aceștia să se rectifice mai întâi.

Rectificarea tuturor celorlalte națiuni precum și pacea lor fizică și spirituală și bunăstarea lor depind de succesul rectificării evreilor. Acest lucru este descris în detaliu în Introducerea la Cartea Zohar (de la pct. 66 până la sfârșit).

Întrebare: Prin ce diferă percepția Creatorului de către cabaliști de percepția Creatorului de către oamenii religioși?

Răspuns: Un religios crede că există o Forță Superioară care îl guvernează pe om și stabileşte toate legile pe care omul trebuie să le urmeze. Cabala diferă prin faptul că adaugă la cele de mai sus oportunitatea omului de a-și simți Creatorul.

DUMNEZEU

Întrebare: Unde este Dumnezeu în Înțelepciunea Cabala și care este rolul Lui?

Răspuns: Realitatea constă din două elemente: Creatorul și Creația sau așa cum o numim în mod obişnuit, „sufletul”. Raţiunea existenței sufletului este dobândirea completei unificări cu Creatorul. Dorința omului este să primească plăcere de la Creator. Fiecare proprietate a sufletului este definită printr-un termen specific.

Cabala folosește termeni tehnici atunci când studiază legea globală a Universului. În Cabala, nu folosim cuvântul Dumnezeu pentru că folosim termeni tehnici pentru a studia Creația, dar semnificația se referă totuşi la Forța Supremă, Lumina Superioară sau Creator. Fiecare grad care este mai înalt decât un altul este considerat „Creatorul” pentru gradul inferior, întrucât creează, controlează, dezvoltă și influențează gradul inferior.

Este suficient să deschizi orice carte de Cabala pentru a înţelege natura relației Creator-creatură. O creatură are o senzație clară, concisă și bine definită a Creatorului și participă la acțiunile Sale. În cele din urmă, creaturile dobândesc același grad spiritual ca şi Creatorul și devin partenerii Săi.

ALTE RELIGII

Întrebare: Există elemente paralele cu Înțelepciunea Cabala în alte religii?

Răspuns: Nu există nicio paralelă cu Înțelepciunea Cabala în alte religii pentru că Înțelepciunea Cabala nu este o religie, ci o știință. Cabala nu este legată în niciun fel de religii, credințe sau orice tip de clarviziune, nici măcar de iudaism. Orice evreu credincios, atunci când este întrebat dacă este cunoscător al Cabalei, va răspunde că nu și că nu vede nicio necesitate în a fi.

Nu ai nevoie de Înțelepciunea Cabala pentru a respecta poruncile religiei. Mai mult, studiul Cabalei îţi amplifică egoismul; îţi sporeşte dorința de cunoaștere, şi se bazează pe descoperirea de sine și înțelegerea lumii spirituale, în timp ce religia se bazează pe auto-restricționare, constrângere și acceptarea limitării dorințelor.

Întrebare: Mai au și alte religii modalități de a dobândi lumile spirituale?

Răspuns: Toate celelalte religii vorbesc despre procese psihologice interioare sau procese care se referă la trupul de animal al omului și la puterea care îl reînvie. Animalele au şi ele trupuri care funcționează în conformitate cu anumite legi iar trupurile lor nu sunt atât de diferite de ale noastre. Animalele pot, şi ele, să prevadă, într-o anumită măsură, viitorul, ba chiar mai mult decât oamenii. Ele se pot simți unul pe celălalt.

Dacă există ceva care se referă la dobândirea spiritualității în alte religii, este numai ceea ce le-a fost transferat din Tora. Întrebarea fundamentală pe care o pun toate religiile este cum să-şi poată folosi omul intenția pentru a-și îmbunătăți proprietățile specifice animalului precum și cele sociale, și viața în această lume.

Întrebare: Ce înseamnă idolatrie?

Răspuns: Idolatria înseamnă folosirea propriilor dorințe egoiste. Există doar două moduri de a folosi dorința de plăcere creată de Creator – fie de dragul Creatorului, fie pentru sine. Nu este numai imposibil, dar și inutil să schimbi dorința de plăcere. Singurul lucru care trebuie schimbat este intenția acelei dorințe.

Direcţionarea dorinței este cea care trebuie schimbată. Aceasta se numește „rectificarea dorinței” și este obiectivul și singurul scop al ființei noastră în această lume, cea mai de jos dintre toate lumile (stările de a fi). Poţi lucra fie pentru Creator, fie pentru sine; nu există nicio cale de mijloc.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!