LECŢIA 3

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Subiecte examinate în această lecție:

  1. 5 Simțuri
  2. Apocalipsa
  3. Modificări în lumile spirituale
  4. Atragerea luminii înconjurătoare
  5. Rectificarea Ego-ului
  6. O ieșire către lumile spirituale

 Chiar și o schimbare nesemnificativă a simțurilor noastre va modifica semnificativ percepția noastră despre realitate și despre lumea noastră.

Tot ceea ce simțim se numește Creație. Întrucât senzațiile noastre sunt subiective, imaginea pe care o construim este, de asemenea, subiectivă.

Oamenii de știință încearcă să extindă limitele simțurilor noastre (cu microscoape, telescoape, tot felul de senzori și așa mai departe), dar toate aceste ajutoare nu schimbă esența percepțiilor noastre.

Este ca și cum am fi încarceraţi de organele noastre senzoriale. Toate informațiile primite ne pătrund prin cei cinci senzori: vizual, auditiv, tactil, gustativ și olfactiv.

Informațiile primite sunt supuse unor prelucrări în interiorul individului, sunt detectate și evaluate în baza unui algoritm simplu: este mai bine sau mai rău pentru mine.

De Sus, ni se oferă posibilitatea de a crea un al șaselea organ de simţ. Acest lucru este dobândit cu ajutorul științei Cabala.

Dacă o studiem corect, folosind surse autentice într-un grup de oameni având aceeași preocupare și sub îndrumarea unui învăţător autentic, ne putem modifica calitativ organele de simţ și putem descoperi lumea spirituală și pe Creator.

Cabala ne învață că singurul lucru creat este dorința de a avea plăcere și încântare. Creierul nostru vizează doar dezvoltarea acestei senzații, măsurând-o corect. Creierul nu este decât un aparat auxiliar, nimic mai mult.

Rezultatul studierii corecte a Cabalei este o experiență cuprinzătoare și aprofundată a universului real, la fel de clară ca şi percepția noastră actuală privind lumea noastră.

Percepția ambelor lumi ne oferă o imagine a lor completă, la scară largă, inclusiv cea mai înaltă forță, Creatorul, care conduce întregul univers.

Cabala vorbește despre noi senzații și sentimente percepute de om; acestea nu apar în creierul omului, ci în inima lui. Inima răspunde la reacțiile interioare ale omului, chiar dacă este pur și simplu o pompă.

De fapt, senzațiile noastre – sentimentele – constituie o pură substanță spirituală. Diferitele organe care ne permit să “trăim“ aceste senzaţii / sentimente sunt, de asemenea, de natură spirituală. Inima reacționează pur și simplu, întrucât ea funcționează pentru a furniza energie trupului în conformitate cu diferitele noastre reacții.

În starea noastră inițială, pur și simplu nu înțelegem sau nu percepem că ceva ne este ascuns. Totuși, dacă în timp ce studiem începem să apreciem acest fapt, este deja un pas înainte în direcția cea bună.

Mai departe, începem să percepem o forță mai mare, care stabilește contactul cu noi, ne trimite diferite situații, iar cauzele și consecinţele lor devin mai clare. Aceasta este deja un anumit grad de revelare.

Individul începe să-și evalueze propriile fapte în conformitate cu ceea ce îi trimite Creatorul. El începe să privească critic propriile acțiuni și reacții.

El crede că „Această situaţie mi-este trimisă de Creator, pentru ca să pot trece prin ea” sau „În acest caz trebuie să mă comport diferit”. O astfel de analiză critică asupra sieşi îl ridică pe individ la nivelul de „Om” pentru că a devenit mai mult decât simpla creatură cu două picioare care a fost înainte.

Omul începe să-l simtă pe Creator și vede care anume acțiuni îi sunt utile și care îi sunt dăunătoare.

Pe măsură ce omul vede toate cauzele și consecinţele potrivite, începe să știe ce este util și ce nu. Firește, nimeni nu va încălca în mod conștient ceva în timp ce vede ce anume îi aduce o recompensă și ce îl duce la o pedeapsă.

Prin urmare, revelarea Creatorului îi oferă omului posibilitatea de a se comporta corect în fiecare caz specific cu un beneficiu maxim. Un astfel de om este atunci numit Ţadik, un om drept. El Îl percepe pe Creator, ca răsplată pentru tot binele, precum și ca răsplata suplimentară pentru faptul că nu a încălcat o poruncă.

Un om drept îl justifică întotdeauna pe Creator. Atunci când omul îndeplinește din ce în ce mai mult poruncile spirituale, intră din ce în ce mai multă lumină în el. Această lumină interioară se numește Tora.

La fiecare revelare suplimentară a Creatorului, omul urcă pe scara spirituală și pe fiecare treaptă îndeplinește o poruncă spiritual, primind, la rândul său, o nouă porțiune de lumină.

El devine mereu mai drept, până când ajunge la un asemenea nivel încât îi este posibil să îndeplinească porunci fără să ţină seama de el însuși, oricât de bun sau de rău ar fi acest fapt pentru el.

Omul îl vede pe Creator ca fiind absolut bun și toate acțiunile Sale ca fiind perfecte. Toate acestea sunt rezultatul unui anumit grad de revelare a Creatorului.

Pe măsură ce parcurge cei 6.000 de pași, omul își dă seama că tot ceea ce Creatorul îi face lui și semenilor săi provine din dorința de a încânta la nesfârșit toate ființele create. Omul este apoi copleşit de un sentiment de recunoștință nesfârșită și de dorința de a mulțumi Creatorului prin toate acțiunile sale.

Aceste acțiuni vizează dăruirea pentru Creator. Asta înseamnă a face din ce în ce mai mult pentru a-I fi pe plac Creatorului. O astfel de condiție se numește condiția iubirii eterne și nesfârșite pentru Creator.

În aceast stadiu, omul înțelege că Creatorul i-a dorit numai bine în trecut. Înainte, atunci când se afla în starea sa nerectificată, el credea că Creatorul îi crea deseori necazuri, îi provoca suferinţă.

Lumina Atotputernicului nu se schimbă, dar atunci când intră într-o dorință antagonică stârnește un sentiment antagonic.

Lumea spirituală este percepută doar la limita între condițiile pozitive și negative. Nu trebuie să ne temem de nicio situație care ar putea apărea.

Când începi să studiezi Cabala, încep să apară dintr-odată probleme necunoscute anterior. Fără învățarea Cabalei, asta ar fi durat câțiva ani. Acum, procesul tocmai a fost accelerat.

Pentru acest tip de întâmplare, se poate considera un raport de o zi faţă de zece ani. Asta nu înseamnă că numărul de întâmplări planificate pentru toată lumea este redus. Mai degrabă, înseamnă că viteza de apariție a acestora este comprimată într-un interval de timp mai scurt.

Dacă un student participă la prelegerile din cadrul grupului și ascultă corect, în timp ce își diminuează ego-ul, mândria și cunoștințele superficiale, el va începe să aprofundeze ceea ce aude și să-i acorde mai multă atenție.

Studiem procesul de emanație al lumilor de sus în jos, pentru a atrage Lumina spirituală în relaţie cu materialul studiat.

Această Lumină ne curăță treptat Vasele, le rectifică și le face să fie altruiste.

Avem studenți care studiază de zece ani împreună cu cei care au început cu doar câteva luni în urmă, dar toată lumea este capabilă să avanseze în consecință fără obstacole.

De fapt, astăzi studenții vin cu o dorință mai mare de a înțelege totul; sufletele lor sunt mai experimentate și mai pregătite.

Timpul cât timp studiezi Cabala nu este important în sine. Ceea ce este cel mai important este în ce măsură studentul se conectează la dorința grupului, cum fuzionează cu grupul și cum se smerește cu respect. Datorită acestei conexiuni cu grupul, este posibil să se ajungă, după câteva ore, la niveluri spirituale la care ar fi trebuit să ajungă în ani de zile cu propriile eforturi.

Trebuie să evităm pseudo-cabaliștii, fanaticii religioși care sunt la kilometri distanță de Cabala autentică. Trebuie să studiezi doar scrierile autentice și să aparții unui singur grup condus de un învăţător.

Când am descoperit Cabala, am vrut să aflu cum sunt proiectate lumea noastră, cosmosul, planetele, stelele și așa mai departe. Indiferent dacă există viață în spațiu, care este corelația dintre toate aceste aspecte.

M-au interesat diversele forme de viață biologică și semnificația lor. Specializarea mea este cibernetica biologică. Am vrut să descopăr sistemul de reglare a organismelor.

În timp ce urmam această cale, am fost îndreptat de Sus către Cabala. Pe măsură ce învățam din ce în ce mai mult, am devenit din ce în ce mai puțin interesat de astfel de chestiuni. Am început să înțeleg că Cabala nu se ocupă cu corpul biologic, viața și moartea acestuia, care nu au legătură cu sfera spirituală.

Lumea spirituală pătrunde în lumea noastră materială și modelează tot ceea ce există în ea: mineral, vegetal, animal și uman.

Datorită Cabalei, lumea noastră poate fi studiată corect înțelegând rădăcinile sale spirituale și interacțiunea lor cu aceasta.

De exemplu, Talmud Eser HaSfirot (Studiul celor Zece Sfirot), compus de Baal HaSulam, ne vorbește despre nașterea sufletului în lumile spirituale. Dacă citești cuvânt cu cuvânt, vei constata că nu diferă de zămislirea unei ființe umane în pântecele mamei sale, de perioadele de sarcină, naștere și hrănire. Sună parcă ar fi medicină pură.

Atunci începe să înțelegem de ce percepem în lumea noastră astfel de consecințe ale legilor spirituale ale dezvoltării. Dezvoltarea sufletului este explicată printr-un limbaj care descrie dezvoltarea trupului în lumea noastră.

Diferitele tipuri de horoscopuri, astrologie și preziceri nu au nimic de-a face cu Cabala. Acestea sunt legate de trup și de proprietățile sale animalice de a simți diverse lucruri. Câinii și pisicile pot simți, de asemenea, apropierea unor fenomene naturale.

În prezent, mulți oameni se grăbesc să folosească așa-numitele tehnici „New Age”, încercând să se schimbe pe ei înșiși, să-şi schimbe viața și propriul destin. De fap, destinul poate fi schimbat, dacă exerciți influență asupra sufletului tău și înveţi cum să îl controlezi.

Când studiem legile lumii spirituale, începem să înțelegem legile lumii noastre. Majoritatea științelor, precum fizica, chimia, biologia etc. devin mai simple și mai inteligibile atunci când sunt privite din punctul de vedere al Cabalei.

Totuși, atunci când dobândeşte nivelul spiritual adecvat, omului nu-i pasă atât de mult de științele materiale, care sunt mai puțin organizate. Substanțele care sunt organizate spiritual devin acum de interes și importanță capitală.

Un cabalist visează să se ridice peste nivelul său actual, dar nu să coboare. Orice cabalist poate percepe rădăcinile dezvoltării tuturor științelor, dacă dorește.

Baal HaSulam, Rav Yehuda Aşlag, a scris ocazional despre corelația dintre științele spirituale și cele materiale. Unui mare cabalist, precum Gaon din Vilna, îi făcea plăcere să facă comparații între legile spirituale și cele materiale. A scris chiar și o carte despre geometrie. Percepând una dintre cele mai înalte lumi spirituale, el a reușit să stabilească o conexiune directă de acolo de Sus, în jos, cu știința lumii noastre.

În ceea ce ne privește, neavând nicio idee despre lumile spirituale, vom citi pur și simplu aceste cărți pronunțând cuvinte.

Dar chiar și doar prin pronunțarea acestor cuvinte, ne conectăm invizibil la spiritualitate prin atragerea Luminii Înconjurătoare (Ohr Makif) de la nivelul anume la care se afla autorul. Când citim cărțile cabaliștilor autentici, permitem Luminii Înconjurătoare să ne conducă înainte.

Diversitatea nivelurilor și tipurilor de suflete cabaliste explică varietatea stilurilor exprimate în lucrările cabalistice, precum și diversele grade de intensitate a luminii pe care le putem atrage în timp ce le studiem.

În orice caz, Lumina emanată din diferitele cărți ale Torei și, printre ele, din partea sa specială, Cabala, există întotdeauna.

Cabalistul Moise a scris o carte despre rătăcirea poporului său în deșert. Dacă luăm literalmente aceste scrieri drept povești, atunci Tora nu va avea niciun impact asupra noastră.

Dar dacă aprofundăm și înțelegem ceea ce este descris acolo cu adevărat, atunci cele cinci cărți devin o revelație cabalistică, în care sunt expuse toate gradele de înțelegere a lumilor spirituale. Exact asta a vrut Moise să transmită.

Același lucru se referă la „Cântarea cântărilor” regelui Solomon. Totul depinde de modul în care este citită și percepută. Fie doar ca un poem de dragoste sau ca o revelație spirituală, despre care în Zohar se comentează ca fiind cea mai înaltă legătură cu Creatorul.

Este important să găseşti surse cabalistice autentice al căror conținut îţi va induce gânduri despre Creator și obiectivul care trebuie atins. Atunci nu există nicio îndoială că vei ajunge la el.

Sursele care te abat de la adevăratul obiectiv nu-ţi vor aduce niciun bine. Lumina înconjurătoare, Ohr Makif, este atrasă în funcţuie de dorința omului. Lumina nu va străluci dacă dorința lui nu vizează un scop autentic.

Vorbim despre un număr de 600.000 de suflete; de unde provine această cifră? Dintr-un Parţuf format din 6 Sfirot, fiecare dintre acestea fiind compusă, la rândul ei, din 10. Acest Parţuf a crescut la nivelul de 10.000. De aici și numărul de 600.000.

Hrănim în mod constant diferite dorințe, oricare ar fi acestea. Dezvoltarea noastră depinde de nivelul acestor dorințe.

La început, dorințele noastre sunt la nivelul cel mai de jos, așa-numitele dorințe animalice. Mai târziu, acestea sunt urmate de dorințele de avere, onoare, poziție socială și așa mai departe.

La un nivel superior sunt dorințele de cunoaștere, muzică, artă, cultură etc. În cele din urmă, găsim dorința mai înaltă de spiritualitate.

Astfel de dorințe apar treptat în suflete după multe întrupări în această lume sau, așa cum spunem noi, odată cu dezvoltarea generațiilor.

Mai întâi s-au întrupat în lumea noastră sufletele care trăiau exclusiv în viața lor de natură animalică. Apoi, generațiile următoare de suflete au experimentat dorința de bani, onoare și putere. În cele din urmă, acestea au făcut loc dorinței pentru științe și pentru ceva mai înalt pe care științele nu îl pot asigura.

Este imposibil ca omul să trăiască experienţa a două dorințe diferite, întrucât acest lucru ar însemna că acestea nu au fost definite corect.

După ce sunt analizate și sortate cu atenție, pare a fi singura şi unica dorință. Un om primește mai multe dorințe simultan. Apoi selectează doar una dintre ele dacă este capabil să-și evalueze corect nivelul.

Vasul spiritual (Kli-ul) s-a spart în 600.000 de părți și și-a pierdut Ecranul. Acum Ecranul urmează a fi reconstruit, iar părțile sparte trebuie să îndeplinească această sarcină, astfel încât să poată „trăi” calea întoarcerii, să simtă ceea ce sunt și să-L creeze pe Creator din ele însele.

Vasul spiritual constă din două părți: o categorie se întinde de la Pey până la Tabur și se numește Kelim de Aşpa’a (Vasele de dăruire); acestea corespund dorințelor de a da fără reținere.

Chiar dacă sunt egoiste în interior, ele funcționează conform principiului dăruirii fără reținere.

A doua categorie se întinde de la Tabur în jos și este compusă din dorințe pur egoiste care funcționează pentru a primi, nu pentru a da și sunt numite Kelim de Kabala (Vase de primire).

Problema nu este că dorințele superioare sunt bune, iar cele inferioare rele, ci că dorințele superioare sunt „mici”, iar dorințele inferioare sunt „mari”.

De aceea, există un Ecran pe dorințele superioare, spre deosebire de cele inferioare. Partea superioară a Parţuf-ului se numește Galgalta ve Eynaim (GE), iar partea inferioară se numește AHP (se citeşte AHaP).

Dorințele mai slabe sunt cele care suferă rectificarea mai întâi; nu este nevoie de mult timp pentru acest proces. Apoi, sunt corectate dorințele de sub Tabur, acestea fiind mai egoiste.

Dorințele altruiste numite Galgalta ve Eynaim trebuie corectate mai întâi și apoi dorințele egoiste numite AHP. La sfârșitul acestui proces, totul se reunește într-un singur Kli comun. De aceea diferența dintre Vasele altruiste și cele egoiste se reduce la momentul rectificării.

A sosit timpul pentru rectificrea vaselor Galgalta ve Eynaim și dorințele lor sunt expuse. Au atins un grad mai ridicat de dezvoltare.

Pe de altă parte, AHP nu pot proceda la rectificarea dorințelor lor, întrucât acestea sunt încă ascunse într-o stare latentă.

Dar când va veni momentul, vom realiza cât de mari sunt dorințele AHP în comparație cu GE. De îndată ce aceste suflete își încep rectificarea, sufletele deja rectificate ale vaselor GE vor putea să se ridice datorită lor.

Kelim egoiste, AHP, în virtutea viitoarei lor rectificări, impun cereri mari lui GE, Kelim altruiste. Multe dintre acestea din urmă nu și-au început încă rectificarea și împiedică rectificarea primelor.

Pentru a ajunge la lumea spirituală, generația noastră trebuie să citească literatură foarte specifică.

Astăzi avem Talmud Eser HaSfirot. Acum 500 de ani, erau cărțile scrise de Ari, Rav Isaac Luria. Înainte de Ari exista Cartea Zohar.

Fiecărei generații i se oferă o carte specială care servește drept cheie pentru a intra în lumea spirituală. Cartea respectivă corespunde dezvoltării sufletelor generației date.

Odată ce o persoană dobândeşte în fapt lumea spirituală, ea poate citi toate cărțile, pentru că acum vede că fiecare dintre ele îi este potrivită.

A te potrivi lumii spirituale, a dobândi atributele acesteia, înseamnă respectarea internă a tuturor legilor sale. În consecință, sufletul evoluează.

Când vine momentul dobândirii depline: toate lumile – atât cele spirituale cât şi cea materială – se vor contopi într-un singur întreg. Omul va putea atunci să trăiască în toate lumile în același timp.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!