LECŢIA 5

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Subiecte examinate în această lecție:

  1. Fazele Luminii
  2. A Doua Restricționare (Ţimţum Bet)
  3. Lumina reflectată
  4. Cinci Parţufim ai lumii Adam Kadmon
  5. Nekudot de SAG, Ţimţum Bet
  6. Starea de Katnut a lui Nikudim
  7. Spargerea dorințelor
  8. Lumea Aţilut

 Vom începe cu o scurtă recapitulare: Creația este adusă de Lumina emanată de la Creator, iar această Lumină este dorința de a da încântare și se numește Bhina Şoreş (Faza Rădăcină).

Ea construiește pentru sine dorința de a primi încântare, Bhina Alef, care după ce a fost umplută cu Lumină, adoptă atributul Luminii; aceasta este dorința de a dărui, de a aduce fără încetare încântare. Aceasta corespunde cu Bhina Bet.

Dar nu are nimic de dat. Își dă seama că Îi poate aduce încântare numai dacă acceptă o porțiune a Luminii de dragul Lui.

Deci, a treia etapă: Zeir Anpin este creată. Are deja două proprietăți: a da și a primi.

După ce a perceput aceste două feluri de încântare, Zeir Anpin simte că a primi este mai bine și mai plăcut decât a da. Asta constituie atributul său inițial în etapa Alef.

Prin urmare, decide să primească toată Lumina și este complet umplută cu Lumină, acum însă conform propriei dorințe. Plăcerea sa este infinită.

Aceasta a devenit a patra fază, numită Malhut a Lumii Ein Sof, singura Creatură adevărată. Acesta combină cele două condiții: știe dinainte ce își dorește și din cele două stări alege să primească.

Primele trei faze nu poartă numele de „Creatură”, întrucât nu posedă o dorință proprie, ci doar pe cea a Creatorului sau o consecință a acesteia.

A patra etapă, după ce a fost umplută cu Lumină la fel ca în prima fază, începe să adopte atributele Creatorului și se simte ca un primitor.

Apare un sentiment de rușine care duce la decizia de a deveni asemenea Creatorului, adică de a nu permite luminii să intre și are loc Ţimţum Alef (Prima Restricționare).

Cum se face că Ţimţum nu a avut loc la sfârșitul fazei 1? Răspunsul este acela că, în prima fază, dorința Kli­-ului nu a fost a lui, ci a fost dorința Creatorului.

Aici creatura își restricționează propria dorință de a primi și nu o folosește.

Ţimţum se face nu pe dorința de a primi încântare, ci pe intenţia de a primi pentru sine. Se referă doar la intenție.

În primul caz, Kli-ul pur și simplu a încetat să mai primească. Acum, dacă Kli-ula luat decizia de a primi, dar nu de dragul său, s-ar putea umple cu o anumită porțiune a Luminii, în funcție de puterea intenției sale de a contracara forța egoismului.

Această primire a Luminii de dragul altuia este egală cu dăruirea. O acțiune în lumea spirituală este definită de intenția acesteia, nu de acțiunea în sine.

Prima Restricționare înseamnă că Kli-ul nu va folosi niciodată plăcerea de dragul său. Ţimţum Alef nu va fi niciodată încălcată.

De aceea, sarcina principală a unei ființe create este necesitatea de a neutraliza dorința de a primi încântare de dragul său.

Prima ființă creată, Bhina Dalet, arată cum să primești plăcere de la toată Lumina Creatorului, deși Prima Restricționare înseamnă că tot ceea cu ce este Malhut umplută nu va fi primit niciodată ca plăcere pentru sine.

Vom vedea cum acest principiu poate fi implementat în continuare.

Inițial, Malhut plasează un Ecran deasupra egoismului său, care respinge toată Lumina care intră. Acesta este un fel de test pentru a verifica dacă Malhut este capabilă să reziste la toată plăcerea enormă care apasă pe ecran și care corespunde unei dorințe la fel de enorme de a o primi.

Da, ea reușește să îndepărteze toată plăcerea și nu se bucură de ea.

În acest caz, însă, Kli-ul este separat de Lumină. Cum să ajungem la situaţia în care plăcerea nu este pur și simplu îndepărtată, ci o parte din ea este primită de dragul Creatorului?

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Lumina reflectată de ecran (Ohr Hozer) trebuie să îmbrace cumva Lumina Directă (Ohr Yaşar) și împreună vor intra în Kli, ca dorință de a primi.

Astfel, Ohr Hozer servește drept condiție anti-egoistă, acceptând și permițând în Ohr Yaşar, plăcerea.

Aici Ohr Hozer acționează ca o intenție altruistă. Înainte de a primi în interior aceste două tipuri de lumini, se efectuează un calcul în Roş. Câtă lumină poate fi primită de dragul Creatorului? Această cantitate este primită în Toh.

Primul Parţuf poate primi, de exemplu, douăzeci de procente din Lumină, în funcție de puterea ecranului său. Această Lumină se numește Lumină Interioară – Ohr Pnimi.

Porțiunea de Lumină care nu a intrat în Kli, rămâne în exterior și, prin urmare, se numește Lumina Înconjurătoare, Ohr Makif.

Primirea inițială a douăzeci de procente din Lumină se numește Parţuf­-ul Galgalta.

În urma presiunii celor două Lumini, Ohr Makif și Ohr Pnimi pe ecranul din Tabur, Parţuf-ul expulzează toată Lumina. Ecranul se deplasează apoi treptat în sus de la Tabur la Pey, pierzându-și puterea anti-egoistă și atingând nivelul ecranului în Pey de Roş.

Rețineți că nimic nu dispare în lumea spirituală, fiecare acțiune consecutivă o cuprinde pe cea anterioară. Astfel, cele douăzeci de procente din Lumina primită de la Pey la Tabur rămân în starea anterioară a Parţuf-ului.

Ulterior, Parţuf-ul, văzând că nu este capabil să administreze 20 de procente din Lumină, ia o decizie de primi din nou Lumina, dar de data aceasta nu 20 de procente ci 15%.

În acest scop, trebuie să-și coboare Ecranul de la nivelul lui Pey la nivelul lui Hazeh al Parţuf-ului Galgalta, adică să se deplaseze la un nivel spiritual inferior.

Dacă la început nivelul său a fost definit de Reşimot: Hitlabşut de Nivelul 4 și Aviut de Nivelul 4, acum este doar la nivelul 4 și respectiv 3.

Lumina intră în același mod și formează un nou Parţuf: AB. Destinul noului Parţuf este același; respinge şi el Lumina.

În urma acestui eveniment, se generează al treilea Parţuf, SAG, iar după acesta, Parţufim MA și BON.

Toți cei cinci Parţufim umplu Galgalta de la a sa Pey până la Tabur. Lumea pe care o formează aceştia se numește Adam Kadmon.

Galgalta este similar cu Bhina Şoreş, întrucât în timp ce primește de la Creator dă tot ce poate.

AB primește o porțiune mai mică de dragul Creatorului și se numește Hochma, ca Bhina Alef.

SAG funcționează doar pentru a da și se numește Bina, așa precum Bhina Bet. MA este similar cu Zeir Anpin, sau Bhina Gimel, iar BON corespunde lui Malhut, sau Bhina Dalet.

SAG, având proprietățile lui Bina, este capabil să se extindă sub Tabur și să umple partea de jos a lui Galgalta cu Lumina.

Sub Tabur, cu excepția dorințelor goale, rămân plăcerile induse de similaritatea cu Creatorul.

Toate acestea întrucât NHY (Sfirot: Neţah Hod Yesod) ale lui Galgalta de sub Tabur au refuzat să primească Lumina Hochma. Ele se bucură de Lumina Hasadim, plăcerea asemănării cu Creatorul. Această plăcere este, totodată, la nivelul Dalet de Aviut.

Nekudot de SAG au Aviut Bet și se pot bucura de a dărui Lumina numai la acest nivel. Prin urmare, nu mai pot rezista plăcerii nivelului Dalet, altfel vor începe să primească Lumina de dragul lor.

Cele de mai sus ar trebui să apară în mod normal, dar Malhut care se află în Sium de Galgalta se ridică la mijlocul lui Tiferet a Parţuf-ului Nekudot de SAG și formează un nou Sium (Terminaţie). Aceasta este linia de Restricționare a Luminii, numită Parsa, sub care Lumina nu poate coborî.

Cu această acțiune Malhut face cea de-A Doua Restricționare privind expansiunea Luminii, numită Ţimţum Bet prin analogie cu prima.

Pentru a lua un exemplu din viața noastră de zi cu zi: imaginați-vă un bărbat cu maniere plăcute și o bună educație care nu ar fura niciodată până la suma de 1000 de dolari. Totuși, dacă i s-ar lăsa 10.000 de dolari, educația sa ar putea să nu  „funcționeze” întrucât, în acest caz, tentația, încântarea potențială, este prea puternică pentru a i se împotrivi.

Ţimţum Bet este continuarea lui Ţimţum Alef, dar este o restricţionare pe vasele de primire, Kelim de Cabala.

Este interesant de remarcat faptul că în Nekudot de SAG, Parţuf-ul, care este altruist din fire, și-a dezvăluit proprietățile egoiste; imediat Malhut, ridicându-se în sus, îl acoperă și formează o linie, numită Parsa, pentru a limita extinderea în jos a Luminii.

Roş-ul Parţuf-ului SAG, ca orice Cap, este format din cinci Sfirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malhut. La rândul lor, acestea sunt împărțite în Kelim de Aşpa’a (Keter, Hochma și jumătate din Bina) și Kelim de Cabala (de la mijlocul lui Bina până la Malhut).

Kelim de Aşpa’a (Vasele de dăruire) se mai numesc și Galgalta ve Eynaim.

Kelim de Cabala sunt Awzen, Hotem, Pey: AHP.

Restricționarea Ţimţum Bet înseamnă că, din acest moment, Parţuf-ul nu trebuie să activeze niciunul dintre vasele de primire. Este interzisă utilizarea vaselor AHP; așa a decis Malhut, când     s-a ridicat la mijlocul lui Tiferet.

După Ţimţum Bet, toate Reşimot se deplasează până la Roş de SAG, acolo solicitând să formeze un Parţuf exclusiv al nivelului Galgalta ve Eynaim. Acest lucru permite Parţuf-ului să primească ceva lumină din contactul cu Creatorul.

Înseamnă acum că ecranul trebuie să fie localizat nu la Pey de Roş, ci la nivel de Nikveh Eynaim, care corespunde liniei Parsa din mijlocul lui Tiferet a Guf-ului.

După un Zivug în Roş de SAG, un Parţuf se va naşte din acest punct și se va extinde sub Tabur, până la Parsa.

Noul Parţuf, care se întinde sub Tabur până la Parsa, îmbracă Parţuf-ul anterior al lui Nekudot de SAG, dar numai în partea sa superioară, adică pe Kelim altruiste.

Numele noului Parţuf este Katnut de Olam Nikudim (Starea de micime a Lumii Nikudim). Acest Parţuf apare pe nivelul Reşimot restricționate BetAlef.

De fapt, din cele cinci lumi menționate anterior (Adam Kadmon, Aţilut , Briya, Yeţira  și Asiya) nu există o astfel de lume, întrucât de îndată ce s-a născut, s-a spart imediat.

În scurtul timp al existenței acestei lumi, Sfirot Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvura și o treime din Tiferet sunt împărțite în câte zece și au numele obișnuite.

În plus, există nume speciale pentru Sfirot Hochma și Bina: Abba veIma (Tata și mama) și, tot aşa pentru Sfirot Zeir Anpin și Malhut: ZON, adică Zeir Anpin și Nukva (Femininul).

După Zivug-ul de Haka’a din Nikveh Eynaim în Roş de SAG, la cererea Reşimot ale Parţuf-uluiinferior, SAG efectuează un al doilea Zivug pe Reşimot de Gadlut (Maturitate) în Pey de Roş.

Pe măsură ce această acțiune are loc, o mare Lumină începe să se extindă din SAG și care încearcă să coboare sub Parsa.

Parţuf-ul Nikudim este absolut sigur că va putea primi Lumina de dragul Creatorului și că are suficientă putere pentru aceasta, în pofida lui Ţimţum Bet.

Cu toate acestea, în momentul în care Lumina atinge Parsa, se produce Şvirat haKelim (spargerea vaselor), întrucât devine clar că Parţuf-ul vrea să primească plăcere numai pentru sine. Lumina iese imediat din Parţuf și toate Kelim, chiar și cele care erau deasupra Parsa, sunt spulberate.

Deci, din dorința Parţuf-ului de a folosi Kelim de Cabala de dragul Creatorului; pentru a forma Lumea lui Nikudim în starea de Gadlut, folosind toate cele zece Kelim, a avut loc o distrugere a tuturor intențiilor sale de ecranare.

În Guf-ul Parţuf-ului Nikudim, adică în ZON, deasupra Parsa (Hesed, Gvura, Tiferet) și sub Parsa (Neţah, Hod, Yesod și Malhut) există opt Sfirot. Fiecare dintre acestea constă din patru faze (în afară de faza zero).

Acestea, la rândul lor, au câte zece Sfirot, producând un total de 320 Kelim (4 x 8 x 10), care au fost sparte.

Dintre cele 320 de Kelim sparte, numai Malhut nu poate fi rectificată și asta reprezintă 32 de părți (4 x 8).

Restul de 288 de părți (320 – 32) pot fi rectificate. Cele 32 de părți poartănumele de Lev haEven (lit. Inima de piatră). Acestea vor fi rectificate doar de Creatorul Însuși în momentul Gmar Tikun (Rectificarea finală).

Dorințele altruiste și egoiste s-au spart simultan și s-au amestecat. Drept rezultat, fiecare element al acestor Kelim sparte este format din 288 de părți care sunt potrivite pentru rectificare și 32 care nu.

Acum, împlinirea scopului Creației depinde doar de rectificarea Lumii sparte Nikudim. Dacă vom reuși în sarcina care ni se cere, Bhina Dalet va fi umplută cu Lumină.

Olam haTikkun (Lumea Rectificării) este creată pentru a construi un sistem coerent care va rectifica atunci Kelim ale Lumii Nikudim.

Această lume nouă este numită și Olam Aţilut  (Lumea Emanației).

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!