LECŢIA 6

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Subiecte examinate în această lecție:

 1. 125 de niveluri
 2. Păcatul lui Adam HaRişon
 3. Spargerea vaselor
 4. Spargerea sufletelor
 5. Spargerea lumilor
 6. Lumea Nikudim
 7. Lumea Rectificării
 8. Parţufim ai Lumii Aţilut
 9. Nașterea lumilor BYA

 Există cinci lumi între Creator și lumea noastră. Fiecare dintre ele este formată din cinci Parţufim și fiecare Parţuf din cinci Sfirot.

În total, există 125 de niveluri între noi și Creator. Malhut, deplasându-se prin toate aceste niveluri, ajunge la ultimul, și în acest fel, Bhina Dalet, singura creatură, se contopeşte cu cele patru faze anterioare.

Malhut absoarbe pe deplin proprietățile celor patru faze și astfel devine egală cu Creatorul. Acesta este Scopul Creației.

Pentru a o amesteca pe Malhut cu celelalte nouă Sfirot, se creează un Parţuf special. Acesta constă din Malhut și cei nouă Sfirot de la Keter la Yesod. Numele său este Adam.

La început, cele nouă Sfirot și cea de-a zecea, Malhut, nu sunt conectate între ele în niciun fel. De aceea s-a spus că la început lui Adam i s-a interzis să mănânce fructul Pomului Cunoașterii Binelui și Răului.

Odată cu căderea lui Adam și spargerea vaselor sale, cele patru faze superioare sau primele nouă Sfirot cad în Malhut. Aici etapa a patra poate alege să rămână aceeași Malhut veche sau să prefere dezvoltarea spirituală în a se asemăna celor patru faze.

Dacă Malhut rămâne ca sinele său, înseamnă că Malhut, sau sufletul, sau Adam, se află în Lumea Asiya, deși, dacă devine ca a treia fază, atunci Malhut se va afla în Lumea Yeţira.

Asemănarea cu a doua fază înseamnă că Malhut se află în Lumea Briya. Asemănarea cu prima etapă corespunde cu Malhut în Lumea Aţilut. În cele din urmă, asemănarea cu faza zero înseamnă existența lui Malhut în Lumea lui Adam Kadmon.

Toate mișcările spirituale de sus în jos, de la Malhut de Ein Sof la lumea noastră și înapoi la Lumea Ein Sof, sunt predeterminate.

Nu este planificat nimic care să nu fie în conformitate cu scopul Creației. Acest obiectiv este atins atunci când etapa a patra devine similară cu etapele a treia, a doua, prima și cu etapa zero, care sunt toate conținute în etapa a patra.

Toate lumile apar ca o coborâre a Creatorului de sus în jos, peste cele 125 de niveluri ale celor cinci lumi. Aceasta este ca o restricționare permanentă a Creatorului, ceea ce face ca întreaga Creație să se retragă de la El până când Creația atinge nivelul lumii noastre, care nu-L mai simte.

Când Creația se ridică în sus, își face drum prin aceleași 125 de niveluri ale celor cinci lumi, care s-au format în acest scop specific. Înaintarea cu un singur nivel îţi dă puterea de a face un salt înainte la următorul.

Coborârea de sus în jos este procesul de regresie a sufletului, iar ascensiunea este progresia sufletului.

În timpul coborârii, puterea fiecărui nivel scade, întrucât ascunde din ce în ce mai mult Lumina Creatorului faţă de Creația Sa. Dar mișcarea inversă îi dezvăluie omului din ce în ce mai mult Lumina Creatorului și, în consecință, îi conferă puterea de a depăși obstacolele.

Să explicăm ce se întâmplă când are loc Şvirat haKelim.

Cele nouă Sfirot altruiste pe care Malhut, fiind partea egoistă, încearcă să le folosească de dragul său, cad în Malhut. În acest moment, altruismul și egoismul sunt amestecate.

Acum, dacă o Lumină puternică luminează acest amestec și o trezește pe Malhut, făcând-o să-și înțeleagă propria natură și ceea ce este Creatorul, asta îi permite lui Malhut să se străduiască să fie precum Sfirot superioare, adică Lumina Creatorului.

Chiar dacă Şvirat  haKelim este, ca să spunem așa, o acțiune anti-spirituală, este de fapt singurul proces posibil care îi poate permite lui Malhut să se conecteze cu proprietățile altruiste ale Creatorului și să se ridice la nivelul Lui într-o etapă ulterioară.

După Şvirat  haKelim, două sisteme paralele de lumi, Asiya, Yeţira, Briya, Aţilut și Adam Kadmon sunt construite ca două sisteme: unul altruist și altul egoist. Aceste lumi sunt construite pornind de la Şvirat  haKelim, motiv pentru care sistemul lor înțelege în mod specific sufletul unui om.

Sufletul omului constă, în acelaşi timp, din Kelim egoiste și altruiste. Căderea lui Adam a combinat aceste două tipuri de Kelim și Parţuf-ul său s-a spart.

Ridicându-se la nivelul adecvat, în sistemul lumilor, fiecare astfel de fragment spart își poate revela atributul respectiv.

Şvirat Neşamot (Spargerea sufletelor) lui Adam și Şvirat  Nikudim sunt construite pornind de la aceeași bază. Lumile sunt un fel de carcasă exterioară pentru suflet.

În lumea noastră materială, Universul, Pământul și tot ceea ce ne înconjoară sunt cele care formează carcasa exterioară, închizând omenirea în ea.

Când examinăm modul în care este proiectată Lumea Aţilut, putem observa că structura ei se potrivește perfect cu Lumea Nikudim. Nekudot de SAG, după Ţimţum Bet, urcă la Roş de SAG cu trei tipuri de Reşimot.

Din Reşimot din BetAlef restricționate, se formează Lumea lui Nikudim,în starea de Katnut, pe Kelim Galgalta ve Eynaim. Aceasta se extinde în jos de la Tabur la Parsa.

Acest Parţuf, ca oricare altul, este compus din Roş și Guf. Roş-ul său este împărțit în trei părți: primul Roş se numește Keter, al doilea Abba (Hochma) și al treilea Ima (Bina).

Guf-ul lumii Nikudim se numește ZONZeir Anpin și Nukva. Deasupra Parsa sunt GAR de ZON, sub Parsa găsim ZAT de ZON.

După aceasta, Lumea lui Nikudim a dorit să intre în starea de Gadlut, adică să se alăture vaselor AHP. Atunci, însă, când Lumina superioară a ajuns la Parsa și a încercat să o traverseze, Lumea Nikudim s-a spart.

Roş Keter și Roş Abba ve Ima rămân, întrucât Capetele nu se sparg.

Dar ZON, adică Guf-ul, se sparge complet, atât peste Parsa, cât și sub ea. Acum, sunt în total 320 de părți sparte, dintre care 32 (Lev haEven) nu pot fi rectificate prin propria putere. Restul de 288 de părți pot fi rectificate.

Apoi, pentru a rectifica Kelim sparte, se creează Olam haTikun (Olam Aţilut). Reşimot rămase din spargerea tuturor celor 320 de fragmente urcă la Roş de SAG.

Prima dată, Roş of SAG selectează cele mai pure fragmente, cele mai ușoare în ceea ce privește capacitatea de a fi rectificate.

Aceasta este legea rectificării: mai întâi sunt rectificate cele mai ușoare fragmente și apoi cu ajutorul lor, se manipulează următoarele părți.

Din Kelim rectificate, Roş din SAG creează Parţufim ai Lumii Aţilut, similar cu o mică lume Nikudim:

(i)    Keter a lumii Aţilut, numit și Atik

(ii)   Hochma, numit și Arich Anpin

(iii) Bina, numit și Abba ve Ima

(iv) Zeir Anpin

(v)   Nukva, numit și Malhut

Lumea Aţilut  este o replică a Lumii Nikudim. Atik se află între Tabur de Galgalta și Parsa, Arich Anpin de la Pey de Atik la Parsa, Abba ve Ima de la Pey de Arich Anpin până la Tabur de Arich Anpin. Zeir Anpin se află de la Tabur de Arich Anpin până la Parsa, Malhut are forma unui punct sub Zeir Anpin (vezi Figura 7).

Fiecare Parţuf este compus din două părți: Galgalta ve Eynaim, Kelim de dăruire și AHP, Kelim de primire.

După ce a fost spulberat, vasul este format nu din două părți, ci din patru: Galgalta ve Eynaim, AHP, Galgalta ve Eynaim în interiorul vaselor AHP și AHP în interiorul vaselor Galgalta ve Eynaim.

O astfel de combinație poate fi găsită în fiecare dintre cele 320 de Kelim sparte. Scopul este de a sparge fiecare fragment și a separa Galgalta ve Eynaim de AHP.

Procesul este după cum urmează: Lumea Aţilut  direcționează o rază de lumină puternică către fiecare parte nerectificată, separând Galgalta ve Eynaim, apoi o ridică și pune deoparte vasele AHP. Prin urmare, vasele AHP nu vor fi utilizate. După ce Lumea Aţilut rectifică toate Galgalta ve Eynaim, Malhut din Lumea Aţilut  urcă la Bina, adică sub Roş-ul lumii Aţilut.

Figura 7. Lumea Aţilut şi Lumile BYA

Roş-ul Lumii Aţilut e constituit din Atik, Arich Anpin, Abba ve Ima. Acolo Malhut efectuează următoarele acțiuni:

 • (i) Zivug pe Bet de Aviut (nivelul 2), creând Lumea Briya.
 • (ii) Zivug pe Alef de Aviut (nivelul 1), creând Lumea Yeţira
 • (iii) Zivug în Aviut Şoreş (nivel 0), dând naștere lumii Asiya.

Ascensiunea lui Bina mută Lumea Aţilut cu două niveluri: Malhut se află acum în locul lui Abba ve Ima, Zeir Anpin în locul lui Arich Anpin, iar Arich Anpin și Atik urcă proporțional.

Parţuf-ul Malhut al Lumii Aţilut, care este în această ascensiune echivalentă cu Bina, Abba ve Ima, poate crea, adică poate „da naștere”.

Rezultatul este că Lumea Briya se naște din Malhut de Aţilut  și ocupă un nou loc în locul lui Zeir Anpin de Aţilut, sub Roş-ul, care i-a dat naștere. Nou-născutul este de obicei cu un nivel sub mama sa.

După aceasta, Lumea Yeţira  este adusă la viață. Primele patru Sfirot, adică partea superioară, ocupă acum locul lui Malhut a Lumii Aţilut. Deși în partea sa inferioară, șase Sfirot inferioare, sunt situate, în mod corespunzător, în poziția primelor șase Sfirot, locul Lumii din Briya.

Lumea următoare, Asiya, acoperă jumătate din Lumea Briya și jumătate din Lumea Yeţira. Cele patru Sfirot din Lumea Yeţira  și zece Sfirot din Lumea Asiya rămân goale.

Acest loc gol se numește Mador Klipot, locul forțelor malefice.

Pentru a-i sublinia importanța, putem lua în considerare din nou întregul proces:

Lumea Nikudim a apărut în starea de Katnut, Roş-ul fiind Keter, Roş-ul fiind Abba ve Ima, ZON constituind Guf-ul.

Toate acestea se numesc Galgalta ve Eynaim și se extind de la Tabur la Parsa. După aceasta începe să apară starea de Gadlut a Lumii Nikudim, care are zece Sfirot atât în ​​Roş, cât și în Guf.

Gadlut a apărut în Keter, în Abba ve Ima, dar când şi ZON vrea să primească totul în starea de Gadlut, Lumea Nikudim se sparge.

Toate Kelim ale Guf-ului se împart în 320 de părți, cad sub Parsa și se combină unele cu celelalte, rezultând patru grupe:

 • (i) Galgalta ve Eynaim
 • (ii) AHP
 • (iii) Galgalta ve Eynaim în AHP
 • (iv) AHP în Galgalta ve Eynaim

Pentru a rectifica Kelim sparte, se creează Lumea Aţilut. În primul rând, se nasc trei Parţufim: Atik, Arich Anpin, Abba ve Ima, care corespund pe deplin Parţufim: Keter și Abba ve Ima ai Lumii Nikudim.

Zeir Anpin și Malhut corespund acelorași Parţufim ai Lumii Nikudim.

În această etapă, rectificarea Kelim Galgalta ve Eynaim extrase din toate cele 320 de părți este finalizată.

Mai mult, le avem pe Galgalta ve Eynaim în interiorul vaselor AHP. Nu există nicio modalitate de a le extrage, dar raza dirijată a Luminii le poate apropia de Lumină.

Aţilut  vrea să facă rectificarea vaselor AHP. Malhut urcă la Bina și dă naștere celor zece Sfirot ale Lumii Briya, care se află în locul lui Zeir Anpin din Aţilut întrucât Malhut a lumii Aţilut  se află acum în Abba ve Ima.

În acest stadiu sunt aduse cele zece Sfirot ale Lumii Yeţira; ultima se suprapune parțial Lumii Briya. Partea Lumii Yeţira  se află sub Parsa în locul jumătății superioare a Lumii Briya.

În cele din urmă, Lumea Asiya este amplasată de la partea de mijloc a locului Lumii Briya până la partea de mijloc a locului Lumii Yeţira.

Începând din mijlocul locului Lumii Yeţira  și sfârșind în cele din urmă în locul Lumii Asiya se află golul, Mador Klipot.

În prezent vom vedea că lumile pot urca și coborî, dar mereu deplasându-se împreună în raport cu poziția lor inițială.

Tot ce a fost discutat în prezentul capitol este descris în cele 1500 de pagini ale scrierii lui Rav Yehuda Aşlag Talmud Esser HaSfirot (Studiul celor 10 Sfirot). Această lucrare de importanță majoră oferă îndrumări pentru progresul nostru spiritual și ne ajută să ne concentrăm asupra obiectivului corect.

Rectificarea noastră se referă la A Doua Restricționare, Ţimţum Bet. Drept urmare, nu putem vedea dincolo de Ţimţum Alef, Prima Restricționare. De fapt, nu există nici o modalitate omenească de a ne imagina ce fel de forțe operează acolo și nici natura realității care există în acest loc. Acestea constituie ceea ce poartă numele de secretele Cabalei.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!