LEGEA ECHIVALENȚEI ATRIBUTELOR

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Nu se spune nimic nou în Cabala care să contravină logicii omeneşti. Toate legile științelor naturii vorbesc într-o formă sau alta despre fiecare parte a creației străduindu-se să fie în centru, pentru a exista un echilibru fizico-biologic (fie că este un atom, o moleculă, un obiect neînsuflețit sau un organism viu). Acesta este principiul fiecărei legi a naturii și este, de asemenea, principiul Cabalei, dar Cabala leagă aceste legi globale ale creației de umanitate.

Însuşi faptul că suntem o parte a naturii ne impune să fim subordonați ei. Nu este o chestiune de voință și nici nu este existența noastră însăşi în această lume. Prin urmare, dacă accepţi legile naturii și le respecţi, te vei simți bine, iar dacă nu viceversa.

Legile globale ale naturii ne readuc la o stare de echilibru numită „centrul creației”. În momentul în care începi să-ţi doreşti să revii în centrul respectiv, așa cum o face legea care se repetă, vei simți că pășeşti pe un drum confortabil, întrucât eşti de accord cu forța și respecți legile sale. Pe de altă parte, dacă nu cunoști acea lege și acționezi conform propriei înțelegeri, vei fi pedepsit. Acesta este modul în care funcționează natura – oricine îi încalcă legile este pedepsit, inclusiv oamenii, care sunt părți inseparabile ale naturii.

Suntem singurele creaturi care încalcă normele legilor naturii, întrucât toate celelalte creaturi funcționează numai în funcție de impulsurile lor naturale. Acele impulsuri există și în noi, dar nu sunt suficiente pentru ca noi să știm cum să ne comportăm în natură și, dacă nu dobândim această cunoaştere, pur și simplu vom dispărea.

Din acest motiv, trebuie să înțelegem că cel mai bun lucru pentru noi este să ne alăturăm scopului naturii, care este (prin definiție) să aducă toate nivelurile realității – mineral, vegetal, animal și vorbitor – la perfecțiune.

Trebuie să ne străduim să avem în minte întotdeauna faptul că tot ceea ce simțim ne parvine dintr-un motiv anume de la forța superioară, din legile globale ale naturii. Aceste legi aduc echilibrul și mișcarea la nivelul fizico-biologic, precum și la nivel spiritual.

Acest echilibru înseamnă revenirea la centrul din care provenim. Prin urmare, prima condiție pentru aderarea la această lege este să avem în minte gândul că tot ceea ce simțim provine dintr-o singură sursă, dintr-un centru, pentru a ne atrage către el. Această lege se numește „Legea echivalenței atributelor” sau „Legea echivalenței de formă”.

Voința Creatorului este aceea de a ne aduce la perfecțiune. Și eu caut să dobândesc perfecțiunea, dar pentru asta, trebuie să studiez programul prin care Creatorul mă promovează. Dacă vreau să-l cunosc pe Creator, sistemul în sine (care funcționează în beneficiul nostru) mi se va înfăţişa. Baal HaSulam scrie că, la început, trebuie să înțelegem că suntem dependenţi doar de Creator și că, dacă nu intrăm în contact cu El, viața noastră ar putea dispărea.

A te gândi la apropierea de centru, de forța superioară este mult mai eficient decât orice rugăciune obișnuită sau act de voință. Dacă vrem să ne intensificăm gândurile, trebuie să dedicăm timp unui principiu numit Ein Od Milvado, „Nu există nimic în afară de El” și să studiem sistemul lumilor. În felul acesta, vom aduce lumina în noi. Prin urmare, este crucial să avem un contact minim cu principiul creației, cu Creatorul și cu sistemul care controlează lumile.

Pentru o persoană care studiază deja Cabala, nu contează ce limbaj, ce cuvinte sau sunete definesc gradele sau stările spirituale, fie că este vorba de limbajul Bibliei, al Cabalei sau al poruncilor (Miţvot). Dar limbajul este foarte important pentru un student începător, întrucât el poate face confuzii, provocând materializarea nedorită a textului și îl poate determina pe student să-și imagineze obiecte corporale. Prin urmare, limbajul Cabalei este unul tehnic, pe care oamenii moderni îl pot înțelege, cuprinzând Sfirot, sistemul lumilor, Parţufim, Bhinot și desene. Cabala ne învață că există un sistem cu subsisteme în interiorul său care operează asupra noastră – trupul și sufletul nostru – și asupra întregului univers.

Atunci când oamenii doresc un contact permanent cu forța superioară, ei dezvoltă un nou organ senzorial și prin el încep să simtă încet legătura cu acesta. Această forță superioară ne spune cum este construit sistemul nostru de comunicare, cum funcționează în jurul nostru în realitatea mai cuprinzătoare și cum aspiră să ne readucă în centru. Ne spune cum parcurge întreaga lume și umanitatea. Acest sistem este ceea ce ne motivează pe noi și lumea din jurul nostru. Îl poți numi Cel de Sus sau Creatorul; nu este nici o diferență. Dacă simți puterea globală a lumii, vei putea înțelege cum să te comporţi corect.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!