LEGILE RECTIFICĂRII

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

Structura creației este formată din 613 legi. Fiecare lege este un sistem de rectificare ce se aplică fiecăreia dintre cele 613 dorințe ale sufletului. Unele dintre aceste legi aparțin gestionării creației în general, iar altele aparțin sistemului individual al providenței din fiecare creatură. Dar, fără excepție, toate operează în interiorul sufletului, pentru că, în afară de Creator, sufletul este în sine întregul sistem al creației și realității.

Cu cât cineva învață despre aceste legi și începe să le îndeplinească spiritual, în forma lor rectificată, cu atât se apropie mai mult de gradul Creatorului. Adică există o scară de 613 trepte care se află între gradul nostru și gradul Creatorului. A urca o treaptă înseamnă a dobândi un ecran și încă una dintre cele 613 dorințe ale sufletului.

După păcat, vasul (dorința primului om) a continuat să se spargă în fragmente din ce în ce mai mici. De aceea, Tora vorbește despre păcatul lui Cain care l-a ucis pe Abel, care este de fapt următorul păcat, următoarea spargere în vasele primului om. Pentru a împlini rectificarea sufletului, este necesar să aducem sufletele din ce în ce mai jos, până când ajung la nivelul lumii noastre. Pentru ca sufletul să înceapă să se ridice prin el însuşi către gradul Creatorului, trebuie să fie complet desprins de El. Trebuie să scadă sub gradul lui Cain și Abel, generația Potopului, Turnul Babel, Sodoma și până la nivelul lumii noastre corporale.

Noi suntem chiar în partea inferioară a scării gradelor. Când sufletul coboară la gradul lumii noastre și este îmbrăcat într-un trup, el este complet desprins de Creator; nu are nicio senzație a Lui, și atunci crede că este complet liber. Dacă începem să ne ridicăm din această stare, drept rezultat vom rectifica într-adevăr totul. De aceea sufletul unic al primului om a trebuit să fie spart: sufletele au trebuit să fie aduse la nivelul acestei lumi pentru a începe din nou procesul de înălţare.

(înapoi la pagina CABALA LUMINA CĂLĂUZITOARE – click)

error: Content is protected !!