ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

TORA ŞI MIŢVOT

Întrebare: Care este legătura dintre Miţvot și scopul existenței noastre?

Răspuns: Miţvot sunt reguli, adică atribute ale gradelor spirituale. De aceea numărul de porunci (Miţvot) care au fost date lui Israel – 613 – și națiunilor lumii – 7 – indică suma gradelor spirituale care trebuie parcurse din lumea noastră către lumea Ein Sof, de la deconectarea completă de Creator până la totala alipire (contopire)  cu proprietățile Sale.

Se spune că, „O Miţva fără intenţie este ca un trup fără un suflet.” Asta se referă la un vas altruist spiritual, la senzația de Lumină spirituală, însemnând Creatorul. De aceea, este bine că oamenii respectă Miţvot dar, cu siguranță, acest fapt nu constituie un act spiritual. Singurul mod de a opera în lumea spirituală este prin intențiile spirituale rectificate, chiar și fără a efectua vreo acţiune fizică.

Cu toate acestea, scopul omului este acela de a combina îndeplinirea mecanică a Miţvot cu împlinirea spirituală, astfel încât toate cele 620 de grade spirituale să fie incluse în îndeplinirea mecanică. Astfel, omul combină toate lumile în interiorul său, începând cu lumea noastră și sfârșind cu lumea Ein Sof. De aceea, acel grad spiritual este numit „sfârșitul rectificării” (Gmar Tikun).

Importanța Cabalei este aceea că ea arată modul de a crea în interiorul nostru intenția corectă atunci când îndeplinim Miţvot. Cabala adaugă obiectivul spiritual la acţiunea mecanică, dar asta nu neagă în niciun fel îndeplinirea fizică a poruncilor. Scopul creației nu este acela de a zbura în lumea spirituală, ci de a simți lumile spirituale cu mijloacele lumii noastre și să trăim experienţa ambelor lumi simultan. Facem acest lucru prin adăugarea dimensiunii spirituale la operațiunile mecanice pe care le îndeplinim.

Întrebare: Ce înseamnă să respecţi întru totul Miţvot?

Răspuns: O îndeplinire completă a unei Miţva înseamnă să  o păstrezi legată de rădăcina ei. Cu alte cuvinte, este înălţarea la gradul din care provine acea Miţva, acea proprietate spirituală, folosind proprietățile rectificate. Înălţarea la gradul spiritual înseamnă că vasul sufletului trebuie golit de ceea ce l-a umplut  anterior pentru a primi o nouă umplere. Generarea unui nou grad spiritual se petrece printr-un proces numit „Impregnare”.

Rafinarea sufletului de trecutul său spiritual se numește „dezbrăcarea de corporalitate”, dar acest lucru nu se referă la trecutul corporal. Golirea de trecut este necesară, întrucât Keter a celui inferior devine Malhut a celui superior atunci când se schimbă din absență în existență (în timpul ascensiunii spirituale) și invers.

Întrebare: De ce trebuie să îndeplinim toate cele 620 Miţvot, dacă fiecare dintre ele este o lege a unui anumit grad spiritual pe scara dintre Creator și noi?

Răspuns: Fiecare grad spiritual conține toate celelalte grade în interiorul său. Fiecare dintre cele 620 de grade dintre om și Creator este format din 620 de părți și toate trebuie rectificate în fiecare grad, în funcție de nivelul lor spiritual. Diferența dintre grade o crează doar intensitatea puterii lor altruiste.

Întrebare: De ce există Miţvot care sunt date cu sute de ani după primirea Torei?

Răspuns: Moise, marele Cabalist, le-a vorbit oamenilor săi despre structura lumilor spirituale. Știm că ceea ce le-a transmis lor a devenit cartea Torei.

Această carte oferă două opțiuni: prima este atunci când  simțim doar lumea noastră și învățăm Tora, și mai ales Înțelepciunea Cabala. În această stare, extindem în mod inconștient Lumina din lumile spirituale, care ne rectifică treptat.

Cea de a doua este atunci când percepem deja lumea spirituală prin senzaţii şi sentimente. Atunci, Înțelepciunea Cabala devine un îndreptar care ne arată exact ce ar trebui să facem în continuare și în ce mod. Ea ne învață modul în care funcționează fiecare sistem din Lumile Superioare.

Creșterea grosierităţii sufletelor care coboară în lumea noastră în timpul celor 6.000 de ani impun ca fiecare generație să aibă propria sa Tora, cea care se potrivește sufletului acelei generații. Tora este mijlocul prin care ne îndreptăm egoismul, întrucât se spune: „Am creat înclinația rea; am creat pentru ea Tora ca mirodenie”.[1] De aceea, Cabaliștii au prezentat noi Miţvot în fiecare generație sub formă de obiceiuri și legi. Ei au stabilit că obiceiurile poporului Israel sunt legi.

[1] Talmudul Babilonian, Masechet Kiduşin, 30b.

Pe de altă parte, în timp ce nu este nevoie să îndeplineşti ceva în lumea noastră, asistăm la evenimente care ne afectează

capacitatea de a le îndeplini. Astfel de evenimente includ distrugerea primului și a celui de al doilea templu, exilul și alte catastrofe. Drept urmare, oamenii nu au putut să respecte multe dintre Miţvot legate de templu sau de sfințenia țării.

Întrebare: Putem vorbi despre construcția celui de-al treilea templu și ce ar însemna asta?

Răspuns: În fiecare generație, diferite tipuri de suflete coboară în această lume. Primele suflete care au coborât au fost cele mai fine, cele mai pure și, prin urmare, cele mai simple. Aceste suflete aveau o voință atât de mică de a primi încât nu au dorit să evolueze în lumea fizică. În consecință, a fost nevoie de mulți ani pentru a se întâmpla ceva semnificativ.

Cu toate acestea, de-a lungul anilor aceste suflete au acumulat greutăți și suferinţe, care le-a mărit voința de a primi; au devenit mai dure. Sporirea voinței de a primi îi obligă pe oameni să caute răspunsuri la întrebările și nevoile care trezesc în ei. Această căutare produce dezvoltarea științei, medicinei, culturii și tehnologiei.

Generația noastră și generațiile care urmează aparțin unui moment denumit „ultima generație”. Aceasta este generația care precede rectificarea globală a sufletelor. În această generație, egoismul crește atât de intens încât trezește nevoi pentru fiecare lucru corporal care există, precum și nevoia de a înțelege și controla lumea spirituală.

Din acest motiv asistăm la o creştere a importanței și interesului pentru anumite științe mistice. Librăriile sunt pline cu cărți, filme și reviste despre extratereștri și alte astfel de fenomene. Dar acestea sunt doar momente intermediare pe drumul către întrebarea fundamentală: „Care este sensul vieții mele?” Deși această întrebare a mai fost pusă în trecut, intensitatea din spatele ei astăzi este mult mai mare.

Templul reprezintă starea rectificată a sufletului, întrucât se corelează cu starea templului. Se spune că templul va fi construit doar atunci când relațiile dintre oameni vor fi fost rectificate (adică vor fi altruiste).

Dar de ce a făcut Creatorul în acest fel? De ce omul trebuie să-şi anuleze ego-ul și să se gândească numai la alții și niciodată la el însuşi? Are Creatorul nevoie de asta? El nu are nevoie de asta în niciun fel; noi însă da! Procedând aşa, creăm un obiectiv care este în afara noastră și ne deconectăm de la noi înșine. Acestea sunt singurele condiții care permit construirea unui templu.

Întrebare: Ce înseamnă binecuvântarea mâncării în termeni cabalistici?

Răspuns: Talmudul vorbește despre un mare grup de Tana’im, cabaliști, care l-au îngropat pe învăţătorul lor decedat. După înmormântare, s-au așezat lângă râu și au luat masa cu pâine și sare. Dintr-o dată și-au dat seama că nu pot binecuvânta mâncarea fără învăţătorul lor. Din nefericire, nu apucaseră să învețe această binecuvântare de la învăţătorul lor.

Deci ce este binecuvântarea mâncării? Binecuvântarea mâncării este primirea plăcerii pentru a fi pe placul Creatorului. Este atunci când există respect reciproc între oaspete (om) și gazdă (Creatorul). Cel ce primește ar trebui să o facă cu intenția de a dărui plăcere Creatorului. Procedând aşa cel care primeşte este ridicat la un nivel spiritual. Dacă intenția nu este luată în considerare și cel ce primeşte se bucură fără să se gândească la gazdă, el rămâne la nivelul lumii noastre. Acest act spiritual (primirea pentru a dărui plăcere Creatorului) este numită „binecuvântarea mâncării”.

Întrebare: Deci este corect să spunem că ceea ce este important este intenția cu care este binecuvântată mâncarea?

Răspuns: Da, dar nu numai în ceea ce privește binecuvântarea mâncării. Este scris în Tora că „O Miţva fără intenţie este ca un trup fără suflet”. Asta înseamnă că fiecare acţiune, fiecare Miţva care nu are conexiune reciprocă cu Creatorul, o dăruire reciprocă, este echivalentă cu un trup fără suflet, un trup mort, adică unul care nu are conținut spiritual. În orice caz, respectarea Miţvot chiar la acest nivel este totuşi importantă întrucât există o perioadă de pregătire, când se pot îndeplini Miţvot la acest nivel până la dobândirea lumii spirituale.

Întrebare: Ce este mai important: sentimentul sau greșelile pe care s-ar putea să le facem când ne rugăm?

Răspuns: Sentimentul este mai important; greșelile nu contează. Dacă citeşti doar câteva rânduri din cartea de rugăciuni și le simţi profund, asta este mult mai bine decât orice rugăciune mecanică.

Întrebare: Lucrurile ni se întâmplă doar prin Voința Creatorului sau există şi alte forţe?

Răspuns: Tora afirmă clar că, „Nu există nimeni în afară de El.” Aceasta înseamnă că există o singură forță supremă, și anume Creatorul. Tot ceea ce percepem ca o luptă între forțe opuse în natură provine dintr-o singură îndrumare, Creatorul, care conduce Creaţia. Creatorul este singurul conducător; El este Unu, Unic și Unificat.

Mai mult, ideea că există alte forțe contrazice esența iudaismului. Conceptul conform căruia nu Creatorul este cel care guvernează forțele malefice are scopul de a ne justifica existența. Tora precizează în mod clar pedepsele grele care vor cădea asupra poporului ales de către Creator dacă nu urmează calea Torei.

Catastrofe s-au întâmplat de mai multe ori în întreaga noastră istorie și de fiecare dată Creatorul ne-a avertizat în prealabil despre asta. Talmudul vorbește despre cei care au prezis distrugerea primului și a celui de-al doilea templu înainte să se fi întâmplat în realitate. Este scris în Tora și în Zohar că pentru a dobândi perfecțiunea pe calea cea bună, trebuie studiată Cabala.

SĂRBĂTORI

Întrebare: Care este semnificaţia lui Yom Kipur (Ziua ispășirii)?

Răspuns: Yom Kipur este ziua în care construcția vasului spiritual este încheiată. Realitatea constă din Lumină și vas. Lumina este Creatorul, plăcerea, iar vasul este creatura, sufletul sau Malhut. Lumina este în repaus total și nu se schimbă niciodată. Singurul scop al Luminii este să încânte creaturile Sale și să aducă omenirea la fericirea veșnică.

Întregul proces de confecționare a vasului spiritual, de la cea mai de jos stare actuală până la cea mai înaltă, eternă și completă, este exprimat în această lume în cele „Zece Zile de Pocăinţă” dintre Anul Nou (Roş Haşana) și Ziua ispășirii (Yom Kipur). În aceste zece zile, sufletul, care inițial nu constă din altceva decât dintr-o dorință de a primi, dobândeşte treptat atributul Luminii, începând din prima zi a lui Roş Haşana (prima zi a anului), până în ziua Ispăşirii. Voința de a primi se schimbă pe zece căi, zece Sfirot, fundamentul rectificării sufletului.

La sfârșitul celor zece zile, sufletul își încheie rectificarea și este gata să primească Lumina. În cea de a zecea zi, Ziua ispășirii, este interzisă manifestarea oricărei dorințe de a primi, fapt subliniat de interdicțiile de a mânca, de a bea și de celelalte restricţionări în această zi de post. În acea zi se încheie rectificarea finală.

După Ziua Ispășirii începe pregătirea pentru primirea Luminii de către vasul (începând de acum) complet rectificat. Primirea Luminii este desfăşurată în cele șapte zile de Sukot prin îndeplinirea acelor Miţvot legate de Lulav (ramura de palmier) şi Etrog (lămâi) și a celorlalte Miţvot necesare pentru a extinde Lumina în vas.

În cele din urmă, sărbătoarea de Simchat Tora (Celebrarea Torei) însumează procesul și Lumina Creatorului umple în întregime vasul pregătit. Tora simbolizează Lumina, iar Simcha (bucuria) simbolizează primirea Luminii pentru a dărui Creatorului.

Această rectificare nu trebuie să se petreacă exact la aceste date; în spiritualitate se poate întâmpla oricând. Numai în lumea noastră denumim acest proces în anume perioade ale anului.

Întrebare: Cine constituie subiectul Torei?

Răspuns: Întreaga Tora, fără excepție, vorbește despre individ. Fiecare om este privit ca o lume întreagă. Există în această lume râuri, lacuri, munți și păduri. Există oameni, națiuni, bărbați și femei, copii, sclavi, stele, lună și soare. Tot ceea ce ne putem gândi există în interiorul acestei creaturi. Este singurul lucru pe care Creatorul l-a creat; în afara ei nu există decât Creatorul. Tot ceea ce se întâmplă cu această creatură se întâmplă în ea. Tot ceea ce percepem cu cele cinci simțuri – văzul, auzul, mirosul, gustul și simţul tactil – provine de la Creatorul care ne înconjoară.

Aşadar, Tora vorbește despre fiecare dintre noi; este un îndreptar personal către percepția Creatorului. De aceea, orice citim  în Tora trebuie imediat să ne atribuim nouă înșine, stării noastre interioare. Trebuie să punem personajele în relaţie cu proprietățile noastre, evenimentele din lumea noastră fiind de fapt relații între atribute ereditare, intelectuale și emoționale. Ele au fost create inițial de Creator și le-am dobândit de la El și de la nimeni altcineva, pentru că nu există altcineva! Există doar îmbrăcăminţi diferite care apar ca oameni diferiți prin care Creatorul lucreează asupra tuturor şi a fiecăruia dintre noi.

DIVERSE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Întrebare: Ce este Ereţ Israel (Țara lui Israel)?

Răspuns: Ereţ Israel este o dorință interioară de spiritualitate. Dacă omul se află și în pământul fizic al lui Israel, corpul fizic al lui se unește cu sufletul. Aceasta este starea de la sfârșitul rectificării. Dacă omul nu se află în Ereţ Israel în sens spiritual, ci doar fizic, el se simte inconfortabil în această țară și este izgonit. Acela se va confrunta permanent cu dușmani din exterior până va decide să se rectifice din interior. Dar când se face acest lucru, acești dușmani din exterior îi devin imediat prieteni.

Trebuie să acționăm simultan la nivel interior (spiritual) și la nivel exterior (corporal). Dacă ceva ne este drag, nu îl vom da atât de ușor și dacă încă nu apreciem pământul spiritual al lui Israel, este pentru că nu l-am dobândit și, prin urmare, nu suntem capabili să apreciem Ereţ Israel corporal.

Există o legătură strânsă între rădăcină și ramura din lumea noastră. Dacă am cunoaște semnificația spirituală a lui Ereţ Israel, cu ce este conectată și cu ce este identificată, nici măcar nu am lua în considerare ideea de a renunța la ea, la fel cum un părinte nu ar renunța la un copil.

Întrebare: Războiul și pacea – sunt în mâinile Creatorului?

Răspuns: Acest lucru depinde mult mai mult de dorințele noastre decât de dorințele politicienilor noştri. Nu mă refer la Cabaliști, ci la dorințele oamenilor in general. Dorințele lor pot schimba totul Sus, iar politica se va schimba în consecință.

Întrebare: Se îndreaptă oare omenirea spre unitate?

Răspuns: Desigur, umanitatea se îndreaptă în cele din urmă către unitate! În cele din urmă, omenirea își va da seama că, fără unitate, va fi imposibil să ducă o viață pașnică și sigură.

Întrebare: Pot scriitorii, poeții și compozitorii să își numească operele lor ca fiind propriile lor opere?

Răspuns: Da, bineînțeles că pot.

Întrebare: Un cabalist este obligat să fie respectuos față de figurile pe care alte popoare le consideră sfinte?

Răspuns: Chiar și legile Torei literare, nu numai Cabala, afirmă că trebuie să fie respectuos cu toată lumea.

(înapoi cartea CALEA CABALEI – click)

error: Content is protected !!