LECŢIA 9

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

Subiecte examinate în această lecție:

 1. Extinderea lumilor
 2. Atingerea Lumii Infinitului
 3. Parţufim ai Lumii Aţilut
 4. Trei Înălțări de Șabat
 5. Timpul – Semnificație spirituală
 6. Avansarea cu ajutorul Luminii Înconjurătoare
 7. Rectificarea Finală

 Nașterea celor cinci lumi:

 • (i) Adam Kadmon
 • (ii) Aţilut
 • (iii) Briya
 • (iv) Yeţira
 • (v) Asiya

este de fapt crearea celor cinci Sfirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin și Malhut, care se aflau în Malhut însăşi.

Extinderea lumilor de sus în jos se potrivește cu creșterea progresivă a grosierităţii (Aviut) celor patru dorințe sau faze de la 0 la 4.

Lumile sunt ca o sferă care o înconjoară pe Malhut. Ca analogie, ni-l putem imagina pe om înconjurat de sfere și folosind organele sale de simţ pentru a percepe doar sfera care îi este cea mai apropiată: Lumea Asiya.

Prin ascuțirea organelor sale de simţ și prin modificarea calităților sale, omul începe să perceapă treptat sfera următoare și așa mai departe.

Toate lumile sunt un fel de filtru plasat în calea Luminii, un ecran special care blochează Lumina Înconjurătoare: Ohr Makif.

De îndată ce omul simte prezența acestor lumi, el îndepărtează „filtrele de ecranare”. Acest lucru îl aduce mai aproape de Creator.

Dacă Lumina ar ajunge la om fără a fi filtrată, ea ar produce Şvirat  haKelim, spargerea vaselor sale.

Prin îndepărtarea tuturor „Lumilor-ecran”, omul permite tuturor lumilor să pătrundă în el. În acest stadiu omul dobândește Lumina și ajunge să posede atribute similare cu cele ale Luminii.

O astfel de stare de a fi este asociată cu Gmar Tikun – Rectificarea finală.

La început, un om este situat în interiorul lumilor și el percepe puterea lor și constrângerile pe care acestea i le impun.

Cum pot fi depășite aceste constrângeri? Prin efectuarea unei rectificări interioare, corespunzând, de pildă, atributelor Lumii Asiya. Aceasta înseamnă să fii altruist la nivelul zero.

După ce a fost depășită, Lumea Asiya pătrunde în om și poate fi simțită de acesta.

Pentru a simți Lumea Yeţira, este necesar să dobândim atribute similare cu cele ale acestei lumi și să permitem acestei lumi să pătrundă în noi.

În acest stadiu devenim altruişti de nivelul unu. Scopul este de a lăsa toate lumile să pătrundă în noi și de a deveni similari cu aceste lumi în conformitate cu gradele de grosieritate (Aviut) corespunzătoare, respectiv: 2, 3, 4.

Pe această cale, Malhut este complet rectificată și absoarbe primele nouă Sfirot, în timp ce omul trece dincolo de limitele tuturor lumilor și ajunge la Lumea Infinitului (Olam Ein Sof).

Pentru a începe rectificarea, omul trebuie să aspire la echivalenţa cu atributele Creatorului, precum și să-și atingă propriile sale atribute.

Fiecare nou Parţuf al Lumii Aţilut începe de la Pey a       Parţuf-ului anterior, cu excepția celor doi Parţufim: Zeir Anpin și Malhut; Zeir Anpin începe de la Tabur-ul lui Abba ve Ima, iar Malhut începe de la Tabur-ul lui Zeir Anpin.

Cei trei Parţufim: Atik, Arich Anpin și Abba ve Ima se numesc Keter, Hochma și Bina și acest lucru corespunde cu Keter, Hochma și Bina din Lumea Nikudim.

Roş-ul lumii Aţilut corespunde celor două capete ale lumii  Nikudim și îndeplinesc aceeași funcție. Roş-ul Lumii Aţilut, care constă din Atik, Arich Anpin și Abba ve Ima, a fost primul care a apărut pe Reşimot ale Kelim care nu s-au spart ale Lumii Nikudim.

În orice caz, Zeir Anpin și Malhut sunt restaurate treptat. Doar vasele Galgalta ve Eynaim sunt restaurate din Zeir Anpin și un singur punct din Malhut.

Vasele AHP ale lui Zeir Anpin și Malhut se află în Lumile BYA. Dacă aceste AHP sunt rectificate, atunci toate lumile sunt rectificate.

Rectificarea se face cu ajutorul Parţuf-ului Adam HaRişon.

Ce este acest Parţuf Adam HaRişon? Malhut a Lumii Aţilut  se ridică la nivelul lui Bina. Acest lucru se realizează în trei etape. Întreaga lume Aţilut se ridică atunci cu trei niveluri.

Starea normală a lumii Aţilut poartă numele de „o zi din săptămână”. În astfel de zile Lumea Aţilut este iluminată de o Lumină incompletă care se răspândește până la Parsa.

După asta, o Lumină mai mare coboară de Sus și conferă atribute superioare Lumii Aţilut, făcându-o să se ridice cu un nivel mai sus.

Acum Malhut este situată în locul lui Zeir Anpin. Zeir Anpin ajunge acum la nivelul lui Abba ve Ima. Abba ve Ima îl înlocuiește pe Arich Anpin, care la rândul său se ridică la nivelul lui Atik, care în cele din urmă se ridică și mai sus în locul lui SAG.

Prima ascensiune a lumii Aţilut are loc vineri seara, Erev Şabat.

O astfel de progresie se numește excitare de sus (Itaruta de Letata, în aramaică). În lumea noastră acest lucru corespunde zilelor, săptămânilor, timpului și la tot ceea ce nu depinde de noi, ci de legile naturii și asupra cărora nu avem control.

Următoarea fază ridică Lumea Aţilut cu un nivel mai sus. Malhut se află acum la nivelul lui Abba ve Ima, unde este înzestrată cu un atribut suplimentar: intenția de a da.

În acest stadiu, Malhut poate primi, de dragul Creatorului. Acum are un ecran și este capabilă să efectueze un Zivug de Haka’a, generând astfel noi Parţufim.

Pe baza atributelor lui Abba ve Ima, pe de o parte, și  atributele lui Malhut de Ein Sof, pe de altă parte, Malhut generează un nou Parţuf: Adam HaRişon.

Pentru un cabalist, stările spirituale, numite Erev Şabat (vineri seara), Şabat (sâmbătă), Moţei Şabat (sâmbătă seara) pot fi trăite în zilele care nu au nicio legătură cu calendarul.

În timp ce în Şabat este interzis să fumezi sau să călătorești într-un vehicul, în Şabat-ul personal, totul este permis.

Asta întrucât cabalistul trăiește în această lume și este obligat să facă și să respecte legile ei.

Astfel, pentru un cabalist șase zile pot dura o fracțiune de secundă, în timp ce Șabat-ul poate dura câteva zile. Aceste două tipuri de lucruri sunt totalmente incomparabile.

Tot ce se întâmplă în această lume se referă la trupul nostru, dar ceea ce are loc în lumea spirituală se referă la suflet.

Deocamdată, putem constata că sufletul și trupul nostru nu sunt sincronizate.

În viitor, însă, atunci când lumea noastră va funcționa după aceleași principii ca şi lumile spirituale, ceea ce se va întâmpla atunci când va fi atinsă starea de Gmar Tikun, toate faptele celor două lumi, precum și toate timpurile, vor fuziona împreună.

Dacă te-ai schimbat și asta ți-a luat o secundă, iar următoarea ta schimbare durează cinci ani, atunci asta înseamnă că următoarea ta secundă va dura cinci ani.

În lumea spirituală timpul se măsoară prin transformarea atributelor omului. Pot să treacă o mie de ani în lumea noastră înainte ca un om să înceapă să studieze Cabala.

La intrarea în spiritualitate, suntem capabili să trăim într-o zi ceea ce obişnuiam să trăim în mai multe vieți. Acesta este un exemplu de transformare și reducere a timpului.

Anii spirituali corespund nivelurilor de 6.000 de grade ale lumilor BYA și nu se potrivesc cu referențialul nostru de timp în corporalitate.

Ascensiunea de la Lumile BYA la Lumea Aţilut  se numește sâmbătă, sabat sau Şabat. Porțiunea cuprinsă între Tabur-ul lui Galgalta și Parsa se numește Șabat.

Prima ascensiune este ascensiunea Lumii Briya la Lumea Aţilut, a doua este ascensiunea Lumii Yeţira  la Lumea Aţilut, iar a treia se referă la Lumea Asiya.

Ascensiunea lumilor BYA și a lumii Aţilut au loc simultan.

Când are loc a treia fază a ascensiunii, Lumea Aţilut  include Zeir Anpin și Malhut ale lumii Aţilut și Lumile BYA.

În acest moment, Roş-ul Lumii Aţilut: Atik, Arich Anpin, Abba ve Ima, traversează în mod corespunzător hotarele lumii Aţilut  și intră în lumea Adam Kadmon.

Roş-ul lui Galgalta urcă la rândul său (Faza 1 a ascensiunii) împreună cu Roş­ de AB (Faza 2 a ascensiunii), și cu Roş de SAG (Faza 3 a ascensiunii) și intră în Lumea Ein Sof.

Un om care ajunge în prima lume spirituală – Asiya – poate, în timpul celei de-a treia faze a ascensiunii, să ajungă în Lumea Aţilut și să trăiască experienţa Şabat-ului spiritual.

Acest om va fi apoi readus la starea sa inițială, întrucât ascensiunea lui nu a fost rezultatul propriilor eforturi, ci a   primit-o ca dar de Sus.

Direcția timpului spiritual este întotdeauna de jos în sus. Toate sufletele, întreaga omenire, fără a fi conștienți de proces, sunt în continuă ascensiune, apropiindu-se de Creator pentru a se uni cu El.

Asta se numește fluxul direct al timpului spiritual. Timpul este întotdeauna măsurat în direcția pozitivă, chiar dacă omul poate simți procesul ca fiind negativ.

Omul este egoist, de aceea spiritualitatea este percepută fiind ceva negativ. Cu toate acestea, omul nu se degradează niciodată pe sine când merge pe calea progresiei spirituale.

În această lume, omul nu ar trebui să caute să-și amplifice egoismul, ci ar trebui să tânjească să se apropie mai mult de Creator.

În timp ce lucrează în această direcție până la rectificarea sa finală, omul își va simți din ce în ce mai mult egoismul în creștere, adică egoismul său natural va fi agravat în comparație cu atributele divine.

Studiul Cabalei implică atracția Luminii Înconjurătoare (Ohr Makif) a cărei funcție este aceea de a dezvălui omului care sunt adevăratele sale atribute. Acestea par din ce în ce mai negative, deși au rămas neschimbate.

De fapt, omul a devenit mai conștient de adevărata natură a atributelor sale sub influența Luminii divine. Această senzație este un indiciu că omul a făcut progrese, chiar dacă el crede contrariul.

Ce sunt Lumile BYA? Ele sunt Kelim altruiste care au căzut în vasele AHP de sub Parsa. Aceste lumi sunt, de asemenea, împărțite în Galgalta ve Eynaim și AHP. Galgalta ve Eynaim se termină la Hazeh-ul (Pieptul) lumii Yeţira, adică după cele zece Sfirot ale Lumii Briya și cele șase Sfirot ale Lumii Yeţira .

Cele paisprezece Sfirot inferioare de la Hazeh-ul lumii Yeţira  în jos (patru Sfirot din Lumea Yeţira și zece Sfirot din Lumea Asiya) sunt vasele AHP ale Lumilor BYA.

Lumea Aţilut  iluminează cu Lumina sa Lumile BYA până la Hazeh-ul lumii Yeţira. Lumea Aţilut  se numește Șabat.

Cele șaisprezece Sfirot superioare ale lumilor BYA (Galgalta ve Eynaim), de la Parsa la Hazeh, sunt numite „Domeniul         Şabat-ului” (Tehum Şabat), însă Lumea Aţilut în sine este numită Yir (oraș).

Chiar și atunci când toate lumile BYA urcă în lumea Aţilut, este încă posibil să se lucreze cu dorințe situate sub Parsa până la Hazeh-ul lumii Yeţira  (Galgalta ve Eynaim).

De aceea, în lumea noastră, este permis în timpul Şabat-ului să se treacă de limitele orașului, dar numai în limitele orașului în cadrul limitelor lui Tehum Şabat.

Această distanță este măsurată ca 2000 ama (aproximativ 1.000 de metri) și 70 ama. Cum se împarte această distanță?

De la Parsa la Hazeh-ul Lumii Briya se numește Ibur și este egal cu 70 ama. Această distanță este inclusă în Lumea Aţilut, chiar dacă este situată în afara acesteia. Este o fâșie exterioară care înconjoară orașul. Distanța de la Hazeh-ul Lumii Briya la Hazeh-ul Lumii Yeţira  este egală cu 2.000 ama.

Întreaga distanță dintre Parsa și Sium este de 6.000 ama. Porțiunea lumilor BYA care se întinde de la Hazeh de Yeţira  la Sium este numită „un loc murdar” – Mador Klipot (locul cojilor).

Acest Mador Klipot este compus din AHP ale lumilor BYA, care îmbrățișează cele patru Sfirot din Lumea Yeţira  și cele zece Sfirot ale Lumii Asiya. Este un loc absolut lipsit de sfințenie (Kduşa), neputându-se merge acolo în timpul Șabat-ului.

În Israel, orașele sunt înconjurate de un gard cu fir special, ceea ce indică faptul că tot ce se află în interiorul acestui gard este legat de oraș. Se numește Eruv și creează un teritoriu unificat pentru acest oraș. În aceste limite este permis să mergi, să aduci şi să scoţi lucruri.

Când un om se ridică în lumea spirituală și traversează Machsom-ul, nu trebuie să treacă prin Mador Klipot. Pentru el, trecerea în spiritualitate nu se petrece în timpul Șabat-ului, când Lumile BYA se află în Lumea Aţilut .

Șabat-ul spiritual nu începe în același timp pentru toată lumea.

În lumea noastră, Șabat-ul are loc în momente diferite în diferite țări și orașe, dar dacă un om nu se află sub influența soarelui sau a lunii, de exemplu în cosmos, trebuie să-și adapteze Șabat-ul la ora Ierusalimului: în conformitate cu înțelegerea spirituală după care Creatorul se află în Ierusalim.

Sufletele sunt ridicate în Lumea Aţilut pentru a li se arăta ce limite inerente există acolo, astfel încât să le poată păstra în ele.

Când un om își impune limite, el nu le remarcă, fiind deasupra acestor limitări acestea neconstituind o constrângere.

Atunci acțiunile întreprinse de om provin din propriile sale atribute. Scopul Creației implică o ascensiune personală, iar  Șabat-ul există pentru a-i arăta omului ceea ce se află în lumile superioare, pentru ce anume trebuie să ne străduim.

Împlinirea rectificării este atunci când Lumina Creatorului strălucește direct, fără să mai fie filtrată prin lumi.

Strălucirea Luminii este nelimitată și aduce încântare nestăvilită pentru împlinirea scopului Creației.

(Înapoi la pagina TEXTE MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!