INTRODUCERE LA CARTEA ZOHAR

(înapoi la pagina O CARTE DESCHISĂ – click)

CINE E DE VINĂ?

Fragmente selectate din Introducere la Cartea Zohar
Conferinţă – 19 Octombrie 2000

În această introducere la Cartea Zohar, Baal HaSulam scrie:

66) Este de reținut faptul că în toate există internalitate și externalitate. În general, Israel, descendenții lui Abraham, Isac și Iacob sunt considerați a fi internalitatea lumii, iar cele șaptezeci de națiuni sunt considerate a fi externalitatea lumii. Totodată, și în cadrul lui Israel înşişi există o internalitate – cei care sunt slujitori din toată inima ai Creatorului și există o externalitate – cei care nu se dedică lucrării Creatorului. Și în națiunile lumii există o internalitate – Cei Drepți dintre Națiunile Lumii, și o externalitate – aceia dintre ei rudimentari și răufăcători.

În plus, printre slujitorii Creatorului, între Copiii lui Israel, există o internalitate, adică aceia recompensaţi cu înțelegerea sufletului internalității Torei și a secretelor ei și o externalitate, adică aceia care doar respectă partea practică a Torei. Tot așa, există o internalitate în fiecare om al lui Israel – Israel cel lăuntric – care este punctul din inimă, și o externalitate, care sunt Națiunile Lumii dinăuntru, trupul însuși. Dar chiar și Națiunile Lumii lăuntrice din acea persoană se consideră prozeliți, de vreme ce, aderând la internalitate, ele devin ca prozeliții din Națiunile Lumii, care au venit și au aderat la întregul Israel.

67) Când un om al lui Israel își amplifică și își evidențiază internalitatea, care este Israel cel din acel om, mai presus de externalitate, care sunt Națiunile Lumii din el, adică atunci când cineva își dedică majoritatea eforturilor pentru a-și amplifica și a-și înălța internalitatea, pentru a-și hrăni sufletul și a face eforturi minore, doar ceea ce este necesar, pentru a susține Națiunile Lumii în el, adică nevoile corporale, după cum este scris (Avot, 1), “Fă Tora ta permanentă și munca vremelnică”, procedând astfel, el face să se înalțe Copiii lui Israel și în internalitate și în externalitatea lumii, iar Națiunile Lumii, care sunt externalitatea, să recunoască și să confirme valoarea Copiilor lui Israel.

Iar dacă, Doamne ferește, se întâmplă contrariul și un om al lui Israel își amplifică și își apreciază externalitatea, care înseamnă Națiunile Lumii din el, mai mult decât Israel cel din el, după cum este scris (Deuteronom 28): “Străinul care este în lăuntrul tău”, adică externalitatea din acel om, crește și se înalță, iar tu, internalitatea, Israel cel din tine decade. Prin aceste acțiuni, omul face ca externalitatea lumii în general, Națiunile Lumii, să se înalțe încă și mai mult și să îl depăşească pe Israel, doborându-i la pământ, iar Copiii lui Israel, internalitatea în lume, să se afunde în adânc.

68) Să nu te mire că acțiunile unei persoane aduc înălțarea sau la decăderea întregii lumi, căci este o lege fixă, aceea că generalul și particularul sunt egale, ca două semințe în aceeași teacă. Și tot ce se aplică în general se aplică și în particular. Mai mult, părțile fac ceea ce se găsește în întreg, căci generalul poate apărea numai după ce apar părțile din el, conform cantității și calității părților. Evident, valoarea unei acțiuni a unei părți face ca tot întregul să se înălțe sau să decadă.

Asta te va face să înțelegi ceea ce este scris în Zohar, anume că prin implicarea în Cartea Zohar și în Înțelepciunea adevărului, ei vor fi răsplătiți cu izbăvirea completă din exil (Tikunim, sfârșitul lui Tikun, nr. 6). Am putea să ne întrebăm, ce legătură are studiul î-ului cu izbăvirea lui Israel între națiuni?

 69) Din cele de mai sus putem să înțelegem clar că și Tora conține o internalitate și o externalitate, la fel ca întreaga lume. Ca urmare, cel care se implică în studiul Torei are și aceste două grade. Atunci când își sporește stradănia în ceea ce privește internalitatea Torei și secretele ei, în aceeași măsură, el face ca virtutea internalității lumii – care sunt Israel – să se înalțe mult deasupra externalității lumii, care sunt Națiunile Lumii. Și toate națiunile vor confirma și vor recunoaște meritul lui Israel față de ele, până la realizarea cuvintelor: “Popoarele îi vor lua și îi vor aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel îi va stăpâni în ţara Domnului” (Isaia 14.2), precum și: “așa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri».” (Isaia 49:22).

Dar dacă, Doamne ferește, se va întâmpla contrariul, iar un om al lui Israel va degrada virtutea internalității Torei și a secretelor ei, care are de a face cu manifestarea sufletelor noastre și cu gradele acestora, precum și percepția și gusturile Miţvot cu privire la avantajul externalității Torei, care se ocupă numai de partea practică? De asemenea, chiar dacă cineva se implică ocazional în internalitatea Torei și dedică doar puțin din timpul său acestui lucru, atunci când nu e nici zi, nici noapte, ca și cum ar fi inutil, prin aceasta dezonorează și degradează internalitatea lumii, care sunt Copiii lui Israel și amplifică externalitatea lumii – adică Națiunile Lumii – mai presus de aceștia. Un astfel de om va umili și va dezonora pe Copiii lui Israel și va privi pe Israel ca fiind de prisos, ca și cum lumea n-ar avea nevoie de ei – Doamne ferește.

Mai mult, prin asta, acel om va face chiar ca externalitatea din Națiunile Lumii să fie mai puternică decât propria sa internalitate, căci cei mai răi din Națiunile Lumii, răufăcătorii și distrugătorii lumii cresc mai presus de internalitatea sa, adică de Cei Drepți din Națiunile Lumii. Și atunci, astfel de oameni creează tot dezastrul și măcelul plin de ură pe care l-a văzut generația noastră – să ne ferească Dumnezeu de aici înainte.

Așadar, vedeți că izbăvirea lui Israel și ridicarea lui Israel depind de studiul Zohar-ului și de internalitatea Torei. Și invers, toată distrugerea și decăderea Copiilor lui Israel se întâmplă pentru că ei au abandonat internalitatea Torei. I-au degradat meritul și l-au făcut să pară de prisos.

Cum poţi identifica în interiorul său, în poporului tău, sau în lumea din jurul tău, care sunt părțile interioare și care sunt cele exterioare?

Națiunile lumii în om sunt atribute, dorințe (vase) pe care nu trebuie să le folosim până la sfârșitul rectificării. Dar putem lucra cu dorințele numite „Israel”. Israel sunt vasele sau atributele care se caracterizează prin dorința lor de a da, de a dărui. „Gentilii” sunt vasele cu atribute egoiste, care vor doar să primească. După rectificarea tuturor atributelor omului, toate vasele sale, Israel și gentilii se vor uni, iar omul îl va simți pe Creator în deplinătate. Dar până la dobândirea acestei stări, rectificarea stă pe umerii poporului lui Israel, reprezentantul lui Israel în această lume, care ar trebui să fie primii care se rectifică, înainte de toți ceilalți. Prin urmare, în măsura în care ne rectificăm, vom aduce națiunile lumii la rectificarea lor.

Întrebare: Ce este interior și ce este exterior?

Răspuns: Asta depinde de ceea ce face omul și de ce anume studiază. Dacă el este ocupat cu îmbunătățirea dorințelor sale pentru a le satisface cu tot felul de plăceri, atunci el este numit „gentil”. Dacă el dorește să-și îmbunătățească atributele pentru a semăna cu Creatorul, atunci este numit „evreu” sau „Israel” – de la cuvintele Yashar (drept, direct) şi El (Dumnezeu), adică direct către Dumnezeu.

Omul se naște cu dorința de a se încânta pe sine, dar ar trebui să ajungă la contrariu, adică la dorința de a avea aceleași atribute ca cele ale Creatorului. Noi nu construim din nimic acea dorință, care este complet opusă dorinței naturale, ci dintr-o dorință contrară. Ea evoluează peste acea dorință egoistă inițială cu care ne naștem.  

Această dorință naturală a omului, dorința de a se încânta pe sine, este o bază necesară și probabil cea mai benefică pentru atingerea obiectivului și tocmai pentru atingerea acestuia prin sine însuşi, devenind un participant activ la împlinirea acestuia. Va continua să primească, dar cu un sens diferit, primind doar cu condiția ca prin aceasta să îl încânte pe Cel care dăruieşte. La sfârșitul procesului de echivalare, numit „sfârșitul rectificării”, vasul sufletesc, Malhut al infinitului (Malhut de Ein Sof) vrea doar să se alipească Creatorului și prin aceasta se egalizează cu atributul de dăruire al Creatorului. 

De aceea trebuie să trecem prin toate acele stări, care creează dorința de a dărui, adevăratul vas pentru lumina superioară, nevoia de a semăna cu atributul Creatorului. Este o lege globală menită să aducă toate creaturile într-o stare de asemănare rectificată cu Creatorul. Această lege guvernează întreaga lume,  la toate nivelurile, mineral, vegetal, animal și vorbitor (uman).

Cu cât creatura este mai dezvoltată, cu atât simte mai puternic forța care o obligă să semene cu Creatorul. De aceea, dintre toate creaturile, omul suferă cel mai mult. Iar printre diferitele grade ale oamenilor, Israel suferă mai mult decât oricine altcineva. Iar în Israel, cei care suferă cel mai mult sunt cei care se află la cel mai profund grad. Acest lucru se datorează faptului că lumina, forța vieții, care ne atrage spre ea, își începe extensia din punctul cel mai din interior al creației, din acele dorințe care sunt cele mai apropiate de esența legii, de atributele de a da, de a dărui. După aceea, odată cu îndepărtarea luminii de centru, lumina se diminuează spre nivelurile exterioare.

Lumina rectificării strălucește din centru. Răspunsul vasului la asta depinde de starea vasului. Dacă rectificările sunt efectuate de bunăvoie, este un semn că omul adoptă „calea Torei”. Dacă rectificările sunt efectuate împotriva voinței lui, nu prin dorința Creatorului sau a creaturii, chinurile nu se diminuează, ci sporesc și se acumulează pentru a-l face pe om să urască sursa chinului, înclinația rea ​​din el.

Pentru că omul nu este decât o „dorință de plăcere”, singura modalitate de a-l influența, este aceea de a-l face să simtă o lipsă, senzația absenței „doritului” în egoism, pe care noi o numim „suferință”.

Întrebare: De ce vasul interior, care este mai rectificat, simte o durere mai mare? La urma urmei, este un vas mai puțin egoist decât cel exterior?

Răspuns: Motivul este că vasul interior este mai aproape de rectificare iar vasul exterior este mai departe de rectificare. Dar, în orice caz, atât vasele interioare, cât și cele exterioare sunt încă nerectificate. Vasul interior – „Israel” – are un egoism mai mic, motiv pentru care Israel este o națiune mică.

Vasele gentililor sunt mult mai mari decât cele ale lui Israel, însă, în ciuda acestui fapt, celelalte popoare simt mai puțină dorință decât Israel, întrucât vasul lor nu a fost încă complet deschis. Vasul apare doar în măsura în care poate fi rectificat. Atunci, însă, când dorinței lor se trezeşte, ei încep imediat să-i urască pe Israel, până când chiar și popoarele care nu au fost niciodată în contact cu Israelul încep să-i urască pe evrei, deși nu au avut niciodată nimic de-a face cu ei. Asta pentru că gentilii sunt cei care trebuie să-l facă pe Israel să efectueze rectificări. Și numai după rectificarea gradului de Israel în lume, celelalte națiuni vor putea să se ocupe şi ele de rectificare și să aducă astfel rectificarea colectivă.

Aceasta este natura legăturii unice dintre Israel și națiunile lumii. Națiunea israeliană ar trebui să fie atentă, întrucât atunci când nu efectuează rectificările necesare, națiunile lumii devin nerăbdătoare să o distrugă, pentru că nu este deloc nevoie de vase precum Israel, dacă nu pot umple vasele națiunilor lumii, ceea ce constituie, de fapt, rolul lui Israel.

De aceea, Rav Yehuda Aşlag, Baal HaSulam, avertizează că poporul lui Israel ar trebui să se grăbească și să înceapă să-şi îndeplinească sarcina ce i-a fost dată. Și acest lucru poate fi realizat numai prin Înțelepciunea Cabala, întrucât ea constituie metoda de rectificare globală și nu există o altă asemenea metodă. Rectificarea începe de la sufletele mai pure, cele mai puțin egoiste, cele care pot fi rectificate mai repede, adică Israel.

Rectificarea constituie strict sarcina individuală a omului, a sufletului său individual și nimeni altcineva nu este luat în considerare aici. Omul vine în lume cu acest scop unic și acesta este singurul lucru cu care ar trebui să îl preocupe. De aceea s-a născut, a fost creat și orice altceva face, nu contează în niciun fel.

Întrebare: Dacă poporul lui Israel se ocupă de rectificări, va crește sau se va diminua ura națiunilor față de ei?

Răspuns: Dacă fiecare din Israel îşi înfruntă dușmanii săi din interior, dușmanii din exterior vor dispărea, întrucât ceea ce se întâmplă în interior determină ce se întâmplă în exterior.

Externalitatea depinde întru totul de internalitate, la fel cum gradul inferior depinde de cel superior; gradul inferior este născut și susținut de cel superior, cum și comportamentul națiunilor lumii depinde de comportamentul nostru.

Schimbați spiritul din voi și veți vedea cum începe să se schimbe realitatea. Astfel puteți determina evenimentele viitoare.

Întrebare: Ce forță de dăruire ar trebui să activeze cabaliștii pentru a aduce lumea pe cea mai bună cale de rectificare?

Răspuns: Nivelul mineral ar trebui să urmeze colectivitatea, adică să ia în considerare ceea ce poate gestiona mulţimea, în general – adică ar trebui să determine nivelul cerințelor pornind de aici precum și în ce limite şi cât de mult ar putea fi influențat. Mulţimea are propriile limite naturale, întrucât respectă de la sine poruncile și obiceiurile.

În spiritualitate ar trebui, însă, să fie urmat individul. În dezvoltarea spirituală, individul este cel care decide, prin sufletul său, ce să facă și cum. El determină legătura dintre el și Creator și modul în care se raportează la viață. Trebuie să ne trezim nu doar pentru a schimba puțin starea lumii, adică pentru a avea mai multă ploaie, mai multă pace, mai multă fericire, ci ar trebui să acționăm înspre obiectivul spiritual, pentru a aduce totul la sfârșitul rectificării.

Întrebare: Ar trebui să ajungem acolo fiecare prin sine însuşi, conform rădăcinii sufletelor noastre, sau ar trebui să trezim interesul tuturor pentru asta?

Răspuns: Aşa cum învățăm din scrierile lui Baal HaSulam, masele ar trebui să participle la proces. El vorbește despre un proces colectiv de rectificare, despre un număr mare de suflete care urmează să facă parte din această rectificare. Nu întâmplător, cu două sute de ani în urmă, Creatorul a împărțit poporul lui Israel în laici și religioşi, o parte care continuă să respecte Tora și Miţvot în afară de educație și o parte care s-au  eliberat de acestea. Fiecare îşi are propria misiune, pentru că totul coboară de Sus, din providență. Aceste două părți ar trebui să funcționeze împreună. Nu ar rămâne nimic din partea laică dacă nu ar avea partea ortodoxă alături. Cu toate acestea, dacă ar fi să continuăm să lucrăm numai după linia de gândire ortodoxă, probabil că nu am putea împlini scopul creației.  

De fapt, vedem că aceia care nu au primit nicio educaţie ortodoxă sunt potriviţi pentru a fi rectificaţi prin Cabala, pentru că numai ei simt imperfecțiunea și, prin urmare, sunt vrednici să „primească Tora”. De aceea ei îi vor conduce pe toți, înainte către rectificare, în timp ce partea ortodoxă va rămâne probabil la gradul numit „cadru sacru”, imobil.

Întrebare: Vor crește tulburările cu cât Israel progresează mai mult în rectificare, întrucât acestea nu sunt de fapt tulburări, ci un ajutor care vine sub forma unor obstacole?

Răspuns: Ascensiunile și coborârile se petrec doar în indivizi, doar în acele suflete care trec prin propriul lor proces de rectificare. Legătura cu Creatorul este una privată, deși libertatea de alegere a omului constă doar din alegerea grupului din care își ia drumul în viață, dar fiecare individ are propria sa opţiune.

Sufletele rectificate iau de obicei alte suflete alături de – alte dorințe care nu au fost rectificate, dar numai în măsura în care pot aduce o rectificare colectivă. Asta se numește „o lumină pentru națiuni”. Israel iau împreună cu ei pe gentili și se ridică cu ei printr-o îmbinare numită „incluziune” (Hitkalelut).

În orice caz, progresul spiritual al unui individ este diferit de cel al întregului. Rectificarea se efectuează la individ prin urcușuri și coborâșuri personale, în timp ce pentru ansamblu rectificarea se realizează prin alăturarea cu individul. Națiunile lumii simt deficitul progresului lor, se simt dependente de Israel, dar numai primele lor rectificări depind de Israel, întrucât rectificările care urmează depind doar de ele.

Din Introducere la Cartea Zohar:

70) Iată ce este scris în Tikunim (rectificări) din Zohar (Tikun 30): “Trezește-te și ridică-te pentru Sfânta Divinitate, căci ai o inimă goală, fără înțelegerea de a ști și de a o dobândi, deși este în tine.” Înțelesul, după cum este scris (Isaia 40), este acela că în inima fiecăruia din Israel tună o voce, strigă și se roagă pentru a ridica Sfânta Divinitate, care este adunarea sufletelor lui Israel. Dar Divinitatea spune: “Nu am nicio putere să mă ridic din țărână, căci «toată carnea e doar iarbă», cu toții sunt ca niște sălbăticiuni și mănâncă fân și iarbă.” Asta înseamnă că ei respectă Miţvot fără de minte, precum sălbăticiunile și că toată bunătatea e ca o floare de câmp, toate faptele bune pe care le fac, le fac pentru ei înșiși.

Asta înseamnă că, prin Miţvot pe care le îndeplinesc, nu au intenția să le facă pentru a-L încânta pe Creator. Mai degrabă, ei respectă Miţvot numai spre binele lor, și chiar și cei mai buni dintre ei, care își dedică tot timpul angajându-se în Tora, o fac doar pentru binele trupului lor, fără scopul dezirabil: acela de a-L mulțumi pe Creatorul lor.

Se spune despre generația acestor vremuri: Un spirit pleacă și nu se va întoarce în lume, adică spiritul lui Mesia, care trebuie să-i izbăvească pe Israel de toate nenorocirile lor până la mântuirea completă, să respecte cuvintele: “căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului.” Acel Spirit a plecat și nu strălucește în lume.

Vai de cei care fac ca spiritul lui Mesia să plece și să părăsească lumea și să nu se poată întoarce în lume. Ei sunt cei care fac Tora să fie seacă, fără niciun fel de urmă de înțelegere și de rațiune. Ei se limitează la partea practică a Torei și nu vor să încerce să înțeleagă Înțelepciunea Cabala, să știe și să înțeleagă secretele Torei și aromele Miţvot. Vai de ei, căci prin aceste acțiuni ei dau naștere sărăciei, dezastrului și furtului, prădăciunii, uciderii și distrugerilor din lume.

71) După cum am explicat, motivul pentru cuvintele lor este acela că, atunci când toți cei care se implică în Tora își degradează propria internalitate și internalitatea Torei, lăsând-o ca și cum ar fi de prisos în lume și se angajează în ea numai la un moment care nu este nici zi, nici noapte, iar în această privință sunt ca orbul care caută zidul; prin aceasta, ei își intensifică propria externalitate, beneficiul trupului lor. De asemenea, ei consideră externalitatea Torei mai presus de internalitatea Torei. Și prin aceste acțiuni, ei fac ca toate formele de externalitate din lume să fie mai presus de toate părțile interioare din lume, fiecare conform esenței sale.

Este așa întrucât externalitatea în întregul Israel, adică Națiunile Lumii din ei, este mai puternică și revocă internalitatea din întregul Israel, care sunt cei măreți întru Tora. De asemenea, externalitatea din Națiunile Lumii – distrugătorii dintre ei – intensifică și trezeşte internalitatea din ei, care sunt Cei Drepți dintre Națiunile Lumii. În plus, externalitatea întregii lumi, care înseamnă Națiunile Lumii, intensifică și trezeşte internalitatea lumii, Copiii lui Israel.

Într-o astfel de generație, toți distrugătorii din Națiunile Lumii își înalță capetele și doresc în principal să distrugă și să-i ucidă pe Copiii lui Israel, după cum este scris (Yevamot 63): “Niciun dezastru nu vine în lume, decât pentru Israel.” Asta înseamnă, după cum este scris în rectificările de mai sus, că provoacă sărăcie, dezastru, furt, ucidere și distrugere în toată lumea.

Și prin multele noastre greșeli, am asistat la toate cele spuse în Tikunim menționate mai sus și, mai mult, judecata i-a lovit pe cei mai buni dintre noi, după cum au spus înțelepții noștri (Baba Kama 60): și începe mai întâi cu cei drepți. Și din toată gloria pe care Israel a avut-o în Polonia și în Lituania etc., nu mai rămân decât rămășițele din țara noastră sfântă. Acum e treaba noastră, a rămășițelor, să corectăm acea nedreptate teribilă. Fiecare dintre noi, cei rămași, trebuie să luăm asupra noastră, cu inima și cu sufletul, intensificarea internalității Torei, căreia să-i dăm locul de drept, conform meritului său asupra externalității Torei.

Și atunci, fiecare dintre noi va fi răsplătit cu intensificarea propriei sale internalități, adică Israel, cel din noi, care înseamnă nevoile sufletului mai presus de propria noastră externalitate, care înseamnă Națiunile Lumii din noi, adică nevoile trupului. Acea forță va veni pentru întregul Israel, până ce Națiunile Lumii din noi recunosc și confirmă meritul marilor înțelepți ai lui Israel asupra lor, și îi ascultă și li se supun.

De asemenea, internalitatea Națiunilor Lumii, Cei Drepți dintre Națiunile Lumii, vor depăși în putere și își vor supune externalitatea, care sunt distrugătorii. Iar internalitatea lumii, care sunt Israel, se vor înălța în tot meritul și în toate virtuțile lor deasupra externalității lumii, care sunt națiunile. Atunci, toate Națiunile Lumii vor recunoaște și vor confirma meritul lui Israel asupra lor.

Și ei vor urma cuvintele (Isaia 14:2): “Popoarele îi vor lua și-i vor aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului.” Și de asemenea (Isaia 49:22): “vor aduce înapoi pe fiii tăi în bratele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.” Asta este scris în Zohar (Nasoh, p. 124b): prin această lucrare, care este Cartea Zohar, ei vor fi eliberați din exil cu milă. Amin, așa să fie!

Cea mai importantă întrebare este de ce studiezi. Poţi studia Cabala pentru noroc, pentru relaxare, pentru a dobândi pace și încredere și poți studia pentru că simți că trebuie să-ţi rectifici „vasele”, să rectifici starea. Este o diferență enormă de abordare. Și aici nu poţi merge singur, ci mai degrabă ai nevoie de îndrumare spirituală.

Baal HaSulam scrie că toată lumea trebuie să atingă gradul lui Moise. Fiecare trebuie să se întoarcă la rădăcina sufletului său. Asta se cere tuturor. Astăzi am ajuns la o poziție în care trebuie să ne corectăm în mod activ societatea. Înaintea generației noastre, doar câteva suflete alese au atins corectarea. Erau cabaliști ascunși, iar corectarea nu era o necesitate pentru toți oamenii și toate națiunile lumii.

Baal HaSulam scrie că, înainte ca poporul lui Israel să se întoarcă în țara lui Israel, națiunea israeliană nu avea nicio obligație de a se egaliza cu țara, astfel încât întreaga națiune să se rectifice singură, până la dobândirea gradului spiritual numit „Țara lui Israel”. Cuvântul „țară” (în abraică Ereţ) vine de la cuvântul „dorință” (în ebraică Raţon), o dorință directă către Domnul.

Dar odată ce Creatorul ne-a adus înapoi pe acest pământ, fie de bună voie, fie nu, noi, întreaga națiune, trebuie să ne egalăm cu atributele spirituale ale acestui pământ. În timp ce ne aflăm fizic în țara lui Israel, trebuie să dobândim și gradul interior numit Țara spirituală a lui Israel. În caz contrar, nu avem dreptul să fim aici, întrucât gradele interioare și exterioare sunt dezechilibrate.

Am fost în această situație de mai multe ori. De fiecare dată când poporul lui Israel a încetat să se egaleze cu națiunea spirituală a lui Israel, adică oamenii care trăiesc direct în Țara lui Israel, adică dorința directă către Domnul, am fost alungați de pe pământul nostru. Acum ne-am întors din nou, țara lui Israel      ne-a fost dată din nou, dar încă nu am primit-o, încă nu suntem demni de ea.

Dacă nu o acceptăm de bunăvoie, așa cum scrie Baal HaSulam, adică dacă nu ne asemănăm în gradul nostru interior-spiritual, deși acest pământ nu ne va alunga ca altă dată, ne va forța totuși să ne rectificăm și să devenim demni de ea prin suferinţe de nedescris.

Misiunea cabaliștilor în ziua de azi este de a încerca să disemineze necesitatea rectificării între națiuni în orice mod posibil, să creeze o metodă potrivită tuturor, să publice cărți și să pregătească învăţători. Sunt multe de făcut, dar chiar și un singur gând despre rectificare, chiar și începutul acestui gând creează mari schimbări pozitive în țară și previne suferința cumplită.

(înapoi la pagina O CARTE DESCHISĂ – click)

error: Content is protected !!