LECŢIA 10

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Subiecte examinate în această lecție:

  1. Primul om (Adam HaRişon)
  2. Echivalența de formă
  3. Rectificarea
  4. Filtre spirituale

 Pentru a rezuma ceea ce am parcurs până acum:

Adam HaRişon este singura ființă creată. Acest Parţuf atinge înălțimea celor trei lumi: Briya, Yeţira  și Asiya. Capul său se află în Lumea Briya, Garon (Gâtul) se extinde până la Hazeh-ul Lumii Yeţira, Guf-ul (Corpul) este de la Hazeh-ul Lumii Yeţira şi se întinde până la limitele acestei lumi. Raglaim (Picioarele) se află pe locul lumii Asiya.

Cum sunt situate țările în aceste lumi?

Baal HaSulam spune următoarele, folosind limbajul ramurilor: Lumea Aţilut se numește Ereţ Yisrael (țara lui Israel). Cel mai apropiat loc ea, Iordania, se află pe locul Lumii Briya.

La porunca Creatorului, două triburi ale lui Israel, două părți ale sufletelor pot fi situate în Iordania, adică în Lumea Briya, întrucât atributele acestei lumi (atributele lui Bina) diferă doar puţin de atributele Lumii Aţilut (Hochma).

Siria este considerată adiacentă Israelului; se numește Malhut a Lumii Briya. Apoi, de la Malhut a Lumii Briya, până la Hazeh-ul Lumii Yeţira, găsim locul Babilonului.

Este evident că distanța de la Parsa până la Hazeh-ul Lumii Yeţira corespunde în continuare lui Ereţ Yisrael și se numește Kibuş David, cuceririle lui David.

Regele David a materializat spiritualitatea în lumea noastră. Tot ceea ce studiem despre spiritualitate trebuie materializat în această lume, cel puțin o dată.

Există doar Creatorul și omul, adică dorința de a da încântare și dorința de a se bucura de această încântare.

Există cinci filtre în jurul omului care ascund Lumina Creatorului, cinci lumi.

Dacă un om acționează firesc, conform tuturor dorințelor sale, el se găsește sub influența acestor filtre. Toate se găsesc deasupra lui.

Dar dacă un om decide să se rectifice în conformitate cu proprietățile numai a unuia dintre aceste filtre, chiar și a celui mai mic dintre ele, el se va ridica. El se va afla deasupra filtrului și atributele sale se vor potrivi cu atributele lumii respective.

Mai mult, dacă atributele sale devin similare cu cele ale celorlalte două lumi, va neutraliza și acțiunea acestor două filtre și se va regăsi deasupra lor.

Atunci Lumina Creatorului va străluci direct prin sufletul său. Tot ceea ce ni se întâmplă între viață și moarte este o consecință a ceea ce se întâmplă în lumile spirituale.

Lumina vrea să intre în Malhut indiferent de starea acesteia. Omul trebuie să respingă Lumina chiar dacă o poate primi.

Acum trăim experienţa restricţionării (Ţimţum) și ni se pare că Creatorul nu mai vrea să-l percepem, de aceea se ascunde pe Sine.

De fapt, dacă omul, de pildă, efectuează o rectificare egală cu Lumea Asiya, atunci asta înseamnă că se află în această lume.

El a îndepărtat filtrul de care nu mai are nevoie, întrucât acum poate reține Lumina și o poate primi de dragul de a da. Apoi își dă seama că pentru Creator nu contează dacă facem restricționarea pentru a primi de dragul Lui sau pentru noi înşine.

Pur și simplu, omul însuși dobândeşte un nivel moral în care nu există nicio distincție între primire sau dăruire, adevăr și minciună, fapte bune și nelegiuiri.

Omul însuși alege ceea ce preferă. Dar din partea Creatorului există o singură dorință, aceea de a-l încânta pe om. Tipul de încântare depinde de primitor.

Principalul aspect, fără nicio condiție stabilită de Creator, este acela de a alege ascensiunea altruistă, chiar dacă nu vor exista recompense sau pedepse suplimentare.

Această alegere nu se află la nivelul de pedeapsă-recompensă, ci la cel mai înalt nivel spiritual, în care predomină altruismul și detașarea de sine.

Creatorul așează cinci filtre în fața omului, pentru a-l separa de Lumina divină. În spatele ultimului foltru, al cincilea, nu există deloc senzaţia Creatorului. Este locul unde se află lumea noastră materială.

Acolo, viața este susținută de o scânteie minusculă de Lumină (Ner Dakik), care este sensul vieții noastre, suma tuturor dorințelor noastre din toate generațiile, din toate sufletele, încă din zorii omenirii.

Această Lumină este atât de mică încât faptele săvârșite de suflete nu sunt considerate păcate, ci sunt considerate doar ca minima viață animală.

Nu există nicio restricționare privind primirea acestor plăceri minime. Trăiește și bucură-te …

Cu toate acestea, dacă vrei mai mult, trebuie să devii similar cu spiritualitatea. Fiecare plăcere spirituală înseamnă să săvârşeşti o dăruire complet altruistă, fără să ţii seama de tine.

Pentru a realiza acest lucru, este necesar ca omul să dobândească un anumit nivel și să acționeze ca un filtru în sine, ecranând Lumina care intră cu ajutorul puterii sale morale.

Filtrul încetează să mai existe pentru un astfel de om și el este capabil să respingă Lumina care se străduiește să intre în Kli-ul său. Acest om va primi mai târziu, dar de dragul Creatorului.

Sufletul lui Adam s-a conformat celor 30 de Sfirot ale celor trei lumi BYA, care reprezintă aceeași lume Aţilut, dar sunt situate în interiorul dorințelor egoiste având Aviut Bet, Aviut Gimel și Aviut Dalet.

Când Adam își rectifică acțiunile, spiritualizându-le, el urcă împreună cu lumile în Lumea Aţilut .

După ce a trecut prin cele 6.000 de grade de rectificare, Adam HaRişon urcă cu totul în Lumea Aţilut .

Fiecare suflet, fiind un fragment al Parţuf-ului Adam HaRişon  urmează aceeași cale.

Omul însuși nu poate alege ceea ce trebuie rectificat, ci rectifică ceea ce i se trimite de Sus, ceea ce i se revelează. Și tot așa până la cel mai înalt nivel.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!